1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113

  Osmanlı isimleri ve anlamları neler biliyor musunuz ?

  Konu, 'Bunları Biliyor musunuz ?' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  Osmanlıca isimler osmanlı isimler isimleri anlamları ve Osmanlıca isimler sözlüğü...
  Merak edenler için isimlerin osmanlı türkçesi yazılısı ve anlamlarını siz meleklere vermek istiyoruz. Meraklıları inceleyebilir :)
  < Konu Resmi..>


  ÂBAD: (Fars.) Er. 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar.
  ABADÎ: (Fars.) Er. - Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini (1555).
  ABAKA HAN: (Tür.)- İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.
  ABAY (Tür.) Er. - Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu.

  ABAZA: (Tür.) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Os*manlı vezirlerinden. ABBAD: (Ar.) Er. -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.
  ABBAS (Ar.) Er: 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman olmuştur.
  ABBASE: (Ar.) Ka. - (bkz. Abbas). Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan.
  ABBAZ: (Fars.) Er.- Yüzgeç, yüzü*cü.
  ABD: (Ar.) Ka. - Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi.
  ÂBDAR: (Fars.) Ka. - 1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi.
  ABDİ: (Ar.) Er. - Kulluk ve itaat eden.
  ABDULLAH: (Ar.) Er.- Allah'ın ku*lu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
  ABDURRAHMAN: (Ar.) Er. - Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.
  ABDURRAUF: (Ar.) Er. - Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf).
  ABDUSSABUR: (Ar.) Er. - Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. es-Sabur).
  ABDÜDDAR: (Ar.) Er. - Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLAFUV: (Ar.) Er. - Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).
  ABDÜLA'LA: (Ar.) Er. - En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.
  ABDÜLALİ: (Ar.) Er. - Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.
  ABDÜLALİM (Ar.) Er. - Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir.
  ABDÜLAZİM: (Ar.) Er. - Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim).
  ABDÜLAZİZ: (Ar.) Er. - Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
  ABDÜLBAKİ: (Ar.) Er. - Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).
  ABDÜLBARİ: (Ar.) Er. - Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı al*madan kullanılmaz.
  ABDÜLBASIT: (Ar.) Er. - Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt).
  ABDÜLBASİR: (Ar.) Er. - Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Al*lah'ın kulu. - (bkz. el-Basir).
  ABDÜLBEDİ: (Ar.) Er. - Allah'ın isimlerinden.- Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi).
  ABDÜLBERR: (Ar.) Er. - Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).
  ABDÜLCEBBAR: (Ar.) Er. - Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLCELİL: (Ar.) Er. - Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLCEMAL: (Ar.) Er. - Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu.
  ABDÜLCEVAT: (Ar.) Er. - Cömert olan Allah'ın kulu.
  ABDÜLEHAD: (Ar.) Er. - Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLESED: (Ar.) Er. - Aslan'ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.
  ABDÜLEVVEL: (Ar.) Er. - Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu.
  ABDÜLEZEL: (Ar.) Er. - Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu.
  ABDÜLFERİD: (Ar.) Er. - Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid).
  ABDÜLFETTAH: (Ar.) Er. – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle*rini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLGAFFAR: (Ar.) Er. - Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. - (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanıl*maz.
  ABDÜLGAFUR: (Ar.) Er. - Kulları*nın günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. - (bkz. Gafur). "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  ABDÜLGANİ: (Ar.) Er. - Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu.- Allah'ın isimlerinden, (bkz. Ga*ni).
  ABDÜLHABİR: (Ar.) Er. - Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın isimlerinden.
  ABDÜLHADİ: (Ar.) Er. - Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. - Allah'ın isimlerinden, (bkz. Hadi).
  ABDÜLHAFIZ: (Ar.) Er. - Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allah'ın isimlerinden.
  ABDÜLHAK: (Ar.) Er. - Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. - Hak, Esmau'l-Hüsna'dandır.
  ABDÜLHAKEM: (Ar.) Er. Bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce Hakem Allah'ın kulu. - (bkz. el-Ha-kem). Allah'ın isimlerinden.
  ABDÜLHAKİM: (Ar.) Er. - Her şe*ye hükmeden Allah'ın kulu.- Hakim, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  ABDÜLHALİK: (Ar.) Er. - Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah'ın kulu. - Halik, Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  ABDÜLHALİM: (Ar.) Er. - Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah'ın kulu. - (bkz. Halim). Allah'ın isimlerinden.
  ABDÜLHAMİD. (Ar.) Er. - Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah'ın kulu. - Hamid; Allah'ın isimlerindendir. (bkz. Ha*mid).- Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
  ABDÜLHASİB: (Ar.) Er. - Bütün varlıkların takdir edilen hayatları bo*yunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntı*larıyla hesabını en iyi bilen Hasib'in kulu. - Hasib; Allahın isimlerinden*dir.
  ABDÜLHAY: (Ar.) Er. - Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gü*cü yeten Cenab-ı Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hay). Allah'ın isimlerinden.
  ABDÜLKADİR: (Ar.) Er. - Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ın kulu.-Kadir; Allah'ın isimlerindendir. (bkz. Kadir).
  ABDÜLKAVİY: (Ar.) Er. - Sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah'ın kulu. -Kaviy kelimesi Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Kaviyy).
  ABDÜLKAYYUM: (Ar.) Er. - Bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah'ın kulu. - Kayyum, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Kayyum).
  ABDÜLKEBİR: (Ar.) Er. - Kebir'in, büyüklük ve Azamette eşsiz olan Allah'ın kulu. - Kebir; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Kebir).
  ABDÜLKERİM: (Ar.) Er. - Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Al*lah'ın kulu. - Kerim; Allah'ın isimle -rindendir. (bkz. Kerim).
  ABDÜLLATİF: (Ar.) Er. - Latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bi*len Allah'ın kulu. - el-Latif; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. Latif).
  ABDÜLMACİD: (Ar.) Er. - Kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah'ın kulu. - Macid kelimesi, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Ma-cid).
  ABDÜLMALİK: (Ar.) Er. - Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah'ın kulu. - Malik; Allah'ın isimlerindendi. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  ABDÜLMECİD: (Ar.) Er. - Şanı bü*yük ve yüksek olan, şan ve onur sahbi yüce Allah'ın kulu. - Mecid kelime*si Allah'ın 99 isminden biridir. Sultan Abdülmecid Han: 31. Osmanlı padi*şahı.
  ABDU'L-MELİK: (Ar.) Er. - Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLMENNAN: (Ar.) Er. – Çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah'ın kulu. - Mennan kelimesi, Allah'ın sıfatlarındandır.
  ABDÜLMESİH: (Ar.) Er. - Hastalara şifa veren, mesih İsa'nın kulu.-(bkz. Mesih). İsim olarak kullanıl*maz.
  ABDÜLMETİN: (Ar.) Er. - Metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah'ın ku*lu. - (bkz. Metin). Allah'ın isimlerin-dendir.
  ABDÜLMUCİB: (Ar.) Er. - Kendisi*ne yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah'ın kulu. Mucib, Esmau'l-Hüsna'dandır. - (bkz. el-Mucib).
  ABDÜLMUHSİ: (Ar.) Er. - Bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah'ın kulu. - Muhsi, Esmau'l-Hüs*na'dandır.
  ABDÜLMUHYİ: (Ar.) Er. - Hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlı*ları ve hayatı diri tutan Allah'ın kulu. - Muhyi, Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. Muhyi).
  ABDÜLMUİD : (Ar.) Er. - Yaratıl*mışları yokettikten sonra tekrar diril*ten Allah'ın kulu. - Muid Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. el-Muid).
  ABDÜLMUİZ: (Ar.) Er. - Muiz'in, izzet veren, şereflendiren Allah'ın ku*lu. - (bkz. el-Muiz). Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLMÜMİN: (Ar.) Er. - Gönül*lerde iman nurunu yerleştiren, kendi*sine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah'ın kulu. - Mü'min, Allah'ın isimlerindendir.
  ABDÜLVACİD: (Ar.) Er. - Yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve serve*tine nihayet bulunmayan Vacid'in ku*lu. Vacid, Allah'ın isimlerindendir. -(bkz. el-Vacid).
  ABDÜLVAHİD: (Ar.) Er. - Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hü*kümlerinde, işlerinde asla benzeri ol*mayan Allah'ın kulu. - Vahid kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikredilen 99 isminden birisidir, (bkz. el-Vahid).
  ABDÜLVALİ: (Ar.) Er. - Bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah'ın kulu. - Vali, Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Vali).
  ABDÜLVARİS: (Ar.) Er. - Gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi. Bütün zenginliklerin son ve asıl sahi*bi olan yüce Allah'ın kulu. - Varis ke*limesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Varis).
  ABDÜLVASİ: (Ar.) Er. - Vasi'nin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münez*zeh olan Allah'ın kulu. - Vasi kelime*si, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vasi).
  ABDÜLVEDUD: (Ar.) Er. - Vedud'un kulu.- Allah'ın isimlerinden. Vedud; iyi amel sahibi kullarını se*ven, onlara rahmet ve rızasını yönel*ten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır.
  ABDÜLVEHHAB: (Ar.) Er. - Çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah'ın kulu. Vehhab, Allah'ın isimle-rindendir. - "Abd" takısı almadan kul*lanılmaz.
  ABDÜLVEKİL: (Ar.) Er. - Kendisi*ne tevekkül edilen, kudretiyle kulları*nın işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah'ın kulu. - Vekil. Al*lah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vekil).
  ABDÜLVELİ: (Ar.) Er. - Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edi*ci olan Allah'ın kulu. - el-Veliyy keli*mesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Veli).
  ABDÜNNAFİ: (Ar.) Er. - Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yara*tan Allah'ın kulu. - Nafı kelimesi, Al*lah'ın isimlerindendir. (bkz. en-Nafı).
  ABDÜNNASIR: (Ar.) Er. - Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, mü'minlere nusrct ve zafer veren Allah'ın kulu. - Nasır, Allah'ın sıfatla-rındandır.
  ABDÜNNASIR: (Ar.) Er. - Yardım*cı, yardım eden Allah'ın kulu.
  ABDÜNNUR: (Ar.) Er. - Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Al*lah'ın kulu. - Nur, Allah'ın isimlerin*dendir.
  ABDÜRRAFİ: (Ar.) Er. - Rafı'nin kulu. (bkz. er-Rafi). Allah'ın isimle*rinden
  ABDÜRRAHİM: (Ar.) Er. - Merha*metli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah'ın kulu.- er-Rahim, Al*lah'ın isimlerindendir.
  ABDÜRRAUF: (Ar.) Er. - Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah'ın kulu. (bkz. Rauf).
  ABDÜRREŞİD: (Ar.) Er. - Allah'ın isimlerinden. Reşid'in kulu.- (bkz. er-Reşid).
  ABDÜRREZZAK: (Ar.) Er. - Bütün mahlukların rızkını veren Allah'ın ku*lu. - Rezzak, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  ABDÜSSAMED: (Ar.) Er. - Kimse*ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al*lah'ın kulu. - Samed, Allah'ın isimle*rindendir. "Abd" takısı almadan kul*lanılmaz. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  ABDÜSSELAM: (Ar.) Er. - Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah'ın ku*lu. - es-Selam kelimesi, Allah'ın isim*lerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz.
  ABDÜSSEMİ: (Ar.) Er. - Her şey*den arınmış olarak bütün sesleri, söz*leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü*ce Allah'ın kulu. (bkz. es-Semi').
  ABDÜSSETTAR: (Ar.) Er. - Günahları örten, gizleyen Allah'ın kulu.

  ABDÜŞŞAHİD: (Ar.) Er. - Şahid'in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu*lunduran Allah'ın kulu. - Şahid, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. eş-Şahid). ABDÜŞŞEKÜR: (Ar.) Er. - Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Al*lah'ın kulu. - Şekür, Allah'ın isimle*rindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
  ABDÜZZAHİR: (Ar.) Er. - Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delil*lerle belli olan Allah'ın kulu. - ez-Za*hir, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. ez-Zahir).
  ABER: (Ar.) Er. - Hz. Nuh'un erkek torunu.
  ABENDAM: (Fars.) Ka. - Güzel vücutlu, güzellik.
  ABGUN: (Fars.) Er. - 1. Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta.
  ABHER: (Ar.) Er. 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Zerrin kadehi çiçeği. 4. Dolu kab.
  ABILAY HAN: (Tür.) Er. - Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu (1711-1781).
  ABIŞKA NOYAN: (Tür.) Er. - İlhan*lı komutan. (XIII-XIV. yy.) bkz. Abuşga.
  ABHİZ: (Fars.) Er. 1. Büyük dalga. 2. Kaynak. 3. Su yolu.
  ABİD: (Ar.) Er. Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köle*ler.
  ABİDE: (Ar.) Er. - Anıt. Önemli ve değerli yapıt.
  ABİDİN: (Ar.) Er. - İbadet edenler-Zeyne'l-Abidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunların*dan biri, ibadet edenlerin ziyneti.
  ABŞAR: (Ar.) Ka.- Şelale.
  ABUŞKA: (Tür.) Er. - Koca, zevc, yaşlı erkek.
  ABUZER: (f.a.i.) Er. - Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fonetik değişikliğe uğramış şekli.

  Tür. = Türkçe.
  Ar. =Arapça.
  Fars. = Farsça.
  Yun. = Yunanca.
  İbr. = İbranice.
  Fran. = Fransızca.
  Lat. = Latince
  Süry. = Süryanice
  İtal. = İtalyanca
  t.a.i. = Türkçe-Arapça isim.
  a.t.i. = Arapça-Türkçe isim
  t.f.i. = Türkçe-Farsça isim.
  f.t.i. = Farsça -Türkçe isim
  a.f.i. = Arapça-Farsça isim.
  f.a.i. = Farsça - Arapça isim
  Er. - = Erkek
  Ka. = Kadın
  bkz. = Bakınız.   
 2. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  ABUZETTİN: (Ar.) Er. - Din yolun*da çabuk, hızlı giden ACA: (Tür.) Er. 1. Amca, ağabey. 2. Güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren. 3. Büyük
  ACABAY: (Tür.) Er. - (bkz. Aca).
  ACAHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Aca).
  ACAR: (Tür.). 1. Becerikli. 2. Atıl*gan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Ye*ni, taze- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır (örfte). Acar, Sırrı: 1967 Dünya Güreş şampiyonu Türk.
  ACARALP: (Tür.) Er. - Yiğit, bece*rikli, cesur kişi.
  ACARBAY: (Tür.) Er. - Doğan Acarbay, olimpiyatlarda yarışmış Türk atlet, 1948.
  ACARER: (Tür.) Er. - (bkz. Acaralp).
  ACARKAN: (Tür.) Er. - (Acaralp).
  ACARMAN: (Tür.) Er. - Çevik, be*cerikli, girişken.
  ACARÖZ: (Tür.) Er. - Özünde yiğit*lik bulunan.
  ACARSOY: (Tür.) Er. - Yiğit, soylu.
  ACEM: (Ar.) Er. 1. Arap olmayan milletlerin hepsi 2. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 3. Özel*likle İranlı, İran halkından biri. Acem Bekir Efendi: Türk Reisü'l-Küttab, 1723.
  ACER: (Ar.) Ka. - Hz. İsmail (a.s.)'in annesi (bkz. Hacer).
  ACLAN: (Ar.) Er. - Hızlı, çabuk, telaşlı. Osman Bey ile çağdaş olan 14. yy. ortalarında yaşamış Karasi Beyi.
  ACUN: (Ar.) Er. - Dünya, varlık.
  ACUNAL: (Tür.) Er. - Dünyayı kap*sayan, dünyayı fetheden.
  ACUNALP: (Tür.) Er. - (bkz. Acunal).
  ACUNMAN: (Tür.) Er. - Dünyaca ta*nınmış, ünlü.
  AÇANGÜL: (Tür.) Ka. - (bkz. Gül).
  AÇE: (Tür.) Ka. - Sumatra adasının en kuzey kısmı. Önceleri burada Açe İslam devleti hüküm sürerdi. Şimdi ise Hollanda sömürgesidir.
  AÇELYA: (Yun.i.) Ka. - Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek*ler açan bir bitki.
  AÇIL: (Tür.) Ka. - Açılmak eylemin*den emir; serpil
  AÇILAY: (Tür.) Ka. - Ayın dolunay halinde olmaya başlaması
  AD: (Ar.) Er. - Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygam*ber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler geniş*çe ele alınmıştır.
  ADAHAN: (Tür.) Er. - Adanın haki*mi, yöneticisi.
  ADAL: (Tür.) Er. - "Adın yayılsın, ün kazan" manasında.
  ADALEDDİN : (Ar.) Er. - Dinin adaleti- Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  ADALET: (Ar.) Ka./Er. - 1. Hakka riayctkarlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk. 2. Haksızlıktan uzaklaşma. 3. Düzenli ve dengeli davranma. 4. Hakkaniyet.
  ADANIR: (Tür.) Ka./Er. - Şanlı, şöhretli
  ADEM: (İb.h.i.) Er. 1. Allah'ın yarat*tığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Âdem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur'an'da Hz. Adem'in 25 yerde ismi geçer.
  ADETULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın kanunu, ilahi sünnet.
  ADEVİYE: (Ar.) Ka. 1. İyilik, yar*dımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.
  ADIGÜZEL: (Tür.). Ka./Er. - Güzel isim. Verilen ismin güzel olması.
  ADİL: (Ar.) Er. 1. Doğruluk göste*ren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kur'anî bir isimdir. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygula*yan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.
  ADİLE: (Ar.) Ka. 1. Doğruluk göste*ren. 2. Doğru- Her işinde adalet, doğ*ruluk bulunan hükümet. 3. Adile Sul*tan; Osmanlı döneminde Bağdat'ta valilik yapan Süleyman Paşa'nın hanı*mı. Adına bir cami bir de kervansaray yapılmıştır.
  ADİLHAN: (a.t.i.) Er. - Adil yöneti*ci.
  ADİL GİRAY: (a.t.i.) Er. - Kırım ve-liahtı. (1548- Kazvin 1579) Devlet Giray'ın oğlu. Osmanlı-İran savaşında Osmanlılara yardımcı oldu. İkinci Şamah savaşını kazanan İranlılarca tut*sak edildi ve Kazvin'de öldü.
  ADİN: (Ar.) Er. - Cennet (Adn).
  ADİY: (Ar.) Er. - Savaşçı, savaştan geri durmayan, mücahid. Adiy b. Ha*tim et-Tai: 630 yılında müslüman ol*du. Babası gibi cömertti. Kabilesinde İslam'dan dönme eğilimleri görünce engel oldu. Cemel vakasında Hz. Ali*nin yanında yer aldı.
  ADNAN: (Ar.) Er. - Cennette ölüm*süzlüğe kavuşan kimse.
  ADNİ: (Ar.) Er. 1. Adın'a mensup, (bkz. Adnan). 2. Cennete girmeye hak kazanan. Adni Recep Dede. Türk mu*tasavvıf, şair. (Belgrat 1688).
  ADNİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Adni).
  AFAFET: (Ar.) Ka. 1. Afıflik, temiz*lik, temiz olan. 2. Fenalıktan, günah işlemekten kaçınma. 3. Namuslu ol*mak.
  AFET: (Ar.) Ka. 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil*ber
  AFFAN: (Ar.) Er. - Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, te*miz. Ashab'dan bu ismi kullananlar olmuştur.
  AFGAN: (Ar.) Er. - Heyecanlı, çabuk öfkelenen. Orta Asya'da yaşayan müslüman bir kavim. Cemalettin Af-gani: Müslüman alimlerden.
  AFİF: (Ar.) Ka. 1. İffetli, namuslu, ırz ve namus sahibi kadın. 2. Doğru, haramdan sakınan, yolsuzluğa sap*maz kişi.
  AFİFE: (Ar.) Ka.. - (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı.
  AFİL: (Ar.) Er. 1. Uful eden, gurub eden, batan (güneş, yıldız). 2. Görün*mez olan, kaybolan
  AFİTAB: (Fars.) Ka.l. Güneş, gün ışığı. 2. Çok güzel, dilber, parlak yüz.
  AFRA: (Ar.) Ka. 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan.
  AFŞAR: (Tür.) Er. 1. Oğuz Türkleri*nin 24 boyundan biri. Türkiye, Iran, Azerbaycan ve Afganistan'da dağınık olarak yaşamaktadırlar. 2. Çabuk iş gören, çevik, atılgan
  AFŞİN: (Tür.) Er. - Zırh, silah. Afşin bey: Selçuklu komutanı. ( XI. yy.). Gümüştigin'le birlikte Anadolu savaş*larına çıktı. Malatya'da Bizans ordula*rını yendi. Marmara kıyılarına kadar ilerledi (1079).
  AFTABE: (Fars.) Ka. - 1. Su kabı. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher.
  AFUV: (Ar.) Er. - Daima affeden, merhametli. Esmaü'l-Hüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır.
  AGAH: (Fars.) Er. - Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (1744-1824). Türk dev*let adamı.
  AĞAN: (Tür.) Ka.- Akanyıldız, ağma
  AGER: (Tür.) Er. - Temiz, doğru kimse
  AGRA: (Ar.) Er. - Çok sevimli, çok yakışıklı.
  AĞA: (Tür.) Er. 1. Yaşlanma manası*na gelen "ağmak"tan. Büyük, efendi. Büyük kardeş, ağabey. 2. Amir, baş, reis. Eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan. 3. Osmanlı devletinde okuma-yazma bilenlere verilen şeref unvanı. 4. Halkın saygı*sını kazananlara verilen unvan. 5. Er-kek, eş, koca. 6. Eski büyük konaklar*da çalışan hizmetlilerin başı. Eski Türklerde soylu aileye mensup kadın*lar da bu unvanı kullanmışlardır.
  AĞAHAN: (Tür.) Er. - Nizari İsmaili imamlara verilen unvan. Doğu Türk-çesinde ağabey anlamında da kulla*nılmıştır. Türk kökenli Kaçarların onur unvanıydı. Ağa Han: Nizari İsmailîlerin dini önderi.
  AĞAR: (Tür.) Er. - 1. Beyaz renkli. 2. Açık tavırlı, samimi. 3. Asil, onur*lu, şerefli.
  AĞANER: (Tür.) Er. - Saf, temiz, duru insan.
  AĞCA: (Tür.) Ka. - Beyaz tenli ka*dın.
  AĞGÜL: (Tür.) Ka. - Beyaz gül, ak gül.
  AHAD: (Ar.) Er. 1. Bir, kişi, kimse. 2. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. 3. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasın*dan).
  AHAVİ: (Ar.) Er. - 1. Kardeşçe, dostça. Kardeş gibi.
  AHBARÎ: (Ar.) Er. - Haber veren, ri*vayet eden.
  AHDİ: (Ar.) Er. - Ahd, and icabı ve*ya ahd ve ahda müteallik. Ahdî, Türk tezkire yazan ve Divan şairi (Bağdat 1593).
  AHENK: (Fars.) Ka. 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlence-Saz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet.
  AHFA: (Ar.)- Kalb, ruh, sır, hafi, ah-fa şeklinde sıralanan "Ietafet-i hamse" sonuncusuna verilen ad.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AHFAZ: (Ar.) Er. - 1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü.
  AHFEŞ: (Ar.) Er. 1. Küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. Yalnız gece gören kimse. Ahfeş lakabında üç büyük Arap alimi vardır. Abdülhamid, Said b. Mes'ade, Ali b. Süleyman.
  AHİ: (Ar.) Er. 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döne*minde yaşamış ve Şirinu Perviz mes*nevisini yazmıştır.
  AHİD: (Ar.) Er. 1. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2. Söz ver*mek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük.
  AHKAF: (Ar.) Er. 1. Kum fırtınası 2. Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi. Araplar bu ismi, Arabistan'ın güneyinde, kim*senin bilmediği ve giremediği çöle vermişlerdir.
  AHLA: (Ar.) Ka. - Çok tatı. Pek şi*rin.
  AHLAS: (Ar.) Er. - 1. Saf, halis, ka-rışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis ola*rak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dere*ceye varmış kul.
  AHMED: (Ar.) Er. - Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "...adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici ola*rak geldim" şeklinde geçen isimlen*dirme ile Peygamberimizin isimlerin*den birisi olarak anıldı ve kullanılma*ya başlandı.- Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Ahmed-i Muh*tar, Hz. Muhammed (s.a.s).
  AHMER: (Ar.) Er. - Kırmızı, kızıl.
  AHNEF: (Ar.) Er. 1. Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır. Ahmet b. Kays, as-habdan.
  AHNES: (Ar.) Er. - Basık ve sivri bu*runlu. Daha çok lakap olarak kullanı*lır.
  AHRA: (Ar.) Ka. - Daha layık, mü*nasip, uygun
  AHSA: (Ar.) - Arabistan'ın Kuveyt-Katar kısmına verilen isim- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
  AHSEN: (Ar.) - Daha güzel, çok gü*zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola*rak kullanılır. Ahsen-i takvim: En gü*zel şekil. Kur'an-ı Kerim'in Tin sure*sinin 3. ayetinde insanın ahsen-i tak*vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir.
  AHTER: (Fars.) Ka. - Yıldız.
  AHU: (Fars.) Ka. 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka*dın. 4. Kardeş, dost
  AHVER: (Ar.) Er. -1. Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. 2. Zeki, akıllı.
  AHVES: (Ar.) Er. - Cesur, kahraman, yiğit.
  AİŞE: (Ar.) Ka. - 1. Yaşayan, zen*ginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)'in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meş*hurdur (bkz. Ayşe).
  AJDA: (Tür.) Ka. 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey
  AKABE: (Ar.) Er. 1. Sarp geçit, çı*kılması zor yokuş. 2. Tehlike. Atlatıl*ması zor güçlük, muhtıra.
  AKAD: (Tür.) Er. - Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.
  AKALP: (Tür.) Er. - Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.
  AKALIN: (Tür.) Er. - Alnı açık, suçu olmayan, onurlu. Akalın (Besim Ö-mer Paşa). Türk hekim.
  AKANAY: (Tür.) Ka. - Yıldız küme*si.
  AKANSEL: (Tür.) Er. 1. Akarsu. 2. Uzun mesafeler geçerek denize dökü*len akarsu.
  AKAR: (Tür.) Er. 1. Akıp geçen. 2. Gelir getiren.
  AKASMA: (Tür.) Ka. - Beyaz, mavi, morumsu, pembe çiçek veren yabani, tırmanıcı bir bitki.
  AKASOY: (Tür.) Er. - Sevilen, sayı*lan soydan gelen
  AKASYA: (Yun.i.) Ka. - Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir.
  AKAY: (Tür.)- Beyaz ay, ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görün*düğü evre. Ak ve ay kelimelerinden birleşik isim. Erkek ve kadın adı ola*rak kullanılır.
  AKBATU: (Tür.) Er. - Yiğit erkek.
  AKBATUN: (Tür.) Er. - (bkz. Akbatu).
  AKBEHMEN: (Tür.) Er. Peygamber çiçeğinin eşanlamlısı.
  AKBİLGE: (Tür.) - Alim, bilgili, dü*rüst kimse.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AKBOĞA: (Tür.) Er. - Boğa gibi güçlü ve temiz şahsiyetli. Akboğa Celayir: Moğol emir ve komutanı.
  AKBORA: (Tür.) Er. - (bkz. Bora)
  AKBUDUN: (Tür.) Er. - Temiz, ta*nınmış soydan gelen
  AKBURAK: (Tür.) Er. - (bkz. Bu*rak)
  AKÇAN: (Tür.) Ka. - Temiz, dürüst kimse
  AKCEBE: (Tür.) Er. - Beyaz zırh sa*hibi yiğit.
  AKÇA: (Tür.) Ka. 1. Oldukça ak, be*yazca. 2. Eskiden kullanılan küçük gümüş para, nakit. 3. Temiz, saf, iyi niyetli kişi.
  AKÇAKİRAZ: (Tür.) Ka. - Bir kiraz çeşidi.
  AKÇAKOCA: (Tür.) Er. - Temiz ve namuslu erkek. - Osman Gazi ve Or*han Gazi'nin silah arkadaşı.
  AKÇALI: (Tür.) Er. - Varlıklı, zen*gin.
  AKÇAM: (Tür.) Er. - Kuzey Ameri*ka'da yetişen bir çam türü.
  AKÇAR: (Tür.) Er. - iyi ruhlar.
  AKÇIL: (Tür.) - Beyazımsı, solgun Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AKÇİÇEK: (Tür.) Ka. - Beyaz çi*çek- Daha çok örfte kullanılır.
  AKÇORA: (Tür.) Er. - İyi ruhlar.
  AKDA: (Ar.) Ka. - Himaye altında olan cariye, kadın, köle.
  AKDEMİR: (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü ve temiz yürekli. Yiğit.
  AKDES: (Ar.) Er. - En kutsal.
  AKDİL: (Tür.) Er. - İyi, doğru, güzel konuşan kişi.
  AKDOĞAN: (Tür.) Er. - (bkz. Doğan).
  AKDORU: (Tür.) Er. - Doruğu bulutlu dağ.
  AKEL: (Tür.) Er. 1. Doğru, dürüst iş*ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er*kek.

