1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.449
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  Öğrenmenin Aşamaları ve Ailenin Önemi

  Konu, 'Engelliler dünyası' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.  Öğretilmesi hedeflenen becerinin birey tarafından ne düzeyde öğrenildiği ile ilgili olarak öğrenme sürecinde farklı aşamalar vardır. Bu aşamalar: Edinim, akıcılık, kalıcılık ve genellemedir. Bu yazıda özellikle uygulamacılar için öğrenmenin aşamaları, özellikleri, öğrenmenin aşamaları için kolaylaştırıcı etmenler karşılaşılabilecek sorunlar, çözüm yolları ele alınmıştır.

  EDİNİM
  Edinim ilk öğrenmedir. Edinim, çocuğun daha önce yapamadığı bir davranış ya da beceriyi belli bir doğruluk düzeyinde yapabilir hale gelmesidir. Başka bir deyişle bir davranış ya da beceriyi yerine getirebilmek için gerekli temel koşulları öğrenmek olarak tanımlanmıştır.


  Edinimi Kolaylaştıran Etmenler

  * Uygulamanın edinim aşamasında gerçekleşebilmesi için bireyin dikkatinin sağlanması gerekmektedir.
  * Bireye verdiği tepkiye ilişkin geri bildirim sunulmalıdır. Geribildirim doğru tepkiler için kullanılabildiği gibi yanlış tepkiler için de kullanılabilir. Doğru tepkiler için sunulan geri bildirim pekiştireç olma özelliği taşımalıdır. Yanlış tepkiler için sunulan ger bildirim ise hata düzeltmesi olarak ya da uygulamacının basitçe bireyin davranışının yanlış olduğunu söylemesi şeklinde sunulabilir.
  * Denemelerin ard arda sunulması edinim aşamasını kolaylaştırabilir.
  Ard arda deneme sunuş biçimi: Birkaç deneme arasında başka hiçbir konuda öğretime yer vermeksizin denemelerin sunulmasıdır.

  AKICILIK

  Akıcılık, yeni öğrenilmiş bir davranış ya da davranış zincirini çocuğun hızlı ve kolay bir biçimde yapması olarak tanımlanmaktadır. Bir davranışın akıcılığından söz edebilmemiz için, öncelikle o davranışın edinim aşamasında belli bir doğruluk düzeyinde yerine getiriliyor olması gerekmektedir.


  Akıcılık Aşamasının Önemi

  * Yeterlilik akıcıkla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bir davranışın yeterli oranda, sayıda ya da yüzdede sergilenmesi bireyin ve çevresinin yararınadır.
  * Akıcılık aşamasında kazanılan bir davranış ya da beceri daha karmaşık bir davranış ya da becerilerin kazandırılmasında ön koşul olabilir. Örneğin, elektrik süpürgesini çalıştırabilmeyi akıcı bir biçimde sergileyebilmek, günlük yaşam becerilerinden olan temizlik becerilerinin yerine getirilmesini kolaylaştırabilir.
  * Bir davranışın toplumda sergilendiği düzeyde sergilenmesi, çocuğun performansını akranlarının performanslarına yaklaştırır. Aynı zamanda çocuğun daha fazla pekiştireç alma şansını artırır.
  * Bir davranışın akıcılık kazanması güvenlik nedeniyle de önem kazanmaktadır. Örneğin ütü belli bir hızla kullanılmazsa ütülenen nesne yanabilir dahası yangın gibi olumsuz durumlara neden olunabilir.


  Akıcılığı Kolaylaştıran Etmenler

  * Akıcılığı kolaylaştırmak için en uygun yöntem bireyin daha fazla alıştırma yapmasını sağlamak ve pekiştirmektir.
  * Akıcılığı sağlamak üzere kullanılabilecek bir diğer yöntem pekiştiree sunmaktır. Akıcılığı kazandırmak üzere düzenlenen alıştırma oturumlarında uygulamacı pekiştireç sunarak davranışın daha hızlı, kolay biçimde ve daha yüksek düzeyde sergilenmesi sağlanabilir.
  * Akıcılığı kolaylaştıran bir diğer etmen ise alıştırmaların aralıklı deneme sunuş biçimiyle yapılmasıdır.
  Aralıklı deneme sunuş biçimi: Denemeler arasında bireye bir dinlenme süresi bırakılan uygulamalara denmektedir. Örneğin, nesne eşleme becerisi üzerinde çalışılırken uygulamacı her nesne eşleme denemesinden sonra bireye iki dakika dinlenme süresi verilebilir.


  Akıcılık Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

  * Birey davranışı hızla yaparken hata düzeyi de birden artabilir. Bu durumda öğretmen etkili pekiştireçler kullanarak bireyin hata yapmaması için öz denetim geliştirmesini sağlayabilir.
  * Bireyde güdülenme eksikliği ya da fazla sayıda alıştırma yapmaya bağlı olarak bıkkınlık duygusunun ortaya çıkabilmesidir. Bu durumda öğretmen aralıklı denemeler düzenleyerek ve kullandığı pekiştireçleri gözden geçirerek bir iyileştirme yapabilir.

