Kuranı kerime tazim ve hürmet.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kuranı kerime tazim ve hürmet.
Mukeddesata hürmet etmek konusunda ihtiyatlı hareket güzel görülmüş ve en ufak hürmetsizliğin zararının büyük olacağı bildirilmiştir.

Kuranı kerime hürmet konusunda da kişi bu gayret ve ihtiyatla hareket etmeyi şiar edinmelidir.Kuranı kerime tazim ve hürmet..jpgKuranı kerime tazim her şeyden evvel onun, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamberimize gönderilmiş bir Kelamı ilahi olduğuna inanmaktır. Cihan bir araya gelse en küçükm süresinin benzerinin ortaya koyulamayacağı, hem lafzı hem de manasının mucize olduğunu tasdik etmektir.

Nazmını okumaya, manasını anlamaya çalışmak, anlamadığı cihetlerde kendi aklıyla hareket etmeyip manasını, Alalhü Teala ya havale etmek, haber verdiği tarihi olayları ibretle düşünmek, kıssalardan hisse almak, hükümlerini baş tacı yapıp tatbik etmeye çalışmak, okurken veya dinlerken son derece edep ve terbiyeli bulunmaktır.

Rabbimizin mukaddes kitabından hakkıyla istifade edebilmek, zatı uluıhiyyetine sığınmakla ondan gelecek yardıma bağlıdır. Bunun için Kuranı Azim tilavetine Euzü besmele ile başlanılır.

Mushafı şerif ele alınıp okunacağı zaman kişinin abdestli bulunması farzdır. Abdestsiz olan kimse mushafı şerifi kılıfsız olarak eline alamaz. Ayeti Kerime ile sabit olduğu onu ancak temiz olan eller tutabilir.

Kuranı Kerim okuyacağı zaman şu hususlara dikkat etmek adaplarındandır.

Misvak kullanmak, güzel elbise giymek, saçları taramak ve güzel koku sürünmek, abdestli veya teyemmümlü olarak kıbleye yönelmek, yastık ve sair şeylere yaslanmamak, sırtını dayamamak, bir edep ve sükunet hali ile başı eğik vaziyette, ya ayakta veya oturarakm okumak. Otururken bağdaş kurmadan mütevazı bir halde ve sanki hocasının huzurundaymış gibi oturmak.


Kuranı Kerim belden aşağı tutulmamalı, üzerine başka bir kitap veya eşya konulmamalıdır. Cildi, kapağı, sayfaları sağlam ve temiz tutulmalı, içine yazı yazılmamalıdır. Kuranın açıkta bulunduğu odada yatılmamalı, Kuranı Kerime karşı ayak uzatılmamalıdır. Kütüphanenin en yüksek rafına konulmalı, yapraklarına ve kabına son derece itina göstermelidir.

Kuranı Kerim, temiz yerlerde, avret mahalleri örtülü ve Kuranı dinleyecek vaziyette bulunan kimselerin yanlarında sçıkçs okunabilir. Habis olan yerlerde, avret mahalleri açık veya başka bir işle meşgul olan kimselerin yanında cehren yani açıktan okunması mekruh olur.


Hattat olan zat, yazacağı bir mushafı şerifin evrakını yüksekçe tutup pek ince olmayan bir kalemle ve pak bir mürekkep ile beyaz kağıt üzerine yazmalı, satırlarını seyrekçe bırakmalıdır. Mushaf nüshalarını pek küçük kıtada ince kalemlerle yazmak tenzihen mekruhtur. Bu mübarek nüshaların altın veya gümüş ile süslenmesi, tazim için olduğundan dolayı caiz görülmüştür.

Mushafı şerifin, Haceri Esvedin, Kabei Muazzama eşiğinin, hürmeten öpülmesi caizdir. Buna diyanet öpmesi denir. Nitekim mübarek bir zatın elini öpmeye de tahiyye öpmesi denir.


