1. Bilgimeclisi

  Bilgimeclisi Forum Okuru

  Hz. Muhammet s.a.v - Latifeleri

  Konu, 'Dini Hikayeler ve Şiirler' kısmında Bilgimeclisi tarafından paylaşıldı.

  dini latifeler aşkın peşinde latifa muhammed aşkın peşinde latifa nın düğünü Peygamber Efendimiz Allahın'ın elçisi olması dolayısıyla ciddi ağırbaşlı heybetli bir insandı. Bu hali zaten normaldi. Çünkü taşıdığı görev üstlendiği vazife bunun gereğiydi. Ancak her haliyle o da bir insandı. Hem de çok cana yakın.. vakarlı.

  Herkese samimi ve içten davranırdı. Zaman olur şakalaşır tatlı ve güzel bir hava oluştururdu. Çünkü başka türlü olsaydı insanlar Peygamberimize yanaşamazlar ona soru bile soramazlardı.

  Zaten insan her zaman ciddi ve ağır meseleleri konuşamaz bazen ortamın yumuşatılması insanların rahatlatılması gerekir.

  Herkes gibi Peygamberimiz de şaka yapar lâtifeli konuşur ama hiçbir zaman yalan söylemezdi. Çünkü şaka yollu da olsa yalan yalandır.

  Ebû Hüreyre'nin rivayetine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

  Kul şaka ile de olsa yalanı doğru bile olsa lüzumsuz tartışmayı bırakmadıkça tam inanmış bir mü'min olamaz.

  Peygamber Efendimiz bir yandan yeri geldikçe şaka yaparken diğer yandan da Sahabîlerin yersiz şaka yapmamaları konusunda uyarıda bulunurlardı. Arkadaşlarınla ağız kavgası yapma bir söz verip de tutmamazlık etme.

  Etrafındakiler sordular:
  Yâ Resulallah siz de şaka yapıyorsunuz.
  Çelişkili gibi görünen bu durumu Peygamberimiz şöyle cevapladı:
  Evet ben de şaka yaparım fakat şaka yaparken bile sadece hakikati söylerim.

  Bunun yanında Peygamberimiz insanlarla alay etmez hafife almaz dalga geçmez küçük düşürmez mahcup etmez zor durumda bırakmaz (işletme) gibi olumsuz tavırları hoş karşılamazdı.

  Peygamberimizin yaptığı şakalar yerli yerinde ve mesaj doluydu. Lüzumsuz ve yersiz değildi. Daha çok gönül alıcı ve sevindirici şakalar yapardı. Çocuklarla hanımlarıyla yaşlı ve kimsesiz kişilerle şakalaşması bu türdendi.

  Peygamberimiz çocukları çok severdi. Onlarla ilgilenir sevindirirdi. Çocuklar Peygamberimizden hiç kaçmazlar nerede görseler hemen yanına gelirler çevresini sararlardı.

  Enes bin Mâlik anlatıyor:
  Peygamber Efendimiz insanların en güzel ahlâklısı idi. Benim Ebû Umeyr adında küçük bir kardeşim vardı. Peygamber Efendimiz bizim eve gelerek onu gördüğünde
  Ebû Umeyr i üzgün görüyorum sebebi nedir? Babam Yâ Resulallah oynadığı nugayr kuşu öldü dedi. (Nugayr serçeye benzeyen kırmızı gagalı bir kuştur.) Bundan sonra Peygamber Efendimiz Ebû Umeyr i ne zaman görse Ebû Umeyr ne oldu senin nugayr? diye takılırdı.

  Hazret-i Enes in kendisi de Peygamberimizin hizmetine on yaşlarında iken girmişti. Bir defasında Efendimiz kendisine:

  Ey iki kulaklı adam diye takılmıştı.
  Peygamberimiz aile içinde mükemmel bir eş şefkatli ve sevimli bir babaydı. Zaman zaman eşleriyle de şaka yapar onlarla olan samimiyetini geliştirirdi.