   
 3. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  AKERMAN: (Tür.) Er. - Dürüst, soylu, temiz kişi. AKGİRAY: (Tür.) Er. - (bkz. Akergin)
  AKGÜL: (Tür.) Ka. - Beyaz gül.
  AKGÜN: (Tür.) Er. - Mutlu, sevinçli gün.
  AKHAN: (Tür.) Er. - Dürüst hakan.
  AKALP: (Tür.) Er. - Cömert, eli açık yiğit.
  AKIMAN: (Tür.) Er. - Cömert, eli açık kimse.
  AKIN: (Tür.) Er. - Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip.
  AKINALP: (Tür.) Er. - Akın yapan yiğit. Yiğit.
  AKINCI: (Tür.) Er. -Osmanlılarda ileri karakol. Ani vurkaçlarla düşman*larının moralini bozan uç süvarileri. Hafif süvari.
  AKINER: (Tür.) Er. - (bkz. Akınalp)
  AKINTAN: (Tür.) Er. - Tan yeri ağa*rırken yapılan akın

  AKİF: (Ar.) Er. 1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksa*dıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın ya*zan. İstiklal marşını telif etmiştir.
  AKİFE: (Ar.) Ka. 1. Bir şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı. 2. İba*det eden hanım.
  AKİL: (Ar.) Er.- Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı. Ali b. Ebi Talib'in kardeşi. Akil b. Ebi Talib.
  AKİLE: (Ar.) Ka.- (bkz. Akil)
  AKİPEK: (Tür.) Ka. - İpek gibi ka*dın.
  AKİS: (Ar.) Ka. 1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünmesi, yansı. 3. Zıt, ters, muhalif.
  AKKOR: (Tür.) Ka. - Işık saçacak aklığa varıncaya kadar ısıtılmış olan.
  AKKIZ: (Ar.) Ka.- Beyaz kadın.
  AKMAN: (Tür.) Er. 1. Temiz, beyaz, güzel insan. 2. Yaşlı kimse.
  AKMANER: (Tür.) Er.- (bkz. Ak*man).
  AKMAR: (Ar.) Ka. - Aylar, yıldızlar.
  AKMER: (Ar.) Ka. - Ay gibi beyaz (yüz)
  AKNUR: (t.a.i.) Ka. - Beyaz nur.
  AKÖZ: (Tür.) Er. - Özü sözü doğru kişi, temiz kişilikli.
  AKPINAR: (Tür.)- (bkz. Pınar).
  AKSAN: (Tür.) Er.- İyi ve temiz ta*nınmış kimse.
  AKSEN: (Tür.) Ka.- Sen aksın, te*mizsin, doğru ve namuslusun.
  AKSEVİL: (Tür.) Ka. - (bkz. Sevil).
  AKSIN: (Tür.) Er.- Temiz, doğru, dü*rüstsün.
  AKSOY: (Tür.) Er. - Temiz soylu.
  AKSUN: (Tür.) Er. - (bkz. Aksu).
  AKSUNA: (Tür.) Ka. -Ak renkli ya*ban ördeği.
  AKSUNER: (Tür.) Er.- (bkz. Aksungur).
  AKSUNGUR: (Tür.) Er.-Doğan cin*sinden bir nevi av kuşu. - Aksungur b. Abdullah. Melikşah zamanında Halep'in hakimliğini, yöneticiliğini yapan Türk Emiri.
  AKSU : (Tür.) Ka. 1. Temiz, pırıl pı*rıl su gibi. 2. Nehir
  AKSÜYEK: (Tür.) Er. - Eski Türk*lerde soylu anlamında kullanılırdı.
  AKŞEMSEDDİN: (t.a.i.) Er.- Dinin güneşi.- Türk din bilgini ve hekim. (Şam 1389-Göynük 1459). Fatih'in hocasıdır. İstanbul'un fethinde bulun*du. Ünlü sahabi komutan Eba Eyyub el-Ensari'nin mezarını bulduğu söyle*nir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  AKŞIN: (Tür.) 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla*nılır.
  AKŞİT: (Tür.) Er. - Kutlu uğurlu. 2. Ak. 3. Güneş, nur, aydınlık. Akşit Muhammed b. Tugac: İhşidiler devletinin kurucusu.
  AKTAY: (Tür.) Er. - Beyaz tay. Türkler'de çok kullanılan bir isimdi.
  AKTAÇ: (Tür.) Er. - Beyaz taç.
  AKTAN: (Tür.) - Aydınlık, mehtaplı gece.
  AKTAR: (Tür.) Er. - Parlak, aydınlık sabah.
  AKTAŞ: (Tür.) Er. - Mermer.


  AKTEKİN: (Tür.) Er. - Parlak, gör*kemli, temiz huylu yiğit.
  AKTEMÜR: (Tür.) Er. - Akdemir.
  ARTİMUR: (Tür.) Er. - (bkz. Aktemur).
  AKTOLGA: (Tür.) Er. - (bkz. Tol*ga).
  AKTUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Aytuğ).
  AKYIL: (Tür.) Er. -Temiz, güzel se*ne. - Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır.
  AKYILDIZ: (Tür.) - Akşama doğru doğan parlak yıldız. Çoban yıldızı, sa*bah yıldızı.
  AKYİĞİT: (Tür.) Er.- Dürüstlüğü ve temizliğiyle tanınmış yiğit.
  AKYOL: (Tür.) Er. - Dürüst, doğru ve iyi yol.
  ALAADDİN: (Ar.) Er. -Dini yücelt*mek için din uğruna çalışan kimse. Alaaddin Keykubad (1192-1237) Anadolu Selçuklu Sultanı. - Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
  ALACAN: (Tür.) Er. - (bkz. Akan).
  ALAGÜN: (Tür.) Ka. - Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli hava.
  ALAMET: (Ar.) Ka. 1. İşaret, iz, ni*şan. 2. Remiz, sembol. 3. Belirti, emare. 4. Çok iri, şaşılacak büyüklük*te (mec.).
  ALANALP: (Tür.) Er. - Ülke alan, fetheden, fatih.
  ALANAY: (Tür.) Er. - (bkz. Alanalp).
  ALANER: (Tür.) Er. - (bkz. Alanalp).
  ALANGOYA: (Moğ.) Ka. 1. Altın geyik. 2. Ünlü Moğol destanının kut*sal sayılan kadın kahramanı.
  ALANGU: (Tür.) Er. -Altın geyik.
  ALANUR: (Ar.) Ka. - (bkz. Nur).
  ALAPINAR: (Tür.) Ka. - (bkz. Pı*nar).
  ALATAN: (Tür.) Er. - Güneş doğma*dan önce ufukta beliren karışık renk*ler.
  ALATAY: (Tür.) Er. - Derisinde be*nekler olan tay.
  ALCAN: (Tür.) Ka. - Can alıcı güzel. Can alan, cesur, yürekli.
  ALEMDAR: (a.f.i.) Er. 1.Bayrak ve*ya sancak tutan, taşıyan, bayraktar, sancaktar. 2. İşe önderlik eden. Alem*dar Mustafa Paşa: Osmanlı veziri.
  ALEV: (Tür.) Ka. 1. Ateşten ve yanı*cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe*killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın.
  ALEVİ: (Ar.) Er. - Hz. Ali soyundan, Hz. Ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. Şii mezhebinin kolların*dan biri.
  ALGAN: (Tür.) Er. - Alan, fetheden, fatih.
  ALGIN: (Tür.) Er. 1. Güçlü, iyi, gü*zel, sıcakkanlı, sevimli. 2. Sevdalı, aşık, vurgun. 3. Hızlı akan su. 4. Renksiz, cılız, zayıf.
  ALGUHAN: (Tür.) Er. - Çağatay hanlığı hükümdarı. (1266). Orta Asyayı ele geçirip Harezmden Afganis*tan'a kadar sınırlarını genişletti. Cengiz'in yasalarını şiddetle uyguladı.
  ALGUN: (Fars.) Ka. 1. Aklı alınmış. 2. Al renginde, koyu ve parlak pem*be. 3. Tümsek, tepe.
  ALGUNE: (Fars.) Ka. 1. Serap. 2. Allık.
  ALGÜL: (Tür.) Ka. - Kırmızı gül.
  ALİ: (Ar.) Er. 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Pey*gamberimizin amcazadesi ve kızı Fat*ma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü ha*life.
  ALİCAN: (a.f.i) Er. - Ali ve can isimlerinin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. - (bkz. Ali ve Can).
  ALİCENGİZ: (a.t.i.) Er. - Akla gel*mez, şeytanca, beklenmedik ve umul*madık tarzda anlamlan ile "Alicengiz oyunu" deyiminde geçer.
  ALİGÜHER: (a.f.i.) Er. - Yaratılışı ve mayası yüce ve değerli olan.
  ALİ HAN: (a.t.i.) Er. - Yüce han.
  ALİKADR: (Ar.) Er. 1. Yüksek kıymette olan, çok kıymetli, çok takdir edilen, çok saygıdeğer. 2. Meşhur bir çeşit lale.


  ALİM: (Ar.) Er. 1. Çok okumuş, bilgin.,2. Çok bilen. 3. Sonsuz. İlim sa*hibi. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak 13 yerde geçer. "Abd" takısı alarak da kullanılır.
  ALİME: (Ar.) Ka. - (bkz. Alim).
  ALINAK: (Tür.) Er. - Doğru, güve*nilir.
  ALİŞAH : (a.f.i.) Er. - Hükümdarla*rın en yücesi. Alişah Taceddin. (?-1324). İlhanlı veziri.
  ALIŞAN: (a.f.i.) Er. - Şan ve şerefi yüce ve yüksek olan çok değerli.
  ALİYAR : (a.f.i.) Er. 1. Yar, dost, sevgili. 2. Alinin dostu, sevgili adı. 3. Yüce dost. - Birleşik isim
  ALİYE: (Ar.) Er. - Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi. - (bkz. Ali).
  ALKAN: (Tür.) Er. - Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula*rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'l-Kasım'ın donanma komutanı.
  ALKIM: (Tür.) Er. - Gökkuşağı. Al*kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog.
  ALKIN: (Tür.) Er. 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme.
  ALKUR: (Tür.) Er. - Hep, bütün, herkes.
  ALLAHVERDİ: (a.t.i.) Er. - İran'da yaşayan bir Türkmen kabilesinin adı.
  ALP: (Tür.) Er. 1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli*van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara*sında kullanılmaya devam etti.
  ALPAGU: (Tür.) Er. 1. Tek başına düşmana saldıran yiğit. 2. Eski Türk*lerde bir rütbe adı. 3. Eski Türklerde bir kurt adı.
  ALPAĞAN: (Tür.) Er. - Cesur, yiğit, kahraman.
  ALPAK: (Tür.) Er. - Dürüst, kahra*man, yiğit.
  ALPARTUR: (Tür.) Er. - Kendine güveni olan yiğit.
  ALPASLAN: (Tür.) Er. - Arslan gibi cesur ve yiğit, savaş beyi. Büyük Sel*çuklu hükümdarı. Selçukluların en büyük zaferi sayılan Malazgirt zaferi onundur (l071).
  ALPAY: (Tür.) Er. - Cesur, yiğit kimse.
  ALPAYDIN: (Tür.) Er. - (bkz. Al*pay).
  ALPBİKE : (Tür.) Er. - genç, deli*kanlı, (bkz. Alp).
  ALPÇETİN: (Tür.) Er. - (bkz. Al*pay).
  ALPDE.MİR: (Tür.) Er. - (bkz. Al*pay).
  ALPDOĞAN: (Tür.) Er. - Doğuştan yiğit olan.
  ALPER: (Tür.) Er. - (bkz. Alp).
  ALPEREN: (Tür.) Er. - Yiğit, baha*dır.
  ALPERTUNGA: (Tür.) Er. - Efsane*vi Türk hükümdarı ve destan kahra*manı. M.Ö. 626 yıllarında yaşayıp İranlılarla uzun savaşlara giren Turan (Saka) hükümdarı olduğu söylenir. Türk, İran, Arap, Hint, Eski Yunan ve Asur kaynaklarında kendisinden değişik adlarla bahsedilir.
  ALPGİRAY: (Tür.) Er. - Yiğit hü*kümdar. Kırım veliahtı. Bir ara Kırım Hanı da oldu.
  ALPHAN: (Tür.) Er. - Yiğit hüküm*dar.
  ALPKAN: (Tür.) Er. - Yiğit soydan gelen.
  ALPKIN: (Tür.) Er. - Keskin kılıç.
  ALPMAN: (Tür.) Er. - Yiğit, cesur, kahraman.
  ALPNUR: (Tür.) Ka. - (bkz. Alp).
  ALPSOY: (Tür.) Er. - (bkz. Alpkan). Yiğit ve cesur soya mensub.
  ALPTEKİN: (Tür.) Er. - Kahraman şehzade. Birleşik isim. Alp: Kahra*man, Tekin: Şehzade.
  ALTAN: (Tür.) Er. 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve*rilen unvan, sultan, padişah.

  ALTAY: (Tür.) Er. 1. Asya'da Batı Sibirya ile Moğolistan'ı ayıran dağlık bölge. 2. Altay dağlan bölgesinde ya*şayan Türklerin genel adı.
  ALTIN: (Tür.) Ka. 1. Parlak, san renkte, paslanmayan, kolay işlenebi*len, ziynet eşyası olarak da kullanılan maden, zer, zeheb. 2. Örfte kadın adı olarak kullanılır. Zerrin (bkz. Zerrin).
  ALTINBAŞAK: (Tür.) Ka. - Değerli kimse.
  ALTINBİKE: (Tür.) Ka. - (bkz. Altınbaşak).
  ALTINIŞIN: (Tür.) Ka. - Işığın en güçlü anı.
  ALTINİZ: (Tür.) Ka. - (bkz. Altınışık).
  ALTINTAÇ: (Tür.) Ka. - Altından taç.
  ALTUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Tuğ).
  ALTUNAY: (Tür.) Er. - Ay'ın san renkli hali
  ALTUNÇ: (Tür.) Er. 1. Bakır alaşı*mı. 2.Kırmızı bakır. 3. Kırmızı, al gözlü.
  ALTUNER: (Tür.) Er. - Değerli kim*se.
  ALTUNHAN: (Tür.) Er. - Zengin ha*kan. Türklerin, Çin'de hüküm süren Türk-Moğol hükümdarlarına verdik*leri ad.
  ALYA: (Ar.) Er. 1. Yüksek yer, yük*seklik. 2. Gök, sema.
  AMANULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın bağışlaması. Allah'ın koruması.
  AMİD: (Ar.) Er. 1. Çok hasta. 2. Aşk hastası. 3. Başlıca nokta. 4. Önder, şef, komutan. 5. Diyarbakır'ın eski adı. Ortaçağ'da İslam Türk devletle*rinde kullanılan bazı unvanlar ve me*muriyet isimleri.
  AMİL: (Ar.) Er. 1. Fail, yapan, işle*yen. 2. İslam devletlerinde zekat, ver*gi tahsildarı veya valiler ve devlet memurlan.

