Kuran ayetlerinden mucizeler

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
#1
Kuran ayetlerinden mucizeler
Kur'an'ın asıl amacı insana ibadet ve görevlerini öğretmek, kişisel sosyal hayatında ebedi saadete ulaşmasına vesile olmaktır. Kısacası, Kur'ân'ın en birinci görevi insanın hayatını yaratıcının irade ve onayı çerçevesinde şekillendirmektir. Bu bakımdan Kur'an bir çok bilimsel konulara temel amaçlar çerçevesinde yanaşmış, onlara muhteşem üslupla değinmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Yaratıcı'nın kudret, azamet ve hikmetlerini göstermek için kainatta cereyan eden pek çok olaylara bazen apaçık, bazen de üstü kapalı dokunduğunu, ip uçları verdiğini söyleyebiliriz.kuran-ayetlerinden-mucizeler-jpg.74222Hicr Suresi, 15/22 deki ayete istinaden ;


Bu ayet yirminci yüzyılda tespit edilen bilimsel bir gerçeğin 1400 yıl önce Kuran'da haber verildiğini göstermektedir. Rüzgarlar su buharından oluşmuş bulutları bir araya getirir çarpıştırır. Bu çarpışma sırasında bulutlarda pozitif ve negatif yüklü elektronların gevşemesi olayı meydana geldiğinde, şimşek meydana gelir ve yağmur yağar. Aynı zaman da sert esen rüzgarlar erkek çiçeğin tozlarını dişi çiçekle bir ayara gelmesini sağla . Döllenen bitkiler sayesinde bitkiler çoğalır.


Biz her şeyi çift yarattık [Zariyat Suresi, 51/49]


Bilim adamlarının yakın geçmişte keşfettiği bu gerçeği Kur'an nice asır önce haber vermiştir. İnsanlar gibi diğer canlıların da çift olduğunu bugün herkes bilir. Hatta her şeyin temelini oluşturan atomlar da çifttir. Onların bir kısmı olumlu, bir kısmı olumsuz yüklüdür. Ayrıca her şeyde çekim ve itme kuvveti denilen eks özellikler kendini gösterir.


Zariyat Suresi, 51/47


Kur'an-ı Kerim bu ayette bugün bilim merkezlerinde halen araştırmaların araştırma nesnesi olan mekân genişlemesi konusunu 1400 yıl önceden haber vermiştir.


4. Güneş de (kudret elametlerimizden) bir delildir ve kendisi için belirlenen yerde döner [Yasin Suresi, 36/38]


Kur'an yüzyıllar önce eski astronomi biliminin aksine Güneş'in bir yerde durmadığını ve kendi yolu ile hareket ettiğini bildirmiştir.


(O gün) dağlara bakıp onları donmuş (durur) sanırsın, oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler." [Neml, 27/88]


Kur'an-ı Kerim bu ayette dünyanın bir parçası olan dağları dikkat çekerek hareket ettiğine işaret etmiştir.


Görüldüğü gibi, kainat kitabının bir tercümesi olan Kuran'da en mükerrem varlık-insanla ilgili bilimsel konular ve gerçekler de verilmiş, önem ve mahiyeti oranında yerini almıştır.Kur'an'da beyan edilen COĞRAFİ GERÇEĞİ bir çöl sakininin bilmesi imkansızdır.


Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair başka bir kanıt ise şöyledir: Doğa tasvir eden yazar daha çok yaşadığı yerin iklimini, bitki örtüsünü, genellikle, doğasını veya gezip gördüğü yerlerin çizgilerini verir. Oysa Kuran'da çöl ve çöl hayatının tasvirinden çok gür çaylardan, yemyeşil manzaralardan, toprağa can veren yağmur yüklü bulutlardan, bağ-bahçelerden, dağlardan ve denizlerden bahsedildiğini görüyoruz. Örneğin, Nur suresinde engin denizlerin karanlıklarından konuşulması, üst üste burulan dalgalardan, dalgaların başının üstünü bulutların almasından ve kat be kat zülmetde elin görünmez olmasından bahsedilmesi [Nur Suresi, 24/40] ve tarif sırasında olağanüstü benzetmelerden kullanılması ne o dönemin Arap coğrafyası, ne de denizcilik sözlüğü için karakteristik idi. Çölde doğup çölde büyüyen, sadece genç yaşlarında çölden geçerek iki kez Şam'a giden Peygamberimiz (sav) ne Kur'an'ın bahsettiği manzaraları ve bitki örtüsünü görmüş, ne de deniz seyahatine çıkmıştı.


En'am suresinde inkarcının hali göğe doğru yükselirken kalbi daralıp sıkılan BİR insanın durumuna benzetilir. [Enâm, 6/125] Bugün bilimsel ilerlemenin sonucunda kanıtlanmıştır ki dağların zirvesine yaklaştıkça oksijen azlığından insan zorlukla nefes alır, kalbi daralıp sıkılır. Allah Resûlü'nün döneminde hava balonu ile seyahat etme yoktu. Arabistan yarımadası yüksek yüksekliğe sahip dağlardan yoksundur. Öyleyse bu şekilde benzetme ve ifade ancak bilen Allah'a (cc) ait olabilir.


Bir kitap var, Oku! Diye başlıyor. Biri okur içinde tezat aramak için. Biri okur , belagatı hoşuna gittiği için. Biri de okur hidayete varmak için. Bir kitap var ; Kitapların anası. Dünyayı ahirete bağlayan göbek bağı. Allah'ın insanlığa mesajı. Bir kitap var, Yazarı Allah, Sekreteri Resulullah, muhatabı İnsan. Bir kitap var: İçinde insanlığa mesaj taşıyor, Bir kitap var, Bizi bize tanıtıyor, Bir kitap var Cennet tablosunu gözler önüne seriyor . Selam ve dua ile..
 

Benzer Konular