İstanbulda Yaşamış Olan Evliyalar ve Türbeleri

CeMoŞ

CeMoŞ

Daimi Üye
Üye
İstanbulda Yaşamış Olan Evliyalar ve Türbeleri
istanbul dini yerler yaşamış evliyalar türbeler hakkında genel bilgiler burda melekler
istanbul türkiyenin en güzel ve en büyük şehrii istanbula giden çoğu kişi ona aşık olur

gitmek nasip olmadı ama tv den gördüğüm kadar büyüleyici bir şehir istanbul boğaz mazaralı 7 tepeli şehirr

istanbul da okadar çok evliya zat yaşamışki melekler bir çok evliya istanbulda yaşamış ve ölmüş türbeleri de orda

şimdi sizlerle o evliyaları ve türblerini paylaşıcam


zes12-06-istanbul_2-39d.jpg
İstanbul

Ahmed Şîrânî
Kâsım
Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kevserî
Muhammed
Efendi
Mustafa
Efendi
Vişnezâde

Bakırköy

Abdurrahmân Nesîb Efendi

Beşiktaş

Abdülhay Efendi
Neccârzâde
Neccârzâde Muhammed Sıddık
Nûri
Efendi
Yahyâ Efendi

Beyoğlu

Esrâr Dede
Gavsî Ahmed Dede
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hâşimî Emîr Osman
Hüseyin Dede
Îsâ Dede
Kavukçu Ali Dede
Muhammed Kumul
Efendi
Şeyh Gâlib Dede
Şeyh İsmâil Rûmî
Şeyh Mehmed Rûhî Dede

Eminönü

Ahmed
Ziyâüddîn Efendi
Ahmed
Ziyâeddîn Gümüşhânevî
Hakîm
Çelebi
Hasan Hilmi Efendi
Hızır
Çelebi
Mahrûk Efendi
Mehmed Zâhid Kotku
Muhammed Ziyâd
Muhammed Kâmil Efendi
Mustafa Fevzi Efendi
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî
Safranbolulu İsmâil Necâti
Ünsî Hasan Efendi
Vefâ Konev

Eyüb

Abdullah
Kaşgarî
Abdülehad
Nûri
Alâeddîn
Arabî Efendi
Hasırîzâde
Hoca
Sa'deddîn Efendi
Hüsâmeddîn Nakşi
İbrâhim Efendi
Îsâ
Geylânî
Muhammed Fethi
Ali Efendi
Murâd-ı Münzâvî
Murtazâ
Efendi
Mustafa İzzî Efendi
Müeyyedzâde
Abdurrahîm Çelebi
Süleymân Sıdkı Efendi
Şerifzâde
Mehmed Efendi
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi
Şimşir Baba
Sivâsî Abdülmecîd Efendi
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak

Fâtih

Abdullah
Hasîb Yardımcı
Abdurrahmân
Sâmi Niyâzî
Abdülazîz
Bekkine
Ahıskalı
Ali Haydar Efendi
Ahmed
Amiş Efendi
Ahmed İbni Kemâl
Evranos
Dede
Feyzullah
Efendi
Harputlu İshâk Efendi
Hasan Adlî Efendi
Hattat Hâfız Osman Efendi
Mahmûd Çelebi
Mehmed
Emin
Tokâdî
Molla Gürânî
Muhammed Murâd Efendi
Muhammed Nûreddîn Efendi
Mustafa Hâkî Efendi
Müstekimzâde Süleyman
Sa'deddîn
Nalıncı Baba
Necîb Efendi
Nûreddîn
Cerrâh
Nûreddîn Efendi
Nûreddînzâde Muslihuddîn
Nûrullah Efendi
Oflu
Muhammed Emin Efendi
Ramazan Mahfî Efendi
Saçlı İbrâhim Efendi
Sa'düddîn İsmâil Efendi
Sâlih Efendi
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi
Sarı Nasûh
Selâhaddîn Uşâkî
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî
Seyyid Nizâm Efendi
Seyyid Seyfullah Kâsım
Efendi
Seyyid Velâyet
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî
Süleymân Halvetî
Sünbül Sinân Efendi
Şeyh Abdülhalim Efendi
Şâh Muhammed Çelebi
Vânî Ahmed Efendi
Ya'kûb Germiyânî
Yanyalı Mustafa İsmet
Zenbilli
Ali
Efendi

Sarıyer


Zarîfî
Hasan Efendi

Üsküdar

Abdullah
Efendi
(Himmetzâde)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî
Abdurrahmân-ı Harpûtî
Abdülhay Celvetî
Ahıskalı
Abdullah Efendi
Ahmed Raûfî
Ali Behçet Efendi
Himmet
Efendi
İbrâhim Hayrânî
Muhammed Tevfik Bosnevî
Mustafa Mânevî Efendi
Nâbî
Nasûhî Üsküdârî
Nûri Efendi
Rûşen Efendi
Selâmi Ali Efendi
Seyyid Yahyâ Efendi
Sinan Erdebîlî
Süleymân
Hilmi Tunahan
Zâkirzâde
Abdullah Efendi

Şişli


İdrîs-i
Muhtefî
Zeytinburnu
Merkez Efendi
Sarı Abdullah Efendi
Seyyid Muslihuddîn Efendi
Şeyh Ali Behçet Efendi
 
Üst