Miyelit nedenleri ve tedavisi

Uzman SühaN

Administrator
Miyelit nedenleri ve tedavisi
Miyelit omurilik iltihabına verilen tıbbi isimdir. Bu durum omuriliğin boyun (servikal) veya sırt (torakal, dorsal) kısmında kısmen veya tam kesit şeklinde ortaya çıkar.Omuriliğin yatayına şekilde tüm kesitte iltihabın olması durumudur. Eğer omuriliğin sadece bir kısmı etkilendiyse, bu durum parsiyel (kısmi) miyelit olarak isimlendirilir.Omurilikte izlenen tüm hastalıklara miyelopati (omurilik hastalığı) ismi verilir. Yani miyelopati terimi bir çatı terimidir. Bu bağlamda miyelitlerin hepsi aslında iltihaplı bir miyelopatidir. Eğer omurilikte iltihap yoksa tıbbi olarak miyelopati (omurilik hastalığı) kelimesi kullanılır.Transvers Miyelit ;Akut, subakut gelişimli, motor, duyusal ve otonomik sinirler ve omuriliğin fonksiyon bozukluğu ile karakterize bir tablodur.
dağılımı, 10-19 yaş ve 30-39 yaş arasında olmak üzere iki tepe yapar, cinsiyet açısından ve ailesel eğilim yoktur


omurilikte belli bir segment boyunca motor ve duyusal sinirlerin tutulumu söz konusudur. En sık sırt bölgesindeki segmentler tutulur.

Patogenezi tam bilinmemekle birlikte, T hücre aracılı otoimmunitenin sorumlu olduğunu düşündüren kanıtlar vardır. Bu tabloya, akut dissemine ansefalomyelit (ADEM) veya multipl skleroz (MS) seyrinde de rastlanabilir. Bazı olgularda kan damarlarında otoimmun veya enfeksiyon kaynaklı damar iltihabı ( vaskülit ) söz konusudur. bazı çalışmalarda radyasyonunda etkili olduğu bildirilmiştir..

Transvers myelit olan hastalarda sık sık kasılmalarda olabilir.
kasılmaların sebebi ; geçirmiş olduğunuz transvers myelit nedeniyledir. bu tip kasılmalar ilerde sık sık karşınıza çıkacaktır.. zaman içinde göreceğiniz rehabilitasyona ve alacağınız ilaçlara bağlı olarak giderek seyrekleşir ve ilerde tamamen kaybolabilir.

Tedavisine gelince..

01.jpg


Tedavi, rehabilitasyon ekibi tarafından yapılmalıdır.
Bu ekipte; en başta fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olmak üzere , beyin cerrahı, nörolog, , fizyoterapistler, rehabilitasyon hemşiresi, ortez ve protez teknisyeni, iş ve uğraşı terapistleri, sosyal danışman ve psikolog bulunur.

Miyelit neden oluşur?
Miyelitler mikroplu veya mikropsuz iltihaplar nedeni ile oluşurlar. Mikroplu iltihaplara neden olan sorun sıklıkla viral bir enfeksiyondur. Bunlar içinde zonaya da neden olan su çiçeği virüsü ve herpes virüsler önemli bir rol oynamaktadır. Miyelite neden olan bakteriyel veya mantar enfeksiyonları da vardır. Eğer bir mikrop yoksa mikropsuz miyelit teşhisi konur. Her ne kadar iltihap sırasında bir mikroba rastlanmasa da mikropsuz miyelitler de birkaç hafta önce geçirilmiş bir mikrobik enfeksiyonla tetiklenen bağışıklık sisteminin hasarı sonucunda da oluşabilmektedir.

Tüm bunlar dışında miyelitler MS veya nöromiyelitis optika (NMO, Devic hastalığı) gibi bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıklar bünyenin kendi kendine oluşturduğu, beyin, omurilik ve göz sinirinde hasarlar oluşturabilen hastalıklardır.

Miyelitte hangi belirtiler olur?
Miyelitte omuriliğin hastalanan bölgesine göre değişen belirtiler oluşmaktadır. Sırt (torakal, dorsal) bölgesinin tutulumunda bacaklarda güç kaybı, uyuşma, yürüme güçlüğü, idrar ve gaita kontrolünün kaybı, göğüs ve karında sıkışma, yanma ve ağrı gibi belirtiler izlenir. Eğer iltihap boyun (servikal) bölgesinde ise belirtiler her iki kola da yayılabilmektedir.

Miyelit teşhisinde hangi testler kullanılmaktadır?
Miyelitte en önemli inceleme yöntemi omurilik MR'ı ve beyin omurilik sıvısının (BOS) analizidir. Omurilik iltihabı MR'da görüntülendikten sonra öncelikle iltihabın altında yatabilecek olan bir mikrobun olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Bu durumda kan incelemeleri, akciğer grafisi ve BOS incelemeleri gibi incelemelerin yapılması gerekebilir.

Miyelit MS'e ya da nöromiyelitis optika (NMO, Devic) hastalığına dönüşür mü?
Miyelit hastalığı, daha önce MS veya NMO tanısı almış kişilerde ortaya çıkabileceği gibi, bu hastalıkların ilk belirtisi olarak da izlenebilmektedir. Her iki durumun da varlığı beyin MR incelemesi, serumda NMO-IgG ismi verilen bir antikora bakılması, görsel uyandırılmış potansiyel (VEP) incelemesi ve beyin omurilik sıvısının analizi ile anlaşılabilmektedir.

Miyelit tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Miyelite neden olan bir mikrop varsa öncelikle bu enfeksiyonun tedavisi gereklidir. Kullanılacak tedavi de etkenin hangi mikrop olduğuna göre değişir. Örneğin bir viral enfeksiyon varsa virusleri öldüren ilaçlar kullanılabileceği gibi, bakteriyel bir enfeksiyon varsa bakteri öldüren antibiyotikler kullanılır. Bu tedaviler genellikle damardan her gün verilen serumlar şeklinde uygulanmaktadır.

Miyelit nedeni olabilecek bir mikrobun saptanamaması durumunda ise iltihabı ortadan kaldıran, damardan uygulanan yüksek doz kortizon tedavisi verilir. Mikropsuz miyelitlerde yüksek doz kortizon tedavisinden yararlanmayan hastalarda plazma değişim tedavisi (plazmaferez) ve IVIG tedavisi de kullanılabilmektedir. Miyelit eğer MS veya NMO gibi başka bir hastalık nedeni ile ortaya çıktı ise bu hastalıklar için koruyucu tedavi başlanması gerekebilmektedir.
 
Geri
Üst