Kimyasal Reaksiyonlarda ısı Alışverişinin Gözlenmesi

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Kimyasal Reaksiyonlarda ısı Alışverişinin Gözlenmesi
reaksiyon ısısı ile ilgili sorular reaksiyon ısısı deneyi

DENEYİN AMACI: Bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu ısının açığa çıktığını görmek.
HAZIRLIK SORUSU:
Günlük yaşantımızda en çok ekzotermik reaksiyonlar olmaktadır. Nedenlerini araştırınız. Örnekler veriniz.

1-iki adet deney tüpü
3-iki döküm ayak
5-iki bağlama parçası
7-hidroklorik asit çözeltisi
2-iki adet termometre
4-iki statif çubuk
6-sodyum hidroksit çözeltisi
DENEY DÜZENEĞİ:
image010.jpg
DENEYİN YAPILIŞI:
1- 1. deney tüpüne sodyum hidroksit, 2. deney tüpüne aynı hacimde hidroklorik asit çözeltisi koyunuz.
2- Ayrı ayrı termometre sıcaklıklarını ölçünüz.
3-Asit çözeltisini yavaşça sodyum hidroksit çözeltisine boşaltınız. Karışımın içine termometre koyarak sıcaklığını ölçünüz.
4-Çözeltiler karıştırılmadan ve karıştırıldıktan sonra ölçtüğünüz sıcaklıkları karşılaştırınız.
NOT: Deney sırasında karışımın bulunduğu tüp fazla ısınabilir. Bu durumda tüpü su dolu bir beherglasa batırabilirsiniz.
DENEYİN SONUCU:
Sodyum hidroksitle hidroklorik asidin birleşmesi sonucu tuz ve su oluşur. Bu reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur. Yaptığınız deneyde bulduğunuz sıcaklık artışı, açığa çıkan ısı enerjisini gösterir.
NaOH + HCI ® NaCI + H2O + ISI​
BAZ + ASİT TUZ + SU
TEORİK BİLGİ:
Kimyasal reaksiyonlarda maddeler birbirleriyle etkileşerek yeni ürünler oluştururken ya çevrelerine ısı verirler (Ekzotermik reaksiyonlar ) ya da çevrelerinden ısı alırlar (Endotermik reaksiyonlar ).Günlük hayatta en çok ekzotermik reaksiyonlarla karşılaşırız.Ekzotermik olaylarda sistemin enerjisi azalır.
Tüm yanma olayları, oksitlenme olayları, kimyasal bağ oluşumu, gazların suda çözünmesi, asit ve bazların etkileşmesi ekzotermik reaksiyonlardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
1- C + O2 ® CO2 + ISI 3- CI + CI ® CI- CI + ısı
2- CH4 + O2 ® CO2 + 2 H2O + ısı 4- HCI + NaOH ® NaCI + H2O + ısı
 
Üst