1. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany

  Irtifak Hakları

  Konu, 'Eşya Hukuku' kısmında tuqqce tarafından paylaşıldı.

  irtifak hakkı çeşitleri havai irtifak hakkı hakkının terkini terkini A. Konusu

  Madde 779.- Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.
  Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu olamaz; ona ancak yan edim olarak bağlanabilir.

  B. Kurulması ve sona ermesi

  I. Kurulması

  1. Tescil
  Madde 780.- İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil şarttır.
  İrtifak hakkının kazanılmasında ve tescilinde, aksi öngörülmüş olmadıkça taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır.
  İrtifak hakkının zamanaşımı yoluyla kazanılması, ancak mülkiyeti bu yolla elde edilebilecek taşınmazlarda mümkündür.

  2. Sözleşme
  Madde 781.- İrtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmesine bağlıdır.

  3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı
  Madde 782.- Malik kendisine ait iki taşınmazdan biri üzerinde diğerinin lehine irtifak hakkı kurabilir.

  II. Sona ermesi

  1. Genel olarak
  Madde 783.- İrtifak hakkı, tescilin terkini veya yüklü ya da yararlanan taşınmazın yok olmasıyla sona erer.

  2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması
  Madde 784.- Yüklü ve yararlanan taşınmazlara aynı kimse malik olursa, bu kişi, irtifak hakkını terkin ettirebilir.
  Terkin edilmedikçe irtifak, aynî hak olarak varlığını sürdürür.

  3. Mahkeme kararı
  Madde 785.- Lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu hakkın sağladığı hiç bir yarar kalmamışsa, yüklü taşınmazın maliki bu hakkın terkinini isteyebilir.
  Yüküne oranla çok az yarar sağlayan bir irtifak hakkının, bedel karşılığında kısmen veya tamamen terkini istenebilir.

  C. Hükümleri

  I. Kapsamı

  1. Genel olarak
  Madde 786.- İrtifak hakkı sahibi, hakkının korunması ve kullanılması için gerekli olan önlemleri alabilir; ancak, hakkını yüklü taşınmazın malikine en az zarar verecek biçimde kullanmak zorundadır.
  Yüklü taşınmazın maliki, irtifak hakkının kullanılmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak davranışlarda bulunamaz.

  2. Tescile göre
  Madde 787.- İrtifaktan doğan yetki ve yükümlülükleri açıkça belirlediği ölçüde tescil, irtifakın kapsamını belirlemede esas oluşturur.
  Tescilden açıkça anlaşılmadığı hâllerde kapsam, tescilin sınırları içinde, irtifak hakkının kazanılma sebebine veya uzun süreden beri davasız ve iyiniyetle kullanılış biçimine göre belirlenir.

  3. İhtiyaçların değişmesi
  Madde 788.- Yararlanan taşınmazın ihtiyaçlarındaki değişiklik, yüklü taşınmazın irtifaktan doğan yükünü ağırlaştıramaz.

  4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet
  Madde 789.- Tarla yolu, yaya veya araba geçidi gibi geçit hakları ile hayvan otlatma, hayvan sulama, tarlalara veya arklara su alma hakları ve benzeri hakların kapsamını belirlemede taraflar arasındaki anlaşma veya özel kanun hükümleri, yoksa yerel âdet uygulanır.

  II. Bakım giderleri

  Madde 790.- İrtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımı, yararlanan taşınmaz malikine aittir.
  Tesisler yüklü taşınmazın malikine de yararlı ise, bunların bakım giderlerine her iki malik yararları oranında katılır.

  III. Değişiklikler

  1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi
  Madde 791.- İrtifak hakkı yüklü taşınmazın yalnız belli bir kısmının kullanılması koşuluyla kurulmuşsa, bu taşınmazın maliki, menfaatini ispat etmek ve giderleri üstlenmek kaydıyla; irtifakın, hakkın kullanılmasını güçleştirmeyecek biçimde taşınmazın başka bir yerine naklini isteyebilir.
  İrtifak hakkının kullanılacağı yer tapu kütüğünde belirtilmiş olsa bile yüklü taşınmaz maliki bu yetkiyi kullanabilir.
  Mecraların bir yerden başka bir yere naklinde komşuluk hukuku kuralları da göz önünde tutulur.

  2. Bölünme
  a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi
  Madde 792.- Yararlanan taşınmazın parsellere bölünmesi hâlinde kural, irtifak hakkının her parsel yararına devam etmesidir.
  Ancak, durum ve koşullara göre irtifak hakkı yalnız bir parselin yararına kullanılabiliyorsa, yüklü taşınmazın maliki diğer parseller için irtifak hakkının terkinini isteyebilir.
  Tapu sicil memuru, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve onun bir ay içinde itiraz etmemesi hâlinde irtifak hakkını terkin eder.

  b. Yüklü taşınmazın bölünmesi
  Madde 793.- Yüklü taşınmazın parsellere bölünmesi hâlinde kural, irtifak hakkının her parsel üzerinde devam etmesidir.
  Ancak, irtifak hakkı belirli parseller üzerinde kullanılmıyorsa, durum ve koşullara göre de kullanılamayacaksa, bu parsellerin maliklerinden her biri, kendi taşınmazı üzerindeki irtifak hakkının terkinini isteyebilir.
  Tapu sicil memuru, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir ve onun bir ay içinde itiraz etmemesi hâlinde irtifak hakkını terkin eder.

  frmpaylaş.com

   
Irtifak Hakları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kadın Hakları

  Kadın Hakları

  kadın kadın haklarının kabulü cumhuriyet döneminde kadınlara verilen haklar cumhuriyet dönemi hakları döneminde hakları Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda geçen asırdan itibaren batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun mücadelelerin verildiği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere' nin bu mücadelelerin en şiddetlilerini yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde,...
 2. Hakim

  Hakim

  Adaletle hütmeden bir kadı olduğunu görmek iş ve mesleğinde insaf ve merhamet ölçülerini muhafaza etmeye, Adil ve ehil insanları şahit olarak dinleyen hakim, insanı kurtuluşa götürecek gerçek doğrulara, Ayak takımını ve alelade insanları şahit olarak dinnleyen yargıç, rüşvet yiyen, zalim hakime, Hakim bazen, gerçek adaletin tecelli edeceği 'hesap günü'ne delalet eder.Rüyasinda hakim görmek...
 3. Fikri Haklar

  Fikri Haklar

  Fikri Haklar Şahısların zeka düşünce ve yaratıcılık kısacası fikir ürünleri üzerindeki haklarıdır.Eser sahibinin eseri üzerinde fikri hakkının mali ve manevi yönü vardır. B)Şahıs Varlığı Hakları: Değeri para ile ölçülemeyen şahsın manevi dünyasına ilişkin olan haklardır.Bunların başında şahsiyet (kişilik )hakkı gelir.Şahıs varlığı hakları kural olarak...
 4. Intifa Hakkı Ve Diğer Irtifak

  Intifa Hakkı Ve Diğer Irtifak

  irtifak hakkı nasıl kurulur intifa hakkı nasıl kurulur intifa verilir kaldırılır A. İntifa hakkı I. Konusu Madde 794.- İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. II. Kurulması Madde 795.- İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın...
 5. Irtifak Haklariyle Gemi üzerindeki Intifa Haklarina Mütedair Ilamlar :

  Irtifak Haklariyle Gemi üzerindeki Intifa Haklarina Mütedair Ilamlar :

  Madde 31 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/42 md.) Bir irtifak hakkının veya gemi siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde 7 günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra olunur.

Sayfayı Paylaş