1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Mauritius Haritası ve Tanıtımı

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  mauritius neresi nerede nerededir adası ile ilgili bilgiler burada melekler. Hint Okyanusu üzerinde bir ada ülkesindeyiz melekler :) Mauritius adası. Muhtemelen pek çoğunuzun duymadığı Mauritius adası, Hindistanın güneydoğusunda kalır. Adanın uydu haritası için TIKLAYINIZ. Bu yazımızda bu duyulmadık ada ülkesi Mauritius neresidir bilgi sahibi olacağız..

  < Konu Resmi..>  Mauritius Cumhûriyeti

  BAŞŞEHRİ: Port-Louis

  NÜFUSU: 1.081.000

  YÜZÖLÇÜMÜ: 2.045 km2

  RESMİ DİLİ: İngilizce

  DİNİ: Hinduizm, Hıristiyanlık, İslâmiyet
  PARA BİRİMİ: Rupi

  Hint Okyanusundaki Mauritius Adası ve yakınındaki üç küçük adalar grubu üzerinde yer alan küçük bir devlet. Esas ada Madagaskar’ın 800 km doğusundadır, nüfusun % 97’sini, ülke topraklarının % 93’ünü ihtivâ eder.

  Târihi

  Mauritius, başlangıçta üzerinde kimsenin yaşamadığı bir ada idi. Adanın bütün halkı on altıncı yüzyıldan sonra buraya göçenlerin soyundan gelmektedir. Adanın Ortaçağ’da Arap ve Malezyalı denizciler tarafından bilindiği tahmin edilmektedir. Adaya ilk gelen Avrupalılar, on altıncı yüzyılda Portekizliler olmuştur. Hollandalılar 1598 ve 1710 yılları arasında adayı sömürge hâline getirmeye çalıştılar. Ada, 1715’te Fransa’nın eline geçti ve 1810’a kadar Fransız sömürgesi olarak kaldı. 1810’da İngilizler adayı ele geçirdi, 1814 Paris Antlaşmasıyla ada resmen İngilizlere kaldı. 1833’te köleliğin kaldırılmasıyla, İngiltere Hindistan’dan köle yerine işçiler getirdi. 1837 ve 1907 yılları arasında adaya yaklaşık olarak 450.000 Hindli yerleşti. İkinci Dünyâ Savaşından sonra, Hinduları temsil eden İşçi Partisi, tek başına veya koalisyonlar hâlinde iktidara geldi. 1961’de İngiltere Mauritius’a bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1967’deki genel seçim sonunda Hinduların ve Müslümanların partileri koalisyon hâlinde iktidara geldi ve 12 Mart 1968’de Mauritius’un bağımsızlığı îlân edildi. 1991’e kadar İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesi olarak kaldı. Eylül 1991 seçimleri sonunda ülkede Cumhûriyet îlân edildi. 1992 Martında Maurihus’un İngiliz Milletler Topluluğu içindeki statüsü değişti. Haziran 1992’de Cassam Uteem meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi.


  < Konu Resmi..>  Fizikî Yapı

  Oval şekilde görünüşü olan Mauritius Adası, volkanik bir yapıya sâhiptir. Güney kıyısı hâriç bütün kıyıları sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrilidir. 61 km uzunluk ve 46 km genişliğe sâhip olan Mauritius, yakınındaki adacıklarla birlikte 1865 m’lik bir arâziye sâhiptir. Ova hâlindeki kuzey bölgesini, yüksekliği 670 metreye ulaşan orta kesimdeki yayla tâkip eder. Yayla üzerindeki birçok dağ silsileleri ve tek tek tepeler 900 m’nin altında bir yüksekliğe erişir.

  Mauritius Adasının 560 km doğusundaki Rodrigues ve bunun yanındaki adacıkların toplam 119 km2lik bir yüzölçümü vardır. İki alçak Agelega Adaları Mauritius’un 930 km kuzeyinde bulunmakta olup, toplam olarak 27 km2lik bir alana sâhiptir.

