Etiketler:
 1. suskun_gız

  suskun_gız Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  28 Eylül 2007
  Mesajlar:
  1.356
  Beğenilen Mesajlar:
  12
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir

  Ilkyardim: Tanim Ve Onemi

  Konu, 'İlk Yardım Çeşitleri' kısmında suskun_gız tarafından paylaşıldı.

  Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sa lık görevlilerinin yardımı sa lanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir. Belirli bir e itim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım e itimi almış olmak bir kişiyi sa lık personeli yapmaz.
  İlkyardım bir kaza anında ya da hayatı tehlikeye düşüren durumlarda uygulanır. Bu durumlarda nasıl davranılması gerekti i sade vatandaşlar bir yana, ülkemizde itfaiye, sivil savunma, emniyet, e itim, ulaşım, sanayi alanlarında profesyonel olarak çalışan insanlarca dahi yeterince bilinmemektedir. Az sayıda insanımızın katıldı ı ilkyardım kursları ise nitelik olarak ço u kez yetersiz kalmaktadır. Sürücü kursları, görsel ve yazılı basın aracılı ıyla geniş kesimlere ulaşan ilkyardıma ilişkin çeşitli mesajlar ise anlamlı yararlar sa lamak bir yana pek çok traji-komik örnek olaylarla sonuçlanmaktadır.
  İlkyardım bilgisi açı ımızın büyüklü üne paralel bir özelli imiz de, ilkyardım gerektirecek olayların sıklı ıdır. Yetersiz altyapı, e itimsiz insan gücü, kurumsallaşma bozuklukları, idari ve kişisel sorumsuzluklar işyerlerinde, trafikte ve evlerde sık rastladı ımız sakatlanma, yaralanma hatta ölümle sonuçlanan kazalara neden olmaktadır. Bireysel ve toplumsal zararları en aza indirmek dışında sosyal bir varlık olmanın bir gere i olarak, ilkyardım e itimi almak ve uygulamak özel bir anlam ve önem taşımaktadır.
  Do ru ilkyardım e itimi belli özelliklere sahiptir:
  - E itim verecek kişiler ilkyardım bilgi ve becerisi dışında, e iticilik yönünden de nitelikli olmalıdır.
  - E itilenler öncelikli olarak, ilkyardım bilgisinin gerçekten gerekli olaca ı ortamlarda çalışanlardan seçilmeli, bu özelliklerinin farkında ve ö renmeye istekli olmalıdır.
  - E itilen grupları 10-12 kişiyi geçmemeli, birbirine yakın e itim düzeyinde olmalı, e itim mekanı sa lıklı, yeterli olmalıdır.
  - E itimde erişkin e itimi ilkeleri gözetilmeli, e itilenin her aşamaya katılımı sa lanmalıdır.

  - E itim malzemeleri, manken, maketler, afişler, slayt, tepegöz, film kasetleri gibi desteklerle zenginleşen konu aktarımlarından sonra, tüm beceriler tüm e itilenlerce do ru uygulanana dek tekrarlanmalıdır. - E itimden önce bir ön de erlendirme, kurs sonunda uygulamalar ve teorik test içeren bir son de erlendirme mutlaka yapılmalı, başarılı olanlar belgelendirilmelidir.
  - E itilenlerin çalışma yaşamlarına dönüşlerinden sonra e iticileri ile ba ı kopmamalı, bilgi ve becerileri belli aralarla tazelenmelidir.


   
Ilkyardim: Tanim Ve Onemi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ekspresyonizm - Tanımı ve Tarihçesi

  Ekspresyonizm - Tanımı ve Tarihçesi

  empresyonizm tarihçesi empresyonizm tanımı alman ekspresyonizmi EKSPRESYONİZMİN TANIMI VE TARİHÇESİ Yazarların çoğu bu terimin Almanya'ya Wilhelm Worringer aracılığıyla girdiğini ve onun tarafından 1911'de ilk kez kullanıldığını ileri sürmektedir. Buna karşılık başkaları, bu onuru Paul Cassirer'e vermektedir. Armin Arnold, 1850 Temmuzunda Tait's Edinburgh magazine adlı bir İngiliz...
 2. Fütürizm Tanımı ve Tarihçesi

  Fütürizm Tanımı ve Tarihçesi

  Empresiyonizm, fovizm, kübizm bazı sanat eleştirmenlerince bu sanat hareketlerine alaycı anlamda ve benzetmelerle verilen adlardı, Oysa fütürizm bir grup İtalyan sanatçısının filozofik, politik ve artistik ilkelere ve kavramlara göre oluşturdukları, niteliği ve amacı belli bir sanat hareketidir. Marinetti'nin manifestosundan bir yıl sonra, 1910 yılında resim sanatçıları Umberto Boccioni,...
 3. Kübizm Tanımı ve Tarihçesi

  Kübizm Tanımı ve Tarihçesi

  mimaride kübizm kübizm tanımı sentetik somut resmin tanımı tarihi “Benim arayışlarımdan söz ediyorlar, ben aramam ki... Bulurum.” Pablo Picasso KÜBİZM Çoğunlukla geometrik şekiller kullanan artistik stile verilen. Bütün şeklin dağıtılması, parçalanması. 1907-1914 yılları...
 4. Öğretmen - Tanımı ve Görevleri

  Öğretmen - Tanımı ve Görevleri

  öğretmen tanımı öğretmenin tanımı öğretmenin görevleri öğretmenlerin görevleri öğretmenliğin Öğretmen, bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bilgileri öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimse. "1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesine göre, öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas...
 5. Ribozomun Tanımı ve Görevleri

  Ribozomun Tanımı ve Görevleri

  ribozom, nedir, görevleri, ne işe yarar, yapısı, resimleri, ile ilgili bilgiler burada melekler Lisede ki biyoloi derslerinden hatırladığımız hücre organellerinden ribozomu ve yapısını inceleyeceğiz melekler :) Ribozomlar her hücre içerisinde bulunan bir organeldir.Bakteri hücresinde hiçbir organel bulunmasa bile mutlaka ribozom vardır.Bunun nedeni ise enzim ve proteinlerin her hücre için...

Sayfayı Paylaş