1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.451
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  Kul Tıgın Anıtı

  Konu, 'Eski Uygarlıklar' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Yukarda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında "insanoğlu" yaratıldı.İnsanoğlu üstüne soy'umun başbuğu "Bumin" ve "İstemi" kağan tahta
  oturdu.Onlar, Türk ulusunun ülkesini büyültüp töresini yücelttiler.O zamanlar
  Türk ülkesinin dört yanı düşman'la doluydu. Yüce bir ordu düzenlediler.Türk
  erleri, dört bir yandaki düşman'la savaştı.Tümüne boyun eğdirdi. Yenik düşen
  ulusları egemenliğine kattı.Ecdadım "Bumin kağan" doğu'da "kadırkan" ormanı'na,
  batı'da "Demirkapı" ya kadar tüm yerleri Türk ulus'una yurt yaptı.O güne dek
  başsız, örgütsüz ve yurtsuz kalan Göktürkleri ülkeli, düzenli ve mutlu
  kıldı.İşte, öylesine Bilge Kağan'dı o.Yöresindeki "Beğ" ler de bilge'ydiler,
  yiğittiler.Türk ulus'unun tüm töre'sine uygunca yürüdüler.Öyle oldukları için,
  Türk ülkesi büyüdü.Bunca ulus, böyle mutlu ve böyle güçlü oldu. Onlar, sonra
  göğ'e uçtular.<<Gök Tanrı>> onları aldı. Türk ulus'unun bu yasını, dost uluslar,
  düşman uluslar bizimle beraber olup tuttular.Doğu'dan, gündoğusundan, ormanlarda
  ve çöllerde oturanlardan yas'çılar, ağlayıcılar ve ağıtçılar geldi. Çinli'ler,
  Tibetli'ler, Aparlar ve Apurumlar, Kırgız'lar, üç kurıkanlar, otuz Tatar'lar,
  işte hep bunca uluslar geldiler ve bizimle birlikte yas tuttular.Onlardan sonra
  gelen bilgesiz, ülküsüz kağanlar <<Tahta>> çıkıp ülkenin düzenini, ulus'un
  töre'sini bozdular.Soy'ları gibi, Türk soy'unun uluları gibi yaratılmadıkları
  için, bilgeli, yiğit ve ülkülü olmadıkları için, küçük kardeşler büyüklerine ve
  oğul'lar babalarına benzemedikleri için, yüce Türk ülke'si çökmeğe, bunca toplum
  dağılmaya başladı.Ülke'ye ve ulus'a yararsız, ama zararlı buyrukları yüzünden
  birlik bölündü, dirlik kalmadı. Dost ve düşman uluslar, egemenliğimize göz dikip
  başkaldırdılar.Türk ulus'unun büyük düşman'ı Çinli'ler böyle bir fırsat
  bekliyorlardı. Kardeşi kardeş'e, oğul'u babaya düşman ettiler.Çünkü, Çin ulus'u
  kurnazdı, hileciydi. Düşmanlarını ipek'le, tatlı sözle, güzel yüz'le
  kandırmasını biliyorlardı.Ülke'leri ve ulus'ları bölüp parçalamasını, sonra da
  tutsak etmesini kolay başarıyorlardı. İşte böylece, tüm ulus birbirine düşman
  oldu. Kağan'larla ulus'un arasında karanlık uçurumlar açıldı.Kağanlığa göz
  dikenler, kağanları öldürdüler. Ülke'nin düzeni, ulus'un esenliği kalmadı. Türk
  ulus'unun kan'ı, can'ı ve o'nca uğraşımı sonucunda elde edilmiş Türk ülke'sinde
  düşmanla anlaşmış kişiler vardı. Ve, O'nlar ülke'yi batırıyorlardı.
  <<Buyruklar>>, <<Tiğinler>>, <<Beğ'ler>> Çin hükümdarına boyun eğdiler. Türk
  ulus'u Çin ulus'una kul oldu. Türk Beğ'leri, kendi Türk ad'larını atıp, Çin
