Kanundaki Istilahlar:

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Kanundaki Istilahlar:
Madde 23 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/42 md.)

Bu kanunun tatbikında ipotek) tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, gemi ipoteklerini, eski hukuk hükümlerine göre tesis edilmiş taşınmaz rehinlerini, taşınmaz mükellefiyetlerini, bazı taşınmazlar, üzerindeki hususi imtiyazları ve taşınmaz eklentisi üzerine rehin muamelelerini,

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./5. md.) (Taşınır rehni) tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medeni Kanununun 940 ıncı maddesinde öngörülen rehinleri, ticari işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri,

Sadece (Rehin) tabiri, (İpotek) ve (Taşınır rehni) tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz rehinlerini ihtiva eder.

(Taşınmaz) tabiri, gemi siciline kayıtlı olan gemilere de şamildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce taşınır sayılır.
 

Benzer İçerikler

*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
499
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
*jellibon*
*jellibon*
tuqqce
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
tuqqce
tuqqce
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
tuqqce
Üst