içkinin haramıyla ilgili hadisler!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
içkinin haramıyla ilgili hadisler!
içki ile ilgili hadisler içki ile ilgili ayetler kumar hadisler içkiyle kumarla
İçki ve Kumar'ın haram kılınması hususu:


Mekke devrinde içki ve kumar yasaklanmış değildi. Müslümanlardan da içki içen ve kumar oynayanlar vardı. Rasûlullah (s.a.s.) bunlara ses çıkarmıyordu. İçki ve kumarın yasaklanması birden bire değil, tedricen olmuştur.

İçki ile ilgili Kur'ân-ı Kerîm'de 4 âyet vardır. Mekke'de inen ilk âyetde:

"Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapar, güzel bir rızık edinirsiniz", (en-Nahl Sûresi, 67) buyrulmuş, içki yasaklanmamıştır.

Medine devrinde Hz Ömer ve Muâz gibi bazı sahâbe:
-Ey Allah'ın Rasûlü, içki hakkında bize yol göster, çünkü şarab aklı gideriyor, diye Rasûlullah (s.a.s.)'e baş vurdular: Hicretin 4'üncü yılı Şevvâl ayında:

"Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki: Bunlar da hem büyük günah, hem de insanlara bazı yararlar var, fakat günahları menfaatlerinden daha büyük..." (el-Bakara Sûresi, 219) anlamındaki âyet indi.

İçkiyi ilk yasaklayan âyet bu oldu. Fakat bu âyetle içki kesinlikle yasaklanmadığından, "günahı var" diye bırakanlar olduğu gibi, "faydası da var" diye eskisi gibi içenler de vardı.

Abdurrahman b. Avf'ın verdiği bir ziyâfette dâvetliler içki de içmişlerdi. Akşam namazında cemâte imâm olan zât "el-Kâfirûn Sûresi"ni sarhoşluk sebebiyle yanlış okudu. Âyetlerin anlamları değişti.

Bunun üzerine:
"Ey inananlar, ne söylediğinizi bilecek duruma gelmedikçe, sarhoş iken namaza yaklaşmayın," (en-Nisâ Sûresi, 43) anlamındaki âyet indi.

Bir müddet sonra Ensardan Mâlik oğlu Itbâ'nın ziyâfetinde dâvetliler sarhoş oldular. Sa'd b. Ebî Vakkas bir şiir okuyarak kendi soyunu övdü, ensârı ise yerdi. Ensârdan bir zât da, sofrada yedikleri devenin çene kemiğini Sa'd'a vurup başını yardı.

Sa'd, Hz. Peygamber (s.a.s)'e şikâyette bulundu. O zaman:

"Ey İnananlar, içki, kumar, tapınılmak için dikilmiş taşlar (putlar), fal okları, ancak şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz..." (el-Mâide Sûresi, 90) anlamında inen âyetle içki ve kumar kesinlikle yasaklandı.

Rasûlullah (s.a.s) bu yasağı hemen ilân ettirdi. Bütün Müslümanlar içkiyi bıraktılar. Evlerinde, dükkânlarında bulunan bütün içkileri sokaklara döktüler.

Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz içkiyle ilgili olarak:

"Sarhoş edici bütün içkiler haramdır." (Müslim,3/ 1575-1576; et-Tâc, 3/141).

"Çoğu sarhoşluk veren içkinin azı da haramdır" buyurmuştur. (İbn Mâce, es-Sünen, 2/l124 Hadis No: 3392;et-Tâc 3/142)

"İçki, bütün kötülüklerin anasıdır." (Keşfü'l Hafâ, l/382 (Hadis No: 1225, Beyrut 1351) buyurmuştur.
 
