Karpal tünel sendromu nedir nasıl tedavi edilir ?

Uzman SühaN

Administrator
Karpal tünel sendromu nedir nasıl tedavi edilir ?
Baş parmağınızdaki uyuşuma karıncalanma ve ağrı ve elinizin ilk üç parmağı karpal tünel sendromunun ortak semptomlarıdır.Karpal tünelindeki ağrı, bilek ve median sinir üzerindeki aşırı basınçtan kaynaklanmaktadır. İnflamasyon şişmeye neden olabilir. Bu enflamasyonun en yaygın nedeni bilekte şişme ve bazen kan akışını engelleyen altta yatan bir tıbbi durumdur.


karpal tünel sendromu.jpg
Karpal tünel sendromu, elde ve kolda hissizlik, karıncalanma ve diğer belirtilere neden olan bir durumdur. Karpal tünel sendromuna el bileğinizin avuç içi tarafında dar bir geçit olan karpal tüneldeki sıkıştırılmış bir sinir neden olur.Median sinir üzerindeki basınç karpal tünel sendromuna neden olur . Karpal tünel sendromuyla bağlantılı en sık görülen durumlardan bazıları şunlardır:


Diyabet

Tiroit disfonksiyonu

Gebelik veya menopozdan dolayı sıvı tutulması

Yüksek tansiyon

Romatoid artrit gibi otoimmün bozukluklar

Kırık veya bilek travması


Parmaklarınızda veya elinizde karıncalanma ve uyuşukluk hissedebilirsiniz.Ağrı bileğinizden kolunuza kadar ilerleyebilir. Bu semptomlar genellikle bir direksiyon simidi, telefon veya gazete tutarken oluşur. Ağrı sizi uykudan uyandırabilir.Elinizde güçsüzlük ve nesneleri düşürme eğilimi yaşayabilirsiniz. Bu, elinizdeki hissizlik veya baş parmağınızın sıkıştırma kaslarının zayıflığından da kaynaklanabilir; bunlar da median sinir tarafından kontrol edilir.Normal aktivitelerinize ve uyku düzeninize müdahale eden karpal tünel sendromu düşündüren kalıcı bulgulara ve belirtilere sahipseniz mutlaka hekime görünün.


Karpal tünel sendromu için kim risk altındadır?


Kadınların karpal tünel sendromuna erkeklerden üç kat daha fazla olasılığı vardır. Karpal tünel sendromu, en sık 30-60 yaşları arasında teşhis edilir. Bazı koşullar, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve artrit dahil olmak üzere, gelişme riskinizi arttırır.


Karpal tünel sendromu riskini artırabilecek yaşam tarzı faktörleri, sigara, yüksek tuz alımı, yerleşik yaşam tarzı ve yüksek vücut kitle indeksi içerir.

Sinir hasarı gören durumlar. Diyabet gibi bazı kronik hastalıklar, median sinir hasarını da içeren sinir hasarı riskinizi artırır.

İnflamatuvar durumlar. İltihaplanma ile karakterize olan romatoid artrit gibi hastalıklar, bilekteki tendonların çevresindeki astarı etkileyebilir ve median sinirine baskı yapabilir.

Obezite. Obez olmak, karpal tünel sendromu için önemli bir risk faktörüdür.

Vücut sıvıları dengesindeki değişiklikler. Sıvı tutma, karpal tünel içindeki basıncı artırabilir ve medyan siniri tahriş edebilir. Bu, gebelik ve menopoz sırasında sık görülür. Gebelikle ilişkili karpal tünel sendromu genellikle gebelikten sonra kendiliğinden düzelir.

Diğer tıbbi durumlar.
Menopoz, obezite, tiroid bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi belirli koşullar, karpal tünel sendromu şansınızı artırabilir.


Birkaç çalışma, bilgisayar kullanımı ile karpal tünel sendromu arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmiştir. Bununla birlikte, karpal tünel sendromu için kapsamlı bir bilgisayar kullanımını bir risk faktörü olarak desteklemek için yeterli kalitede ve tutarlı bir kanıt bulunmamakla birlikte, farklı bir biçimde el ağrısı oluşturabilir.


Karpal tünel sendromu nun teşhis ve tedavisi


Doktorlar, karpal tünel sendromunu, geçmişin, fizik muayene ile sinir iletim çalışmaları denilen testlerin bir kombinasyonu kullanarak teşhis edebilirler.Fiziksel muayene, sinir basıncının diğer nedenlerini kontrol etmek için el, bilek, omuz ve boynun detaylı bir değerlendirmesini içerir.Karpal tünel sendromunun tedavisi, ağrınızın ve semptomlarınızın şiddetine ve zayıflığa bağlıdır. Tedavi seçenekleri bilek splinti, ilaçlar ve ameliyatı içerir. Doktorunuz ağrıyı hafifletmek için kortizon gibi bir kortikosteroid enjekte edebilir.Kortikosteroidler iltihabı ve şişmeyi azaltır ve median sinir üzerindeki baskıyı hafifletir. Karpal tünel sendromuna romatoid artrit veya başka iltihap artriti nedeniyledeyse artrit tedavisi, karpal tünel sendromunun semptomlarını azaltabilir.Belirtiler şiddetli veya diğer tedavilere cevap vermiyorsa cerrahi uygun olabilir.