   
 4. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  AMİNE: (Ar.) Ka. - Gönlü emin, kal*binde korku olmayan. - Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine).
  AMİR: (Ar.) Er. 1. Mamur eden, şen*lendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bu*lunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
  AMİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Amir).
  AMMAR (Ar.) Er. 1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir). - Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gör*dü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehidcsi Sümeyye (r. anha)'dir.
  AMR: (Ar.) Er. - Uzun yaşamak, uzun ömürlü olmak. Amr b. Madikerib: 631'de Medine'ye gitti ve müslüman oldu. Çok yaşlıyken bile iyi sa*vaştı.
  AMRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Amr).
  AMUZ: (Fars.) Er. - Bilen, öğrenmiş, öğreten.
  ANBER: (Ar.) Ka. 1. Ada balığının bağırsaklarında toplanan yumuşak, yapışkan ve misk gibi kokan, kül ren*ginde madde. 2. Güzel koku. 3. Gü*zellerin saçı.
  ANDAK: (Tür.) Er. - Hemen, o anda. - Erkek ve kız adı olarak kullanılır.
  ANGIN: (Tür.) Er. 1. Tanınmış, ünlü, namlı. 2. Bayındır.
  ANI: (Tür.) - Yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ANIL: (Tür.) Ka. 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan.
  ANİF: (Ar.) Er. 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, bur*nun ucu denecek kadar yakından ge*çen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedi*len.
  ANİFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Anif).
  ARAF: (Ar.) Er. 1. Cennet ile cehen*nem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe gü*nü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
  ARAL: (Tür.) - Birbirine yakın ada*lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl.
  ARAM: (Fars.) Ka. 1. Dinlenme, sü*kun, karar. 2. Rahat, huzur, istirahat. 3. Oturma, eğlenme, ikamet etme.
  ARAMCAN: (Fars.) Ka. -1. Gönül rahatı. 2. Sevgili, sevilen güzel.
  ARAMDİL: (Fars.) Er. 1. gönül ra*hatı. 2. Sevilen güzel. 3. Yer mekan.
  ARCA: (Ar.) Ka. -1. Temiz, namus*lu. 2. Aksak, topal.
  ARDA: (Tür.) Er. 1. Eskiden bazı ça*vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek. -3. Çık*rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen.
  ARDALI: (Tür.) Er. - (bkz. Arsal).
  ARDAN: (Tür.) Er. - (bkz. Arsal).
  AREF: (Ar.) Er. 1. Pek maruf, çok bilinen. 2. Arif, anlayışlı ve bilgili.
  AREFE: (Ar.) Ka. 1. Arife, dini bay*ramlardan bir evvelki gün. 2. Bir ön*ceki gün.
  AREL: (Tür.) Er. - Temiz, dürüst kimse.
  ARGU: (Tür.) Er. 1. İki dağ arası, uçurum. 2. Orta Asya'da Issık gölü çevresinde Çu ve Talaş havzalarında yaşamış Kırgızların en büyük boyu. Argu Türkleri.
  ARGUN: (Tür.) Er. 1. Zayıf, güçsüz, düşkün, dermansız, zebun. 2. Yanyana iki kamış düdüğünden veya kartal kemiğinden yapılmış kaval. - Argun: İlhanlı hükümdarı. Abaka Han'ın oğ*lu.
  ARGÜN: (Tür.) Er. - Temiz, aydınlık gün.
  ARGUN ŞAH: (Tür.) Er - (bkz. Argun). Argunşah. (Nizameddin) Ana*dolu Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan II'nın oğlu. Babası ülkeyi oğullan ara*sında pay edince, hissesine Amasya düşmüştü.
  ARHAN: (Tür.) Er. - Üstün nitelikli, gururlu bakan.
  ARICAN: (Tür.) Er. - Temiz, doğru kimse.
  ARIÇ: (Tür.) Er. - Barış, asayiş.
  ARIER: (Tür.) Er. - Çalışkan kimse.
  ARİF: (Ar.) Er. 1. Meşhur, çok tanın*mış, mütearif. 2. Bilgi sahibi. Bilen, bilgili, irfan sahibi. 3. Sıbyan mektebi hocası veya kalfası.
  ARİFE: (Ar.) Ka. - Bilgi ve irfan sa*hibi kadın. Uyanık, ince ruhlu, latif.
  ARIHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Arhan).
  ARIKAL: (Tür.) Er. - Temiz, doğru, dürüst kal.
  ARIKAN: (Tür.) Er. - Temiz soy.
  ARIKHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Arhan)
  ARIN: (Tür.) Er. 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele*rin yüzü.
  ARINÇ: (Tür.) Er. 1. Temiz, saf, arı. 2. Barış.
  ARISAL: (Tür.) Er. - An gibi çalış*kan kimse.
  ARISAN: (Tür.) Er. - Temiz, doğru tanınmış kimse.
  ARISOY: (Tür.) Er. - (bkz. Arısan).
  ARITAN: (Tür.) Er. - Temizleyen, arı duruma getiren.
  ARKAN: (Ar.) Er. 1. Temiz, ari kan*dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (1903-1966).
  ARKIN: (Tür.) Er. - Yavaş, ağır, sa*kin, gelecek yıl.
  ARKUT: (Tür.) Er. - Temiz, uğurlu, kutlu.
  ARMAĞAN: (Fars.) 1. Hediye, peş*keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü*ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada*mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı). - Erkek ve kadın adı ola*rak kullanılır.
  ARMAN: (Fars.) Er. 1. Hasret, özle*me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık.
  ARMİNE: (İbr.) Ka. - İbranice isim. (bkz. Emine).
  ARRAF: (Ar.) Er. l Falcı, kahin. Müneccim. 2. Hekim. 3. Göçebe Arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgile*ri.
  ARRAFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Arraf).
  ARSAL: (Tür.) Er. - Temiz huylu, namuslu.
  ARSEBÜK: (İ.) Er. - 1. Temiz ruhlu ve çabuk. 2. Toy. 3. Namus konusun*da titiz.
  ARSLAN: (Tür.) Er. 1. Kuvvet ve saldırganlığıyla tanınan hayvan, esed, şir. 2. Cesur adam, bahadır. 3. Bir çe*şit çiçek. Arslan Argun: Alpaslan'ın oğlu (1097).
  ARSLANGİRAY: (Tür.) Er. Cesur, korkusuz han. Arslan Giray: Kırım hanı (1702-1767).
  ARSLANŞAH: (Tür.) Er. - Arslan gibi cesur ve yiğit şah, kral. Cesur ko*mutan. Arslan Şah: Kirman Selçuklu hükümdarı (l 145). ,
  ARTAN: (Tür.) Er. 1. Yarar, fayda. 2. Üstünlük, meziyet, nitelik.
  ARTUÇ: (Tür.) Er. - Ucu sivri de*mirle donanmış mızrak.
  ARTUK: (Tür.) Er. - Selçuklu Emiri. (XI. yy.). Selçukluların ünlü hakanı Alpaslan'ın emrinde Malazgirt savaşı*na katıldı.

  ARÜSEK: (Fars.) Ka. 1. Gelin, kü*çük gelin. 2. Bebek gibi güzel kız. 3. İşlemecilikte kullanılan yeşil parlak sedef. 4. Ateş böceği. 5. Küçük bir mancınık çeşidi.
  ARZIK: (Tür.) Er. - Dindar, sofu.
  ARZU: (Ar.) Ka. 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş*tak olmak. "Arzum" olarak da kulla*nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi.
  ARZUMAN: (Ar.) Ka. - (bkz. Arzu).
  AS: (Ar.) Er. 1. Mersin ağacı. 2. (Fars.) Değirmen.
  ASAF: (Ar.) Er. 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süley*man (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üze*rine yorumlandı. Daha sonra padişa*hın vezirlerine Asaf unvanı verildi.
  ASAL: (Tür.) Er. - Başlıca, esaslı, te*mel.
  ASALET: (Ar.) Er. - Soy temizliği, soyluluk.
  ASENA: (Tür.) Er. - Kurt.
  ASFA: (Ar.) Er. - Çok saf, en temiz, halis.
  ASGAR: (Ar.) - En küçük, daha kü*çük. - Erkek ve kadın adı olarak kul*lanılır.
  ASHAB: (Ar.) Er. 1. Sahib'in çoğu*lu. 2. Hz. Muhammcd (s.a.s)'i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık alemi*nin en seçkin simaları ve örnek nesli*dirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah'ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygambe*rin öğretilerini harfiyyen yaşamışlar*dır. Ashab-ı Kiram: Yüce sahabeler.
  ASIF: (Ar.) Er. - Pek sert, pek şiddet*li, şiddetle esen.
  ASIFE: (Ar.) Ka. - Şiddetle esen rüz*gar. Kur'an'da Yunus 22, İbrahim 18 ve En'am suresi 81. ayetlerde geçer.
  ASİL: (Ar.) Er. 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.
  ASIM: (Ar.) Er. 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haram*dan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İs*lam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
  ASIMA: (Ar.) Ka. - (bkz. Asım).
  ASİME: (Fars.) Er. - Akılsız, beyin*siz, şaşkın, sersem. - İsim olarak kul*lanılmaz.
  ASİYE: (Ar.) Ka. 1. Sütun, direk, ko*lon. 2. Mersingiller, mersin ağacı tü*ründen ağaçlar. 3. İsyan eden, itaatsiz, başkaldıran, serkeş, bagi. 4. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, günahkar. 5. Haydut, şaki. -Bu isim Rasulullah tarafından yasaklanmıştır. İçer*diği anlam İslami anlayışa terstir.
  ÂSİYE: (Ar.) Ka. - 1. Kederli üzün*tülü. Musa (a.s.)'ı daha bebekken Nil'den kurtarıp sarayda büyüten ve sonra onun peygamberliğine iman eden kadın. Kur'an'da Fir'avun'un ka*rısı olduğu belirtilmiştir. Fakat ismi zikredilmemiştir. - (bkz. Kasas: 9; Tahrim: 11). Firavun'a karşı gelerek müslüman olmuştur. Tahrim suresin*de mü'mine bir kadının en son nokta*da yapması gerekenlere örnek olarak gösterilen hanım.
  ASKER: (Ar.) Er. 1. Ordu, ordu ör*gülüyle ilgili. Vazife yapan. 2. Ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse. 3. Rütbesiz asker, er.
  ASKERÎ: (Ar.) Er. - Orduya mensup. Orduyla alakalı. Askeri (Ebu Ahmed el-Hasan b. Abdullah el): Zamanının ünlü alimlerdendir (903-993). Ebu Davud esSicistani'nin talebesiydi.
  ASLI: (Ar.) Ka. 1. Asıl, tek, dip, kü*tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.
  ASLIHAN: (a.t.i.) Ka. - Aslı ve Han kelimelerinden türetilmiş birleşik bir isimdir. Kerem ile Aslı hikayesinin kadın kahramanıdır. Güzelliğinin ya*nında saçlarının uzunluğu ve gürlü*ğünden bahsedilir.
  ASRİ: (Ar.) Er. - Zamana uygun, çağdaş.
  ASUDE: (Fars.) Ka. 1. Rahatlamış, sükuna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih. 2. Sakin, sessiz.
  ASUMAN: (Fars.). - Gök, sema, fe*lek. Asuman ile Zeycan hikayesinin erkek kahramanı. Doğu Anadolu'da yaygın olarak anlatılır. Erkek ve ka*dın adı olarak kullanılır.
  ASUTAY: (Tür.) Er. - Hırçın tay.
  ASYA: (Tür.) Ka. - Dünyadaki kıtala*rın en büyüğü.
  AŞIK: (Tür.) Er. 1. Bir başkasını aşk*la seven. 2. Dalgın, unutkan. 3. Ta*savvufta Allah'a muhabbet duyan kişi. Aşık Çelebi (1520-1572) Osmanlı şa*ir ve yazarlardan.
  AŞİR: (Ar.) Er. 1. Ondabir, onuncu. 2. Samimi dost ve arkadaş. 3. Koca. 4. Aşar toplayan. 5. Kur'an-ı Kerim'den 10 ayetlik bir bölümü okuma. Aşir Efendi (Mustafa). Osmanlı Şey*hülislamı (1728-1804).'Bursa, Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulundu. 1758-1800'de Şeyhülislamlık görevi*ni ifa etli.
   
 5. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  AŞKIN: (Tür.) 1. Geçkin, aşmış olan. 2. Ölçüyü kaçıran, coşkun. 3. Fazla. 4. Sonra. 5. Benzerlerinden da*ha üstün. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. AŞKINAY: (Tür.) Ka. - (bkz. Aşkın).
  AŞKINER: (Tür.) Er. - (bkz. Aşkın).
  ATA: (Tür.) Er. 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta*rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin el-Fikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir.
  ATABEK: (Tür.) Er. 1. Selçuklu devletinde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs. 2. Lala. Devlet idare*sinde yetki taşıyan naip.
  ATABEY: (Tür.) Er. - Devlet yönetiminde bir san. Lala.
  ATACAN: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATAÇ: (Tür.) Er. - Atalardan gelen, atalarla ilgili olan.
  ATAERGİN: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATAHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATAKAN: (Tür.) Er. -1. Düşünmek*sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı*lan.
  ATALAY: (Tür.) Er. - (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah*mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968).
  ATAMAN: (Tür.) Er. - (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka*zaklarının önderlerine verilen ad.
  ATANER: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATASAGUN: (Tür.) - Eski Türkler*de hekimlere verilen isim.
  ATASAN: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATASEVEN: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATASOY: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATATUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Ata).
  ATAULLAH: (Ar.) Er. - Birleşik isim. - Allah'ın bağışladığı, hediye et*tiği, ihsanı, lütfü. Ataullah Efendi. (Arapzade). Osmanlı Şeyhülislamı (1719-1785) Şam, Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu.
  ATAY: (Tür.) Er. - Bilinen, tanınmış.
  ATIF: (Ar.) Er. 1. Çevirme, meylet*tirme, imale. 2. Yükletme, birinin işi veya sözü olduğunu iddia etme, hami, isnad. 3. Yüzünü çeviren, meyleden, mail, müteveccih. 4.Merhamet sahibi, şefkatli, acıyan. 5. Beğenen. Atıf Efendi (Mehmet Kuyucaklı. (-İst. 1847). Osmanlı matematik bilgini. Şam ve İstanbul kadılıklarında bulun*du.
  ATIFA: (Ar.) Ka. - (bkz. Atıf).
  ATIFET: (Ar.) Ka. 1. Birine iyi niyet ve sevgi ile yönelme, teveccüh, meyi. 2. Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, ihsan.
  ATİK: (Ar.) Er. 1. Sırtın üst kısmı. 2. Berrak, saf, karışmamış, kıymetli. 3. Eski, kadim, kühen, dirin. 4. Azatlı, hür. 5. Güzel genç kız. 6. Çok hare*ketli, çevik, hızlı hareket eden. 7. Asil. 8. Hz. Ebubekir'in lakabı. Pey*gamber (s.a.s)'in "Sen ateşten kurtul*muş kimsesin" müjdesine kavuşmuş olmasından ötürü bu lakapla anıldığı söylenir.
  ATİKE: (Ar.) Ka. - (bkz. Atik). Atike: Kureyş kabilesinden Zeyd b. Amr'ın kızıdır. Hicretten önce İslamiyeti kabul etmiştir. Medine'ye hicret edenler arasındadır. Hz. Ebubekir'in oğlu ile evlenmiştir. Abdullah, Taif te şehid olunca Hz. Ömer'le O şehid edi*lince Zübeyr b. el-Avvam ile, o da şe*hid edilince Hz. Hüseyin ile evlendi. Ve Hz. Hüseyin de şehid olunca şehid zevcesi olarak anıldı.
  ATIL: (Tür.) Er. - Girişken ol, ilerle*mek için çaba göster.
  ATILAY: (Tür.) Er. 1. Ünlü, namlı, şöhretli. 2. Atilla'dan sonra tahta geçen ünlü hükümdar.
  ATILGAN: (Tür.) Er. 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler*den korkmadan her zaman ileriye atı*lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma*yan, cüretkar. 3. Hevesli.
  ATİLLA: (Tür.) Er. 1. Büyük, ünlü. 2. Babacık. 3. Savaşçı, fatih. 4. Hun Türklerinin büyük imparatoru (400-453).
  ATİYE: (Ar.) Ka. 1. Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2. Gelecek, istikbal.
  ATKIN: (Tür.) Er. - Atılmış. Kumaş dokumada kullanılan tabir.
  ATLAN: (Tür.) Er. - Ata bin.
  ATLAS: (Tür.) Er. 1. Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2. Düz, havasız, tüysüz. 3. Büyük harita. 4. Atlas ok*yanusu. 5. Kuzey Afrika'da Fas, Ce*zayir'i geçerek Tunus Körfezi'ne ka*dar uzanan sıradağlara verilen ad.
  ATLIHAN: (Tür.) Er. - Ata binmiş süvari. - Birleşik isim. Atlıhan: Alın*ca Hanın oğlu. Tatar'ın kutsal göbek soyundan sekizinci kuşak.
  ATSAN: (Ar.) Ka. - Susuz, susamış, teşne.
  ATTAB: (Ar.). - Yumuşak huylu. Sertlik yanlısı olmayan. Uyumlu. Attab b. Esid. Sahabeden. Mekke valili*ği yapmıştır. Rasulullah tarafından atanmıştır.
  ATTAR: (Ar.) Er. 1. Güzel kokulu bitki özleri, yağlan vb. satan, güzel koku ticareti yapan kimse. 2. İlaç maddeleri vb. şeyler satan adam. 3. Mahalle aralarında bazı baharatlar ile iğne, iplik vb. satan dükkan sahibi. Attar: Meşhur İranlı şair.
  ATUF: (Ar.) Er. - Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah'a karşı sevgi du*yan.
  ATUFET: (Ar.) Ka. - Şefkat, merha*met.
  ATYEB: (Ar.) Ka. - Çok güzel, pek güzel.
  AVCI: (Tür.) Er. l. Avlanan, av spo*ru yapan kişi. 2. Bir şeyi elde etmeye uğraşan. 3. Osmanlı sarayında şikariler diye adlandınlan askeri grup.
  AVFİ: (Ar.) Er. Arap düşünür (Bas*ra- ? ) İhvanu's-Safa denilen İslam felsefe akımının kurucularından biri.
  AVNİ: (Ar.) Er. 1. Yardımla ilgili, yardıma ait. 2. Fatih Sultan Mehmed'in şiirde kullandığı mahlas.
  AVNİYE: (Ar.) Ka. 1. Yeniçeriler ta*rafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. 2. Yardım etmiş. Yardımla ilgili.
  AVNULLAH: (Ar.) Er. Allah'ın yar*dımı. - Birleşik isim.
  AVŞAR: (Tür.) Ka. - Oğuzların önemli bir kolu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması ve yakındoğunun Türkleşmesinde büyük rol oyna*mışlardır.
  AVVAD: (Ar.) Er. - Ud çalan, udçu. Avvad (Tevfik Yusuf): Lübnanlı yazar, gazeteci. Diplomat.
  AY: (Tür.) Er. 1. Yılın on iki bölü*münden biri. 2. Dört hafta, 29-30, 31 günden oluşan zaman dilimi. 3. Kut*sal kitapta adı geçen kent. Kudüs'ün kuzeyi. 4. Dünyanın uydusu. Ay: Mı*sır kralı. Amarnada memurdu. Genç kral Tutank Hamon'un danışmanı oldu. Daha sonra o ölünce dul karısıyla evlenip tahta çıktı (İ.Ö. 1320).
  AYABA: (Tür.) Er. - Muhammed Tapar'ın oğlu. Büyük Selçuklu Sultanı Sancar'ı Oğuzların elinden tutsaklık*tan kurtarıp tahtına oturttu. Selçuklu*ları istila etmek isteyen Harizm Şah*lan uzun süre engelledi.
  AYALP: (Tür.) Er. - Ay kadar parlak ve güzel, yiğit.
  AYANA: (Tür.) Er.-Saygı.
  AYANFER: (Ar.) Ka. - Gözün ışığı, nuru.
  AYANOĞLU: (Ar.) Er. - Ayan: Açık, belirli. Ayan'ın oğlu.
  AYAS: (Ar.) 1. Dolunay, mehtap. 2. İskenderun Körfczi'nin batı kıyısında Ceyhan nehrinin ağzının vücuda ge*tirdiği Yumurtalık limanı veya Ayaş koyunun kuzeydoğu kenarında, Ada*na ilinin Yumurtalık ilçesinin idare merkezidir. Ayaş Paşa: Osmanlı sad*razamlarından birinin adı.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYASUN: (Tür.) Ka. - (bkz. Aysun).
  AYAYDIN: (Tür.) Er. - Ay ışığı, ay*dınlığı.
  AYAZ: (Tür.) Er. - Soğuk ve Durgun hava. Dondurucu soğuk. Ayaz: Selçuklu emin (Öl. 1105).
  AYBAR: (Tür.) Er. 1. Gösterişli, hey*betli, görkemli. 2. Korku veren.
  AYBEG: (Tür.) Er. -Ay gibi temiz ve aydın yönetici, ileri gelen, bey. Abeg Kutbeddin (Öl. 1210): Delhi Memlükler Devleti'nin kurucusu. İslam'ın Ortaasya'da yayılmasında bü*yük başarılar gösteren, Gazne sultanı Muiziddin'le birlikte savaşıp onun ölümüyle Delhi sultanlığına gelen ün*lü komutan.
  AYBEK: (Fars.) - Put, sanem. - İsim olarak kullanılmaz.
  AYBEN: (Tür.) Ka. - Ay benizli.
  AYBER: (Tür.) - Ay meyvası. - Er*kek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYBERK: (Tür.) Er. 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim*şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap*rağı.
  AYBİGE: (Tür.) - Büyük ay, dolu*nay. - Erkek ve kadın adı olarak kul*lanılır.
  AYBİKE: (Tür.) Ka. - (bkz. Ayben).
  AYBİKEN: (Tür.) Ka. - Eski Türk hükümdarlarından birinin hanımının ismi.
  AYCA: (Tür.) Ka. - Ay gibi güzel, ışıklı, parlak.
  AYÇAN: (Tür.) Ka. - Ay gibi parlak güzel ve sevimli.
  AYCİHAN: (a.f.i.) - Cihanı aydınla*tan ışık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYÇA: (Tür.) Ka. 1. Ayın yeni doğ*duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah*larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık.
  AYÇETİN: (Tür.) Er. - Zor, güç ay.
  AYÇIL: (Tür.) Ka. 1. Işık saçan, sü*rekli parlaklık veren ay. 2. Ay gibi.
  AYDAN: (Tür.) Ka. - Ay'a dahil olan. Ay gibi.
  AYDANUR: (Tür.) Ka. - Ay'ın ışığı, aydan yayılan ışık.
  AYDEMİR: (Tür.) Er. - Marangozla*rın kullandığı kavisli bir keser çeşidi.
  AYDERUSİ: (Ar.) Er. - Güney Ara*bistan'ın eski ve tanınmış bir derviş ailesinden olup (1722-1778) yılları arasında yaşamış, Hindistan, Mısır, Taif, Suriye ve İstanbul'a ziyaretler yapmıştır.
  AYDİLEK: (Tür.) Ka. - Ay ve dilek isimlerinden oluşmuş birleşik isim. -Ay'a ait arzu, istek.
  AYDIN: (Tür.) 1. Aylı gece, mukmin. 2. Aydınlık, ışıklı, parlak, ruşen, ziyadar, münevver. 3. Açık, belli, or*tada, vazıh, aşikar, bahir. 4. Kutlu, uğurlu, mübarek, mesut. 5. Okumuş, kültürlü ileri fikirli, münevver. Kılıçarslanın hanımının ismidir. Erkek ve kadın ismi olarak kullanılır.
  AYDINALP: (Tür.) Er. - Münevver, bilgili, yiğit, kahraman kişi. Konya Selçuklulan'ndan ünlü bir komutan.
  AYDINAY: (Tür.) Ka. - (bkz. Ay*dın).
  AYDİNÇ: (Tür.) Er. - Cesur, aydın.
  AYDINER: (Tür.) Er. - (bkz. Aydın).
  AYDINTAN: (Tür.) Er. - Şafak vak*ti.
  AYDINTUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Ay*dın).
  AYDOĞDU: (Tür.) Ka. - Doğmakta olan ay. Ay doğdu Bey. Ertuğrul Gazi'nin oğlu veya torunu (1302).
  AYDOLUN: (Tür.) Er. - Dolunay, mehtap.
  AYETULLAH: (Ar.) Er. 1. Allah'ın ayetleri. 2. Özellikle Şii mollalarının kullandığı isimlerdendir. Allah'ın göndrermiş olduğu yasalar ve emirler. 3. Mucizeler, hikmetler. 4. İz, nişan.
  AYFER: (t.f.i.) Ka. 1. Ayyüzlü, ay gibi güzel, parlak ışık saçan. 2. Şan, haşmet sahibi.
  AYGEN: (Tür.) Ka. 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı.
  AYGUT: (Tür.) Er. - Karşılık, müka*fat.
  AYGUTALP: (Tür.) Er. - (bkz. Aygut). Aygutalp: (XIV. yy.) Türk ko*mutan. Osman Gazi'nin silah arkada*şı. İlk Türk denizcisi İmralı fatihi Ka*ra Ali'nin babası. Yıldırım Bayezid'le birlikte Timur'a esir düşen Timurtaş Paşa'nın dedesi.
  AYGÜL: (Tür.) Ka. - Ay'ın gülü.
  AYGÜN: (Tür.) Ka. - Gösterişli, ay ve güneş kadar güzel anlamında.
  AYHAN: (Tür.) Er. - Ay sahibi, ay hakimi. Oğuz Kağan Destanı'na göre, Oğuz'un altı oğlundan biri. Efsanede bahsedilen, Oğuz'un ışıktan doğan ka*rısından olan 3 oğlundan biri. Ay*han'ın 4 oğlu 24 Oğuz boyunun 4'ünü oluşturur. Bunlar Bozoklu soyudur.
  AYHATUN: (Tür.) Ka. - Ay yüzlü kadın. Ay ve hatun kelimelerinden birleşik isim.
  AYİLKİN: (Tür.) Ka. - İlk çocuklara takılan isim.
  AYKAÇ: (Tür.) Er. 1. Söyleyen, ko*nuşan. 2. Akıl veren. 3. Ozan, şair.
  AYKAN: (Tür.) Er. - Soylu, asil, te*miz kişi.
  AYKE: (Ar.) Ka. - Sık koruluk.
  AYKUT: (Tür.) Er. 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. Karşılık, mükafat.
  AYKUTALP: (Tür.) Er. - Mükafat veren kahraman, iyi karşılık veren ba*hadır.
  AYLA: (Tür.) Ka. - Ay'ın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen halka, ayla. Beyaz ışık. (bkz. Hale).
  AYLİN: (Tür.) Ka. - Ay'a ait.
  AYMAN: (Tür.) Er. - Ay gibi güzel, ışıklı kimse.
  AYMETE: (Tür.) Er. - (bkz. Mete).
  AYMUTLU: (Tür.) Er. - (bkz Mut*lu).
  AYNAMELEK: (t.a.i.) Ka. - Melek gibi, melek görünüşlü kadın.
  AYNDİLGE: (a.t..i.) - Pınar, su, kaynak. - Antakya-Halep arasında, Suriye sınırına çok yakın bir yerde bulunan kaynak su. Tarihte bu kaynak dolayısıyla önemli yerleşim bölgesi olmuştur. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYNİ: (Ar.) Er. 1. Ayn'a ait. 2. Pınar, kaynak, göz. 3. Karşılığı mal olarak ödenmiş. el-Ayni, (1360-1451) yıllan arasında yaşamış İslâm âlimi.
  AYNIHAYAT: (Ar.) Ka. – Hayatın gözü, hayat pınarı.
  AYNŞEMS: (Ar.) 1. Güneş kaynağı. 2. Mısır'da bir kasaba. 3. Bir cins de*ğerli taş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYNUR: (t.a.i.) Ka. - Ay ışığı.
  AYNÜDDEVLE: (Ar.) Er. - 1. Dev*letin gözü. 2. Devletin kaynağı. Aynüddevle (Öl. 1152). Danişmendli hükümdar. Melikşah'ın oğlu.
  AYPARE: (f.t.b.i.) Ka. - Ay parçası.
  AYPERİ: (t.f.i.) Ka. - Ay yüzlü güzel, dilber.
  AYRAL: (Tür.) - Benzerlerinden farklı olan, kendine özgü, değişik. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYSAL: (Tür.) - Ay gibi, ay'a ben*zeyen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYSAN: (Tür.) - Ay gibi, ay yüzlü. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYSEL: (Tür.) Ka. 1. Bol ışık saçan, ay. 2. Ay'ın en parlak zamanında do*ğan.
  AYSEMA: (t.a..i.) Ka. - Ay gözlü.
  AYSEN: (Tür.) Ka. - Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu.
  AYSEV: (Tür.) - Ay gibi sevgili. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AYSEVEN: (Tür.) Ka. - (bkz. Aysev).
  AYSU: (Tür.) Ka. - Su gibi berrak ay.
  AYSUDA: (Tür.) Ka. - Suya yansı*yan ay.
  AYSUN: (Tür.) Ka. - Ay gibi ışıltılı ve güzelsin anlamında.
  AYSUNA: (Tür.) Ka. - (bkz. Aysu).
  AYSUNAY: (Tür.) Ka. - (bkz. Aysu).
  AYSUNGUR: (Tür.) Er. - (bkz. Sun*gur).
  AYŞAN: (Tür.) - Ay gibi şanlı, gör*kemli, parlak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