içki bütün kötülüklerin anasıdır

İçkinin haramlığı ve zararları konusunda ayet ve hadislerin ikazlarından başka, sosyal hayatta karşılaştığımız yıkıcı sonuçlarına bakınca da anlıyoruz ki içki basite alınabilecek bir alışkanlık değildir.
Nitekim bazen içki bağımlısı insanlarla karşılaşır, perişan hallerini gördükçe üzülmekten kendimizi alamayız. Şurada burada gördüğüne özenmekle, yahut da maruz kaldığı sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak gibi safiyane niyetle içkiyle tanışan gençlere daha çok üzülür, onları bu ahtapotun insafsız kolları arasından kurtarmak için kendi çapımızda daha çok gayret içinde oluruz.
Ne var ki, bu alışkanlık öyle bir beladır ki, dost gibi görünür ama düşmanın yapamayacağı tahribatı yapar. Sanki kaleyi içten fetheden sinsi bir düşmanı hatırlatır. Kurtarmak da böylece, imkansızlaşmazsa da zorlaştığı kesindir.
Çünkü ağza alındıktan hemen sonra, daha beş dakika geçmeden kana karışır. Karaciğer ve mideden daha çok beyinde tahribat yapar. Çok geçmeden beyindeki bazı merkezleri uyuşturur, vücut dengesini bozmaya başlar.
Eski tıpta alkolün en çok karaciğerde tahribat yaptığı sanılırdı. Ama bugünün gelişmiş tıbbının tespitlerine göre, alkolün vücudun kumanda merkezi olan beyindeki tahribatı çok daha fazladır...
Vücuttaki kanın 200 katı 12 saat içerisinde beyinden geçmektedir. Kanında alkol bulunan kimsenin beyni, böylece böbrek, kalp, karaciğerden daha çok tehlikeyle baş başa kalmaktadır. Buralara kanla taşınan alkol yüzünden hücreler ölüyor, görme ve düşünme bozuklukları, unutkanlıklar baş göstermeye başlıyor...
Böylece görünüşteki keyif ve neşenin arkasından, organları bombalayarak vücutta büyük bir yıkım meydana getiriyor kadeh içindeki bu sinsi düşman.
Bir yerde kesmeyip de alışkanlığı artırmak gibi bir ısrar ise, solunum ve dolaşım sistemini felç eden, komaya ve bitkisel hayata kadar sürükleyen sonuçlarla karşılaşabiliyor bu sinsi düşmanın dostu...
Anlaşılan odur ki, içkinin sağlığımızda meydana getirdiği korkunç zararlar saymakla bitmez.
Çalışma hayatındaki şevksizlik, verimin düşüşü, iş ve trafik kazaları, yaralama, cinayet, intihar gibi sebep olduğu diğer felaketleri de buna eklersek alkolün insan iradesini dahi kendine esir alacak büyüklükte bir felaket olduğunu anlamakta gecikmeyiz.
İşte bundan dolayı içkinin her türlü kötülüğün kaynağı olduğunu dikkate veren Efendimiz (sas), doğuran ana benzetmesiyle uyarıda bulunarak tek cümle içinde dehşeti şöyle özetlemiştir:
-İçki bütün kötülüklerin anasıdır!
Evet tüm kötülükler ondan doğmadır. Onu içtikten sonraki halinde yapmayacağı yanlış yoktur sarhoşun.
Bu konuda Efendimiz'in (sas) verdiği şu ölçülere de fire verdirmeden sahip çıkmakta bu felaketten korunmamız açısından zaruret derecesinde fayda vardır.
-Sarhoşluk veren her şey içkidir. Ve her içki de haramdır. Çoğu sarhoşluk veren içkinin azı da haramdır.
Aklımıza, fikrimize, canımıza, malımıza zarar vermekle kalmayıp aile fertlerimiz, dost, arkadaşlarımızla aramızın açılmasına da sebep olan bu bela hakkındaki şu ilahi ikaza kulak verme ihtiyacını daha çok duymaktayız bugün: (Maide 90)
-Ey iman edenler! Sarhoşluk veren içki, kumar, putlara kesilen kurbanlar, fal okları, şeytana ait murdar işlerdendir. Bu murdar işlerden kesinlikle uzak durun ki, kendinizi kurtarasınız... Yoksa sonuç meçhul değildir.
Bize sonsuz merhametini gösteren Rabb'imiz, kendimizi kötülüklere sürükleyip zarar verecek içki, kumar, uyuşturucu ve sarhoşluk veren her türlü maddeyi yasaklayıp haram kılmıştır. Bundan dolayı içkiyi yasaklayan ayet şöyle bitmektedir: Bütün bunlara rağmen hâlâ ondan uzak kalma titizliği göstermeyecek misiniz?
 
Geri
Üst