  Beğ'lerinin adlarını aldılar.Özbenliklerini yitirdiler. Çin hükümdarına sığıntı
  oldular Özgürlük ve egemenlikten yoksun ve tutsak olarak 50 yıl süren bir
  felaketli yaşam'dı o!Çin ülkesi için, Çin ulus'unun mutluluğu için, Türk erleri
  Çin ülke'sinin düşmanlarına karşı savaşa sokuldu. Türk'ün egemenliği, yurdu ve
  töre'si unutuldu.Kara vicdanlılar, tüm ulus'u düşmana Kul-Köle ettiler.O, elli
  yıllık tutsaklıkta Türk Ulus'u yas
  tuttu.<<Ülke'liUlus'tuk,Haniülkemiz?<<Kağan'lı Ulus'tuk, Hani Kağanımız?<<Şimdi
  biz, hangi Kağan'a başvuralım?<<İş'imizi kime gördürelim?>> dediler.Egemen bir
  ülke'de o'nca yıllar Özgür yaşamış Ulusumuz, tutsak olmanın kahrını 50 yıl
  çekti. Çin Ulus'una düşman oldu. Hınç'ı, Kin'i büyüdü. Ama, gene de bir araya
  gelemiyor, birleşemiyorlardı.Öteyanda, Çin Hükümdarı öç almamış sayıyordu
  kendini. Türk Ulus'unun yok edilmiş Egemenliğini, yitirilmiş özgürlüğünü
  yeterlibulmuyordu.<<Türk'lerintümünüyokedip soyunu kök'ünü kurutmalıyım,>>
  diyordu. Ama, yukarda <<Türk Tanrısını>> Türk Ulus'unun yokolmasını değil, gene
  özgür ve egemen olmasını istiyordu. Gök Tanrı işte onun için babam <<İlteriş
  Kağan'ı>> Annem <<Elbilge Katun'u>> Türk Ulus'unun başına getirdi.Babam <<17>>
  er ile Çin Hükümdarına başkaldırıp önder oldu.Düşman boyunduruğunda olmanın,
  tutsak yaşamanın ne olduğunu bilenler, hep babam Kağan'a katıldılar.Sonra,
  70eroldular.<<Gök Tanrı>> dilediği ve güç verdiği için, düşmanlar koyun, babamın
  erleri kurt oldu. Doğu'ya ve Batı'ya yürüyüp çoğaldılar. 700 er oldular. 700 er
  olup, Ülkesiz, Kağan'sız kalmış Türk ulus'unu babam <<İlteriş Kağan>> gene
  ülke'li, özgür ve Egemen kıldı. Sonra,<<Tolis>> ve <<Tarduş>> haklarını
  düzenekoydu. Onlara <<Yapgu>> ve <<Şad>> verdi.Çinli'lerle, Kuzey'de <<Bazlar>>
  la, <<Dokuz Oğuz>> larla, <<Kırgız>> larla, <<Kurıkanlar>> <<Otuz Tatar>>,
  <<Kıtan>> ve <<Tatabı>> larla savaştı.Babam <<İlteriş Kağan>> 47 kez sefere
  çıktı.27 kez düşmanla savaştı.<<Gök Tanrı>> öyle istediği için, ellileri elsiz
  kıldı. Dizlilere diz çöktürdü.Kağan'lıları Kağan'sız, düşmanları güç'süz
  bıraktı. Babam <<İlteriş Kağan>> bunca Ülke'yi ve bunca Ulus'u Egemenliğine
  katıp birlik kurduktan sonra göğe uçtu.(M.S. 691)<<Baz>> Kağan'ı, Babam Kağan
  için <<birinci balbal>> dikti. Ben, babam <<İlteriş Kağan>> göğe uçup gittiğinde
  8 yaşındaydım. Töre'miz gereğince, amcam <<Kağan>> oldu. Türk Ulus'u daha da
  yüceldi. Amcam Kağan, yoksulları varlıklı ve mutlu kıldı. Az toplumu
  çoğalttı.Ben <<Tiğin>> olduğum sürece, amcam Kağan'a tüm gücümü verdim. O'na,
  yardımcı oldum.<<Gök Tanrı>> buyruğunca, 14 yaşımda <<Tarduş>> Ulus'u üzerinde
  <<Şad>> oldum. Amcam Kağan'la <<Yeşil Irmak>>, <<Altun Dağ>> ve <<Şantuk
  Ovası>>na, batı'da <<Demir Kapı>>ya ve <<Gökmen>>i aşarak <<Kırgız>> ülkesine
  kadar 25 kez sefer ettik. 13 kez savaştık. Gene ellileri elsiz, Kağan'lıları
  Kağansız koduk. Dizlilere diz çöktürdük, başlılara başeğdirdik. <<Türgiş
  Kağan'ı>> Türk'tü, kendi soyumuzdandı. Ama o bunu düşünmediği, ya da yanıldığı
  için biz'e karşı durdu, başkaldırdı. İşte bu yüzden Türgiş Kağan'ı, buyruk
  begleri, hep yok oldular. Onları biz yokettik. <<Onok>> halkı onlara uyduğu için
  çok zahmet çekti. Ecdadımızın hüküm sürdüğü yerler, Ülkeler sahipsiz kalmasın,
  yurdunda düzen kurup öz halkını doğru yolda yüceltsin diye, <<Bars Beg>>i
  halkının üstüne <<Kağan>> yaptık O'nu <<taht>> a çıkardık. Küçük kızkardeşimizi
  o'na verdik. <<Katun>> yaptık.Ama, o bütün bunları unuttu, yanıldı. Ve biz'e
  aşkaldırdı. O Kağan da yokoldu. Cezasını gene biz verip yokettik. Halkının Kız
  ve Kadınları <<Cariye>> Erkekleri <<Köle>> oldu.Öz Kırgız halkının Türk olduğunu
  anlayınca <<Gökmen>> ili sahipsiz kalmasın diye, yurtlarını geri verdik.Doğu'da,
  <<Kadırkan>> ormanında dağılmış ve perişan olmuş Kırgız Ulus'unu gene yurtlu ve
  ülkeli kıldık.Batı'da <<Tarmank'a>> dek, Türk Ulusu'nun ülkesini ve egemenliğini
  büyültüp, yücelttikYoksulluk kalmadı. Herkes mutlu oldu Esenliğe kavuştu. O
  vakte dek sürüp giden savaşlar yüzünden küçük kardeş büyük kardeşi, oğul
  babasını bilmez olmuştu. Sefer'den Sefer'e, savaş'tan savaş'a gidenler ya döner,
  ya da dönmezlerdi. İşte, öyle kazanıldı bu Vatan, Türk töre'si öyle korundu.Ey
  Türk Beğleri, Milletim, işitin! Yukarda Gök çökmedikçe, aşağıda yer
  delinmedikçe, Türk ulus'u, senin Ülken'i kim alabilir? Töre'ni kim bozabilir?Ey
  Türk ulus'u Titre, kendine dön!Niçin yanılıyorsun?Özgür ve egemen'ken, mutlu ve
  güçlüy'ken niçin kendi kendine, kendi ülke'ne ve töre'ne ihanet ettin?Niçin
  düşman'la bir oldun?Seni kim yanılttı?O tuzakları sana kimler kazdı?O can alıcı
  silahlar nereden geldi, kim soktu yurduna?Onları düşmanlarına dağıtan
  kimlerdi?Seni, tutsaklığın mezarına götüren süngüler, nereden girdi ülkene?Ey,
  kutsal Ötüken kent'inden kaçıp ileri doğu'ya varanlar, Batı'ya göçenler, ne
  kazandınız?O yaban il'lerde kanınız su gibi aktı, kemikleriniz dağ örneği
  birbiri üstüne yığıldı.Beğ'ler erkek evlatlarını <<Kul>> ve <<Köle>> ettiler.
  <<Pakize>> tertemiz Kız evlatlarınız şerefsiz birer <<Cariye>> oldular.Ey Türk
  ulusu, bütün bunlar, kendinden, kendi öz benliğinden uzaklaşıp düşman'a dönük
  yaşadığın için oldu!Ülke'ni, Töre'ni artık korumaz olduğun için, düşman'ı dost
  bellediğin için amcam Kağan, kahrından uçuverdi, gitti.Ama gene böyle felaketli
  bir ortamda, Türk Ulus'unun adı-sanı yokolmasın diye, <<Gök Tanrı>> babam
  <<İlteriş Kağan>>ı ve Annem <<Bilge Katun>>u, Türk Ulus'unun başına nasıl
  getirdiyse ve ulus'umuzun güçlenip yücelmesini nasıl sağladıysa, <<Gök Tanrı>>
  beni de, işte o amaçla <<Taht>> a çıkardı.Ben, Türk ulus'unun güçlü ve muhteşem