   
 6. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  AYŞE: (Ar.) Ka. - Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe).
  AYŞEN: (Tür.) Ka. - Neşeli ay, gülen ay.
  AYŞENUR: (Ar.) Ka. - Nurlu, ışıltılı hayat.
  AYŞIL: (Tür.) Ka. - Ay gibi ışıl ışıl. - Ay ve şıl kelimelerinden birleşik isim.
  AYŞİN: (Tür.) Ka. - (bkz. Ayşıl).
  AYŞİRİN: (Tür.) Ka. - Sevimli ay, ay gibi sevimli. Şirin.
  AYŞULE: (t.a.i.) Ka. 1. Ay kıvılcımı. 2. Ay ışığı.
  AYTAÇ: (Tür.) Er. - Başa takılan ay şeklinde taç.
  AYTEK: (Tür.) Er. - Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış*tır).
  AYTEKİN: (Tür.) Er. - Ay şehzade*si, ay prensi.
  AYTEN: (Tür.) Ka. 1. Ay yüzlü. 2. Teni beyaz ve parlak olan. 3. Güzel vücutlu.
  AYTİGİN: (Tür.) Er. - (bkz. Tigin).
  AYTOLUN: (Tür.) Er. 1. Dolunay. 2. Ay'ın ondördü gibi güzel.
  AYTUĞ: (Tür.) Er. 1. Mızrağın ucu*na yapılmış ayın üstüne yapılan tüy. 2. Tuğ, tüy, fars gibi.
  AYTUNA: (Tür.) - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır, (bkz. Tuna).
  AYTUNCA: (Tür.) - (bkz. Tunca).
  AYTÜL: (Tür.) Ka. - Ay ve tül keli*melerinden oluşan birleşik isimler*den. - Son zamanlarda yapılmış, uy*durma bir isimdir.
  AYTÜN: (Tür.) Er. - Ay ve gece.
  AYVAZ: (Ar.) Er. 1. Arapça ivaz ke*limesinin bozulmuş şekli. 2. Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad. Ermeni uşak. 3. Karagöz perdesinin belli başlı tip*lerinden biri. 4. Köroğlu destanında bir kahraman.
  AYYÜKSEL: (Tür.) Ka. - Yükselen ay.
  AYZER: (l.a.i.) 1. Altın renginde ay. 2. Ay'ın altın rengini aldığı an. - Er*kek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AZAD: (Fars.) Er. l. Hür, serbest. 2. Kimseye bağımlı olmayan. 3. Kurtul*muş. 4. Müberra. 5. Zarif, nazik. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  AZADE: (Fars.) Ka. - (bkz. Azad).
  AZAM: (Ar.) Er. - En büyük, daha büyük, ulu. İmam-ı Azam Ebu Hanife: Hanefi mezhebinin kurucusu. Bü*yük alim ve müctehid.
  AZAMEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin ulu*luğu, emaneti. - Türk dil kuralı açısın*dan "d/t" olarak kullanılır.
  AZAMET: (Ar.) Er. - Büyüklük, ulu*luk.
  AZER: (Fars.- İbr.) Er. - Ateş. İbra*him (a.s.)'in babası olduğu söylenir.
  AZİM: (Ar.) Er. 1. Büyük, ulu, ce*sim, iri, muhteşem. 2. Kuvvetli, şid*detli, derecesi yüksek. 3. Ehemmiyet*li, mühim, müthiş.
  AZİME: (Ar.) Ka. 1. Kesin kararlılık, niyet, sebat. 2. Cin, yılan ve benzeri şeylerin şerrinden kurtulmak için okunan dua. 3. Büyük iş, büyük gü*nah, büyük bela.
  AZİMET: (Ar.) Ka. 1. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamı*na gelmektedir. 2. Herhangi bir ko*laylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılma*sı gerekli olan dini vecibeler.
  AZİZ: (Ar.) Er. 1. Muhterem, sayın. 2. Sevgili. 3. Veli, evliya, ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah'ın izzetli kıldığı, mü'min. - Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-'nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Şam'ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı.
  AZİZE: (Ar.) Ka. - (bkz. Aziz).
  AZİZİ: (Ar.) Er. - Aziz'e ait. - XVI. yy.'da yaşamış Türk şairi. "Yedikuleli Azizi' lakabıyla tanınır. Asıl adı Mus*tafa'dır.
  AZMİ: (Ar.) 1. Kasıt, niyetlilik ka*rar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalı*ğını yapmıştır.
  AZMİDİL: (a.f.i.) Ka. - Gönül yüceliği.
  AZMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Azmi).
  AZMUN: (Fars.) Er. - Deneme, sına*ma, tecrübe.
  AZRA: (Ar.) Ka. 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların*dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi.
  AZRAF: (Ar.) Er. 1. Zarif. 2. Pek in*ce, pek nazik. 3. Çok zeki.
  AZREF: (Ar.) 1. Çok zarif, en zarif. 2. Çok zeki. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  AZZAM: (Ar.) Er. - En büyük, en ulu. Abdullah Azzam: Afganistan İslâmî hareketinin siyasi liderlerinden. Bir suikast sonucu şehit olmuştur.
  AZZE: (Ar.) Ka. 1. Dişi ceylan yavrusu. 2. Yüce, şerefli.


  - B-

  BABA: (Tür.) Er. 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - Baba Oruç. Oruç Reis. Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın lakabı.
  BABÜR: (Tür.) Er. 1. Böbürlenme. 2. Hükümdar. - Babürşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan'daki Türk-Hint İmparatorluğu'nu kuran kişi.
  BADE: (Fars.) Ka. - Şarap, içki. İsim olarak kullanılmaz.
  BADEM: (Fars.) Ka. 1. Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç. 2. Bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi.
  BADİ: (Fars.) Er. 1. Rüzgara veya havaya ait. 2. Geçici. Badi Ahmed (1839-1908). Türk yazar ve şair.
  BADİYE: (Ar.) Ka. - Çöl, kır.
  BAĞATUR: (Tür.) Er. - Cesur yiğit.
  BAĞDAGÜL: (Tür.) Ka. - Değeri ölçülemeyen gül.
  BAĞDAŞ: (Tür.) Er. - Yakın arkadaş, dost.
  BAĞDAT: (Ar.) Ka. - İrak'ın başken*ti olan tarihsel kent. Bağdat Hatun: (XIV. yy.) Emir Coban'ın güzelliğiyle ünlü kızı. İlhanlılar devletinin son hükümdarı Ebu Said Bahadır Han ile evlenmiştir. Bahadır Han'ın ölümünden sorumlu tutularak Arpa Han tarafından öldürüldü.
  BAĞIŞ: (Tür.) 1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BAĞIŞCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bağış).
  BAĞIŞHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bağış).
  BAĞLAM: (Tür.) 1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü. -Erkek veya kadın adı olarak kullanılır.
  BAHA: (Ar.) Er. 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. - Bahailik mezhebinin kurucusu.
  BAHADDİN: (Ar.) Er. - Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  BAHADIR: (Fars.) Er. - Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan'da hükümdarlık yapmış Türk lider.
  BAHADIRHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bahadır).
  BAHAEDDİN: (Ar.) Er. - (bkz. Bahaddin). Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794): Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı.
  BAHAMRA: (Ar.) - Irak'ta bir yer. -
  Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BAHAR: (Fars.) Ka. 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey.
  BAHAULLAH: (Ar.)Er. - Allah katında değer ve kıymet sahibi.
  BAHİR: (Ar.) Er. 1. Deniz, derya. 2. Yalancı, ahmak, alık. 3. Ekin sulayıcı, sulayan. 4. Belli, besbelli, açık, apaçık. 5. Işıklı, parlak, güzel. Bahir (Abdurrahman) İst. 1688-1746). Osmanlı dönemi kadılarından. Şair, bestekar.
  BAHİRA: (Ar.) Ka. 1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. - Kur'an-ı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.
  BAHİRE: (Ar.) Ka. 1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Dikenli ağaç. 3. Açık, apaçık. 4. Çok koşan cins deve. 5. Vapur.
  BAHİSE: (Ar.) Ka. - Söz eden, bahseden.
  BAHİT: (Ar.) Er. - Bahtı açık şanslı.
  BAKİYE: (Ar.) Ka. - Şehvetli kadın. İsim olarak kullanılmaması uygundur.
  BAHRA: (Ar.) Er. - Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi.
  BAHRİ: (Ar.) Er. 1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
  BAHRİYE: (Ar.) Ka. 1. Donanmaya ait (bkz. Bahri). 2. Libya çölünde vahalar grubu, Bahriye, Mısır'ın büyük vahalar grubunun en kuzeyinde olan aşırı verimli vahalardır. 3. Gönlü geniş, cömert vaha gibi verimli.
  BAHTEVER: (Tür.) Er. - Şah Avrangzeb'in gözde kadınlarından biri.
  BAHTI: (Ar.) Er. 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2. Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.
  BAHTINUR: (Ar.) Ka. - Talihli, şanslı, yazgısı parlak.
  BAHTİSER: (a.f.i.) Ka. - Talihli, şanslı, iyi yazgılı. İşleri başından beri iyi giden.
  BAHTİŞEN: (a.f.i.) Ka. - Talihi, kaderi, kısmeti şen. (bkz. İkbal).
  BAHTİYAR: (a.f.i.). 1. Bahtlı, talihli. 2. Mesud, mutlu. Bahtiyar (Ebu Mansur) (942-978). Büveyhilerin hükümdarlarından biri.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
   