  İklim

  Adada yarı tropikal bir iklim hüküm sürer. Sıcaklık ortalaması kıyıda 23°C, yaylada 19°C’dir. Kasım ayından Nisan’a kadar, güneydoğu alizeleri dağlara ve yaylaya bol yağmur getirir. Bâzı yamaçlar yılda 5000 mm’lik yağış alırken, dağların rüzgâr almayan taraflarındaki kıyı arâzileri ancak 900 mm’lik bir yağış alır. Arasıra esen kuvvetli kasırgalar adada büyük ölçüde tahribat yapar.

  Tabiî Kaynaklar

  Bir zamanlar Mauritius Adasını kaplayan kesif ormanların pek azı kalmıştır. Adanın % 40’ı çorak arâzilerden, fundalıklardan, çam ağaçlarından, öd ağaçlı ve akasyalı çayırlardan ibârettir. Ada topraklarının % 50’si ekili olup, geri kalan % 10’u insanların yerleşmesine ve yollara tahsis edilmiştir. Agalega Adaları, hindistancevizi ağaçları ile kaplıdır. On altıncı yüzyıldan îtibâren, adanın ilk bitki örtüsünün ve hayvanlarının yerini yeni sokulan türler almıştır. Adanın değerli mâdeni yoktur.

  Nüfus ve Sosyal Hayat

  Yüzölçümüne oranla dünyânın en kalabalık ülkelerden biri olan Mauritius’ta km2ye 444 kişi düşer ve aşırı nüfus artışı devlet için önemli bir mesele teşkil eder. Mauritius Adasında yoğunluk daha da fazla olup, km2ye düşen kişi sayısı 483’ü aşar.

  Adada beş esas nüfus grubu vardır: Nüfûsun yaklaşık % 69’unu Hindistan’dan göç edenlerin neslinden gelenler teşkil eder. Bunlar Hindular (Nüfûsun % 53’ü) ve Müslümanlar (Nüfûsun % 16’sı) olmak üzere iki gruba ayrılır. Afrikalı-Avrupalı, Afrikalı-Asyalı karışımından meydana gelen melezler % 27 civârındaki Çin asıllılar nüfûsun % 3’ünü ve Fransız asıllılar nüfûsun ancak % 1’ini temsil eder.

  İngilizce ülkenin resmî dilidir. Fakat çok küçük azınlığın ana dilidir. Fransızca, Fransız asıllılar ve melezler tarafından konuşulur. Afrika dillerinden bâzılarının sokulması ile basitleştirilmiş bir Fransızca olan melezlerin dili, yaygın bir şekilde müşterek anlaşma lisanı olarak kullanılır. Diğer önemli diller Hindlilerin konuştuğu Hindce, Müslümanlarca konuşulan Urdu dili, Çinlilerce konuşulan Çincedir.

  Mauritius Adasında en yaygın din Hinduizmdir. Bundan sonra Hıristiyanlık ve İslâmiyet gelir.

  Nüfûsun yaklaşık % 44’ü şehirlerde yaşar. Kuzeybatı kıyısındaki Port-Louis 150.000’lik nüfûsu ile ülkenin başşehri, en büyük şehir ve limanıdır. Başlıca diğer şehir merkezleri yüksek arâzilerde yer alır.

  Ülkede çocukların ilkokul tahsili mecbûridir. % 61 olan okur-yazar oranı sürekli artmaktadır. 1967’de Mauritius Üniversitesi açılmıştır.

  Siyâsi Hayat

  Mauritius, başbakan tarafından yönetilen tek meclisli parlamenter bir hükûmet şekline sâhiptir. Meclis üyelerinin çoğu genel seçimle seçilir. Fakat az bir kısmı, en azından ülkenin bütün büyük gruplarını temsil edecek şekilde özel bir komite tarafından seçilir. Kânunî sistemde model olarak Fransa’yı almıştır.

  Mauritius, dış münâsebetlerde bloksuzluk siyâseti tâkip eder. Ülke kısmen ABD, BDT ve Çin ile ilişki kurarken, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile sıkı bağları devam ettirmektedir. Mauritius bağımsızlığından kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletlere üye olmuştur.

