Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçi kadrosu
Madde 39 - Hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını; hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi kanunî grev ve lokavt sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırmaya mecburdur. Grev ve lokavt dışında kalacak işçilerin yedekler dahil niteliği ve sayısı işveren veya işveren vekili tarafından toplu görüşmenin başlamasından itibaren altı işgünü içinde işyerinde yazı ile ilân edilir ve bu ilanın bir örneği toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasına gönderilir. Bu ilândan itibaren altı işgünü içinde işçi sendikası iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itirazda bulunmazsa ilân hükümleri kesinleşir. İtiraz halinde mahkeme altı işgünü içinde karar verir. Bu karar kesindir.
Grev ve lokavta katılamayacak işçiler her ne sebeple olursa olsun kanunî süre içinde tespit edilmemiş ise, işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısının tespitini süre geçtikten sonra da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünden talep edebilir. Bölge müdürlüğü bu tespiti en kısa zamanda yaparak taraflara tebliğ eder. Gerekli hallerde bölge müdürlüğü bu tespiti resen yapabilir. Bu tespite karşı taraflardan her biri iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir.

İşletme sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme işletmenin merkezine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü ise, her işyerinin bağlı bulunduğu bölgeye göre belirlenir.
 
  Kanunî grev ve kanunî lokavt kararı hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Şehzade Mustafa'nın Kanuni Sultan Süleyman'a Mektubu! Şehzade Mustafa'nın Kanuni Sultan Süleyman'a Mektubu!
muhteşem yüzyıl, şehzade mustafa, şehzade mustafanın boğduruluşu Sevgili melekler, reyting rekortmeni dizi Muhteşem Yüzyıl'ın bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Şehzade Mustafa'nın ölmeden önce babası Kanuni Sultan Süleyman'a yazmış...
Muhteşem Yüzyıl 0
Kanuni Sultan Süleyman Hakkında Suç Duyurusu! Kanuni Sultan Süleyman Hakkında Suç Duyurusu!
kanuni sultan süleyman, şehzade mustafanın ölümü, kanuni sultan süleymanın oğlunu boğdurması Sevgili melekler, başlıkta bir yanlışlık yok. Bu şaka gibi bir olay geçtiğimiz günlerde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Bursa'da Muhteşem...
Magazin 0
Kanunî grev ve lokavtın konut haklarına etkisi Kanunî grev ve lokavtın konut haklarına etkisi
Madde 44 - İşveren, kanunî bir grev veya lokavt süresince greve katılan veya lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve işveren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını isteyemez. Bu yasak, grev ve lokavtın işyerinde uygulanmaya başlamasından...
Toplu İş Hukuku 0
Kanunî grev ve lokavtın hizmet akitlerine etkisi Kanunî grev ve lokavtın hizmet akitlerine etkisi
Madde 42 - Kanunî bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi feshedilemez. Kanunî bir greve katılanlar...
Toplu İş Hukuku 0
Kanunî grev ve kanunî lokavt kararı Kanunî grev ve kanunî lokavt kararı
lokavt kararı nedir Madde 27 - Bir veya birden çok işyerinde veya bir işletmede, bu yerlere ilişkin 21 inci maddedeki uyuşmazlığın çözülemediğini 23 üncü madde uyarınca belirten tutanağın tebliğinden itibaren altı işgünü geçmeden grev kararı...
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular