Kornea ülseri nedenleri belirtileri tedavisi

Uzman SühaN

Administrator
Kornea ülseri nedenleri belirtileri tedavisi
Gözün ön kısmında, kornea adı verilen açık bir tabaka dokusu bulunur. Kornea gözünüzün penceresidir ve ışığın göze girmesine izin verir. Gözyaşı korneayı bakteri, virüs ve mantarlara karşı korur.Korneal ülser genellikle normal şeffaf korneada gri ila beyaz opak veya yarı saydam bir alan olarak görülür.Çoğu kornea ülserine enfeksiyon neden olur.Kornea ülseri, en çok bakteri, virüs, mantar ya da bir parazit ile oluşan bir enfeksiyondan kaynaklanır.Korneal ülser ve enfeksiyonların tedavisi nedene bağlıdır. Korneanın yara izi oluşmasını önlemek için tedavinin mümkün olan en kısa sürede başlatılması gerekir.

Bakteriyel enfeksiyonlar kornea ülserlerine neden olur ve kontakt lens kullanan insanlarda sık görülür . Viral enfeksiyonlar da korneal ülserlerin olası nedenleridir. Mantar enfeksiyonları kornea ülserlerinin nadir sebeplerindendir.

Kornea ülseri.jpg


Kornea Nakli Gerektiren HastalıklarKornea ülseri nedenleri nelerdir?

Çoğu kornea ülserine enfeksiyon neden olur.Kornea yüzeyi bozulursa, bakteriler doğrudan korneayı istila edebilirler. Bazı bakteriler kornea ülserasyonuna neden olabilecek toksinler üretir . Korneal yüzeydeki küçük kesikler veya çizikler enfekte olabilir ve kornea ülserlerine neden olabilir. Örneğin, metal, ahşap, cam veya korneaya çarpan neredeyse her tür parçacık küçük travmalara neden olabilir.Bu yaralanmalar kornea yüzeyine zarar verir ve bakterilerin istila etmesini ve kornea ülsere neden olmalarını kolaylaştırır. Bir kornea aşınması , kornea yüzeyinde daha büyük bir kayıp olup tedavi edilmezse ülserleşebilir.Kimyasal yanıklar veya göze sıçramış diğer kostik (zararlı) çözeltiler korneaya zarar verebilir ve korneal ülserasyona neden olabilir.

Çoğu vakada, kornea ülseri, bir önceki yaralanma ya da korneanın çizilmesine neden olan mikroplardan kaynaklanır. Mikroplar viral, bakteriyel veya fungal olabilir veya parazitik bir enfeksiyon olabilir. Ülser, herpes simplex virüsünden kaynaklanıyorsa buna dendritik ülser denir ve çıplak gözle görülemeyebilir .


Kornea Ülseri Tedavisi - Evde Kişisel Bakım

Kontak lens kullanıyorsanız hemen çıkarın.
Gözlerinizi parmaklarınızla ovmayın.
Ellerinizi sık sık yıkayıp temiz bir havluyla kurutarak enfeksiyon yayılımını sınırlayın.

Korneal ülserin belirtileri

Korneal ülser semptomları, ülserin yeri ve büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Ülser, bakterilerden kaynaklanıyorsa, çıplak gözle korneada beyaz bir yama şeklinde görülebilir.


Gözde iltihap
Gözlerde ağrı
Bulanık görme
Gözlerde şişme
Kornea üzerinde beyaz nokta
Işık duyarlılığı
Gözlerde yabancı cisim varmış hissi


İlaçlar

Enfeksiyon, kornea ülserlerinde sık görülen bir olay olduğundan, göz doktorunuz antibiyotik göz damlalarını reçete eder. Enfeksiyon çok büyük görünüyorsa, bu damlaları saatte 1 damla kullanmanız gerekebilir.Ağrı kontrolünde ağız yoluyla ağrı kesici ilaçlar verilir.