  Ekonomi

  Mauritius da değerlendirilebilir mâden yoktur ve pek az işlenebilir toprak vardır. Topraklar fosfat bakımından fakirdir. Bununla berâber, bol yağış ve gübre kullanılan arâzi, şekerkamışı üretimine imkân verir. Ada topraklarının yarısı ekilidir. Şeker üretimi oldukça yüksek olup, ülkenin temel sanâyi ürününü teşkil eder. Üstelik, ülke kararlı fiyatlarla Avrupa Ekonomik Topluluğunda (AET) mukâveleyle garantili pazara sâhiptir. İşlenen toprakların % 90’ında şekerkamışı yetiştirilir. Bu bitkinin yetişmesine elverişli olmayan topraklarda, çay ve tütün yetiştirilmektedir. Bahçe arâzileri ve çiftlik hayvanları iç tüketim için yiyecek sağlar. Fakat toprakların büyük kısmı ihraç bitkilerine tahsis edildiğinden. Mauritius temel gıdâ maddesi olan pirinci ithal etmek zorunda kalmaktadır.

  Hükûmet ekonomiyi güçlendirmek ve yeni iş imkânları açmak için yabancıları sanâyi tesisleri kurmaya teşvik etmektedir. Ülke yolları dar ve virajlıdır. Fakat şehir merkezleri arasında otobüs hizmeti vardır. Port-Louis de gemi tâmir atölyeleri mevcuttur ve liman tesisleri geliştirilmektedir. Havayolları Mauritius’u Avrupa’ya, Afrika’ya, Hindistan’a ve Avustralya’ya bağlar.


   
Mauritius Haritası ve Tanıtımı konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Mauritius hakkında detaylı ve kısa bilgiler

  Mauritius hakkında detaylı ve kısa bilgiler

  MAURITIUS Coğrafi Verileri Konum: Güney Afrika'da, Hint Okyanusunda ada, Madagaskar'ın 850 km doğusunda yer alır. (1598 yılında adaya gelen Hollandalılar, buraya prensleri Maurice de Nassau'nun adından esinlenerek "Mauritius" adını vermişler.) Coğrafi konumu: 20 17 Güney enlemi, 57 33 Doğu boylamı Haritadaki konumu: Güney Afrika (Hint Okyanusu) Yüzölçümü: 1,860 km² Sınırları: 0...
 2. Mauritius Adaları / Hint Okyanusu

  Mauritius Adaları / Hint Okyanusu

  Müdavimleri, "Dünyanın en büyük ve en güzel yüzme havuzu" diyor Mauritius Adaları için. İnsanlar buraya kumsalları, palmiye ağaçları ve berrak denizi için geliyor. Ama dünya çapında ününü, birinci sınıf otellerine borçlu. Kenya kıyılarındaki bu muhteşem takımadalarda her tür lüksü bulabilirsiniz. Mercan göllerde su sporları mükemmel. Afrika, Hint ve Fransız mutfaklarından...
 3. Mauritius Haritası

  Mauritius Haritası

  Merhaba Meleklermekanının çalışkan ve kaliteli ekibi. Bana Mauritius Haritası lazım gerek Mauritius uydu haritası gerek ise Mauritius ülke Haritası olur. Artık sizin gönlünüzden ne koptuysa :)
 4. Çankaya Hakkında Bilgiler ve Çankaya Haritası

  Çankaya Hakkında Bilgiler ve Çankaya Haritası

  çankaya çankaya haritası çankaya haritası ile ilgili bilgiler burada melekler. Dünyanın en güzel cumhurbaşkanlığı köşkleri içinde yer alan Çankaya Köşkü adından da anlaşıldığı üzere Çankaya ilçesi sınırları içinde yer alır melekler. :) T.C.Cumhurbaşkanı tarafından ülkenin yönetildiği nokta olan Çankaya Köşkü dışında Bakanlıklar da Çankaya 'da bulunur. Bugün kü makalemizde Çankaya haritası ve...
 5. Türkiye haritası ve ingilizce bölgeler

  Türkiye haritası ve ingilizce bölgeler

  Selam millet Türkiye haritası ve ingilizce bölgeler hakkında bilgisi olan var mı

Sayfayı Paylaş