HZ.Hatice(r.a)

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
HZ.Hatice(r.a)
hz hatice kimdir hzhaticenin kısaca hayatı hz haticenin kısaca hayatı hatice
İNSANLIK ALEMİNE ŞEREF OLARAK ŞU DÖRT HANIM YETER : İsanın annesi Meryem , Firavunun iman eden hanımı Asiye , benim hanımım Hatice ve benim kızım Fatıma

Hadis-i Şerif

Dinlerin en mükemmeli olan İslamın ilk mümini ,Peygamber Efendimiz(S.A.)in ilk ve en sevgili zevcesi ,malını İslam ve Peygamber adına harcayan , Ehl-iBeytin annesi büyük insan Hz.Hatice(r.a)

Rabbimizin rızası , Peygamberimizin değerli hanımı üzerine olsun. AMİN.

Cahiliye döneminde bile adına pak lakabı layık görülen Hz. Hatice(r.a)faziletli olmasının yanında kıvrak bir zekaya ve ferasete sahipti. Hz. Hatice (r.a) validemiz herkesin Resulüllah'ı (s.a.v) yalanladığı bir dönemde inanmış , var gücüyle destek olmuştu. Herkesin Resulüllah'ı (s.a.v) herşeyden mahrum ettiği zamanda O, bütün servetiyle O'nu destekledi.

Yirmibeş yıllık hayat arkadaşına karşı , saliha hanımların en güzide örneği oldu.
Hz. Peygamber'e (s.a.v)evlenmeyi kendisi teklif etti.Çünkü Ondan daha emin,dürüst,vefalı, haya sahibi ve güzel huylu bir kimsenin bulunmadığını gözleriyle görmüştü.
Resullullah (s.a.v) da Hz.Hatice(r.a) ile evlenmesinde isabetli karar verdiğini kısa zamanda anlamıştı. Evlendikten sonra bütün dünyaya emsal olacak şekilde bir hayat sürdürdüler.
Erkek ve hanımlardan en önce iman eden odur. O'nun iman etmesiyle bütün kavmi iman etti. Ölünceye kadar Resulullah'ın (s.a.v) yanından ve yardımından geri kalmadı. Hicretten üç sene evvel 65 yaşındayken Mekke'de vefat etti.

Allah (c.c) ondan ebediyyen razı olsun. AMİN.

Resulullah (s.a.v) Validemiz hayatta oluğu müddetçe evlenmediği gibi en hiç kimseyi onun kadar sevmemişdi. Bütün hayatı boyunca onu andı. Onun sevdiklerini sevdi, tanıdıklarını, yakınlarını ölümünden sonra da ağırladı.


Bir gün Hz. Aişe (r.a) validemiz evinde, ihtiyar bir kadın Resulullah'ı (s.a.v) ziyarete geldi. Efendimiz ona fazlasıyla ikramda bulundu. Abasını sırtından çıkardı, yere serdi ve üzerine oturttu. Kadın gittikten sonra Hz. Aişe (r.a) sordu :


Ya Resulullah!... (s.a.v) Kimdi bu ihtiyar kadın?..
Resulullah (s.a.v) cevap verdi :
Hatice'nin ziyaretçisi ve dostlarından idi. (Tirmizi)


İbrahim hariç diğer çocuklarının hepsi bereket sahibi Hz. Hatice (r.a) anamızdandı. Efendimizin ,

Hz. Hatice'den (r.a) olan erkek çocukları :
1- Kasım, 2- Et-Tayyib, 3- Et-Tahir .
1- Zeynep, 2- Rukiye, 3- Ümmü Gülsüm, 4- Fâtıma


Haticetü'l Kübra (r.a)Rabbimizin ve Resulullah'ın (s.a.v) yanında en büyük rütbeye erişmişti. Nitekim , Cebrail (a.s) , yedi kat göğün üstünden, alemlerin Rabbinden ona selam getirmişti.

Buhariden rivayet olunduğuna göre:
"Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a (s.a.v) geldi ve buyurdu : "Hatice'ye Allah'ın selamı vardır."
Validemiz bunu Resulullah'tan (s.a.v) işitince cevaben :
"Allah'ın (c.c) selamıdır, selam O'ndandır, Cebrail'in üzerine de selam olsun." dedi.
olacaktır.

Validemiz hayatı boyunca hür ve şerefli yaşadı. İmanı tam , merhameti sonsuzdu.Hayatta iken Resulullah (s.a.v) onu sayar, ona ikram ve iltifat ederdi.Hz. Aişe (r.a)' den şöyle bir Hadis rivayet edilmiştir :
"Resulullah (s.a.v) kurban veya eti yenen herhangi bir hayvan kestiginde, "Hatice'nin tanıdıklarına bu etten gönderiniz." buyururdu.
Ben bir gün bunun nedenini sorduğumda buyurdular ki : "Onun sevdiklerini, onun için seviyorum."


Hz. Ali (r.a) 'den :
"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki : "Göklerin ve yerin en hayırlı kadını İmran kızı, Meryem ile Hüveylid'in kızı Hatice'dir... (Müslüm, Buhari ve Tirmizi)

Yine Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki :
"Ya Hatice!... Cenab-ı Allah (c.c) Cennetinde sana Keseb (ortası oyulmuş lü'lü) den bir köşk yapmıştır ki o köşkte ne gürültü işitilir, ne de yorgunluk vardır."İşte Cennetle mükafatlandırıldığı apaçık mükemmel insan... Haticetü'l Kübra ...Katıksız inançlılık ve mükemmellik timsali...


Allah (c.c) Hz. Hatice (r.a) validemizden razı olsun. AMİN...
 
Amin Dualarımıza
 
Geri
Üst