  Hazret i Âişe genç ve zeki bir hanım olduğu için Peygamberimiz ona ayrı bir ilgi gösterirdi.

  Hazret i Âişe anlatıyor :
  Ben zayıf ince belli genç bir hanımdım. Bir seferde Peygamberimizle birlikte bir yolculuğa çıktım. Peygamberimiz bir yerde Sahabîlere:
  Siz ilerleyin dedi. Onlar gidince ikimiz arkada yalnız başına kaldık. Bana:
  Gel seninle yarışalım dedi ve koşmaya başladık. Ben kendisini geçtim.
  Aradan birkaç yıl geçmişti. Yine onunla birlikte bir yolculukta iken bir yerde Sahabîlere
  Siz ilerleyin dedi ve ikimiz yalnız kaldık.
  Gel yarışalım dedi. O zamanlar ben kilo almıştım. Önceki yarışmayı da unutmuştum. Koşmaya başladık. Fakat bu sefer de o beni geçti. Gülümseyerek: Bu defaki benim seni geçişim o gün beni geçişine bedel olsun buyurdu.
  Peygamber Efendimizin kendi aile içindeki bir latifesini de Numan bin

  Beşir rivayet ediyor :
  Bir gün Hazret-i Ebû Bekir Peygamber Efendimizin huzuruna girmek için izin istedi. Kızı ve Peygamberimizin hanımı Âişe nin Efendimize bağırdığını işitti.

  Resulullaha nasıl bağırırsın?diye elini kaldırarak bir tokat atmaya davrandı. Fakat Peygamberimiz bırakmadı. Ebû Bekir kızgın olarak ayrıldı çıktı.
  Ebû Bekir çıktıktan sonra Peygamber Efendimiz Âişe ye:
  Gördün mü seni nasıl kurtardım adamın elinden dedi.
  Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ebû Bekir tekrar müsaade isteyerek Peygamberimizin huzuruna girdi. Bu sefer Efendimizle Âişe'yi barışmış görünce sevindi ve Peygamberimize dönerek şöyle dedi:
  Beni nasıl kavganıza kattıysanız barışınıza da katar mısınız?
  Peygamberimiz:
  Kattık kattık buyurdu.
  Peygamberimizin aile içinde şöyle bir latifesi de olmuştu:

  Adamın biri Peygamberimizin amcasıoğlu Abdullah bin Abbas a sordu
  Peygamber Efendimiz şaka yapar mıydı?
  Evet yapardı.
  Şakalarından bir örnek verir misiniz?

  Bir gün hanımına bol bir elbise giydirdikten sonra
  Güle güle giy Allah'a şükret ve gelinler gibi yerde sürü diye takıldı.

  Peygamberimiz kimsesiz fakir yoksul herkesin yüz vermediği ilgilenmediği insanlarla küçük şakalar yapar kalplerini kazanırdı.

  Enes bin Mâlik anlatıyor:
  Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizin huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi.

  Peygamberimiz onaPeki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi? diye takıldı. Adamcağız Yâ Resulallah ben sizden bir binek istiyorum dişi deve yavrusunu ne yapayım?
  Peygamber Efendimiz gülerek:
  Bütün develer dişi deve yavrusu değil midir? buyurdu.

  Bir Latife daha
  Peygamberimizin dadısı ve Zeyd bin Hârise nin hanımı Ümmü Eymen bir gün Peygamber Efendimize gelir ve onu evine davet eder:
  Yâ Resulallah beyim sizi davet ediyor.
  O da kim hani şu gözlerinde beyazlık olan adam mı?
  Beyimin gözlerinde beyazlık yok yâ Resulallah!
  Evet gözlerinde beyazlık var.
  Vallahi yok yâ Resulallah.
  Hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın.