Hafif semptomlar genellikle evde bakım ile tedavi edilebilir.Uyuşukluk ve ağrıya neden olan faaliyetleri durdurun.Elinizi ve bileğinizi zorlamayın dinlendirin.Geceleyin bir bilek splinti takın. Tedaviye ne kadar erken başlarsanız belirtileri durdurma ve sinirin uzun süreli zarar görmesini önleme şansınız o kadar iyi olur.Şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve artrit gibi durumların tedavisi, karpal tünel sendromu geliştirme riskinizi azaltır.Karpal tünel sendromunu, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile erken tedavi etmek, önemli ölçüde uzun süreli iyileşmeye ve semptomları ortadan kaldırmaya neden olabilir.Tedavi edilmemiş karpal tünel sendromu, kalıcı sinir hasarına, engelliliğe ve el fonksiyon kaybına neden olabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Karpal tünel sendromu, bilekteki bir sinirin basınç altında olmasıdır.Elinizde olmak üzere ağrı, karıncalanma veya hissizleşmeye neden olur. Semptomlar genellikle zamanla kademeli olarak artar ve başlangıçta yalnızca gece bulunabilir. Bir veya iki bilekte aynı anda ortaya çıkabilir. Travmatik bilek hasarı karpal tünel içinde şişme ve ekstra basınç oluşturabilir.Akut veya kronik, karpal tünel sendromuyla ilişkili ağrı omuza kadar yayılabilir. Durum ilerledikçe, baş parmak kaslarının kasları zayıflayabilir,Semptomlar kişiden kişiye hafiften şiddetliye değişebilir. Belirtiler hafifse, cerrahi dışı bir seçenek önerilebilir. Semptomlarınıza neden olan aktivitelerin değiştirilmesi veya durdurulması gerekir. Cerrahi sıklıkla gereklidir. Operasyon, sinir üzerindeki basıncı azaltır..Karpal tünel sendromunun doğru teşhisi, deneyimli nörologların ve cerrahi uzmanların dikkatini gerektirir
 

Uzman SühaN

Administrator
Karpal tünel, elinizin tabanında dar bir bağ ve kemik yoludur. Sinir ve tendon içerir. Bazen tahriş olmuş tendonlardan veya diğer şişmelerden kaynaklanan kalınlaşma tünelin daralmasına ve sinirin sıkışmasına neden olur. Semptomlar genellikle tedricen başlar. Kötüleştikçe nesneleri tutmak zorlaşabilir.Erken teşhis ve tedavi, kalıcı sinir hasarını önlemek için önemlidir. Doktorunuz karpal tünel sendromunu fizik muayene ve özel sinir testleriyle teşhis eder. Tedaviniz, elinizindinlenmesi , atele alınmasını , ağrının giderilmesi için anti-inflamatuar ilaçları ve bazen ameliyatı içerir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Karpal Tünel Sendromu belirtileri, tünel içindeki basınç çok yüksek olduğunda başlar. Bu, median sinirin küçük tünelden geçerken sıkıştırılmasına neden olur. Semptomlar genellikle geceleri daha kötüdür ve durum ilerledikçe kavrama zayıflayacaktır. Ultrason median sinir genişlemesini açığa çıkarabilir. X-ışını birlikte var olan patolojileri belirleyebilir.Ağırlaştırıcı nedenden dolayı dinlenmek önemlidir. Fizyoterapi çoğu karpal tünel hastası için özellikle hafif-orta dereceli vakalarda faydalıdır.
 

Uzman SühaN

Administrator
Karpal tünel sendromu, el ve kolda ağrı, hissizlik ve karıncalanmaya neden olan yaygın bir durumdur. Çoğu hastada, karpal tünel sendromu zamanla daha da kötüleşir, bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir. Erken olarak, semptomlar genellikle bilek splinti takma veya belirli aktivitelerden kaçınma gibi basit önlemlerle rahatlatılabilir.Karpal tünel sendromu, tünel daraldıkça veya fleptör tendonlarını çevreleyen dokular şiştiğinde ortaya çıkar ve medyan sinir üzerine baskı uygular.Medyan sinir, eldeki ana sinirlerden biridir. Boyunda bir grup sinir kökünden kaynaklanır. Çoğu vakada, karpal tünel sendromunun belirtileri belirli bir hasar olmadan yavaş yavaş başlar. . Bununla birlikte, durum kötüleştikçe semptomlar daha sık ortaya çıkabilir veya daha uzun süre devam edebilir. Erken evrede, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak veya durdurmak mümkün olabilir.Bu yüzden makalede yer alan septomlara sahipseniz en kısa zamanda doktora görünün.
 
Üst