Mushafı Şerif, sair dini kitaplar ve üzerinde Ayeti Kerime yazılı bir kağıt ile bir zaruret olmadıkça helaya girilmesi hürmete münafidir. Bunları helaya girmeden önce çıkarmalı, temiz bir yere çıkarmalı, Kuranı Kerim harfleri yazılmış olan kalemin tozları ve silgi parçacıkları dahi tazim ve hürmete halel gelmeyecek tarzda değerlendirilmelidir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Kuranı Kerim veya herhangi bir dini kitabı temiz olmayan yerlere atmak; Kuranı kerim ayetlerini, sihir ve büyü gibi maksatlarla temiz olmayan şeyler ile yazmak, Kurani Kerim'e, dine, imana, peygambere, bir sünneti nebeviyyeye, bir hadisi Şerif'e, bir islam mabedine kötü söz söylemek, sövmek, ihanette bulunmak, veya bunlardan birini hafife almak, alay konusu yapmak küfrü gerektirir. Derhal tövbekar olup imanı ve nikahı tazelemek icap eder.

Çünkü kimsenin Kuranıkerim kastıyla isterse bir ayeti kerimeden az olsun, onu okuması haramdır. Eğer Sena ve dua kastıyla okursa veya öğretmek için kelime kelime okursa en sahih kavme göre helal olur. Hayızlı ve nifaslı kadının hükmünde bu şekildedir. Cünüp kimsenin veya hayızlı muallimenin Kuranı Kerim'i kelime kelime öğretmesinde bir beis yoktur. Kelime kelime öğretmekten maksat iki kelimenin arasını kesmek, kesik kesik okumaktır.
Cünüp olan kişiye Kuran-ı Kerim okumak ( bir ayet dahi olsa) Haram olduğu gibi kılıfsız Mushafı tutmak, namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek ve mescide girmekte Haram kılınmıştır.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Abdestsiz olan kişi üç şey haramdır ki; bunlarda namaz kılmak, tavaf yapmak ve kılıfsız olarak mushafı tutmaktır. Cünüp veya abdetsiz olan kişinin mushafı ve Kuran ayetlerinden birinin üzerinde yazılı bulunduğu şeyi tutması da haramdır. Tefsir kitapları bu Hükümlerde Kuranı kerim gibidir. Abdestsiz, cünüp, hayızlı ve nifaslı kimselerin Kuran-ı Kerim'in yazı bulunmayan beyaz kenarlarına dahi dokunmaları caiz olmaz. Cünüp olan kimse, yazdığı sayfa elinde olmasa, yazarken elini koyması ve yazdığı bir ayeti kerimeden eksik dahi olsa yine de Kuran-ı Kerim'i yazamaz.

Abdesti olmasa bile küçük çocuklara öğrenmeleri için kuranı Kerim'i vermekte beis yoktur.

Allahu Teâlâ'nın ve Resulünün emrine imtisal ederek Kuran-ı Kerime hürmet edip onu baş tacı yapanlar, dünya ve ahiret saltanatına nail olurlar. Bunun en güzel misali, Osmanlı Devleti'nin kurucusu mübarek ceddimiz Osman Gazi'ye nasib olan saltanattır.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Hocam çok güzel bilgiler vermişsiniz. Biraz uzaktan alakalı bir soru sorucam.Çoğumuzun evinin duvarında Allah ve Muhammed lafzı var.Bu lafzları duvarda tutmak sakıncalımı ? Kişi hani uygun olmayabilir , bunlara yönelik uzanabilir falan ? Şu an benim duvarımda da var. Açıkçası tedirginim.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bu tür levha Ve objeleri fazla eğlenip oturup yattığımız uzandığımız odalarda tutmak Hoş görülmeyip daha çok İş odalarımıza veya misafir salonlarına konulması tavsiye edilmiştir. Çünkü genelde kullandığımız odalara icabında cünüp Ve aybaşı haliyle girip çıkıyoruz. Onlarda Orada bulundukça bizleri tedirgin ediyor. Manevi zevat bundan rahatsız olurlar. Hele de tv nin olduğu odada olması biraz daha sakıncalı bi durumdur.
 

Benzer İçerikler

İ
Cevaplar
5
Görüntüleme
926
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
3
Görüntüleme
633
Sevimli cadı
Sevimli cadı
İ
Cevaplar
1
Görüntüleme
885
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
1
Görüntüleme
773
İslami Yazar
İ
İ
Cevaplar
5
Görüntüleme
795
İslami Yazar
İ
Üst