  Peygamberimizin buna benzer bir latifesini Hasan-ı Basrî Hazretleri rivayet ediyor :
  Bir gün yaşlı bir kadın Peygamberimize gelerek:
  Yâ Resulallah! Cennete girmem için bana dua eder misiniz? dedi.
  Peygamber Efendimiz:
  Yaşlı kadınlar Cennete giremez diye ona takıldı.
  Bunun üzerine kadın ağlayarak oradan ayrıldı.
  Peygamber Efendimiz Sahabîlere:
  Gidin ona söyleyin Sen Cennete yaşlı olarak giremezsin.Cenab-ı Hak Biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık da eşlerine sevgi ile düşkün hep aynı yaşta genç kızlar yaptık' buyurmuyor mu? (Vakıa Sûresi 36.)

  Peygamberimizin bir başka latifesini de Enes bin Mâlik ten dinleyelim:
  Çöl halkından Zahir adında bir adam vardı. Zahir Peygamberimize her gelişinde kendi yetiştirdiği ürünlerden hediyeler getirirdi. Şehirden çöle döneceği zaman da Peygamber Efendimiz ihtiyacı olan şeylerle onun heybesini doldururdu. Gelen hediyelere bu şekilde karşılık verdikten sonra da şöyle buyururdu:

  Zahir bizim çölümüz biz de onun şehriyiz.
  Peygamberimiz Zahir i çok severdi. Halbuki Zahir hiç de güzel değildi. Fizikî olarak son derece çirkin bir adamdı.

  Bir gün pazarda çölden getirdiği malları satmaya çalıştığı bir sırada Peygamber Efendimiz gitti sessizce yaklaştı Zahir i arkasından kucakladı ve elleriyle gözlerini kapadı.

  "Zahir tutanın kim olduğunu göremiyordu. Tutan kimse bıraksın diye çabalamaya başladı. Bu arada göz ucuyla arkasından tutanın Efendimiz olduğunu anlayınca sırtını Peygamberimizin göğsüne iyice dayamaya başladı. Zahir in bu neşeli hareketinden hoşlanan Peygamber Efendimiz yüksek sesle
  Bu köleyi satıyorum var mı alan? diye seslenmeye başladı.
  Zahir boynu bükük mahzun bir halde :
  Yâ Resulallah benim gibi değersiz bir köleye vallahi kuruş veren olmaz deyince Peygamber Efendimiz: Hayır yâ Zahir sen katında hiç de değersiz değilsin buyurdu.:

  Avf bin Mâlik anlatıyor:
  Tebuk savaşında Peygamberimizin huzuruna gittim. Deriden yapılmış bir çadırın yanındaydı. Kapıdan selâm verdim. Selâmımı aldı ve bana:

  Buyur gir dedi.
  Bütün vücudumla mı gireyim? dedim.
  Bütününle gir dedi ve girdim.
  Çadır küçük olduğu için Avf şakayla Bütün vücudumla mı gireyim?' demişti. Böylece Peygamberimiz şakaya şakayla karşılık vermişti.

  Bütün Sahabîlerin şahit olduğu bir latifeye de yer verelim
  Sahabîlerin içinde Nuayman adında çok şakacı birisi vardı. Yaptığı şakalar bazen aşırıya kaçardı. Fakat yine de Peygamberimiz onu anlayışla karşılardı.

  Bir gün çölde yaşayan bedevi Araplardan birisi Peygamberimizi ziyarete gelmişti. Devesini Mescidin avlusuna bağlayıp içeri girmişti.

  Sahabîlerden birisi deveyi görünce Nuayman'a:
  Şu deveyi kessen de etini yesek eti çok özledik. Nasıl olsa Peygamberimiz devenin parasını ödeyecektir.

