KİT'ler 2008'de 4 milyar YTL yatırım yapacak

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
KİT'ler 2008'de 4 milyar YTL yatırım yapacak
Bakanlar Kurulu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT), 2008 yılı finansman programlarını belirledi. Buna göre KİT’ler 2008’de 4 milyar YTL yatırım yapacak, 3 milyar YTL faiz dışı fazla yaratacak.Bakanlar Kurulu’nun, KİT’lerin 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın tespitine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, KİT’lerin 2008'de yaratacağı faiz dışı fazla 3 milyar 59 milyon YTL olarak belirlendi. Bunun 1 milyar YTL’si, 233 sayılı Kararname kapsamındaki sermayesinin tamamı kamuya ait 22 KİT’ten, 2 milyar YTL’si ise sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan 7 KİT’ten sağlanacak.

3 MİLYARLIK FDF’NİN 2,1’İ ENERJİDEN GELECEK

En yüksek faiz dışı fazlayı 1 milyar 192 milyon YTL ile TEKEL'in yaratması öngörülüyor. TEKEL’i, 923,1 milyon YTL ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 645,2 milyon YTL ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) izleyecek. Enerji KİT’lerinin yaratacağı toplam faiz dışı fazla 2 milyar 167 milyon YTL olacak. Enerji KİT’leri içinde faiz dışı fazla vermeyecek olan kuruluşlar, 328,4 milyon YTL faiz dışı açık ile BOTAŞ, 20,9 milyon YTL açık ile ETİ Maden olacak.

EN YÜKSEK FAİZ DIŞI AÇIK DEMİRYOLLARINDA

Toplam 29 KİT içinde 6 kuruluş ise faiz dışı açık verecek. En yüksek açık 396,6 milyon YTL ile Devlet Demiryolları İşletmesi'nin (TCDD) olacak. Bunu 361,3 milyon YTL ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) izleyecek. Ardından BOTAŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), ÇAYKUR, ETİ Maden gelecek.

TEDAŞ’I GÜZELLEŞTİRİP SATACAKLAR

KİT’ler 2008’de toplam 4 milyar YTL yatırım yapacak. En yüksek yatırımı 870,5 milyon YTL ile TCDD gerçekleştirecek. TPAO 575, özelleştirilecek olan TEDAŞ 550, EÜAŞ 524, BOTAŞ 450, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 300, DHMİ 220, Petkim 100 milyon YTL ile en yüksek yatırımları yapan kuruluşlar olacak. En düşük yatırımlar 400 bin YTL ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), 600 bin YTL ile Sümer Halıcılık, 700 bin YTL ile Türkiye Elektromekanik Sanayi’de yapılacak.

BEDELSİZ KÖMÜRE BÜTÇEDEN 824 MİLYON YTL
Bütçeden KİT’lere toplam 2 milyar 842 milyon YTL aktarımda bulunulacak. En fazla aktarımı 1 milyar 181 milyon YTL ile TCDD alacak. Onu, bedelsiz kömür dağıtımının kaynağı olan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 592,5 milyon, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 232 milyon YTL ile izleyecek. Böylece bedelsiz kömür dağıtan iki kuruluşa bütçe transferi tutarı 824,5 milyon YTL olacak.

KİT’lerden bütçeye toplam 1 milyar YTL aktarılacak. Bunun 433,1 milyon YTL’’si DHMİ’den gelecek. Bütçeye 6 KİT tarafından ödeme yapılacak.

727 MİLYON YTL GÖREV ZARARI

KİT’lerin toplam görev zararı 727 milyon YTL olacak. Bunun 309 milyon YTL’si TCDD, 232 milyon YTL’si TKİ, 160 milyon YTL’si TMO’dan kaynaklanacak. TTK ve Türkiye Şeker Fabrikaları ile birlikte toplam 5 kuruluş görev zararı yazacak.

Karar metnine göre de, personel alımı sınırlı olarak gerçekleştirilecek. Mal ve hizmet alımlarında toplam tutar, en fazla 2007 yılı için uygun görüş bildirilen toplam tutarın, 2008 yılı için hedeflenen yıllık ortalama ÜFE değişim oranı ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecek.

ZAM GEREKİYORSA YAPILACAK

Kamu teşebbüsleri, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini saptamakta serbest olacak. Satış fiyatları belirlenirken, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınacak ve teşebbüsü zarara uğratacak veya üretim maliyetlerinin altında kalacak bir satış fiyatı belirlenmeyecek.

Fiyat ve tarifeler saptanırken, programdaki kar-zarar, yatırım ve diğer mali hedefler dikkate alınacak.

Teşebbüsler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, söz konusu ticari ilişki öncesinde yapılacak bir protokol ile belirleyecek ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutacaklar. Bu hüküm en çok faizle birlikte 10 milyar YTL’ye yakın alacağı olan ve alacağının çoğu diğer enerji KİT’lerinden kaynaklanan BOTAŞ’ı ilgilendiriyor.

ANKA
 

Benzer İçerikler

Üst