 7. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  BAKANAY: (Tür.). – Gökyüzünde duran ay, açık seçik. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BAKIR: (Fars.) Er. l. İnceleyen, tetkik edip açıklayan. 2. Arslan. 3. Hz. Hüseyin'in Zeyne'l-Abidin'den torununun adı.
  BAKİ: (Ar.) Er. 1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülbaki). Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan, kalan, geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki: - Ünlü Türk şairlerinden olup asıl adı Abdül*baki Mahmud'dur.
  BAKİNAZ: (Fars.) Ka. - Sürekli nazlanan, çok nazlı.
  BAKİYE: (Ar.) Ka. - Ağlayan kadın. Hüzünlü kadın.
  BAKYAZI: (Tür.). - Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BALA: (Tür.) Er. 1. Çocuk yavru. 2. Yüksek, yüce, yukarı, (bkz. Ali). 3. Azat. 4. Yedek atı.
  BALABAN: (Tür.) Er. 1. Çocuk bekçisi. 2. Gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. Balaban: Gıyasu'd-Din Uluğ Hanın IV. yy. başlarında Aybek tarafından İltutmuş'dan sonraki en büyük hükümdar.
  BALAHATUN: (Tür.) Ka. - Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu. Balahatun: Şeyh Edebali'nin kızı ve Osman beyin karısı.
  BALAMAN: (Tür.) Er. - (bkz. Balaban).
  BALAMİR: (Tür.) Er. - Eski bir Türk kağanı. (IV. yy.) Alanları ve Ostrogotları yenerek batıya sürdü.
  BALATEKİN: (Tür.) Er. - (bkz. Balaban).
  BALCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Baldan).
  BALDAN: (Tür.) Ka. - Bal gibi tatlı, şirin, hoş.
  BALDEMİR: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli, şirin.
  BALER: (Tür.) Er. - Tatlı dilli, cana yakın kimse.
  BALGIN: (Tür.) Ka. 1. Bal'a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi.
  BALHAN: (Tür.) Ka. - Hazar denizi sahilinde Anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi.
  BALIM: (Tür.). 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BALIN: (Tür.) Ka. - (bkz. Balım).
  BALİ: (Ar.) Er. - Eski, koca, köhne.
  BALİBEY: (a.t.i.) Er. - Osmanlı beylerinden. Bosna beyi olarak Kanuni'nin Belgrad Seferine katıldı. Mohaç savaşında (1526) düşmanı iki yandan çevirerek zaferin kazanılmasında büyük payı oldu.
  BALİSOY: (a.t.i.) Er. - Eski, köklü soydan gelen.
  BALK: (Tür.) Er. - Şimşek.
  BALKAN: (Tür.) Er. 1. Sarp ve ormanlık sıradağları. 2. Avrupa'nın güneydoğu bölgesine verilen isim. Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Romanya'yı içerir.
  BALKAR: (Tür.) Er. 1. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyu. Kıpçaklann bir kolu. 2. Bu boya mensup kişi.
  BALKI: (Tür). 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BALKIR: (Tür.) Er. - Parıltı, ışık, şimşek. Balkır Rıza: (Öl. 1945). Türk Karagöz oyunu ustası.
  BALKIZ: (Tür.) Ka. - Şirin, tatlı, hoş. Belkıs adının örfte söylenişi.
  BALKOÇ: (Tür.) Er. - (bkz. Balkı).
  BALSAN: (Tür.) Er. - (bkz. Balım).
  BANGU: (Tür.) Er. 1. Haykırış, bağırış. 2. Gökgürültüsü, yankı.
  BANU: (Fars.) Ka. 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı. - Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (1864-1914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından.
  BANUGÜL: (Fars.) Ka. - (bkz. Banu).
  BANUHAN: (Fars.) Ka. - (bkz. Banu).
  BARAK: (Tür.) Er. - Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak. Gaziantep, Kilis ve Nizip çevresinde yaşarlar. - Barak Han: Çağatay hükümdarı (1266-1271).
  BARAN: (Fars.) Ka. 1. Yağmur. Mevsim-i Baran, yağmur mevsimi.
  BARANSEL: (f.t.i.) Er. - (bkz. Baran).
  BARAY: (Tür.) Er. - Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz.
  BARBAROS: (İtal.) Er. Kırmızı sakal. Baba-Oruç. Türk denizci kaptan-ı derya. Oruç Gazi'nin İtalyanlarca meşhur olan ismi. Kanuni döneminde yaşayan ünlü denizci. Barbaros Hayrettin olarak bilinmekte.
  BARÇIN: (Tür.) Ka. - Bir tür ipekli kumaş.
  BARIK: (Tür.) Er. 1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2. Yeşillik, çayırlık yer.
  BARIKHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Barık).
  BARIM: (Tür.) Er. - Varlık, servet, zenginlik.
  BARIN: (Tür.) Er. 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri.
  BARIŞ: (Tür.) Er. 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik.
  BARIŞCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Barış).
  BARİK: (Ar.) Er. 1. Parıldayan. 2. Nazik, dakik, ince. Fikr-i Barik İnce düşünce.
  BARİKA: (Ar.) Ka. - Şimşek, yıldırım parıltısı.
  BARKAN: (Tür.). 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BARKIN: (Tür.) Er. - Yolculuk eden, yolcu gezgin.
  BARLAS: (Tür.) Er. - Kahraman, savaşçı.
  BARS: (Tür.) Er. l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğulu. -İsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (el-Melikü'1-Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır.
  BARTU: (Tür.) Er. - En eski Türk kağanlarından biri.
  BAŞAK: (Tür.) Er. - Sağlam, dayanıklı.
  BASİR: (Ar.) Er. 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
  BASİRET: (Ar.) Ka. 1. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş. 2. Ön görüş, seziş.
  BASRİ: (Ar.) Er. - Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan'ı Basri'ye izafeten kullanılmıştır.
  BASRİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Basri).
  BAŞAK: (Tür.) Ka. 1. Tahıl tanelerini taşıyan kısım, sünbüle: Buğday başağı. 2. Hasattan artakalan şey. 3. Okun uç kısmındaki sivri demir.
  BAŞAR: (Tür.) Er. - Başarılı ol, işi sonuçlandır.
  BAŞARMAN: (Tür.) Er. - Yaptığı işi başarıyla sonuçlandıran.
  BAŞAY: (Tür.). - Birinci, ilkay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BAŞBUĞ: (Tür.) Er. - Başkumandan, hükümdar. - Eski Türklerde orduya kumanda eden hükümdar veya komutanlar..
  BAŞEĞMEZ: (Tür.) Er. - Buyruk altına girmeyen, kişilikli.
  BAŞER: (Tür.) Er. - (bkz. Başar).
  BAŞİR: (Ar.) Er. 1. Müjdeci. 2. Güler yüzlü, mesut, mutlu. (bkz. Beşir).
  BAŞKAYA: (Tür.) Er. – Kayaların başı, güçlü, kuvvetli.
  BAŞKAYNAK: (Tür.) Er. - İlk kaynak. Ana kaynak.
  BAŞKUR: (Tür.) Er. - Türk çadırlarının çevresindeki kanatlan örten bölümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm eni olan kuşak.
  BAŞKURT: (Tür.) Er. - Ural dağlan bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy. Asıl ismi Başkırt'tır. Ural dağlannın güneyinde yerleşiktirler
  BAŞKUT: (Tür.) Er. - Kutlu, talihli kimse.
  BAŞOK: (Tür.) Er. - Önde olan yiğit.
  BAŞOL: (Tür.) Er. - Başta ol, önder ol.
  BAŞÖZ: (Tür.) Er. - Önemli soydan gelen.
  BAŞSOY: (Tür.) Er. - (bkz. Başöz).
  BAŞTUGAY: (Tür.) Er. - (bkz. Başok).
  BAŞTUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Başman).
  BATIBOY: (Tür.) Er. - Türklerin göç sonucu batıya yerleşen oymakları.
  BATIGÜL: (Tür.) Ka. - Batı'da açan yetişen gül.
  BATIHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Batı).
  BATI: (Tür.) - Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır.
  BATIR: (Tür.) Er. - Yiğit, kahraman, bahadır.
  BATIRAY: (Tür.) Er. - (bkz. Batır).
  BATIRHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Batır).
  BATTAL: (Ar.) Er. 1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük. 3. İşe yaramaz, hantal. 4. İşsiz. Battal Gazi: Emevilerin VII. yy. Bizans'a düzenledikleri sefer ve savaşlarda ün salmış komutanı.
  BATU: (Tür.) Er. - Üstün gelen, gücü yeten, galip.
  BATUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Batu).
  BATUHAN: (Tür.) Er. - Altınordu devletinin kurucusu (1204-1255). Cengiz Han'ın torunu.
  BATUR: (Tür.) Er. - Kahraman, yiğit, cesur, bahadır.
  BATURALP: (Tür.) Er. - Yiğitler yiğidi.
  BATURAY: (Tür.) Er. - (bkz. Batur).
  BATURHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Batur).
  BAVER: (Fars.) Er. - Tasdik, inanma. Sağlam, pek doğru.
  BAYAR: (Tür.) Er. 1. Ulu, yüce saygın, soylu. 2. Ekilmemiş toprak.
  BAYAZID: (Ar.) Er. - (bkz, Bayezid).
  BAYBARS: (Tür.) Er. - Bahri Memlüklerin sultanı olup Kıpçak ülkesinde doğmuştur. Baybars (el-Melikü'l-Zahir Rüknettin). (1223 Şam - 1277). Eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp Abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı.
  BAYBAŞ: (Tür.) Er. - Zengin, ileri gelen, saygın.
  BAYBEK: (Tür.) Er. - (bkz, Baybaş).
  BAYBORA: (Tür.) Er. - Fırtına.
  BAYCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Baybaş).
  BAYÇA: (Tür.). - Zengin, varlıklı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BAYDAK: (Tür.) Er. - Bayrak.
  BAYDAN: (Tür.) Er. - Şımarık, gururlu, kendini beğenmiş.
  BAYDAR: (Tür.) Er. - Kırım yarımadasında Sivastopol şehrinin güneyinde tartada bir Türk köyü. Güzellik ve bereketiyle ünlüdür.
  BAYDIR: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli.
  BAYDU: (Tür.) Er. - İlhanlı devleti hükümdarı Hulagunun torunu. 11 ay İlhanlı devleti hükümdarı oldu.
  BAYDUR: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli, cesur.
  BAYDURALP: (Tür.) Er. - (bkz. Baydur).
  BAYER: (Tür.) Er. - Zengin, varlıklı kimse.
  BAYEZİT: (Ar.) Er. - Çeşitli zamanlarda yaşamış Osmanlı şehzadelerinin genel adı. Bayezit l. (Bursa 1360-Alaşehir 1403). Yıldırım, Osmanlı padişahı. I. Murat'ın Gülçiçck Hatun'dan olma oğlu.
  BAYGÜÇ: (Tür.) Er. - Zengin ve güçlü kimse.
  BAYKAN: (Tür.) Er. - (bkz, Baygüç).
  BAYINDIR: (Tür.) Er. - İmar edilmiş, mamur.
  BAYKAL: (Tür.) Er. - Yaban kısrağı Orta Asya Türk ülkelerinde yaşar.
  BAYKAM: (Tür.) Er. - Hekim, doktor.
  BAYKAN: (Tür.) Er. - Bay soyundan, zengin. Baykan (XIV. yy. Kars). Türk halk şairi. Timur'un 1386'da Kars'ı Karakoyunlular'dan alması üzerine ünlü bir destan yazdı. Anadolu-Azerbaycan sahasının en eski aşığıdır.
  BAYKARA: (Ar.) Er. 1. Helak olma, mahvolma. 2. Böbürlene böbürlene, salınarak yürüme. 3. Malı çok olma. Baykara: Timuroğullan şehzadesi. Timur'un torunu Şeyh Ömer'in oğludur.
  BAYKOCA: (Tür.) Er. - Varlıklı, saygın.
  BAYKURT: - (bkz. Baykoca).
  BAYKUT: (Tür.) Er. - Kutlu talihli.
  BAYKUTAY: - (bkz. Baykut).
  BAYLAN: (s.) Ka. 1. Nazlı, şımarık. 2.Bayla büyüdü bir dediği iki edilmedi.
  BAYMAN: (Tür.) Er. - Varlıklı, saygın.
  BAYRAM: (Tür.) Er. 1. Neşe ve sevinç günü. Dini bakımdan hususi değeri olan ve milletçe kutlamalar yapılan gün veya günler.
  BAYRI: (Tür.) Er. - Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan.
  BAYRU: (Tür.) Er. - (bkz. Bayrı).
  BAYRUALP: (Tür.) Er. - (bkz. Bayru).
  BAYRUHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bayru).
  BAYSAL: (Tür.) Er. - Soylu, ünlü kişi.
  BAYSAN: (Tür.) Er. - Zengin, tanınmış.
  BAYSU: (Tür.) Er. - (bkz. Baysan).
  BAYSUNGUR: (Tür.) Er. - Akkoyunlu hükümdarlarından. Gıyase'd-Din Baysungur. Timur'un torunu ve Şahruh Mirzanın oğlu. Büyük bir hattattır ve resim ve sanatın koruyucusu olarak tanınmıştır.
  BAYTAL: (Tür.) Er. 1. Kısrak. 2. Bayır, yokuş.
  BAYTEKİN: (Tür.) Er. - (bkz. Baytal).
  BAYTUGAY: (Tür.) Er. - (bkz. Tugay)-
  BAYTÜZE: (Tür.) Er. - (bkz. Tüze).
  BAYTÜZÜN: (Tür.) Er. - (bkz. Tüzün).
  BAYÜLKEN: (Tür.) Er. - (bkz. Ülgen).
  BEDAHŞAN: (Fars.). - Amu-derya'nın kaynağı olan Perc'in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BEDAHŞİ: (Fars.) Ka. - (bkz. Bedahşan).
  BEDAYİ: (Ar.) Er. - Eşi benzeri olmayan güzel, mükemmel, yeni şeyler.
  BEDEL: (Ar.). 1. Değer, kıymet. 2. Bir şeyin yerine verilen, yerini tutan şey, karşılık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. BEDİ: (Ar.) Er. 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir. 3. Söz estetiği, halin muktezasına uyan delilleri açık şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait bilgiler toplamı. 4. Güzel, güzellik. Bedi b. Mansur. Hanefi fıkıh alimi (Sivas-1223). El-Bahru'1-Muhit adlı bir fıkıh eseri vardır.
  BEDİA: (Ar.) Ka. 1. Yüksek estetik değerde, sanat eseri. 2. Beğenilen ve takdir edilen şey. Eşi az bulunur güzellikte. 3. Ülkü, ideal.
  BEDİD: (Fars.) Er. - Meşhur, görünür, açık meydanda. (Hüveyda).
  BEDİH: (Ar.) Er. - Şan ve şerefi büyük olan.
  BEDİHE: (Ar.) Ka. 1. Düşünmeden, birden bire söylenen güzel söz. 2. Başlangıç.
  BEDİHİ: (Ar.) Er. - Besbelli, açık-apaçık.
  BEDİNUR: (Ar.) Ka. - (bkz. Bedi).
  BEDİR: (Ar.) Er. - Dolunay, ondört gecelik ay.
  BEDİRAN: (Fars.) Ka. 1. İşleri kötü idare eden. 2. Çapkın kadın.
  BEDİRHAN: (Fars) Er. - İleri görüşlü, aydın lider.
  BEDİÜZZAMAN: (Ar.) Er. 1. Zamanın harikası. 2. Asrın mükemmel insanı. - Daha çok lakab olarak kullanılır. - Bediüzzaman Said Nursi: Son devrin meşhur müslüman alimlerindendir. Hayatının önemli bir kısmı İslami düşüncelerinden ötürü hapislere girip çıkmakla geçti. Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.
  BEDRAN: (Fars.) Ka. 1. Sert başlı at.2. Daima. 3. Hoş latif, yakışıklı.
  BEDREDDİN: (Ar.) Er. 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  BEDREKE: (Fars.) Ka. - Yol gösteren, kılavuz.
  BEDRİ: (Ar.) Er. 1. İçi altın dolu kese. Bedr-i Dilşan b. Mehmed b. Oruç b. Gazi b. Şeban: (XV. yy. il yarısı) Türk şairlerinden. Murat II. adına yazdığı Murat namesi ünlüdür. 2. Ayla ilgili, ayın ondördü gibi güzel.
  BEDRİYE: (Ar.) Ka. 1. Ay gibi. Ay kadar güzel. Ay'a ait. 2. Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri.
  BEDRULCEMAL: (Ar.) Er. 1. Ay yüzlü. 2. Fatımi devleti vezir ve serdarlarındandır. 2 defa Şam valisi olmuştur. (1013-1094).
  BEDRUNNİSA: (Ar.) Ka. - Dolunay yüzlü kadın.
  BEDÜK: (Tür.) Er. - Büyük, yüce, gösterişli, önemli.
  BEGÜM: (Fars.) Ka. - Kadın hükümdar, prenses. Doğu Türk hükümdarlarının harem ve kızlarına isim olarak verilirdi.
  BEHÇET: (Ar.) Er. 1. Sevinç. 2. Güzellik, güleryüzlülük. 3. Şirinlik. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi 60. ayetinde geçmektedir.
  BEHİCE: (Ar.) Ka. - Şen, güzel, güleryüzlü kadın. (bkz. Behiç).
  BEHİÇ: (Ar.) Er. - Şen, güzel, güler-yüzlü adam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kelimelerdendir. - (bkz. Hac, ayet 5).
  BEHİRE: (Ar.) Ka. 1. Güzel kadın. Soyu-sopu temiz kadın. 2. Şişmanlıktan dolayı nefes darlığı olan.
  BEHİŞT: (Fars.) Er. 1. Cennet. 2. Uçmak.
  BEHİYE: (Ar.) Ka. - Beha'dan güzel.
  BEHLÜL: (Ar.) Er. 1. Çok gülen, çok gülücü. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Bir İslam sofisi, Behlül-i Dana. Harun er-Reşid'in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.
  BEHMAN: (Fars.) Er. 1. Filan filanca. 2. Fars takviminde 11. ay'a ve her ayın 2. gününe delalet eder.
  BEHMAR: (Fars.) Er. - Çok ziyade, fazla. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BEHMENYAR: (Fars.) Er. - İbn Sina mektebine mensup ve Arapça telifleri olan filozof. (X-XI. yy.). İbn Sina'nın kitaplarını şerhetmişir.
  BEHNAN: (Ar.) Er. - Güleç, güler-yüzlü, iyi huylu ve daima gülen adam.
  BEHNANE: (Ar.) Ka. - Güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen kadın.
  BEHRA: (Fars.) Ka. l. Onun için ondan dolayı. 2. Bir Arap kabilesi olup Hunus ovasında yerleşmişlerdir.
  BEHRAM: (Fars.) Er. 1. Merih yıldızı. 2. Her ayın 20. gönü. 3. Acem pehlivanlarından birinin adı. 4. İran hükümdarlarından birkaçının adı ki en meşhuru yaban eşeği avına pek düşkün olan "Behram Gûr"dür.
   
 8. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  BEHRAMŞAH: (Fars.) Er. 1. (bkz. Behram). 2. Gazne sultanı. 3. Kirman Selçukluları hükümdarı.. 4. Eyyubilerin büyük şairi.
  BEHREM: (Ar.) Ka. - Asfur çiçeği kırmızı gül.
  BEHZAD: (Ar.) Er. - Ressam, minyatürcü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  BEKATA: (Tür.) Er. - İleri gelen, saygın. Soylu, isim yapmış sülaleden.
  BEKBARS: (Tür.) Er. - (bkz. Bekata).
  BEKDEMİR: (Tür.) Er. - (bkz. Bekata).
  BEKDİL: (Tür.) Er. 1. Doğru sözlü, mert. 2. Gönlü zengin. Baygönüllü.
  BEKİL: (Ar.) Er. - Yakışıklı, süslü delikanlı, genç.
  BEKİR: (Ar.) Er. 1. Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir. 2. Yeni doğmuş. 3. Öncesi, İsmaili zümresine ait büyük bir Arap kabilesi.
  BEKRİYE: (Ar.) Er. 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu.
  BEKSAN: (Tür.) Er. 1. Tanınmış, ünlü, saygın. 2. Bey ünvanı taşıyan.
  BEKTAŞ: (Fars.) Er. 1. Akran. 2. Eş, müsavi. - Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır.
  BEKTÖRE: (Tür.) Er. - Güçlü, değişmez töreleri olan, törelerine bağlı.
  BEL'AM: (Ar.) Er. 1. Terbiyesiz, aç gözlü, pisboğaz, obur. 2. Hz. Musa hakkında İsrailoğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. Musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "Bel'am b. Baura" adında İsrail kabilesinden bir zatın adı. İsim olarak konulmaz.
  BELAZURİ: (Ar.) Er. - II. yy. Arap tarihçilerinin en büyüklerinden. (Ahmet b. Yahya) Belazur usaresi içmiş ve şuurunu kaybederek öldüğü için kendisine bu ad verilmiştir.
  BELEK: (Tür.) Er. 1. Hediye, armağan. 2. Selçukluların Dersim, Gere, Harput ve Halep emiri.
  BELEN: (Tür.) 1. Dağ beli, dağın aşılacak yeri, dağlık yer. 2. Akdeniz bölgesinde İskenderun'da Suriye'nin Kuzeye ulaşan büyük yolun Amanos dağlarım aştığı geçit üzerinde bulunan kasaba. - Erkek ve kadın adı ola*rak kullanılır.


  BELGE: (Tür.) Er. - Bir gerçeğe tanıklık eden şey.
  BELGİN: (Tür.) Ka. 1. Alamet, nişan, marka. 2. Tam ve kesin olarak belirlenmiş, sarih.
  BELHİ: (Ur.). - Belh şehrine mensup (Afganistan). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BELİĞ: (Ar.) Er. 1. Fasih ve düzgün konuşan. 2. Açık, yeterli, tam.
  BELİK: (Tür.) Ka. - Saç örgüsü.
  BELİN: (Tür.) Ka. - Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın.
  BELKIS: (Ar.) Ka. - Müslümanların seba melikesine verdikleri isim. - Güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken Hz. Süleyman'a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. Kur'an'da ismi lafzen geçmemiştir. Fakat Hz. Süleymanla arasında geçen olaylar Neml suresinde anlatılır. Kur'an'da bahsedilen kadının o olduğu rivayet edilir.
  BENDE: (Fars). 1. Bağlanmış kimse, tutsak. 2. Kul, köle. 3. Yürekten bağlı. 4. Büyük aşkla seven. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BENDER: (Fars.) Er. - Deniz veya büyük nehir üzerindeki liman. Ticaret limanı.
  BENGİ: (Tür.) Er. - Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi.
  BENGİALP: (Tür.) Er. - (bkz. Bengi).
  BENGİSAN: (Tür.) Er. - (Bengi).
  BENGİSOY: (Tür.) Er. - (bkz. Bengi).
  BENGİSU: (Tür.) Ka. - Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Ab-ı hayat.
  BENGÜ: (Tür.) Ka. - Ebedi, sonu olmayan.
  BENNA: (Ar.) Ka. - Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger.
  BERA: (Ar.) Er. - 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti.
  BERAT: (Ar.). 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BERCA: (Fars.). - Yerinde tam doğru ve münasip. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılabilir.
  BERCESTE: (Fars.) Ka. 1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Güzel, hoş, latif.
  BERCİS: (Ar.) Ka. 1."Müşteri" denilen yıldız, Jüpiter gezegeni. 2. Sütü çok olan deve.
  BERÇİN: (Fars.) Ka. - Toplayıcı.
  BEREKET: (Ar.) Ka. 1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.
  BEREN: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli, akıllı.
  BERFİN: (Fars.) Ka. 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz.
  BERGİN: (Tür.) Er. - (bkz. Berkin).
  BERGÜZAR: (Fars.) Ka. - Hediye, hatıra, andaç.
  BERGÜZİN: (Fars.) Ka. - Seçkin, beğenilmiş makbul.
  BERHUZ: (Fars.) Er. - Dağarcık, torba.
  BERİ: (Ar.) Er. 1. Salim, kurtulmuş. 2. Temiz, Arınmış.
  BERİA: (Ar.) Ka. - Olgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili.
  BERİD: (Ar.) Er. 1. Haberci. 2. Eskiden müslüman devletlerde posta ve haber alma örgütünün adı.
  BERİN: (Fars.) Er. 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.
  BERİRE: (Ar.) Ka. - İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım.
  BERK: (Tür.) Er. 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
  BERKA: (Ar.). - Kuzey Afrika'da eski bir şehir. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  BERKAN: (Ar.) Er. 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü.
  BERKANT: (Tür.) Er. - Güçlü, bozulmaz, yemin.
  BERKAY: (Tür.) Er. - (bkz. Berk).
  BERKE: (Tür.) Er. 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur.
  BERKEL: (Tür.) Er. - güçlü el.
  BERKER: (Tür.) Er. - Güçlü, sağlam kişilikli.
  BERKİ: (Tür.) Er. - Şimşek gibi parlak.
  BERKİN: (Tür.) Er. - Sağlam güçlü kuvvetli.
  BERKKAN: (Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen.
  BERKMAN: (Tür.) Er. - Güçlü, sağlam, kişilikli.
  BERKSAN: (Tür.) Er. - Güçlü tanınan kimse.
  BERKSOY: (Tür.) Er. - (bkz. Berksan).
  BERKSU: (Tür.) Er. - Soğuk ve keskin su.
  BERKÜN: (Tür.) Er. - Sağlam, güçlü tanınmış.
  BERK YARUK: (Tür.) Er. - Selçuklu Sultanı. (Öl. 1104). Melikşah'ın oğlu.
  BERMAL: (Fars.) Ka. - Dağ tepesi, doruk. - (bkz. Şahika, zirve).
  BERNA: (Fars.) - Genç delikanlı, yiğit. - Kadın ve erkek için kullanılır.
  BERRA: (Ar.). - Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BERRAK: (Ar.) Ka. 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses.
  BERRAKA: (Ar.) Ka. - Aydınlık görünüşlü güzel kadın.
  BERRAN: (Fars.) Ka. - Kesen, kesici, keskin.
  BERRİN: (Fars.) Ka. - Yüksek yüce.
  BERŞAN: (Fars.) Ka. - Ümmet. Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden kimse.
  BERŞE: (Tür.) Ka. - Hep, bütün, çok.
  BERTER: (Fars.) Er. - Üstün, yüksek nitelikli, değerli.
  BERZALİ: (Ar.) Er. - Ebu'l-Kasım b. Muhammed. - Arap tarihçilerinden-dir.
  BERZEN: (Fars.). - Yöre, mahalle, yol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BESALET: (Ar.). - Korkusuzluk, yüreklilik. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BESAMET: (Ar.) Ka. - Güleryüzlülük, şenlik.
  BESİM: (Ar.) Er. - Güleryüzlü, güleç adam.
  BESİME: (Ar.) Ka. - (bkz. Besim).
  BESTE: (Fars.) Ka. 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi.
  BEŞUŞ: (Ar.) Ka. 1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş'um bir kadın.
  BEŞAREDDİN: (Ar.) Er. - Dinin müjdesi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  BEŞARET: (Ar.) Ka. 1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme.
  BEŞİR: (Ar.) Er. 1. Müjde getiren müjdeci. 2. Güleryüzlü güleç adam. Kur'ani bir kavramdır. İnsanlara Allah'ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur'an için kullanılmıştır.
  BEŞİRE: (Ar.) Ka. 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güleryüzlü, güleç hanım
  BETİK: (Tür.) Er. - Yazılı olan şey, yazılmış yapıt.
  BETİM: (Tür.). 1. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. Herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli.
  BETÜL: (Ar.) Ka. 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı.
  BETÜLAY: - (bkz. Betül).
  BEYAN: (Ar.). 1. Bildirme, söyleme, açıklama. 2. Belagat ilimlerinden ikincisi. 3. Belli apaçık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BEYATİ: (Ar.) Er. 1. Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işiyle geçirme. 2. Türk müziğinin en eski makamlarından olup, hala kullanılmakta olan bir makamdır.
  BEYAZ: (Ar.) Ka. 1. Ak, en açık renk. 2. Aydınlık. 3. Deri rengine göre bir insan ırkı. 4. Yumurta akı. -Mahalli yerlerde kadın adı olarak kullanılmakladır. BEYAZIT: (Ar.) Er. - Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır. - Arapça'dan Türkçeleşmiş.
  BEYBOLAT: (Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü, saygın kimse.
  BEYBARS: (Tür.) Er. - (bkz. Baybars).
  BEYCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Beybolat).
  BEYDA: (Ar.) Ka. 1. Tehlikeli yer. 2. Sahra, çöl. 3. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.
  BEYHAK: (Ar.) Er. - Horasan'ın Nişabur eyaletinde bir bölge.
  BEYHAKİ: (Ar.) Er. - el-Beyhaki: Arap müellifi olup muhaddis ve Şafii fakihlerindendir.
  BEYHAN: (Tür.) Ka. - Hükümdarların üstünü. Seçkin han. Beyhan Sultan: Mustafa III. kızı.
  BEYKAL: (Tür.) Er. - (bkz. Beycan).
  BEYKAN: (Tür.) Er. - (bkz. Beycan).
  BEYREK: (Tür.) Er. 1. Çok nazik, efendi, bey. 2. Hüzünlü.
  BEYSAN: (Tür.) Er. - (bkz. Beycan).
  BEYSUN: (Tür.) Ka. - Nazik insan.
  BEYTİYE: (Ar.) Ka. - Eve ait, evle ilgili.
  BEYTÖRE: (Tür.) Er. - Baş adet, adetleri yerine getiren.
  BEYZA: (Ar.) Ka. 1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş.
  BEYZADE: (Tür.) Er. 1. Beyoğlu. 2. Soylu kimse. - Farsça'dan birleşik isim olarak Türkçeleştirilmiştir.
  BEYZAVİ: (Ar.) Er. - Beyzavi (Abdullah b. Ömer). İran'da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir.
  BEZEN: (Tür.) Ka. - Süs, benek, zinet.
  BEZMİ ALEM: (Ar.) Ka. - Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezm-i Alem Sultan. Sultan Abdülmecid'in annesi.
  BİCAN: (Fars.) Er. 1. Cansız, ruhsuz. 2. Canını esirgemeyen, şehit.
  BİDAYET: (Ar.) Ka. - Başlama, başlangıç.
  BİDİL: (Tür.) Er. - Hindistan'da yerleşmiş Farsça yazan büyük Türk şairi.
  BİGE: (Tür.) Ka. - Evlenmemiş, çouğu olmamış.
  BİHRUZ: (Fars.) Ka. - İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun: Şah İsmail'in zevcesi. Çaldıran'da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail'in zevcesi.
  BİHTER: (Fars.) Ka. - Pek iyi, daha iyi.
  BİHTERİN: (Fars.) Ka. - En iyi, pek iyi.
  BİKE: (Tür.). - Benzersiz, eşsiz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİLAD: (Ar.) Er. - Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır.
  BİLAL: (Ar.) Er. - Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir.
  BİLAN: (Tür.) Er. - Süslü ve işlemeli kılıç kemeri.
  BİLAY: (Tür.). - Ay gibi asil ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİLDAR: (Fars.) Er. 1. Bel, belleyen, yer kıran, kürek çeken. 2. İstihkam neferi.
  BİLEK: (Tür.) Er. - Güç, kuvvet.
  BİLEN: (Tür.) Er. - Bilgili, görgülü, anlayışlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİLGE: (Tür.). - Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  BİLGEALP: - (bkz. Bilge).
  BİLGEHAN: (Tür.) Er. - Göktürk hakanı (683-734). Babası Kutluğ İlteriş Han'dır.
  BİLGE HATUN: (Tür.) Ka. - Kutluk Han'ın annesi. Türk hükümdarı (VIII.yy-).
  BİLGEKAĞAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bilge). Bilge Kağan (683-734). Göktürk hakanı. İkinci Göktürk hanedanlığının kurucusu.
  BİLGEKAN: (Tür.) Er. - Bilgin soydan gelen.
  BİLGEN: (Tür.) Ka. - (bkz. Bilge).
  BİLGER: (Tür.) Er. - Akıllı, bilgili, bilge, bilgin.
  BİLGİN: (Tür.). - Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİLGİNUR: (t.f.i.) Ka. - Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı.
  BİLGİSER: (t.f.i.) Ka. - (bkz. Bilginer).
  BİLGİYE: (Tür.) Ka. - Bilgin hanım.- Yanlış yapılmış isimlerdendir.
  BİLGÜN: (Tür.) Ka. - (bkz. Bilgin).
  BİLKAN: (Tür.) Er. - Bilgili.
  BİLLUR: (Ar.) Ka. 1. Bazı cisimlerin tabi olarak aldıkları geometrik şekil. 2. Duru, berrak, kesme cam, kristal. 3. Necef taşı. (Mec.) Temiz, pırıl pırıl insan.
  BİLMEN: (Tür.) Er. - Bilen, anlayan, bilgili.
  BİLSEN: (Tür.) Ka. - Kendini bil.
  BİLTAY: (Tür.) Er. - (bkz. Bilmen).
  BİNALİ: (Ar.) Er. - Ali'nin oğlu.
  BİNALP: (Tür.) Er. - Yiğitler.
  BİNAY: (Tür.) Ka. - Bin tane ay, çok kuvvetli ışık.
  BİNHAN: (Tür.) Ka. - Hanların hanı.
  BİNKAN: (Tür.) Er. - Soylu kanlar.
  BİNNAZ: (Tür.) Ka. 1. Nazlı. 2. Cilveli. 3. Allah'a yalvaran.
  BİNNUR : (Tür.) Ka. 1. Nurla özdeşleşmiş. 2. Bin tane nur.
  BİNTUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Binkan).
  BİRANT: (Tür.) Er. 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin.
  BİRAT: (Tür.) Er. 1. Asil, soylu, bir aileye mensup. 2. İlk erkek çocuğa verilen isim.
  BİRAY: (Tür.) Ka. - Ay gibi tek, eşsiz.
  BİRCAN: (Tür.) Er. - Tek, eşsiz. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİRCE: (Tür.) Ka. - Tek, eşsiz, biricik.
  BİRCİS: (Ar.) Ka. - Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis.
  BİRDAL: (Tür.) Er. - Bir tane, tek dal.
  BİRGE: (Tür.) Er. 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber.
  BİRGİ: (Tür.) Ka. - Batı Anadolu'da İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin merkezi, Bozdağ eteklerinde kurulmuştur.
  BİRGİT: (Tür.) Er. - Birleşik, birleşmiş, birlik almış.
  BİRGİVİ: (Tür.) Er. - Birgivi: Büyük din ve dil alimi (d. 1522) İmam Birgivi lakabıyla şöhret olmuş, vasiyetnamesi ve ilmihali o dönem halkının ihtiyacını karşılamıştır.
  BİRGÜL: (Tür.) Ka. - Bir tane, tek gül. Kıymetli gül.
  BİRHAN: (Tür.) Er. - Tek yönetici.
  BİRİM: (Fars.) Ka. - Bir tanem, biriciğim.
  BİRKAN: (Tür.) Er. - Soylu.
  BİRKE: (Ar.). 1. Büyük havuz. 2. Gölcük. 3. Göğüs. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİRMA: (Hint.). - Çin Hindi'nde bir yer. Birmanya diye de tanınır. Birmanya müslümanları ülkelerinin % 30'una ulaşmışlardır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BİRMEN: (Tür.) Er. - Tek olan, benzeri olmayan kimse.
  BİROL: (Tür.) Er. - Tek ad, bir ol.
  BİRSEN: (Tür.) Ka. - Sadece sen, tek sen.
  BİRSEV: (Tür.) Ka. - Tek sevgili.
  BİRSİN: (Ar.) Ka. - Yonca.
  BİRTAN: (Tür.) Er. - Bir tane, tek.
  BİRUN: (Fars.) Er. 1. Dışarı. 2. Dış harici. 3. Osmanlı Devleti'nde saray dışında vazifeli memurlar.
  BİRÛNÎ: (Fars.) Er. - Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Biruni: Büyük İslam bilgini (973-Gazne 1048). İbn Sina'dan ders altı. Hindistan'a gitti. Sanskritçe öğrendi. Pozitif ilimlerin hepsiyle ilgilendi ve bu konuda birçok kitap yazdı.
  BİSTAMİ: (Fars.) Er. - (bkz. Bistem). - Bayezid Bistami: Ünlü mutasavvıf, hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir.
  BİSTEM: (Fars.) Er. - Horasan eyaletinde El-Bürz eleklerinde bir şehir. Hüsrev 2. Pervizin dayısı Bistam tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Elmaslanyla ünlüdür.
  BİŞAR: (Fars.) Er. 1. Esir tutsak. 2. Altın, gümüş kakmalı işlemeler. 3. Saçılan şey, saç. 4. Güçsüz, dermansız.
  BİŞR: (Ar.) Er. - Güler yüzlü kişi, güleç, sevimli. Bişr b. Bera': Sahabedendir. Babası Bera' b. Marun Akabe beyatına katılanlardandı. Bişr, iyi bir savaşçı ve okçuydu. Yahudi bir kadının verdiği zehirli eti yiyince zehirlenerek şehid oldu.
   
