Kafirun suresi ne için okunur?

Uzman SühaN

Administrator
Kafirun suresi ne için okunur?
kafirun suresi,kafirun süresinin faziletleri,kafirun suresinin arapça okunuşu,kafirin suresinin türkçe okunuşu hakkında bilgiler

Kâfirûn Sûresi Mekke’de nazil olmuştur. Toplamda 6 âyettir. Kâfirûn Sûresinde kafirlerden söz ettiği için bu ismi almıştır.

Bu surenin cihat emri gelmeden nazil olmasından dolayı cihat emri ile bu surenin nesh olunduğu iddiasını İslam bilginleri kabul etmemektedirler. Bu sure ve ayetler muhkem olup manası çok açık ve nettir. Küfrü, şirki ve Allah’tan başkasına ibadeti açıkça reddetmektedir. Kadı Beydavî “Bu surede ne küfre izin, ne de cihaddan men etmek gibi bir durum yoktur ki cihad emri ile mensuh olsun” demektedir. Bu sureden sonra “Nasr/yardım” suresinin gelmesi de Allah’ın yardımının ancak şirk ve küfürden uzaklaşarak Allah’a iman ve tevekküle bağlı olduğunu ifade etmektedir.


k.gifYüce Allah’ın öfkesi, azabı ve cehennemi küfür ve inkârda ısrar ederek güzel, hak ve hakikat olan imanı ve İslamı kabul etmeyenleredir. Allah’ın affı, rahmeti ve ihsanı büyük olduğu gibi, azabı, ikabı ve cezası da büyüktür. “Melikin atıyyelerini ancak matıyyeleri taşıyabilir.” “İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez. / Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.” Bu bakımdan şefkat ve merhamet ancak hakkı ve hakikati kabul edenleredir. Kâfir ve münafıklara acımak ve merhamet etmek şefkat ve merhameti yanlış, amaç dışında kullanmak demektir. “Allah’ın dinini kabul ve emrini ifa konusunda merhamet ve acıma duygusu sizi engellemesin” (Nur, 24:2) ayeti günahkar ve kafire ceza vermede acıma duygusu ile hareket edilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Bediüzzaman hazretleri “Aç canavara karşı tahabbüb merhametini değil, iştihasını açar. Döner diş ve tırnağının kirasını da ister” demektedir. Hem “masum koyunları merhametsizce parçalayan kurda ve canavara merhamet ve şefkatli davranan masum koyunlara ve mazlumlara acımıyor demektir.” Caniye merhamet mazluma zulümdür.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Kafirun suresini münafıklar okumaz” (Deylemî, Firdevs, 4: 203) buyurarak iman kalbine yerleşmeyen, adalet ve zulmü karıştıran, iman ve küfrün önemini kavramayanların bu suredeki hakikatleri anlamayarak sureyi okumaktan imtina edeceklerini ifade etmiştir.

Kâfirûn Sûresinin İniş Sebebi (Tefsiri)
Kâfirler peygamberimize (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geldiler ve “Bu davayı bırak sana istediğin kadar mal verelim, kızlarımızdan dilediğin ile evlendirelim ve istersen seni başımıza kral yapalım dediler.” Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabul etmedi. Ebu Talibe gittiler. Ebu Talib peygamberimize isteklerini iletti. Kabul etmesini rica etti. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Amcacığım! Bir sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem” buyurdu. Bu sefer Kureyş müşrikleri peygamberimize bir heyet gönderme kararı aldılar. Bu heyete Kureyşin yaşlılarından ve ileri gelenlerinden Esved b. Muttalib b. Esed b. Abdi’l-Uzza ve Velid b. Muğire ve Ümeyye b. Halef ve As b. Vâil es-Sehmî’den oluşan bir heyet gönderdiler. Bu heyet peygamberimize (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gelerek şu teklifte bulundular: “Bir sene biz senin rabbine ibadet edelim, bir sene de sen bizim tanrılarımıza ibadet et. Böylece barış içinde yaşayalım ve anlaşalım” dediler. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara şöyle dedi: “Ben Allah’a iman etmişken siz beni ona şirk koşmaya mı davet ediyorsunuz? Bu asla olmayacak bir iştir. Ben asla sizin ibadet ettiğiniz şeye ibadet etmem. Ey cahiller! Siz bana Allah’tan başkasına ibadet mi bana emrediyorsunuz?” (Zümer, 39:64) cevabı verdi.