  bir devrinde Kağan olup taht'a oturmadım. İçerde ve dışarda ezilmiş, güçsüz
  kalmış, o ünlü erliği göçürülmüş, başsız ve yoksul, yıkılmış bir ulus'a Kağan
  oldum.Küçük kardeşim <<Kül-Tiğin>> ve iki <<Şad>>ımla anlaşmaya vardık.
  Babamızın ve Ecdadımızın yaptıkları gibi, milletimizi, ülkü'de ve inançta
  birleştirecek, bir araya getirecektik. Tıpkı onlar gibi devleti gene
  bağımsızlığa, özgürlük ve egemenliğe kavuşturacaktık, Ülkü'müz and'ımız oldu.
  Ben, geceleri uyumadım, gündüzleri oturmadım. Yurdum ve ulus'um için
  çalıştım.Kardeşim <<Kül-Tiğin>> ve <<Şad>>larımla durup dinlenmeden uğraştık,
  gerektiğinde savaştık.Ülke'mi ve Ulus'umu Çin boyunduruğundan kurtarmak
  amacımdı, kutsal görevimdi.Ben, Kağan olduğumda, dört bir yan'a dağılmış olan
  ulus'um perişandı. Bitikti ve en kötü bir durumdaydı.Toplanıp and içtik. Gene
  özgür, gene egemen olacaktık. Türk ulus'u böyle yoksul ve perişan kalamazdı.
  Hain, hileci Çin ulus'unun kahredici boyunduruğunda ezik ve tutsak
  yaşayamazdı.Dört yanımızda pusu kurmuş, başkaldırmış öteki düşman beğlikleri de
  yola getirmek, boyun eğdirmek gerekiyordu. Güçlü bir ordu düzenledim. Kuzeydeki
  Oğuzlara, Doğu'daki Kıtan'lara ve Tatabı'lara Güneydeki Çin'lilere karşı
  savaştık.O savaşların hepsinde zafer bizim oldu. Düşmanlarımızı yendik.
  Ulus'umun öc'ü alındı. <<Gök Tanrı>> nın isteği ve benim dileğim yerini
  buldu.Göçmek üzere olan ulus'umu dirilttim ayağa kaldırdım.Fakir ulus'umu
  varlıklı, mutlu kıldım. Esenlik getirdim.Az ulus'umu çoğalttım. Başka ülke'lerin
  hükümdarlarından çok çalıştım. Bizi yoketmek için fırsat kollayan düşmanlarımıza
  başeğdirip egemenliğimize kattım. Düşmansız kaldık.Ben ulus'uma bütün bu
  hizmetleri, kardeşim Kül-Tiğin'le beraber yaptım. O'nun tükenmez gücü, yüce
  kahramanlıkları en büyük yardımcım oldu. Kardeşim Kül-Tiğin 16 yaşından 47
  yaşına kadar durmadan, dinlenmeden düşmanlarımızla savaştı. Her savaş
  düşmanlarımızın yenilgisiyle son buldu. Ülkü'müz ve amacımız tek'ti. Ulus'umuzu
  tutsaklıktan kurtarıp egemenliğe kavuşturmak ve yüceltmekti. Biz bu amaca
  vardık, gerçek kıldık.Ama bir gün, Kül-Tiğin kardeşim, göğe uçuverdi, gitti
  (M.S. 731).Babam Kağan'ın göğe uçtuğunda kardeşim Kül-Tiğin yedi yaşındaydı.
  Annem Bilge Katun'un ve ulus'umuzun kaderleri ne güzelmiş ki, koruyucu ve
  yetiştirici annemin çabasıyla kardeşim yüce bir kahraman oldu.Babam Kağan'ın
  yerine tahta çıkan amcam Kağan'ın düşmanlarla yaptığı savaşlarda kardeşim
  Kül-Tiğin daha 16 yaşındayken ordunun başına geçti. Ülkemiz için, ulusumuz ve
  töremiz için savaştı.6 kez <<Suğduk>> lara karşı sefere çıktık, savaştık. Onları
  bozguna uğratıp yendik. Büyük düşmanımız Çinlilerle tutuştuğumuz savaş'ta,
  kardeşim Kül-Tiğin yaya ordumuzun en önündeydi, en önde savaştı. Çin'in ordusunu
  dört yandan kuşattık. O orduyu orada yokettikKardeşim Kül-Tiğin 21 yaşındayken