 9. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  BİTENGÜL: (Tür.) Ka. - Güllerin bitmesi.
  BOĞAÇ: (Tür.) Er. - Küçük yaşta boğa öldürdüğü için kendisine bu ad verilen, Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Dirse Han'ın oğlu.
  BOĞAÇHAN: - (bkz. Boğaç).
  BOĞATAŞ: (Tür.) Er. - Ünlü Türk beylerinden biri.
  BOLGAN: (Tür.) Er. - Eski Türk adlarından.
  BOLHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bolgan).
  BORA: (İtal.) Er. - Araziden çıkan şiddetli rüzgar.
  BORAN: (Tür.) Er. - Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi.
  BORANALP: - (bkz. Boran).
  BORATAY: - (bkz. Boran).
  BOYLA BAĞA TARKAN: (Tür.) Er. - Anlamı iyice bilinmemekle birlikte. Orhun yazıtlarında vezir Tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer.
  BOYLA KUTLUG YARGAN: (Tür.) Er. - Eski Türklerde birleşik rütbe unvanı. Suci yazıtında Kırgız kabilesinden Yaplakar Kan Ata'nın ünvanı olarak geçer.
  BOYLAN: (Tür.) Er. - Kibirli, mağrur.
  BOYRAZ: (Tür.) Er. - Kuzey rüzgarı.
  BOYSAN: (Tür.) Er. - Uzun boylu, yakışıklı delikanlı.
  BOYSEL: (Tür.). - Uzun boylu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BOZAN: (Tür.) Er. - Büyük Selçuklu Emiri. Selçuklu Sultanı Melikşah'a büyük yardımları dokundu. Kazanılan birçok zaferde etkin rol oynadı.
  BOZBEY: (Tür.) Er. - Kır beyi, gri.
  BOZBORA: (Tür.) Er. - Fırtına.
  BOZDOĞAN: (Tür.) Er. - Bir şahin türü.
  BOZER: (Tür.) Er. - Beyaz tenli.
  BOZKAYA: (Tür.) Er. - (bkz. Bozer).
  BOZKURT: (Tür.) Er. - Göktürk efsanelerinde yer alan kutsal hayvan.
  BOZUN: (Tür.) Er. 1. Büyük Selçuklu emirinin adı. 2. Sürülmemiş tarla.
  BOZYEL: (Tür.) Er. - Yağmur getiren lodos rüzgarı.
  BOZYİĞİT: (Tür.) Er. - (bkz. Bozer).
  BÖKE: (Tür.) Er. 1. Kahraman, güçlü kimse. 2. Önder, başkan, reis. 3. Kabadayı, cesur efe. 4. Güreşçi, pehlivan.
  BÖRÇETİN: (Tür.) Er. - Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekon'dan kurtaran demircinin adı.
  BÖRİTİGİN: (Tür.) Er. - Karahanlı hükümdarı. Maveraünnehir'e hakim oldu. Bastırdığı paralarda İbrahim b. Nasr adıyla anılır (XI. yy.).
  BUDAK: (Tür.) Er. 1. Ağacın dal olacak sürgünü. 2. Dal. 3. Dalın göv*de içindeki sert bölümü.
  BUDUN: (Tür.) Er. - Halk, kavim, ahali.
  BUDUNALP: - (bkz. Budun).
  BUĞRA: (Fars.) Er. 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. BUĞRAHAN: (f.t.i.) Er. 1. X. yy.'ın başlarında Orta Asya'daki yağma boyundan çıkan ve ilk İslam devletinin Türk hükümdarlarının birçoğuna verilen ünvan. 2. İliğ ve Karahanlı sülalesinden birçok hükümdarların unvanıdır. - Tarık Buğra, Saltuk Buğra.
  BUHAYRA: (Ar.) Ka. 1. Küçük deniz. 2. Mısır'ın kuzeybatısında bir şehir.
  BUHRİ: (Ar.) Er. 1. Tütsüye ait. 2. Denize ait.
  BUHTAN: (Ar.). - Yalan, iftira. - İsim olarak kullanılmaz.
  BUKA: (Ar.). - 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Ben, benek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Buka Han: Altınordu devletinin Bayagut boyundan Nogay Yarguçi adlı prensin oğlu.
  BUKET: (Fars.) Ka. - Çiçek demeti.
  BUKLE: (Fars.) Ka. - Kıvrılmış, küçük lüle şeklinde saç.
  BULAK: (Tür.) Er. - Kaynak, pınar, çeşme.
  BULGAR: (Tür.) Er. - Olgun, bilgili, görgülü, hoşgörülü kimse.
  BULUT: (Tür.). - Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BUMİN: (Tür.) Er. - Göktürk devletinin kurucusu (Öl. 552). Avarlarla arası açılınca, savaşarak onları çökertti ve merkezi Ötüken olmak üzere Göktürk devletini kurdu (552). Aynı yıl öldü.
  BUMİNHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Bumin).
  BURAK: (Ar.) Er. - Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. - Hz. Muhammedin Mirac'daki bineği. Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden.
  BURCU: (Tür.) Ka. - Güzel koku.
  BURÇ: (Ar.) Er. 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar.
  BURÇAK: (Tür.). - Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BURÇHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Burç).
  BURÇİN: (Tür.) Ka. - Dişi geyik.
  BURHAN: (Ar.) Er. 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık.
  BURHANEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin delili. Burhaneddin Mahmud b. Taceddin el-Buhari (Öl. 1149). Hanefi fıkıh alimi. Önemli yapıtı. el-Muhit el-Buhari'dir. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  BURKAN: (Tür.). - Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad. - İsim olarak kullanılmaz.
  BURKHAN: (Tür.). - Put, heykel, Buda heykeli. - İsim olarak kullanılması yanlıştır.
  BUSE: (Fars.) Ka. - Öpüşmek, öpmek. - İslâmî ahlâka aykırı olduğu için isim olarak kullanılmaz.
  BUYAN: (Tür.). 1. Mutluluk, uğur, talih. 2. İyi biliş, sevab. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BUYRUK: (Tür.) Er. 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı güç. 2. Egemen. 3. Emir. 4. Kendi başına hareket eden.
  BUYRUKALP: - (bkz. Buyruk).
  BÜKLÜM: (Tür.) Ka. - Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka.
  BÜLBÜL: (Ar.) Ka. 1. Sesinin güzelliğiyle ünlü ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse. Bülbül Hatun: Bayezid II.'in eşi. (Öl. Bursa 1515). Şehzade Ahmed'in annesi.
  BÜLENT: (Fars.) Er. - Yüce yüksek, ala, ulu.
  BÜNYAMİN: (Ar.) Er. - Yakub peygamberin en küçük oğlu.
  BÜRDE: (Ar.) Ka. 1. Hırka, Arapların gece üzerlerine örttükleri, gündüz giyindikleri elbise. 2. Ka'b b. Züheyrin yazdığı kaside. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından beğenilmiş ve Peygamberimiz hırkasını çıkararak şaire giydirmiştir. Bu yüzden bu kaside "Kaside-i bürde" olarak tanınır.
  BÜRGE: (Tür.). - Bir yerde duramayan canlı, taşkın kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  BURKAN: (Ar.) Er. - Yanardağ, volkan.
  BÜRKE: (Ar.) Ka. 1. Martı. 2. Havuz, gölcük.
  BÜŞRA: (Ar.) Ka. - Müjde, sevinçli haber.
  BÜTE: (Tür.) Ka. - Fidan.
  BÜTEYRA: (Ar.) Ka. 1. Güneş. 2. Sabah.
   
 10. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  -C-

  CABBAR: (Ar.) Er. - (bkz. Cebbar).
  CABGU: (Ar.) Er. 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.
  CABİR: (Ar.) Er. - 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra müslüman oldu. Rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir.
  CABİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Cabir).
  CABİYE: (Ar.) Ka. 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz.
  CAFER: (Ar.) Er. - Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. el-Bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Cafer-i Tayyar: Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır.
  CAHİD: (Ar.) - Er. - Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. - Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır.
  CAHİDE: Ka. - (bkz. Cahid).
  CAHİZ: (Ar.) Er. 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. - Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.
  CAİZ: (Ar.) Er. 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.
  CAİZE: (Ar.) Ka. 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
  CALİB: (Ar.) Er. - Çekici, celbedici, cazib.
  CALİBE: (Ar.) Ka. - Kendine çeken, celbeden, çekici.
  CALP: (Ar.) Er. - Güçlü, kuvvetli, gayretli.
  CALUT: (Ar.) Er. - Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). İsim olarak tercih edilmez.
  CAMİ: (Ar.) Er. 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. - Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
  CAN: (Fars.) Er. 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili.
  CANAL: (Tür.). 1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CANALP: (Tür.) Er. - Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit.
  CANAN: (Fars.) Ka. - Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın.
  CANAY: (Tür.). - Ay gibi temiz, saf, parlak kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CANAYDIN: (Tür.) Er. - Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse.
  CANBEK: (Tür.) Er. 1. Özü pek. 2. Güçlü kişilikli kimse. Canbek Giray (1568-1636): Kırım hanı. Devlet Giray'ın torunu. Şakay Mübarek Giray'ın oğlu. Selamet Giray'ın son zamanlarında kalgay (veliaht) oldu. Arkasından han oldu. IV. Murat tarafından Rodos'a sürüldü.
  CANBERK: (Tür.) Er. - Güçlü, sağlam kimse.
  CANBEY: (Tür.) Er. - Canım gibi sevgili.
  CANBULAT: (Tür.) Er. - Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı. Yaşbekin kölesiydi. Yaşbek, Canbulat'ı Sultan Kayıtbay'a sattı. Kayıtbay kendisine önemli görevler verdi. Halep ve Şam valiliğine kadar yükseldi. 1500 yılında sultanlığı ele geçirdi.
  CANDAN: (Tür.) Ka. 1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış.
  CANDANER: (Tür.) Er. - İçten, samimi, dost kimse.
  CANDAR: (Tür.) Er. 1. Silah taşıyan, can ve dar isimlerinden müteşekkil birleşik isim. 2. Osmanlı'da, hassa askeri, kılıç askeri, idam hükümlerini infaz eden kimse. 3. Jandarma. Muhafız.
  CANDEĞER: (Tür.) Er. - Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.
  CANDEMİR: (Tür.)Er. - Özü güçlü, demir gibi sağlam kişilikli.
  CANDOĞAN: (Tür.) Er. - Cana doğan.
  CANEL: (Tür.) Er. - İçten uzatılan el, dostluk eli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CANER: (Tür.) Er. - Delikanlı, genç, dinamik. - Can ve er kelimelerinden birleşik isim.
  CANFEDA: (Fars.). - Canını veren, özverili kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Canfeda Hatun: III. Murad'ın annesinin en gözde cariyesiydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı.
  CANFER: (Fars.) Er. 1. Aydın bilgili. 2. Güçlü saygın.
  CANFEZA: (Fars.) Ka. - Can artıran, cana can katan.
  CANGİRAY: (Tür.) Er. - (bkz. Giray).
  CANGÜL: (Tür.) Ka. 1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse.
  CANGÜN: (Tür.) Er. - Doğduğu gün çok sevinilen kimse.
  CANGÜR: (Tür.) Er. - Canlı, neşeli kimse.
  CANİB: (Ar.) - Ön taraf, cihet. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  CANİPEK: (Tür.) Ka. – Yumuşak huylu (kimse).
  CANKAN: (Tür.) Er. - Soyu temiz, asil kimse.
  CANKUT: (Tür.) Er. 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse.
  CANNUR: (Tür.) Ka. - Özü aydınlık, nurlu kimse.
  CANOL: (Tür.) Er. - Canım ol, can gibi içten ol.
  CANRUBA: (Fars.) Ka. - Gönül alan, sevgili.
  CANSAL: (Tür.) Er. - (bkz. Can). -Can ve sal kelimelerinden birleşik isim.
  CANSEL: (Tür.) Ka. - Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.
  CANSEN: (Tür.). - Sen cansın, sevilensin. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CANSER: (Tür.). - (bkz. Can). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CANSES: (Tür.) Ka. - (bkz. Canser).
  CANSET: (Tür.) Ka. - Küçük kraliçe, prenses.
  CANSEVER: (Tür.) Ka. - (bkz. Cansın).
  CANSIN: (Tür.) Ka. Canım gibisin, canımsın.
  CANSOY: (Tür.) Er. - Asil, soylu, cana yakın.
  CANSU: (Tür.) Ka. 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.
  CANSUN: (Tür.) - (bkz. Cansu). -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CANTEKİN: (Tür.) Er. - Tek can, eşsiz can.
  CANTEZ: (Tür.) Er. - Tez canlı, aceleci.
  CANTÜRK: (Tür.) Er. - İyi hasletlere sahip Türk.
  CANVER: (Tür.) Er. - Canlı, haşere.
  CARULLAH: (Ar.) Er. - Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri: Müfessir, alim.
  CAVİD: (Fars.) Er. - Baki, daimi, ebedi.
  CAVİDAN: (Fars.) Ka. - Daimi kalacak olan, sonrasız, ebedi.
  CAVİDE: (Fars.) Ka. - (bkz. Cavidan).
  CAVİT: (Fars.) Er. - (bkz. Cavid).
  CAZİM: (Ar.) Er. 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed: Türk şair (1725).
  CEBBAR: (Ar.) Er. 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allahın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
  CEBE: (Ar.) Er. 1. Zırh. 2. Osmanlıda silah ihtiyacını karşılayan aracın adı. Cebeci ocağı, Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Cebe Ali Bey: Türk komutan (XV. yy.) İstanbul'un fethine kendi sipahileriyle katıldı. Ele geçirdiği kapı kendi adıyla anıldı. Cibali kapısı.
  CEBEL: (Ar.) Er. 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi.
  CEBERUT: (İbr.) Er. - İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad.
  CEBİR: (Ar.) Er. 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
  CEBİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Cebir).
  CEBRAİL: (Ar.) Er. 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102).
  CEDİS: (Ar.) Er. - Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adı.
  CEHDİ: (Ar.) Er. - Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren.
  CEHİD: (Ar.) Er. - Çalışma, çabalama, uğraşma. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
  CEHM: (Ar.) Er. - Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir.
  CEHVEN: (Ar.). - Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CELADET: (Ar.). 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık.
  CELAL: (Ar.) Er. 1. Büyüklük, ululuk azamet. 2. Hiddet, öfke. 3. Allah'ın "Kahhar, cebbar, mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali; Celal sahibi Allah.
  CELALEDDİN: (Ar.) Er. 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah: Son Harizm hükümdarı (Öl. 1231). Celaleddin Rumi: Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır.
  CELASUN: (Tür.) Er. 1. Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2. Genç sağlıklı, gürbüz.
  CELAYİR: (Tür.) Er. - Moğol kavminin bir kolu olup birçok kabileyi bünyesinde toplamıştır. Celayirliler devleti, kendisine İlhanlılar devletini örnek almıştır.
  CELİL: (Ar.) Er. 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili.
  CELİLAY: (a.t.i.). - Ulu, yüce ay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CELİLE: (Ar.) Ka. - (bkz. Celil).
  CELVET: (Ar.) Er. 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.
  CEM: (Ar.) Er. 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).
  CEMAL: (Ar.) Er. - Yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. Allah'ın rahmetle tecellisi. Allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı.
  CEMALLEDDİN: (Ar.) Er. 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.
  CEMALULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın lütfü, bağışı.
  CEMİL: (Ar.) Er. 1. Güzel erkek. 2. İyilikle anma. 3. Eskiden okullarda verilen başan kağıdı.
  CEMİLE: (Ar.) Ka. 1. Güzel kadın. 2. Gönül almak amacıyla yapılan davranış. 3. İlk Emevi devrinde yaşamış meşhur Arap şarkıcısı.
  CEMİNUR: (Ar.) Ka. - Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse.
  CEMRE: (Ar.) Er. 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina'da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat'ta hacıların şeytan taşlamaları.
  CEMŞASB: (Fars) Er. 1. Hz. Süleyman. 2. Cemşid'in oğlu.
  CEMŞİD: (Fars.) Er. - Cemşasb'ın babası.
  CENAB: (Ar.) Er. - "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. - Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır.
  CENAN: (Ar.) Ka. - Kalb, yürek, gönül.
   