Ameliyat

Ülser ilaçlarla kontrol edilemiyorsa veya kornea nın delinme riski varsa , korneal nakil olarak bilinen bir acil cerrahi işlem gerektirebilir .

Tedavi

Göz doktoru, göz muayenesi sırasında korneal ülserleri teşhis edebilir.Göz doktorunuz kornea ülseri nedenini keşfedince, altta yatan problemi tedavi etmek için bir antibakteriyel, antifungal veya antiviral göz ilaçları reçete edebilir . Şiddetli durumlarda, kornea ülseri kornea nakilini garanti edebilir. Kornea nakli, kornea dokusunun cerrahi olarak çıkarılmasını ve bunun donör doku ile değiştirilmesini içerir.

Kornea ülseri acil tedavi gerektiren bir durumdur. Tedavi edilmezse ülser gözünüzün geri kalanına yayılabilir ve çok kısa bir sürede kısmen veya tamamen körleşebilirsiniz. Kornea da delinebilir , katarakt ya da glokoma gelişebilir . Uygun tedavi ile kornea ülseri 2-3 hafta içinde düzelmelidir.Korneal ülserlerin tüm belirtileri şiddetlidir ve körlüğü önlemek için derhal tedavi edilmelidir.

Kornea ülseri genelde şeffaf bir korneada gri veya beyaz bir alana veya noktaya benzemektedir. Bazı insanlar retina üzerinde skarlaşma nedeniyle görme engeli ile birlikte görme kaybı da gelişebilir. Kornea ülseri de göze kalıcı skar oluşmasına neden olabilir. Nadiren de olsa, tüm göz hasar görebilir.Kornea ülseri tedavi edilebilir olmakla birlikte, bir çok hastada iyleşme olsada görmede azalma olabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Korneal ülser vakalarının çoğu, genellikle göz yaralanması , travma veya başka hasarları takiben korneayı istila eden bir bakteriyel enfeksiyona bağlıdır .Kontakt lens kullanıcıları özellikle kornea ülsere neden olabilecek göz tahrişine açıktırlar. Bir kontak lens göz yüzeyine sürtünerek epiteldeki hafif hasar oluşturarak bakterilerin gözün içine nüfuz etmesine neden olabilir.Bakteri enfeksiyonunun yanı sıra kornea ülserlerinin diğer nedenleri mantar ve parazitlerdir. Korneal ülserin diğer bir nedeni herpes simpleks virüsü enfeksiyonudur bu da göz yüzeyinin dışına ve bazen daha da derin katlarına zarar verebilir.Kornea ülserlerinin diğer altta yatan nedenleri ciddi kuru gözler , göz alerjileri ve yaygın genel enfeksiyondur. İmmün sistem bozuklukları ve multipl skleroz ve sedef hastalığı gibi enflamatuvar hastalıklar da kornea ülserlerine yol açabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Kornea, kir, mikrop ve göze zarar verebilecek diğer parçacıklara karşı bir bariyer görevi görür. Kornea bu koruyucu görevi göz kapakları, göz yuvaları, gözyaşı ve sklera (gözün beyaz kısmı) ile paylaşır. Kornea, göze gelen ışığın odağa odaklanmasına yardım ederek vizyonda önemli bir rol oynar. Kornea gözün toplam odaklama gücünün yüzde 65-75inden sorumludur.Kornea ve göz merceği, ışığı gözün arkasındaki ışığa duyarlı doku olan retinaya odaklamak için üretilmiştir. Işık korneayı vurduğunda, gelen ışığı mercek üzerine bükürür veya kırpar.Gözün kullandığı kırma işlemi, bir fotoğraf makinesinin resim çekme biçimine benzer. Gözdeki kornea ve mercek kamera merceği gibi hareket eder . Görüntü düzgün şekilde odaklanmazsa, retina bulanık bir görüntü oluşturur.
 
Üst