  <<Çaça-Senünke>> lere karşı sefere çıktı. Boz renkli bir atın üstünde olarak
  düşmana hücum etti. Düşmanın okları kardeşimin atına rasladı, at öldü. Kardeşim
  bir başka at üstünde olarak gene düşmana karşı savaşa girdi. Düşman okları gene
  atına saplandı. At öldü. Sonra, gene bir başka atla hücum etti. Yüzlerce ok
  birden saplandı atına. O at da orada öldü. Kardeşim Kül-Tiğin'e gene bir şey
  olmadı. O çetin savaş sonunda, o düşman ordusunu da orada yokettik.Daha sonra
  <<Bayırku>> ların Beğ'i <<Ulug İrkin>> sağ kalanlarla kaçtı.Kardeşim Kül-Tiğin
  26 yaşındayken <<Kırgız>> lara karşı savaştık. Her yan, mızrak batımı kar'la
  örtülüydü. O kara kışta gökmen ormanında Kırgız'ları uykuda bastırdık.
  Kırgız'ların Kağan'larıyla <<Songa>> ormanında savaşa tutuştuk. Kardeşim
  Kül-Tiğin, Ak bir aygır üstünde düşmana hücum etti. <<Kırgız>> hükümdarını
  öldürdü. Ordusu dağıldı. Tüm Kırgız ülkesini aldık.O yıl <<Türgiş>> lere savaş
  açtık. <<Altun Ormanı>> nı, <<Ertiş>> ırmağını geçerek düşmana karşı
  gittik.Türgiş'leri de apansız, uykuda bastırdık. Ama, düşman kendini çabuk
  toparladı. <<Bolçu>> bölgesinde ateş ve su gibi üstümüze saldırdı. Kardeşim
  Kül-Tiğin gene ordumuzun başındaydı. Ve düşmana en ilkin gene o hücum etti.
  Türgiş'lerin Kağan'ını öldürdü. Ordularını tutsak ettik, ülkelerini aldık.
  Türgiş halkı hep boyun eğdi. Bu halkı, <<Tabar>> bölgesinde
  yerleştirdik.Töre'si, düzeni bozulmuş olan <<Suğdak>> ülkesini ve halkını düzene
  koymak için <<İnci Irmağı>> nı geçerek <<Demirkapı>> ya kadar gittik.Seferde
  oluşumuzu fırsat belleyen <<Türgiş>>ler güçlü bir orduyla bize karşı yürümekten
  çekinmedi. O vakte dek, savaştan savaşa koşan ordumuz gerçekten zayıf düşmüştü.
  Erlerimiz yorgun ve yılgındı. Yiyecek tükenmişti. Yorgunluk ve savaştan
  usanmışlığın doğurduğu korku, ordumuzu düşmandan önce bastırdı.Düşman güçlüydü,
  cesurdu, çoktu.Ama, düşman ordusunda Kül-Tiğin gibi bir kahraman yoktu. Onun
  için <<Kara Türgişler>> yenildi. Sağ kalanlar başeğdiler. Kül-Tiğin o savaşta 27
  yaşındaydı.Daha sonra <<Karluk>> halkı da isyan etti. Bütün bu başkaldırmalar,
  sonu gelmeyen savaşlar, hain ve hileci düşmanımız Çin'lilerin
  kışkırtmalarıylaoluyordu.Kutsal<<Tanag>>başında<<K arluklar>> la savaştık.
  Kardeşim Kül-Tiğin Alpsalcı adındaki at'ının üstündeydi. Ve gene ordumuzun
  başında savaşıyordu.Düşmanı orada yendik. Karluklar başeğdi. Kardeşim 30
  yaşındaydı o savaşta. Amcamın yönetimindeki <<İzkul>> halkı, başkaldırdığında
  onlarla da savaştık. Kül-Tiğin'in Alpsalcı adındaki at'ı o savaşta vurulup
  öldü.<<Dokuz Oğuz>> lar Türk'tü. Kendi soyumdan, ulus'umdandılar. Ama, gök ve
  yer Tanrıları öyle istedi. Bir yılda 5 kez, Dokuz Oğuzlarla savaştık. En ilki
  <<Toğu-Balık>> kentinde oldu. Kardeşim Kül-Tiğin savaş öncesi düşmanın 7 erini