 11. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  CENGAVER: (Fars.) Er. Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken.
  CENGEL: (Fars.) Er. - Orman.
  CENGER: (Fars.) Er. - (bkz. Cengaver).
  CENGİZ: (Tür.) Er. - Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi.
  CENK: (Fars.) Er. - Harp, savaş, kavga. - İsim olarak kullanılması uygun değildir. Hz. Peygamberin değiştirdiği isimlerden birisi.
  CENKER: (f.t.i.) Er. - İyi savaşan, savaşçı.
  CENNET: (Ar.) Ka. 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. - Allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, Allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. Daru'1-Celal, Daru's-Selam, Cennetü'l-Me'va, Cennetü'1-Huld, Cennetü'n-Naim, Cennetü'l-Firdevs, Cennetü'l-Karar, Cennetü'1-Adn.
  CEREN: (Tür.) Ka. - Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir.
  CERİB: (Ar.). - Hububat için kullanılan bir ölçek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CERİR: (Ar.) Er. İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır.
  CERİT: (Ar.) Er. 1. Verimsiz çorak yer. 2. Bekar.
  CESARET: (Ar.) Ka. - Yüreklilik, korkusuzluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CESİM: (Ar.) Er. - İri, büyük, kocaman, ulu, mühim.
  CESİMİ: (Ar.) Er. - İri, büyük.
  CESUR: (Ar.) Er. - Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan.
  CEVAD: (Ar.) Er. 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. - Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
  CEVAHİR: (Ar.) Er. 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CEVAN: (Fars.) Er. - Genç, taze, delikanlı. - Cüvan şeklinde kullanılabilir, (bkz. Civan).
  CEVDET: (Ar.) Er. 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa: Osmanlı devlet adamı. Tarihçi ve hukukçu (1822-1895).
  CEVHER: (Ar.) Ka. 1. Öz, maya. 2. Başlı başına, kendiliğinden olan. 3. Tıynet, cibilliyet, soydan gelen, haslet, tabii istidat. 4. Kıymetli taş. 5. Ebcet hesabında yalnız noktalı harfleri hesaplamaya dayanan tarih düşürme şekli. 6. Kılıç namlusuna yapılan menevişli süs. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  CEVHERE: (Ar.) Ka. - (bkz. Cevher). Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.
  ÇEVRİYE: (Ar.) Ka. 1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.
  CEVVAL: (Ar.). - Koşan, dolaşan, hareket eden, canlı.
  CEVZA: (Ar.) Er. - Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcu. Ebced.
  CEYDA: (Ar.) Ka. - Uzun boyunlu ve güzel.
  CEYDAHAN: - (bkz. Ceyda).
  CEYHAN: (Tür.). - Güney Anadolu'da Toroslar'dan doğan ve Akdeniz'e dökülen nehir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CEYHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya'da Amu-Derya'ya Arap ve Farslıların vermiş olduğu ad. 2. Tevrat'a göre cennetin 4 nehrinden biri.
  CEYLAN: (Tür.) Ka. - Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi.
  CEZLAN: (Ar.). - Mutlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CEZMİ: (Ar.) Er. 1. Cezm ile ilgili. 2. Kat-i karar ve niyete ait. 3. Kesmek.
  CEZMİYE: (Ar) Ka. - (bkz. Cezmi).
  CEZRİ: (Ar.) Er. - Kökle ilgili, kökten.
  CEZZAR: (Ar.) Er. - Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir.
  CİHAD: (Ar.) Er. 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. - Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.
  CİHAN: (Fars.) 1. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküresi. 2. Dünyada yaşayan insanların tümü. Cihan Ara Begüm: Hint-Türk hükümdarı Şahcihan ile adına Taç Mahal'in yapıldığı Mümtaz Mahal'in kızı. Dindarlığı ve ihlaslı oluşu sebebiyle "Zamanın Fatıması" olarak anıldı. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  CİHAN BANU: (Fars.) Ka. - Dünyaca tanınmış kadın.
  CİHANDAR ŞAH: (Fars.) Er. - Delhi, Türk-Hind İmparatorları'nın 13.'sû olup Şah Alem Bahadır'ın büyük oğludur.
  CİHANDİDE: (Fars.). - Dünyayı gezip görmüş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CİHANEFRUZ: (Fars.). - Dünyayı parlatan, aydınlatan.
  CİHANER: (Fars.) Er. - Dünyaya bedel kişi, yiğit.
  CİHANFER: (Fars.) Ka. - Cihanı, dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı.
  CİHANGİR: (Fars.) Er. - Dünyaya egemen olan, dünyayı zabteden kimse. Fatih. Osmanlı şehzadelerinin ortak adıdır.
  CİHANGÜL: (Fars.) Ka. - (bkz. Cihan).
  CİHANMERT: (Fars.) Er. - (bkz. Cihaner).
  CİHANNUR: (Fars.). - Dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı. - Türk-Hind padişahı Ekber'in büyük oğlu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  CİHANSER: (Fars.). - Cihan'ın başı. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  CİHANSUZ: (Fars.) Ka. 1. Cihan yakan. 2. Gaznelilerden Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Bust şehirlerini yakıp-yıkan, gaddar vahşi Alaeddin-Hüseyin'e verilen ad.
  CİHANŞAH: (Fars.) Er. - Cihan'ın şah'ı. - Kara-Koyunlu padişahlarından Timur'un ölümünden sonra kaybedilen yerleri geri almıştır.
  CİLASUN: (Tür.) Er. - Babayiğit, boylu, boslu, delikanlı, gürbüz.
  CİLVE: (Ar.) Ka. 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır.
  CİNAN: (Ar.). - Cennetler, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi'nin altındaki sekiz cennet. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  CİNUÇEN: (Tür.) Er. - Üstün, galip, zafer kazanmış.
  CİRYAL: (Ar.) Ka. 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.
  CİVAN: (Fars.) Er. - Genç, delikanlı, yakışıklı. - (bkz. Cevan, cuvan).
  CİVANBAHT: (Fars.) Er. - Mutlu, şanslı (kimse).
  CİVANMERT: (Fars.) Er. - Cömert, eli açık genç, delikanlı.
  COŞAN: (Tür.) Er. - Coşku duyan, heyecanlı (kimse).
  COŞAR: - (bkz. Coşan).
  COŞKUN: (Tür.) Er. 1. Coşmuş, galeyana gelmiş. 2. Duyarlı, aşın hareketli.
  COŞKUNER: (Tür.) Er. - Coşan kimse.
  COŞKUNSU: (Tür.) Er. - Sel, gürültüyle akan su.
  CÖMERT: (Tür.) Er. 1. Elinde olanı harcayan, eli açık. 2. Başkalarına yardımdan kaçınmayan.
  CUDİ: (Ar.) Er. l. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili.- Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.
  CUDİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Cudi).
  CUMA: (Ar.) Er. 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.
  CUMALİ: (Tür.) Er. - Cuma günü doğan.
  CUMHUR: (Ar.) Er. 1. Halk, ahali. 2. Kalabalık, başıboş kalabalık. 3. Takım, heyet. - Tekke musikisinde koro tarafından okunan ilahi.
  CÜBEYR: (Ar.) Er. - Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir.
  CÜHEYNE: (Ar.) Er. - Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar.
  CÜMANE: (Ar.) Ka. - Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi.
  CÜNEYD: (Ar.) Er. 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvıf.

  -Ç-

  ÇAĞA: (Tür.). - Çocuk.
  ÇAĞAÇAR: (Tür.) Er. - Çağ açacak kimse.
  ÇAĞAKAN: (Tür.) Er. - Çağı yakalayan, çağdaş.
  ÇAĞAN: (Tür.) Er. - Bayram, şenlik.
  ÇAĞANAK: (Tür.) Er. - Körfez, liman.
  ÇAĞAR: (Tür.) Er. 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.
  ÇAĞATAY: (Tür.) Er. 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerine, lehçelerine dayanılarak verilan ad. - Çağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu Çağatay. Müslümanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir.
  ÇAĞILI: (Tür.). 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇAĞIN: (Tür.). - Yıldırım, şimşek. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇAĞKAR: (Tür.) Er. - Canlı, dinamik, çalışkan.
  ÇAĞLA: (Tür.) Ka. - Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali.
  ÇAĞLAR: (Tür.). - Çağlayan, şelale (bkz. Şelale). - Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır.
  ÇAĞMAN: (Tür.) Er. - Çağın insanı.
  ÇAĞNUR: (Tür.) Er. - Çağın nuru, zamanın nuru. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇAĞRI: (Tür.) Er. 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.
  ÇAKA BEY: (Tür.) Er. - Oğuzların Çavuldur boyundan olan Türk beyi. XI. yy. ilk yarısında İzmir bölgesinin hakimi oldu.
  ÇAKAR: (Tür.) Er. - Parıldayan, ışık veren.
  ÇAKIR: (Tür.). - Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇAKMAN: (Tür.) Er. 1. Amacına erişen, ulaşan kimse. 2. Süt mavisi.
  ÇAKMUR: (Tür.) Er. 1. Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş. 3. Pinti.
  ÇALAP: (Tür.). 1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.
  ÇALAPKULU: (Tür.) Er. - Tanrı kulu- Abdullah.
  ÇALAPÖVER: (Tür.) Er. - Tanrı'nın övgüsüne mazhar olmuş kişi.
  ÇALGAN: (Tür.) Er. - Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan su.
  ÇALKIN: (Tür.) Er. - Alev.
  ÇAPAN: (Tür.) Er. - Tatar, ulak, postacı.
  ÇAVAŞ: (Tür.) Er. 1. Güneş. Güneşli yer. 2. Güney.
  ÇAVLAN: (Tür.). - Büyük çağlayan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇAVLI: (Tür.). - Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar: (Öl. 1146). Selçuklu emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı.
  ÇAYKARA: (Tür.). - Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇELEBİ: (s.) Er. 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. - Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan olan kimse.
  ÇELEN: (Tür.) Er. 1. Yakışıklı delikanlı. 2. Tepelerin kar tutmayan kuytu yeri. 3. Açıkgöz, becerikli, kurnaz. 4. Evlerin dışında bulunan saçak.
  ÇELGİN: (Tür.) Ka. - Yaralanarak kaçan av hayvanı.
  ÇELİK: (Tür.) Er. 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.
  ÇELİKEL: (Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü el.
  ÇELİKER: (Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü kimse.
  ÇELİKHAN: (Tür.) Er. - Güçlü hakan, yönetici.
  ÇELİKKAN: (Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen kimse.
  ÇELİKÖZ: (Tür.) Er. - (bkz. Çelik).
  ÇELİKSU: (Tür.) Er. - (bkz. Çelik).
  ÇELİKYAY: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli.
  ÇEMAN: (Fars.) Ka. 1. Salına salına yürüyen. 2. Nazlı sevgili.
  ÇEMENZAR: (Fars.) Ka. - Otlak. Çimenlik.
  ÇERAĞ: (Fars.) Er. 1. Yağ kandili, lamba, mum. 2. Atın şaha kalkması. 3. Çırak edilme. 4. Bir memuriyete ve ihsana nail olan. 5. Vazifesinden emekli edilen.
  ÇERME: (Tür.) Er. 1. Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer. 2. Akarsuların topraktan çıkan sızıntısı. 3. Kaynak.
  ÇEŞMAN: (Fars.). - Gözler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇEŞMİAHU: (Fars.) Ka. - Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.
  ÇEŞMİNAZ: (Fars) Ka. 1. Süzerek bakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3. Güzel gözlü sevgili.
  ÇEŞPAN: (Fars.). - Layık, uygun, münasip, yakışır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇERİ: (Tür.). - Asker, savaşçı.
  ÇETİN: (Tür.) Er. 1. Sert, işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor, sarp, müşkil. 2. İnatçı, azimli, şedid.
  ÇETİNALP: Er. - (bkz. Alp).
  ÇETİNAY: (Tür.) Er. - (bkz. Çetin).
  ÇETİNEL: (Tür.) Er. - (bkz. Çetin).
  ÇETİNER: (Tür.) Er. - (bkz. Çetin).
  ÇETİNÖZ: (Tür.) Er. - (bkz. Çetin).
  ÇETİNSOY: - (bkz. Çetin).
  ÇETİNSU: (Tür.) Er. - (bkz. Çetin).
  ÇEVİK: (s.) Er. - Çabuk davranan, hızlı ve hareketli.
  ÇEVİKCAN: - (bkz. Çevik).
  ÇEVRİM: (Tür.) Er. 1. Sınır. 2. Girdap. 3. Sürekli ve düzenli değişme.
  ÇIDAM: (Tür.) Er. - Sabır, tahammül.
  ÇINAR: (Fars.) Er. - Çınar ağacı.
  ÇINAY: (Fars.) Ka. - Soylu ay, ayın en parlak zamanı.
  ÇIRAĞ: (Fars.). - Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇİÇEK: (Tür.) Ka. 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.
  ÇİĞDEM: (Tür.) Ka. - Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği.
  ÇİLAY: (Tür.) Ka. - Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.
  ÇİLE: (Fars.), l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. İbrişim, yün vs. demeti. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇİLTAY: (Tür.) Er. - Üzerinde benekler bulunan tay.
  ÇİNEL: (Tür.). - Doğru, dürüst, namuslu kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇİNER: (Tür.). - (bkz. Çinel).
  ÇİNTAR: (Tür.) Er. - Sabah vakti.
  ÇİNTAY: (Tür.) Er. - Soylu at.
  ÇİNUÇİN: (Tür.) Er. - Üstün, galip, zafer kazanmış.
  ÇİRAY: (Fars.). 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. İnsan resmi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇİRE: (Fars.). 1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ÇİTRA: (Fars.) Er. - Afganistan'da bir kabile. Büyük ekseriyetle ari ırktan olup narin yapılı, güzel gözlü ve gür saçlı, hoş ve cazip tavırlı olmalarına rağmen haşin, sert yapılı ve gaddar olarak bilinmektedirler.
  ÇOĞA: (Tür.) Er. - Çocuk, yavru.
  ÇOĞAHAN: (Tür.) Er. - (bkz. Çoğa).
  ÇOĞAN: (Tür.) Er. - Kökü ve dalları sabun gibi köpüren bitki, çöven.
  ÇOĞAŞ: (Tür.) Er. - Güneş.
  ÇOĞUN: (Tür.). - Çok defa, ekseriya.
  ÇOKAY: (Tür.) Er. 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2. Eşkıya.
  ÇOKMAN: (Tür.) Er. - Topuz, gürz.
  ÇOLPAN: (Tür.) Ka. 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs.
   