  Nuayman da itiraz etmedi ve deveyi yere yatırdı kesti ve başladı yüzmeye. Devenin sahibi Peygamberimizin huzurundan çıkınca bir de ne görsün devesinin derisi yüzülüyor. Eyvah! Devemi kesmişler diye feryada başladı. Peygamber Efendimiz dışarı çıktı Bunu kim yaptı? diye sordu. Nuayman yaptı dediler. Nuayman kaçmıştı. Peygamber Efendimiz Nuayman ın peşine düştü aramaya koyuldu.
  Sonunda Duabaa adında bir kadının evinin bahçesinde buldu. Nuayman evin avlusundaki çukura girmiş üzerini de hurma ağacı yaprağı ile örtmüştü.

  Peygamberimiz eve girince birisi bir taraftan yüksek sesle
  Biz onu görmedik diyor bir taraftan da parmağıyla Nuaymanın saklandığı çukura işaret ediyordu.
  Peygamberimiz gitti onu çukurdan çıkardı. Nuayman ın yüzü gözü toz toprak içinde kalmıştı. Peygamberimiz sordu
  Niçin böyle yaptın?
  Nuayman:
  Yâ Resulallah size burada olduğumu söyleyenler yaptırdılar bana.
  Peygamber Efendimiz bir yandan Nuayman'ın yüzünü gözünü siliyor diğer yandan da gülüyordu.
  Peygamberimiz daha sonra deve sahibine devesinin parasını ödedi ve işi tatlıya bağladı...

  hurma çekirdeği
  Resulallah efendimiz ile allahın aslanı hz. ali rad. oturuyolarmış Resulallah efendimiz. hurma yiyormuş ve çekirdeklerini Hz. alin rad. önüne bırakıyormuş sonra Resulallah efendimiz hz. aliye; - Ya Ali nekadar çok hurma yemişsin der. Hz. ali rad. ise Resulallah efendimize ; - Ya Resulallah bakıyorumda sizde çekirdekleriyle yemişsiniz. diye cevap veriri.

  alıntıdır.

   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 5 Kasım 2015
Hz. Muhammet s.a.v - Latifeleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Muhammet Mustafa S.a.v.

  Muhammet Mustafa S.a.v.

  Seni çok Seviyorum
 2. İblis ve Hz. Muhammet ( s.a.v ) arasındaki geçen konuşma

  İblis ve Hz. Muhammet ( s.a.v ) arasındaki geçen konuşma

  şeytanın hz muhammetle konuşması hz muhammetle şeytanın konuşması iblisin muhammet ile muhammetin şeytanla Değerli melekler biraz ama allah rızası için mutlaka sonuna kadar okuyunuz çünkü burda yazanlar tamamen doğrudur ve hz. muhammet (s.a.v. ) ve asabı tarafından günümze kadar aktarışmıştır çevirmeden kaynaklanan bazı değşikler sözde zuhu engelememektedir. Bir gün Resululah (s.a.v.) ile...
 3. Hz Muhammet kaç yaşında öldü

  Hz Muhammet kaç yaşında öldü

  Hz Muhammet kaç yaşında öldü Selam millet Hz Muhammet kaç yaşında öldü? Bu konuda cevap bekliyorum sizden
 4. Kaş aldıranları hz muhammet lanetlemişmi?

  Kaş aldıranları hz muhammet lanetlemişmi?

  kaş aldırmak günahmı,kaş aldırmak harammı,peygamberimiz kaş aldıranı lanetlemişmi,islamda kaş aldırmanın sakıncaları,islamda kaş alma hakkında hükümler Evet, kaşını aldıran ve incelttiren kadına ve bu işi yapana lânet edilmiştir. Kadının, kaşını aldırması, inceltmesi yaratılışı değiştirme olarak değerlendirildiğinden her ne surette olursa olsun caiz görülmemektedir. Cenabı Hak şöyle...
 5. Kuran hz muhammet tarafındanmı yazıldı ?

  Kuran hz muhammet tarafındanmı yazıldı ?

  Kuranın hz Muhammed tarafından yazıldığını ve daha sonra başkaları tarafından ilgisini çekmek için önemli ölçüde değiştirilmediğinden emin olabilir miyiz?

Sayfayı Paylaş