  birden kılıçladı. Onları da orada yendik. Ülkelerini aldık. Sonra <<Kuşlagakta>>
  Edizler'le savaşa girdik. Kardeşim Kül-Tiğin Dokuz düşman erini Ardarda
  mızrağına taktı. Her savaşta olduğu gibi, gene zafer bizim oldu. Bunca savaşlar
  ve zaferler sonrasında Türk ulusunun kaderi ters döndü. Gücü tükendi. Yılgın ve
  ürkek oluverdi. Çünkü hain ve hileci düşmanımız Çinliler boş durmuyor, bizi
  kendi içimizden ele geçirip tüketiyorlardı.<<Tonga-Tiğin>> in cenaze töreninde
  <<Tonglar>> dan bir birliği ve <<Alpagu>> lardan 10 eri yokettik. Sonra
  <<Ezgenti Kadaz>> da gene Oğuz'larla savaşa girdik.Kardeşim Kül-Tiğin'in ordusu
  Oğuz ordusunu bozguna uğratıp yoketti. O yıl, <<Amga>> Kalesinde kışladık.
  İlkbaharda düzenli bir orduyla Oğuz'lara karşı yürüdük. Ordumuzun başkumandanı
  kardeşim Kül-Tiğin'di. Hiç umulmadık bir anda, Oğuzların baskınına uğradık. Ama
  kardeşim ordumuzu bozgundan korudu.Ey Anam, büyük analarım, ablalarım,
  gelinlerim, kızlarım, eğer kardeşim Kül-Tiğin olmasaydı, siz, hepiniz düşmana
  adi ve şerefsiz birer cariye olacaktınız. Ölüleriniz yerde, yolda, yataklarda
  kalacaktı. Kül-Tiğin olmasaydı, hepiniz zelil, sefil olup yokolacaktınız!
  Kardeşim Kül-Tiğin uçup gitti. Ben, yas içinde kaldım. Görür gözüm, görmez oldu.
  Bilir bilgim, bilmez oldu. Ben, yasla tükendim.<<Gök Tanrı>> insan oğlunu ve tüm
  canlıları hep yok olmak için yaratmış, Ölüm vaktini yalnız o bilirmiş.Ben, yasla
  tükendim. Gözlerimden yaslar boşanarak, yüreğimden feryat ederek, yanıp
  yıkıldım. Yasla boğuldum.İki Şad'ımla beraber küçük kardeşlerimin, kardeş
  oğullarımın, beğlerimin ve tüm ulus'umun ağlamaktan gözleri kör olacak
  sandım.<<Yas'cılar>>, <<ağlayıcı'lar>> ve <<Kıtan>>, <<Tatabu>> halklarının
  hükümdarı <<Udar-Sengün>> geldi. <<Çin>> ülkesinden <<İsi'yi-Liken>> geldi. O'nu
  imparator yolladı. Gelirken bir tümen altun ve gümüş getirdi. <<Tibet>>
  ülkesinden <<Bölen>> geldi. Beride, günbatısından <<Sugd>>, <<Berçeker>> ve
  <<Buhara>> ülkesinden <<Nen-Senün>> ile oğlu <<Tarkan>> geldiler. <<Onok>> dan
  oğlum Türgiş Kağan'ı nişancı <<Makaraç>> ile <<Oğuz Bilge>> yi gönderdi.
  <<Kırgız>> Kağanlığından <<Tarduş İnançu-Çur>> geldi. <<Bark>> yapmak <<Bediz
  yaratmak>> Ve Anıt taşını yonmak için, Çin İmparatorundan <<Can Senün>>
  geldi.Kül-Tiğin <<Koyun yılının 17 sinde uçtu>>. Bark'ın nakışlı taşlarını, anıt
  taşını <<Maymun yılının 27 sinde>> yaptık. O'nu tüm ulusça takdis ettik. Bize
  unutulmaz anıları kaldı. Kül-Tiğin 47 yaşında göğe uçtu.<<Bunda yazıları bu
  taşın üstüne, Kül-Tiğin'in kız kardeşinin oğlu, ben, Yuluğ-Tiğin yazdım>><<yirmi
  gün bu taşta oturup, ben, Yuluğ-Tiğin, bu yazıları taşa yazdım. Onlar, bu ülkeyi
  Sadık Oğullarından ve Toygunlarından daha iyi yönetip, yücelttiler. Sonra uçup
  gittiler. Ama, Tanrı dirilticidir.>>
  <<YULUĞ-TİĞİN>>

