Kalite üzerine özlü Sözler

M

Misafir

Forum Okuru
Kalite üzerine özlü Sözler
kalite ile ilgili sözler kalite ile ilgili özlü sözler kaliteyle güzel sloganlar
“Önemli olan kantite değil, kalitedir.”
Lucius Annaeus Seneca

“Mükemmeliyet kantiteye değil,kaliteye bağlıdır.”
Baltasar Gracian y Morales

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”
John Ruskin

“Eğer bizim fabrikalarımız dikkatli çalışarak ürün kalitesini güvence altına alırlarsa,yabancıların bizden mal alması onların çıkarına olacaktır ve böylece krallığımıza para akmış olacaktır.”
Jean- Babtiste Colbert

“Önemli olan kantite değil, kalitedir.”
Senaca

“Kaliteli insan yukarı doğru, kalitesiz insan ise aşağı doğru gelişir.”
Konfüçyüs

“Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir.”
Konfüçyüs

“Güler yüzlü olmayan dükkan açmamalı.”
Çin Atasözü

“Sen en iyisin! Sen Kolezyumsun,Sen en iyisisin! Sen Luvr müzesisin, Sen bir melodisin Straus’un bir senfonisinden, Sen bir Bendel bonesisin,
Bir Shakespeare sonesisin, Sen bir Miki Maus’sun!”
Cole Porter

“Kaliteyi müşteri tanımlar.”
Armand Feigenbaum

“Mükemmel şeyler nadirdir.”
Plato

“Kalite doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır.”
Charles A. Mills

“Eğer dünya çapında kaliteli ürün, hizmet ve kişilere sahip olursanız, dünya çapında kar elde edersiniz."
V. Daniel Hunt

“Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin katkısı ile olmuştur.”
Joseph M. Juran

“Yönetimin işi kontrol değil liderliktir”
W.Edwards Deming

“Kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesi, üst yönetimin liderliğinde yıldan yıla
öğrenilecek bir süreçtir.”
W.Edwards Deming

“Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar ‘kalite bilinci’nin varlığı gereklidir.”
Armand V. Fiegenbaum

“Kaliteye önlem alarak ulaşılır. Aşı hastalığı tedavi etmenin yoludur.
Aynı şey organizasyonlar için de geçerlidir.”
Philip Crosby

“Kalitenin yolu önlem almaktan geçer.”
Philip Crosby

“Kaliteli olmayan şeyler daha fazla paraya mal olur.”
Philip Crosby

“Eğer üst yönetimin önderliği yoksa, toplam kalite kontrolünü uygulamaktan vazgeçin.”
Kaoru Ishikawa

“Kaizen herkesin katılımını öngören sürekli gelişmeyi ifade etmektedir. Kaizen felsefesi, çalışma, sosyal ve aile yaşamının sürekli gelişmeye tabi olmasını önerir.”
Masaaki Imai

“Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir.”
Thomas J. Peters

“Kalite, sürekli gelişmeyi öngörür.”
Armand V. Fiegenbaum

“Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir.”
Thomas J. Peters

“Toplam kalite yönetiminin başarısı, üst yönetimden en alt çalışanlara kadar kalite bilincinin olmasıdır.”
Armand V. Fiegenbaum

“Duyduğumu unuturum, Gördüğümü hatırlarım, Yaptığımı anlarım.”
Çin Atasözü

“Gelişme hiç bir zaman sona ermeyecek bir süreçtir.”
Peter Drucker

“Toplam kalite kontrolü, penisilin gibi hızla hareket eden bir ilaç değil, uzun süre alınırsa bir şirketin yapısını aşama aşama iyileştiren, yavaş çalışan, bitkisel bir ilaç gibidir.”
Kaoru Ishikawa

“Tüm iyi şeyler ucuz, tüm kötü şeyler çok pahalıdır.”
Henry David Thoreau

“Düşmanı bulduk, biziz.”
Pogo

“Kalite nerede üretilir? Kalite, yönetim kurulu odasında üretilir.”
W.Edwards Deming

“Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar.”
Peter Drucker

“Kalite kontrol herkesin işidir.”
Armand V. Feigenbaum

“Ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek için organizasyonun amaçlarını tespit et.”
W.Edwards Deming

“Kalite için çabalayan tüm çalışanları takdir et ve ödüllendir.”
Philip Crosby

“Organizasyonda değişimi üst yönetimden başlat”
William Ouchi

“Organizasyon sisteminde başarı için sistem büyük önem taşır. Sistemin
oluşturulması ve işler hale getirilmesi başarı için temel yoldur.”
Peter Senge

“Organizasyonda ulaşılmak istenen gelecek için tüm çalışanlar arasında paylaşılan bir vizyon mevcut olmalıdır.”
Peter Senge

“Yüksek kalite ve düşük maliyet ancak sistem sayesinde başarılabilir.”
Peter Senge

“Yönetici sistemin ne demek olduğunu bilmeli ve çalışanlara öğretmelidir.”
W.Edwards Deming

“Organizasyonda üst yönetim vizyon ve değerleri açık bir şekilde ortaya koymalı;kuralları ve standartları oluşturmalıdır.”
Peter Drucker

“Üst yönetim, organizasyonda insan kaynaklarına değer verecek bir insani
organizasyon kurmayı amaçlamalıdır.”
Peter Drucker

“Kalite, organizasyonda belirlenen şartlara uymak demektir. Yöneticiler “ilk başlangıçta doğruyu yap” ilkesini çalışanlara açık bir şekilde anlatmalıdırlar.”
Philip B. Crosby

“Kalite geliştirme çalışmalarının hiçbir zaman sona ermeyeceği bilinci çalışanlar arasında yerleştirilmelidir.”
Philip B. Crosby

“Kalite hem bireysel, hem de grup çalışma ruhunu geliştirir.”
Armand V. Fiegenbaum

“Kalite bir ahlak felsefesidir.”
Armand V. Fiegenbaum

“Kalite yükselirse, maliyetler azalır.”
Tom Peters

“Kalite hiçbir zaman sone ermeyecek bir seyahattir.”
Tom Peters

“Kalite konusunda bir heyecan ve arzunun olmadığı bir organizasyonda başarısızlık sözkonusu olur.”
Tom Peters
 
Geri
Üst