Kuran okurken bir işle uğraşmak caiz midir ?

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kuran okurken bir işle uğraşmak caiz midir ?
Kutsal kitapları Allah Teâlâ kendi peygamberlerine indirmiştir insanlara belli zaman ve şartlara göre gönderdiği vahiylerin yazılı biçimidir. Bu kitaplarda Allah yarattığı insanlara onların yaratılma sebebini, kurtuluş yolunu, bu yola yönelmek araçları olan ilahi kural-kanunları, düzgün yaşam tarzını, helal-haramları, ahlak kurallarını, insanların değerini belirleyen ibadet biçimlerini göstermiştir.KURAN OKURKEN BİR İŞLE UĞRAŞMAK CAİZMİDİR.jpgKur'an okunurken susarak onu dinlemek sadece güzel bir davranış biçimi değil, aynı zamanda Allah'ın farz kıldığı şeydir. Ayetin ardında da ifade edildiği gibi, bu emre gösterilen dikkat müminlere karşı olunmasına neden olabilir. Kuran Allah'ın sözüdür. O halde Allah'a gösterilmesi gereken haşyet, yani korku dolu saygı Allah'ın sözüne karşı da gösterilmelidir. Bu saygının ilk aşaması ise Allah'ın sözünü duyduğu zaman susup, o söze kulak asmaktır. Kur'an ister Arap, gerekse de Türk dilinde veya başka dillerde okunduğu zaman ona bu saygının gösterilmesi şarttır.


Her insanın farklı işlerle meşgul olduğu ve hiç kimsenin dinlemediği bir ortamda haber vermeden Allah'ın ayetlerini okumak, insanların istemeden bu ayetin hükmüne tabi olmalarına neden olabilir. Bu yüzden de gereken koşulları yaratmadan, Allah kelamını okumak makul davranış değildir. Her insan bir işle meşgul olduğu ve hiç kimsenin dinlemediği halde, Kur'an'ın kaset veya radyodan okutulması bazı cahil çevrelerin nazarında önemli bir ibadet ve takva alameti sayılır. Oysa Kuran saygıyla, her kelimesi kalben dikkatle dinlenecek, akılda tutulacak, üzerinde düşünülüp öğüt alınacak ve yapılacak üstün ve şereflidir.


Kur'an Okurken şeytandan Allah'a sığının !

Allah bir deneme olarak şeytanı insanların düşüncelerine gizli telkinler eden nitelikte yarattı. Bu telkin de insanların iman derecelerine göre değişir. Şeytanın inkarcılar karşısında her istediğini yaptıracak bir gücü olduğu halde, samimi müminlerin imanına zarar verebilecek hiçbir gücü ve etkisi yoktur.


Oysa şeytan, Allah'ın halis kullarını saptırmak yeteneğine tam sahip olmasa bile , o, insanların dikkatini dağıtmak, unutkanlık vermek, gibi zararlar vermeye çalışıyor. Muhakkak ki, şeytanın etkisi ile hareket eden insanlar kendi sözleri, konuşmaları, davranışları ve hareketleriyle müminleri rahatsız edecektir. Şeytanın bahsettiğimiz bu yöntemle ulaşmak istediği amaçlardan biri de müminlerin Allah'ın sözü olan Kur'an okuyup idrak etmeleri ve ondan güzel şekilde kullanmalarının önlemektir. Çünkü müminler Kuran ile en doğru yolu buluyor, şeytanın tek amacı ise müminleri doğru yoldan saptırmaktır. Bu yüzden şeytan onların Kur'an'ı anlamak etmemelerini, yanlış anlamalarını, hatta mümkün olduğu kadar Kur'an'dan uzaklaşmalarını istiyor. Allah şeytanın bu hareketinin karşılığında müminin Ona sığınmasının önemli olduğunu belirtmiş ve bunu bir hüküm olarak müminlere farz kılmıştır


Çünkü Kur'an sadece kıraat kitabı değil, aksine anlamak ve amel kitabıdır. Bu müstehap işe o kadar ısrar edilmiştir ki, bazı hadislerde bu amelin gerekliliği belirtilmiştir. Bu yolda herkese Allah'tan bizi hidayet yolunun nurlu çırağı olan Kur'an-ı Kerim'e doğru yöneltmeyi ve iman hissimizi artırmasını diliyoruz. Amin! Selam ve dua ile.
 

Benzer Diğer Konularımız !

İ
Cevaplar
0
Görüntüleme
873
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
3
Görüntüleme
5K
İslami Yazar
İ
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
65K
Misafir
M
İ
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
İslami Yazar
İ
Geri
Üst