   
Kul Tıgın Anıtı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Şampiyon Fenerbahçe'ye anıt sözü

  Şampiyon Fenerbahçe'ye anıt sözü

  01 Haziran 2007Şampiyon Fenerbahçe'ye anıt sözü A.A. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 100. yılında ligde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi veya UEFA Kupası'nda şampiyon olması durumunda, ilçede büyük bir anıt yapacağının sözünü verdi. Büyükçekmece'deki “Şampiyonlar Anıtı”na törenle bu sezon şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrağını asan Akgün, sarı-lacivertli...
 2. kul hakkı

  kul hakkı

  Kul hakkı, geniş bir kavram. Kulun bedenine ve malına yapılan tecavüzler maddî hukuk, kalp ve ruhuna verilen zararlar ise mânevî hukuk olarak değerlendirilmeli. Kulun maddî hukukuna en büyük tecavüz, öldürme hâdisesi. İnsanın yaşama hakkına son verme, onun bu kâinatla olan bütün münasebetlerini bir anda kesip atma, kulu, Rabbine ibadetten alıkoyma, İlâhî eserleri tefekkürden, rahmanî...
 3. Anıt mezar

  Anıt mezar

  Ünlü bir yakınınızın hastalık veya ölüm haberini alacağınız anlamına gelir. Eğer kendinizi bir anıt mezarda gördüyseniz hastalanacağınızın işaretidir.
 4. şehit anıtları ve anıt mezarlar

  şehit anıtları ve anıt mezarlar

  şehit anıtları Başta Türkiye topraklarında olmak üzere bugünkü devlet yapısına göre 42 ülkede Türk Şehitlikleri bulunmaktadır Afyon Zafer Anıtı (Merkez) Zafertepe Anıtı Çiğiltepe Şehitliği Dumlupınar Şehitliği Mehmetçik Anıtı Yüzbaşı Ağah Efendi (Kurtkaya) Şehitliği Yıldırım Kemal Şehitliği Üç Tepeler Şehitliği (Büyük Aslıhanlar Şehitliği) Giresunlular Alay Şehitliği Anıtkaya Şehitliği Şuhut...
 5. Anıt ağaçlar'daki muhteşem hafıza

  Anıt ağaçlar'daki muhteşem hafıza

  Anıt ağaçların "iklim arşivi" yaptığı ortaya çıktı. Türkiye'de varlığını yüzyıllardır sürdüren anıt ağaçların enine büyümeleri sırasında oluşan halkaların, ait oldukları yılın meteorolojik olaylarını da yansıttığı, iklim değişmelerine ilişkin bilgi içerdiği ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Asan, yaş,...

Sayfayı Paylaş