Bu ve benzeri olaylar üzerine yüce Allah müşriklerin bu konuda ümitlerini tamamen kırmak için Kâfirun Suresi”ni inzal buyurdu. Bu sure hem peygamberimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Ben asla şirke dönmem” sözünü desteklemekte, hem de “İman konusunda” asla taviz verilemeyeceğini açıkça deklare ederek iman ile küfrün ortasının olmayacağını açıkça ifade etmektedir. Bu bakımdan sureye “İman Suresi” denilmiştir. Peygamberimize (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de Kureyş müşriklerine “Câhiller!” diye değil, “Kâfirler” diye hitap etmesini emretmiştir. (Suyutî, Dürrü’l-Mensûr, 8:655)

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Surenin inzalinden sonra Kâbe’ye gitti. Kureyş’ten dolgun bir heyet vardı. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onların karşısına geçti ve sureyi okudu. Onlar da bütün bütün ümitlerini kestiler ve bir daha peygamberimizi dinlerine davet etmediler.Kâfirûn Sûresi Türkçe Meali:
Bismillahirrahmânirrahîm
1. De ki: “Ey Kâfirler!”
2. “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”
3. “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
4. “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”
5. “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
6. “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

Kâfirûn Sûresinin Latince Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm
1-) Kul yâ eyyühel kâfirun.
2-) Lâ a’budu mâ ta’budûn.
3-) Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’bud.
4-) Ve lâ ene ‘abidün mâ ‘abedtüm.
5-) Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’bud.
6-) Leküm diynüküm ve liye diyn.

Kâfirûn Sûresinin Latince Okunuşunu arapça okumakda zorluk çekenleri için yayınladık fakat sizi şu hususda uyarıyoruz:
Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Kâfirûn Sûresi Hakkında Faziletler ve Hadis-i Şerifler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Kafirun Suresini okursa, Kuran’ın Dörtte birini okumuş gibi olur.”(1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Hazreti Nevfel’e:
-“Seni buraya getiren mühim iş nedir?” buyurunca, o da:
-“Bana, uyuyacağım sırada söyleyeceğim bir şey öğretmen için geldim” dedi.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de:
-“Öyleyse yatağına girdiğinde Kafirun suresini oku, sonra onu bitirince uyu! Çünkü o, şirkten uzaklaşma bildirişidir.!” buyurdu.(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Size Allah’u Teala’ya şirk koşmaktan sizi koruyacak bir kelime söyleyeyim mi?” buyurmuş ve “Uyumadan önce Kafirun suresini okuyun!” buyurmuştur.(3)

Kâfirûn Sûresinin Faziletleri:

Kim herhangi bir gecede Kafirun suresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.

Kafirun suresini, İhlas, Felak ve Nas sureleri ile birlikte okuyanın rızkı artar, hali düzelir.

Her türlü kötülükten korunmak için ve sıkıntılardan kurtulmak isteyen kişi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini okusun.

Yatacağın vakit bu sureyi oku. Zira o sure, insanı şirkten muhafaza eder, imanını şeytandan korumuş olur. O gece ölürse, tevhid üzerine Rabbine kavuşur.

Her gün 3 kere okuyan belalardan ve şeytanın şerrinden korunur.

Her gün okumak, ölüm anında küfre düşmeyi engeller.

Çocuklarınıza yatarken Kafirun suresini okutunuz. Okurlarsa, gece onlara hiçbir şey arız olmaz.

Bu sureyi güneş doğarken ve batarken okuyan kişi, şirkten emin olur.

Her gün 200 defa okumaya devam eden kimsenin imanı kuvvetlenir, Hızır (Aleyhisselam) manevi rehberi olur.

Her gece okumak çok faziletlidir.
 
Geri
Üst