  KALICILIK

  Öğretim sona erdikten sonra çocuğun performansının süregelmesine kalıcılık denir.

  Kalıcılığı Kolaylaştıran Etmenler

  Öğretilen davranış ve beceriler bireyin yaşamında işlevsel olmalı ve önem taşımalıdır.
  Kalıcılık, akıcılık aşamasını kolaylaştıran etmenlerden olan alıştırma yapma yoluyla da sağlanabilir.
  Kalıcılığı kolaylaştıran bir diğer uygulama ise, denemelerin dağınık sıra ile sunulmasıdır.
  Dağınık deneme sunuş biçimi: Denemeler arasında öğretilen davranış ya da beceri ile ilgili yeni bir davranış ya da becerinin öğretiminin ya da bir etkinliğin yer almasıdır. Örneğin, bir bireye ülkelerin başkentlerinin öğretildiği bir çalışmada, başkentlerin incelendiği her denemeden sonra uygulamacı o ülkenin para biriminin ya da resmi dilinin ne olduğuna ilişkin çalışma yapar. Diğer denemelerden sonra tekrar ülkelerin başkentleriyle ilgili denemeyi sunabilir.

  GENELLEME

  Genelleme, bireyin öğretim koşulları dışında diğer koşullarda da öğrendiklerini sergileyebilmesidir. İki tür genellemeden söz edilmektedir. Uyaran genellemesi ve tepki genellemesi
  Uyaran genellemesi: Öğrenilen davranışların, öğretimin gerçekleştiği ortam ya da ayırdedici uyaranların dışındaki ortamlarda ya da ayırdedici uyaranların varlığında ortaya çıkmasıdır.
  Tepki genellemesi: Değiştirilmek istenen hedef davranışla ilişkili olan ve henüz öğretilmemiş olan davranışların sergilenmesi olarak tanımlanmaktadır.

  Genellemenin Önemi

  Eğitimin en önemli amacı bireyin bağımsız olarak işlevde bulunmasını sağlamaktır. Öğrenilen beceri ya da davranışların öğretim dışındaki ortamlarda, kişilerle, uyaranlarla genellenebilmesi kişinin doğal olaylarla pekiştirilme olasılığını arttırır. Bu durumda ise olumsuz davranışların kendiliğinden azalabileceği ve çocuğun çevresi ile olumlu etkileşim kurabileceği düşünülürse, genellemenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

  Genellemeyi Kolaylaştıran Etmenler

  Genellemeyi kolaylaştırmak için dört biçimde uyarlama yapmak mümkündür. Bunlar ortamda uyarlama yapmak, davranış öncesi uyaranlarda uyarlama yapmak, davranışta uyarlama yapmak ve davranış sonrası uyaranlarda uyarlama yapmaktır.

  Ortamda uyarlama yapmak: Genelleme ortamında yer alan uyaranların öğretim ortamı öncesinde ve sırasında da bulunması için düzenlemelere gidilmesidir. Dört türde ortam uyarlaması yapılabilir. İlki ve en bilineni toplum merkezli öğretim sunmaktır. Toplum merkezli öğretimin amacı, uyaran kontrolünü doğrudan doğal ortamlarda sağlamaktır. Ortamda yapılabilecek ikinci uyarlama ise, öğretim ortamını olabildiğince genelleme ortamına benzetmektir. Ortamda gerçekleştirilebilecek üçüncü uyarlama, çok sayıda ve çeşitli ortamlarda öğretim düzenlemektir. Sonuncusu ise çok sayıda ve çeşitli uygulamacılarla öğretim oturumları düzenleyerek ortamda uyarlama yapmaktır.

  Davranış öncesi uyaranlarda uyarlama yapmak: Öğretimde kullanılacak olan araç-gereçlerin farklı örneklerini bulundurarak bu araç-gereçlerin tümü ile öğretim yapmaktır.
  Çoklu örnekler yöntemi: Çoklu örnekler yönteminde, edinim aşaması için öğretim planlanırken, öğretilmesi amaçlanan davranışı temsil eden örnekler de sunulur. Geleneksel edinim aşamasında öğretim yalnızca bir örnekle sunulurken çoklu örnekler yönteminde öğretim çeşitli örneklerle sunulur.

  Davranışta uyarlama yapmak: Öğretimin genelleme aşaması planlanırken öğretilen davranışın birey tarafından diğer ortamlarda da kullanılması, bireyi daha bağımsız kılması, sergilendiği birey doğal ortamda daha fazla pekiştireç alıyorsa genellemenin kolaylaşacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Davranış sonrası uyaranlarda uyarlama yapmak: Bu yöntemle genellemenin artması amaçlanıyorsa doğal pekiştireçler kullanılmalıdır, pekiştireçler silikleştirilmelidir, pekiştireçler gün sonunda verilmelidir, birey genelleme yaptığında pekiştirilmelidir

  Toplumlumuzda ideal çocuk kavramı vardır her anne baba adayının kafasında bir çocuk tiplemesi oluşur ama bu ideal çocuk hiçbir zaman engelli çocuklar olmaz engelli çocuğa sahip ailelerin tepkileri:
  Şok: beklenmedik bir olay kabullenememe ailenin kendisini çaresiz hissetmesi.
  İnkâr: bazı ailelerin inkâr yoluyla çocuklarının zihinsel engelli olduğu gerçeğinden kaçma ve böylece zihinsel engelli bir çocuğa sahip olmanın olası olumsuz etkilerinden kendilerini korumak isterler. Ailenin çocuğunu kabullenmemesinden dolayı bazı sorunlar yaşanmakta bunlar, çocuktan yapabileceğinden fazlasını beklemek bazense aile çocuğun başarısız olmasını önlemek için beklenti düzeyini düşük tutar çocuğun tek başına üstesinden gelebileceği görevlerinde ona yardımcı olur.
  Keder Çöküntü: engelli çocuğa sahip olmak ailede ideal çocuğun ölmesidir buda ailede ruhsal çöküntüye neden oluyor.
  Suçluluk: engelli çocuğun ailesi en çok zorlandıkları duygudur beklide suçluluk “neden benim çocuğum, niçin…”sorusuna yanıt ararlar.
  Kızgınlık: ailelerin çocuklarını kabul görme aşamasında olduklarını gösterir. Eşlerin kendilerine ve çocuklarının tanılamasını yapan eğitimci. doktor v.s, engelli çocuğa yöneliktir.
  Utanma: çevrenin engelli çocuklarına olan olumsuz alaycı küçümseme gibi duygularından dolayı çocuklarından utanırlar.
  Anlaşma: genellikle çocuğun iyileşme yönündedir. Aile çocuğun iyileşmesi için doktorlarla eğitimciyle konuşup çocuğunun normal hale getirmesini gelebileceğini düşünür.
  Uyma ve Yeniden Düzenleme: zaman içerisinde ailenin çocuğuna ilişkin duyduğu kaygı ve duygusal tepkiler azalır.
  Kabul Uyum: aile çocuğunu tanıma, anlama ve problemlerine çözüm bulma yönünde çabalar çocuğunun engellik durumunun değişmeyeceğini bilir hem kendini hem de çocuğunu tanımış olur

   
Öğrenmenin Aşamaları ve Ailenin Önemi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Öğrenme Güçlüğü Aileden Geliyor!

  Öğrenme Güçlüğü Aileden Geliyor!

  Ülkemizde öğrenme güçlüğü oldukça sık karşılaşılan bir durum. Öğrenme güçlüğü, "Bir çocuğun, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösterme olarak tanımlanıyor. Neden ileri geliyor? Uzmanlara göre, bebek, anne karnındayken bazı nöronal (sinir)...
 2. Öğretme ve Öğrenme Süreci

  Öğretme ve Öğrenme Süreci

  etkinlik ve materyal hazırlama öğretme öğrenme süreci materyal ve etkinlik hazırlama öğrenme öğretme süreci süreçleri ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ C-) ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. C1-) Dersi Planlama Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla...
 3. Öğrenmede İstek ve Azim

  Öğrenmede İstek ve Azim

  “Yaptığınız, şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki; yapmadığınız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur.” İnsanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli özellik, yeni deneyimler yaşayabilmesi yani her an öğrenmesi ve öğrendiklerinin bilincinde olmasıdır. Öğrenmek demek her yeni deneyimlerle hayatı anlamlı bir bütün haline getirmek, ufkumuzu olabildiğince genişletmek demektir....
 4. Öğrenmede Dikkat ve Motivasyonun Önemi

  Öğrenmede Dikkat ve Motivasyonun Önemi

  Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biride dikkat dir. Öğrencinin dikkatinin öğretim konuları üzerine çekilmesi ve devamının sağlanmasına ilişkin problemler yatabilir.Bilinçli ve bilinçsiz olarak bir olayı daha canlı duruma getirmek için tümü ya da bir bir parçası üzerinde zihinsel gücün toplanması Psiko-fizik enerjinin bir nokta üzerine toplanması insan duyu organlarına gelen uyarıcıların bazı...
 5. Ailede Babanın Önemi Nedir?

  Ailede Babanın Önemi Nedir?

  Ailede Baba Ailede Babanın Önemi Ben babasız bir aile düşünemiyorum...Yani hem çosuk için hemde eş için eş/baba önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum....Baba bizim toplumumuzda her ne kadarda anneler de çalışır olsalarda babalar ailenin direği kabul edilir...Babanın bir ağırlığı bir pozisyonu vardır...Peki ya çocuğun dünyasında babanın yeri nasıldır??? Ailede Babanın Önemi Nedir?...

Sayfayı Paylaş