 12. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  - D -

  DADAŞ: (Tür.) Er. 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit.
  DAFİ: (Ar.) Er. l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.
  DAĞAŞAN: (Tür.) Er. - Dağaşan.
  DAĞDELEN: (Tür.) Er. - (bkz. Dağaşan).
  DAĞHAN: (Tür.). - Eski Türklerde dağ tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.
  DAĞTEKİN: (Tür.) Er. - (bkz. Dağaşan).
  DAHHAK: (Ar.) Er. - Çok gülen, çok gülücü. - Daha çok lakab olarak kullanılır.
  DAHİ: (Ar.) Er. - Üstün zeka sahibi.
  DAHİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Dahi).
  DAİM: (Ar.) Er. - Devamlı sürekli, her zaman.
  DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
  DALAY: (Tür.) Ka. - Deniz.
  DALAYER: (Tür.) Er. - Deniz adamı.
  DALDAL: (Tür.) Er. - Kahraman, yiğit-
  DALGA: (Tür.). 1. Denizin yel esince oynayıp kabarması. 2. Denizde hareketli su kütlesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DALOKAY: (Tür.) Er. - Çok beğenilen.
  DALYA: (Tür.) Ka. - Yıldız çiçeği.
  DAMAN: (Fars.) Er. 1. Etek. 2. Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.
  DAMLA: (Tür.) Ka. 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç.
  DANA: (Fars.) Er. 1. Bilen, bilici, bilgin.
  DANİŞ: (Fars.) Er. 1. Bilim, bilgi, ilim. Ehl-i daniş: Bilgi sahipleri. Daniş-Merd: Bilgili, Tanzimattan önce kadıların yanında stajer olarak çalışan kimse. - Danişmend: Sultan Melikşah'ın alimlerinden emir Danişmend'in kurmuş olduğu bir Türk devlet ve sülalesi.
  DANİYAL: (İbr.) Er. - Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal.
  DARCAN: (Tür.) Er. 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.
  DAREKUTNİ: (Ar.) Er. - Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir (917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır.
  DARGA: (Tür.) Er. - Başkan, lider.
  DARİMÎ: (Ar.) Er. - Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu's-Sahih'dir.
  DAVUD: (İbr.) Er. Kendisine kitap olarak Zebur'un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismi geçer. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  DEDE: (Tür.). 1. Ana ve babanın babası. 2. Ced, ata. 3. Çok yaşlı kimse. 4. Mevlevilikte çile doldurmuş, dervişlik gayesine erişmiş ve dergahta hücre sahibi olmuş kimse. 5. Bektaşilerde şeyh, baba. - Örfte isim olarak kullanılırken, daha çok lakap olarak kullanılır.
  DEFİNE: (Ar.) Ka. 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal.
  DEFNE: (Yun.) Ka. - Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç.
  DEĞER: (Tür.). 1. Bir şeyin tam karşılığı, kıymet, baha. 2. Layık. 3. Bir şeyin sahip olduğu yüksek vasıf. 4. Ehliyet, kabiliyet. 5. Kadir, itibar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DEHNA: (Ar.). - Kızıl. Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DEHRİ: (Ar.). - Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. İsim olarak kullanılmaz.
  DELAL: (Ar.). - İnsana hoş, sevimli görünen hal, naz, işve. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DELFİN: (Yun.). - Yunus balığı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DELİSTAN: (Tür.) Ka. - İlkbaharda birdenbire kabarmış bahçe. Gelişmiş, içinde her türden bitki bulunan, karışık bahçe.
  DEMET: (Tür.) Ka. 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne.
  DEMİR: (Tür.) Er. - Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.
  DEMİRAĞ: (Tür.) Er. – Demirden ağ.
  DEMİRALP: (Tür.) Er. - Demir gibi sağlam ve yiğit.
  DEMİRAY: (Tür.) Er. - Demir gibi.
  DEMİRCAN: - (bkz. Demirağ).
  DEMİRDELEN: - (bkz. Demirağ).
  DEMİREL: (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü eli olan.
  DEMİRER: (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü kimse.
  DEMİRHAN: (Tür.) Er. - Güçlü hükümdar.
  DEMİRKAN: (Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen.
  DEMİRMAN: (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü sağlam kimse.
  DEMİRÖZ: (Tür.) Er. - Özü demir gibi güçlü olan.
  DEMİRŞAH: - (bkz. Demirhan).
  DEMİRTEKİN: - (bkz. Demirhan).
  DEMİRTUĞ: - (bkz. Demirtekin).
  DEMREN: (Tür.) Er. - Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası.
  DENGİZ: (Tür.) Er. - (bkz. Deniz).
  DENGİZER: (Tür.) Er. - Denizci.
  DENİZ: (Tür.) Ka. 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
  DENİZALP: (Tür.) Er. - Yiğit denizci.
  DENİZCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Denizalp).
  DENİZER: (Tür.) Er. - Deniz adamı, denizci.
  DENİZHAN: (Tür.) Er. 1. Denizlerin hakimi, yöneticisi. 2. Eski Türklerde Deniz tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz.
  DERBEND: (Ar.) Er. - Kapılar kapısı.
  DEREM: (Fars.). - Para, akçe. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DEREN: (Tür.) Ka. - Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.
  DERİM: (Tür.). - Çadır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DERKAVA: (Ar.) Er. - Afrika'nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı.
  DERKAVİ: (Ar.) Er. - Derkava'ya mensup. - (bkz. Derkava).
  DERMAN: (Fars.) Er. 1. İlaç. Çare. 2. Takat, kuvvet, güç.
  DERSU: (Tür.). - Hepsi, kamilen, baştan başa hep. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DERVİŞ: (Fars.) Er. 1. Allah için alçakgönüllülüğü ve fukaralığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse. 2. Fakir ve muhtaç kimse. 3. Daha çok lakap olarak kullanılır.
  DERYA: (Fars.) Ka. - Deniz, büyük nehir.
  DERYAB: (Fars.). - Akıllı, anlayışlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DERYACE: (Fars.) Ka. 1. Küçük deniz. 2. Göl.
  DERYADİL: (Fars.) Ka. - Gönlü geniş, herşeyi hoş gören.
  DERYANUR: (f.a.i.) Ka. - Nur denizi, deryası.
  DESEN: (Fran.) Ka. 1. Renksiz çizim. 2. Kumaş şekli.
  DESTAN: (Fars.) Ka. 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı.
  DESTE: (Fars.) Ka. 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri.
  DESTEGÜL: (Fars.) Ka. - Gül demeti, destesi.
  DEVA: (Ar.). - İlaç. Çare, tedbir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DEVAN: (Fars.) Er. 1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2. Koşmak. Süratle, hızla gitmek.
  DEVLEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanı*lır.
  DEVLET: (Ar.). - Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (1530-1577). Mübarek Giray'ın oğlu.
  DEVLETŞAH: (Fars.) Er. - XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı.
  DEVRAN: (Ar.) Er. 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
  DEVRİM: (Tür.) Er. 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal.
  DİBA: (Fars.) Ka. 1. Alacalı ipek kumaş. 2. Atlas.
  DİBACE: (Fars.) Ka. 1. Kitabın başlangıç kısmı, önsöz. 2. Kitapların süslü sayfaları.
  DİCLE: (Tür.). - Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DİCLEHAN: (Tür.) Er. - Dicle'nin hükümdarı.
  DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda.
  DİDE: (Fars.) Ka. 1. Göz. 2. Gözcü. 3. Gözbebeği. 4. Gözucu.
  DİDEM: (Fars.) Ka. - Gözüm.
  DİHYE: (Ar.) Er. - Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)'in bazen Dihyetü'l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.
  DİKÇAM: (Tür.) Er. - Çam gibi uzun. Metanetli.
  DİKMEN: (Tür.) Er. 1. Koni biçiminde sivri tepe. 2. Dağların en yüksek yeri. 3. Yayla.
  DİLAN: (Fars.). - Gönüller, yürekler. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DİLARA: (Fars.) Ka. 1. Gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 2. Bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlarından biri.
  DİLAVER: (Fars.) Er. - Yiğit, yürekli.
  DİLAVİZ: (Fars.) Ka - Gönlün takıldığı, gönüle takılan.
  DİLAY: (Fars.) Ka. - Gönlü aydınlatan ay.
  DİLAZAD: (Fars.) Er. - Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür.
  DİLBAZ: (Fars.) Ka. 1. Gönül eğlendiren. 2. Güzel söz söyleyen. 3. Yüze hoş görünen.
  DİLBER: (Fars.) Ka. - Gönül alıp götüren, güzel.
  DİLBERAN: (Fars.) Ka. - Dilberler, güzeller.
  DİLBESTE: (Fars.) Ka. - Gönül bağlamış, aşık.
  DİLDAR: (Fars.) Ka. 1. Birinin gönlünü almış, sevgili. 2. Abdülbaki Dede'nin terkib ettiği 7 makamdan biri.
  DİLDEREN: (Fars.) Ka. - Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.
  DİLEFRUZ: (Fars.) Ka. - Gönül aydınlatan. - (bkz. Dilfüruz).
  DİLEK: (Tür.) Ka. 1. Dilenen şey, arzu, istek. 2. İsteme, arzu etme, dileme.
  DİLEM: (Fars.) Ka. - Gönül ilacı.
  DİLERCAN: (Fars.) Er. - Dilekte, istekte bulunan.
  DİLFERAH: (Fars.) Ka. - Gönlü ferah, sevinçli.
  DİLFEZA: (Fars.) Ka. - Gönlü genişleten, gönlü artıran.
  DİLFÜRUZ: (Fars.) Ka. - Gönüle ferahlık veren, sevindiren.
  DİLGE: (Tür.). - Güzel konuşan kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DİLHAN: (Fars.) Er. - Gönülden söyleyen, içten konuşan.
  DİLHUN: (Fars.) Er. - İçi kan ağlayan.
  DİLKESTE: (Fars.) Ka. - Gönül çekici.
  DİLMAN: - (bkz. Dilmen).
  DİLMEN: (Fars.) Ka. 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen.
  DİLNUR: (Fars.) Ka. - Gönlü nurlu.
  DİLRAH: (Fars.) Ka. - Gönül yolu.
  DİLRUBA: (Fars.) Ka. 1. Gönül kapan, gönül alan. 2. Tahminen 2 asırlık bir makam.
  DİLSAFA: (Fars.) Er. - Gönlü şen, rahat, dertsiz.
  DİLSAZ: (Fars.) Er. - Gönül yapan.
  DİLSUZ: (Fars.) Ka. - Gönül yakan, yürek yakıcı.
  DİLŞAD: (Fars.) Ka. - Gönlü hoş, sevilmiş.
  DİLŞAH: (Fars.) Er. - Gönül hükümdarı, şahı.
  DİLŞÜKUFE: (Fars.) Ka. - Gönül çiçeği.
  DİNÇ: (Tür.) Er. - Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı.
  DİNÇAY: (Tür.) Er. - Kuvvetli ay.
  DİNÇER: (Tür.) Er. - Kuvvetli kimse, genç, erkek, yiğit.
  DİNDAR: (f.a.i.) Er. - Allah'a inanmış, bağlanmış olan kimse.
  DİRAHŞAN: (Fars.) Ka. - Parlak, parlayan.
  DİRAYET: (Ar.). - Zeka, bilgi, kavrayış. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para.
  DİRENÇ: (Tür.) Er. - Karşı koyan kuvvet, mukavemet.
  DİRİCAN: (Tür.) Er. - Güçlü, canlı kimse.
  DİRİĞ: (Fars.) Er. - Esirgeme, acıma.
  DİRSEHAN: (Tür.) - Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı.
  DİZDAR: (Fars.) Er. - Kale muhafızı.
  DOĞA: (Tür.) Er. - Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.
  DOĞAN: (Tür.) Er. - Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.
  DOĞANALP: - (bkz. Doğan).
  DOĞANAY: (Tür.) Er. - Ayın ilk günleri.
  DOĞANBEY: (Tür.) Er. - Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey: Niğbolu kalesini haçlılara karşı koruyan Osmanlı beyi Yıldırım Bayezid dönemi.
  DOĞANBİKE: - (bkz. Doğan).
  DOĞANER: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli, yiğit.
  DOĞANGÜN: (Tür.) Er. - Sabahın ilk ışıklan.
  DOĞANHAN: - (bkz. Doğanbey).
  DOĞANNUR: (Tür.) Ka. - Nurun doğması.
  DOĞANTEN: (Tür.) Er. - Şafak vakti.
  DOĞAY: (Tür.) Er. - Ayın doğması.
  DOĞU: (Tür.) Er. 1. Doğma bölgesi. 2. Güneşin doğduğu yön, şark.
  DOĞUHAN: (Tür.) Er. - Doğu ülkesinin hükümdarı, hakimi.
  DOĞUKAN: (Tür.) Er. - (bkz.. Doğuhan).
  DOLUNAY: (Tür.). - Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DORUK: (Tür.) Er. - Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.
  DOYUM: (Tür.) Ka. - Ganimet almış.
  DÖNDÜ: (Tür.) Ka. 1. Henüz evlenmemiş kız. 2. Örfte devamlı erkek çocuğu olan ailenin son doğan çocuğu kız olursa döndü adını koyarlardı.
  DÖNE: (Tür.) Ka. - Karşı ziyarette bulunma. - (bkz. Döndü).
  DUCİHAN: (Fars.) Ka. - İki cihan, dünya ve ahirct.
  DUDU: (Fars.) Ka. 1. Hanım, küçük kardeş. 2. Papağan, tuti. Bir papağan cinsi. 3. Abla, yaşlı ermeni kadın.
  DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.
  DUHTER: (Fars.) Ka. - Kerime, kız.
  DUMRUL: (Tür.) Er. - Dede Korkut hikayelerinde geçen bir kahramanın adı.
  DURALİ: - (bkz. Dursunali).
  DURAK: (Tür.) Er. 1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2. Durma, dinlenme. 3. Cümle sonuna konulan nokta.
  DURAN: (Tür.) Er. - Hareketsiz halde bulunan, sabit.
  DURANAY: (Tür.) Ka. - Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman.
  DURCAN: (Tür.) Er. - Canlı kal, ömrün uzun olsun.*
  DURDU: (Tür.) Ka. - (bkz. Dursaliha).*
  DURHAL: (Tür.) Er. - Hal üzere kal, olduğun gibi kal*
  DURKADIN: , Tür.) Ka. - (bkz. Dursaliha).*
  DURKAYA: (Tür.) Er. - Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim.*
  DURMUŞ: (Tür.) Er. - (bkz. Dursun).*
  DURNA: (Tür.) Er. - Bir cins kuş. Turna.
  DURSALİHA: (t.a.i.) Ka. - Erkek çocuğu olmayan ailelerin en son doğan kız çocuklarına verdikleri ad.*
  DURSUN: (Tür.) Er. - Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri ad. *
  DURSUNALİ: (t.a.i.) Er. - Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.*
  DURU: (Tür.) Ka. - Saf, berrak.
  DURUALP: (Tür.) Er. - Özü temiz yiğit.
  DURUCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Durualp).
  DURUGÜL: (Tür.) Ka. - Temiz, saf gül.
  DURUHAN:. - (bkz. Durualp).
  DURUKAN: - (bkz. Durualp).
  DURUL: (Tür.) Er. 1. Berrak, saf duruma gel. 2. Dibe çöken şey, tortu.
  DURUSAN: (Tür.) Er. - Temiz olarak tanınmış kimse.
  DURUSOY: - (bkz. Durusan).
  DUYGU: (Tür.) Ka. 1. His. 2. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
  DUYSAL: (Tür.) Ka. - Duymakla, hissetmekle ilgili olan.
  DÜCANE: (Ar.) Er. - sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.
  DÜDEN: (Tür.). 1. Yer altında akan suların kireçli tabakaları eriterek meydana getirdikleri tabii kuyu. 2. Bataklık, girdap. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DÜLFİN: (Ar.) Ka. - Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim.
  DÜNDAR: (Fars.) Er. 1. Eski Fars hükümdarı. 2. Arkayı gözeten, koruyan asker.
  DÜRDANE: (Fars.) Ka. 1. İnci tane*si. 2. Sevgili, kıymetli.
  DÜREFŞAN: (Fars.) Ka. 1. İnci serpen. 2. İnci gibi söz söyleyen ağız.
  DÜRİYYE: (Ar.) Ka. 1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız.
  DÜRNUR: (Fars.) Ka. - İnci ışığı.
  DÜRRE: (Ar.) Ka. - İnci tanesi.
  DÜRÜST: (Fars.) Er. 1. Doğru, düzgün, sağlam. 2. Bütün, tam.
  DÜRVEŞ: (Fars.) Ka. - İnci gibi.
  DÜZEY: (Tür.). - Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  DÜZGÜN: (Tür.). 1. Girintisi, çıkıntısı, pürüzü olmayan. 2. Düzeltilmiş, tesviye edilmiş. 3. İyi düzen verilmiş. 4. İntizamlı, nizamlı. 5. Yolunda, rayında. 6. Kadınların yüzlerine sürdükleri beyaz veya kırmızı boya. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
   
 13. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  - E -

  EBAN: (Ar.) Er. - Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir.
  EBBEDULLAH: (Ar.) Er. - Allah ebedi eylesin, daim eylesin.
  EBECEN: (Tür.) Er. - Akıllı çocuk.
  EBED: (Ar.). - Sonu olmayan gelecek. - İsim olarak kullanılmaz.
  EBER: (Ar.). - Hayırlı, şerefli, faziletli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EBHER: (Ar.) Er. - En parlak.
  EBRA: (Ar.) Er. 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme.
  EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
  EBRU: (Fars.) Ka. 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsn-ü hat'ta kullanılır.
  EBU: (Ar.) Er. - Baba, ata. (bkz. Ebi, peder).
  EBU ALİ SİNA: (İbn Sina). Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini.
  EBUBEKİR: (Ar.) Er. - Deve yavrusunun babası. - Hulefa-i Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur.
  EBU CEHİL: (Ar.) Er. - (Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İs*lam'ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi. Bedir savaşında İslam mücahidi İbn Mes'ud tarafından öldürüldü.
  EBU DAVUD: (Ar.) Er. - Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen-i Ebu Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir.
  EBU EYYUB EL-ENSARİ: (Ar.) Er. - Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı.
  EBU HANİFE: (Ar.). (Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli.
  EBU HUREYRE: (Ar.) Er. - Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir.
  EBU UBEYDE B. EL-CERRAH: (Ar.) Er. - (571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti.
  EBU ZER: (Ar.) Er. - Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi.
  EBU ZER EL-GIFARİ: (Ar.) Er. -Sahabedendir.
  EBYAR: (Ar.) Er. - Pek ak, pek beyaz. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ECE: (Tür.) Ka. 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın.
  ECEGÜL: (Tür.) Ka. - (bkz. Ece).
  ECEHAN: (Tür.). - (bkz. Ece).
  ECEMİŞ: (Tür.) Er. - Çok bilmiş.
  ECER: (Tür.) Er. - Yeni, güzel, iyi.
  ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
  ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
  ECMEL: (Ar.). - En güzel, en yakışıklı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ECVED: (Ar.) Er. 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.
  EDA: (Ar.) Ka. - 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
  EDAGÜL: (Tür.) Ka. - (bkz. Eda).
  EDEBALİ: (Tür.) Er. - (Öl: 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu.
  EDGÜ: (Tür.) Er. - İyi.
  EDGÜALP: (Tür.) Er. - İyi yiğit.
  EDGÜER: (Tür.) Er. - (bkz. Edgü).
  EDGÜKAN: (Tür.) Er. - (bkz. Edgü).
  EDHEM: (Ar.) Er. Karayağız at. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi
  EDİB: (Ar.) Er. 1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2. Edebiyatla uğraşan kimse. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul Hakayık isimli eserdir.
  EDİBE: (Ar.) Ka. - (bkz. Edip).
  EDİM: (Ar.) Er. - Fiil, amel.
  EDİZ: (Tür.) Er. 1. Yüksek, yüksek yer. 2. Ulu, yüce, değerli.
  EDRİS: (Ar.) Er. - (bkz. İdris).
  EDVİYE: (Ar.) Ka. - Devalar, ilaçlar, çareler.
  EFADİL: (Ar.) Er. - Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer.
  EFAHİM: (Ar.) Er. - En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler.
  EFAZIL: (Ar.) Er. - (bkz. Efadıl).
  EFDAL: (Ar.). 1. Çok faziletli, yüksek derecede. 2. Tercihe şayan, müreccah. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EFE: (Tür.) Er. 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı.
  EFEKAN: (Tür.) Er. - Efe soyundan gelen.
  EFGAN: (Fars.) Er. - Figan, ağlayıp inleme, feryat.
  EFGEN: (Fars.) Er. 1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2. Alıcı, yakıcı, düşürücü. - (bkz. Figen).
  EFHEM: (Ar.) Ka. 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. - (bkz. Fehamet).
  EFİDE: (Ar.) Ka. - Yürekler, kalpler, gönüller.
  EFİL: (Tür.) - Rüzgar, dalgalanma. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EFKAR: (Ar.) Er. 1. Düşünceler. 2. İç sıkıntısı, kaygı.
  EFKEN: (Fars.) Er. - Düşkün.
  EFLAK: (Ar.) Er. 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler.
  EFLAKİ: (Ar.) Er. - Gökte oturan melek. - Eflaki Şemseddin Ahmet Dede: (1360). Osmanlı sufi ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'l-Arifin adlı eserin müellifi.
  EFLATUN: (Yun.) Er. 1. Açık mor. 2. Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi, ünlü Yunan filozofu.
  EFRAHİM: (İbr.) Er. - Hz. Yusuf un ikinci oğlu. Orta Filistin'de yerleşen İsrail kabilesine adını verdiği söylenir. Bu kabile Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra asıl İsrail topluluğunun 12 kola ayrılmasında etken oldu.
  EFRAS: (Ar.) Er. - Atlar, beygirler, kısraklar.
  EFRASİYAP: (Fars.) Er. - Turan Türkleri büyük kahraman kağanının Farsça adı. Alp er Tonga asıl adıdır. Büyük İskender'den evvel yaşamıştır. Kaşgar'daki ilk müslüman Türk sülalesi Karahanlıların Afrasiyab neslinden geldiği söylenmektedir. Alper Tonga Hüsrev tarafıandan öldürülmüştür.
  EFRAZ: (Fars.) Ka. - Kaldıran, yükselten. - Firar. Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf.
  EFRİDUN: (Fars.). - Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı.
  EFRUG: (Fars.). 1. Parıltı, ışık. 2. Nur. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EFRUZ: (Fars.) Ka. 1. Şule, parıltı. 2. Aydınlatan, parlatan. 3. Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel.
  EFSANE: (Fars.) Ka. 1. Asılsız hikaye. 2. Masal, boş söz, saçma sapan lakırdı. - Dillere düşmüş, maşhur olmuş hadise.
  EFSER: (Fars.). 1. Taç. 2. Subay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır, (bkz. İklil).
  EFSUN: (Fars.) Ka. 1. Efsun, büyü, sihir, gözbağcılık, (bkz. Füsun).
  EFŞAN: (Fars.) Ka. - Eklendiği kelimelere "saçan, dağıtan, serpen, silken" manası verir.. - Gülefşan: Gül saçan.
  EFZA: (Fars.). - Artmak, çoğalmak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EGE: (Tür.) Ka. 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip.
  EGEMEN: (Tür.) Er. - Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır.
  EGENUR: (Tür.) Ka. - (bkz. Ege).
  EGESEL: (Tür.) Er. - (bkz. Ege).
  EĞİLMEZ: (Tür.) Er. - Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen.
  EĞİN: (Tür.) Er. - sırt, arka.
  EHAD: (Ar.). 1. Bir, tek. 2. İlk sayı. 3. Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. - İsim olarak kullanılmaz.
  EHİL: (Ar.) Er. 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Karı-kocadan her biri.
  EHLİMEN: (Ar.) Er. - inançlı inanan kimse.
  EHLİYET: (Ar.) Ka. 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. 2. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3.İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası.
  EHLULLAH: (Ar.) Er. 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
  EKABİR: (Ar.) Er. - Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali.
  EKBER: (Ar.) Er. - Daha büyük, çok büyük, en büyük, pek büyük, azam. -Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. İsim olarak kullanılması iyi değildir. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı.
  EKE: (Tür.) Er. 1. Bilgili, deneyli, olgun. 2. Kurnaz, açıkgöz. 3. Bilmiş çocuk. 4. Dahi.
  EKEMEN: (Tür.) Er. - (bkz. Eke).
  EKER: (Tür.) Er. - Toprakla uğraşan.
  EKİM: (Tür.) Ka. 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.
  EKİN: (Tür.) Ka. 1. Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl. 2. - Kültür.
  EKİNER: (Tür.) Er. - (bkz. Ekin).
  EKMEL: (Ar.) Er. l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3.
  EKMELEDDİN: (Ar.) Er. 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. - (bkz. Ekmelettin).
  EKREM: (Ar.) Er. 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
  EKVAN: (Ar.) Er. - Varlıklar, alemler, dünyalar. - (bkz. Evren).
  ELA: (Ar.) Ka. - Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi.
  ELANUR: (Ar.) Ka. - (bkz. Ela).
  ELBURZ: (Fars.). - 1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2. Uzun boylu yakışıklı kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ELÇİ: (Tür.) Er. 1. Başka bir devlet nezdinde devletini temsil eden kişi. 2. Sefir. 3. Allah'ın gönderdiği rasul ve nebiler.
  ELDEMİR: (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü el.
  ELFAZ: (Ar.) Er. - Sözler, sözcükler.
  ELFİDA: (Ar.) Ka. - Feda etme, gözden çıkarma, verme.
  ELFİYE: (Ar.) Ka. l- 1000 mısralık manzume. 2. Manzum risaleler.
  ELGİN: (Tür.) Er. - Garip, yurdundan ayrılmış.
  ELHAN: (Ar.). - Nağmeler, ezgiler. -erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ELİF: (Ar.) Ka. 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. - İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.).
  ELİFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Elif).
  ELMAS: (Yun.i.) Ka. 1. Bilinen kıymetli taş. 2. Pek sevgili ve kıymetli. 3. Billurlaşmış saf ve şeffaf karbon. 4. Ucunda sivri bir elmas parçası bulunan ve cam kesmekte kullanılan alet.
  ELVAN: (Ar.) - Levnler, renkler, çok renkli, polikrom. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ELVİDA: (Ar.) - Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun yollu ayrılık hitabı, (bkz. el-Firak, el-Veda). - Erkek ve kadın ismi olarak kullanılır.
  ELYESA: (Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber.
  EMAN: (Ar.) Er. 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. - Müslüman her ferde eman verebilir.
  EMANET: (Ar.) Ka. 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.
  EMANETULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın emaneti.
  EMANULLAH: (Ar.) Er. 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
  EMEÇ: (Tür.) Er. 1. Hedef. 2. Yamaç. 3. Henüz memeden kesilmemiş buzağı.
  EMEK: (Tür.) Er. 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
  EMEL: (Ar.) Ka. 1. Ümit. 2. Şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. Uzun zamanda gerçekleşebilecek arzu. 4. İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular.
  EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
  EMİNE: (Ar.) Ka. - 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi.
  EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
  EMİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Emir).
  EMİRHAN: (a.t.i.) Er. - (bkz. Emir). - "Emir" kelimesine "han" eki getirilerek iki isimden meydana gelmiştir.
  EMİR SULTAN: (Ar.) Er. I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
  EMRAH: (Tür.) Er. - Anadolu saz şairlerinden.
  EMRAN: (Ar.) Er. - Kürkler, hayvan derileri.
  EMRE: (Tür.) Er. - Aşık. Mübtela. Vurgun.
  EMREDDİN: (Ar.) Er. - Dinin emrettiği. - Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
  EMRİ: (Ar.) Er. - Emirle ilgili.
  EMRİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Emri).
  EMRULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın emri.
  EMSAL: (Ar.) Er. 1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekler. 3. Eş benzer. 4. Yatış denk. 5. Katsayı.
  ENAM: (Ar.) Er. 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü'l-Enam: Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
  ENBİYA: (Ar.) Er. - Peygamberler.
  ENDER: (Ar.) Er. - çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir.
  ENER: (Tür.) Er. - En yiğit, en kahraman kişi.
  ENERGİN: (Tür.) Er. - En olgun, çok olgun.
  ENES: (Ar.) Er. 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.
  ENFA: (Ar.) - Çok yararlı, daha çok faydalı, (bkz. Nafi). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ENFAL: (Ar.) Er. 1. Ganimet. 2. Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı.
  ENFES: (Ar.) Ka. - Çok güzel, en güzel.
  ENGİN: (Tür.) Er. 1. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 2. Denizin kıyıdan çok uzaklarda bulunan geniş bölümü, açık deniz. 3. Değer ve fiyatı düşük olan. 4. Yüksekte olmayan, alçak yer.
  ENGİNALP: (Tür.) Er. - Değerli yiğit.
  ENGİ A Y: (Tür.) Er. - (bkz. Engin).
  ENGİNER: (Tür.) Er. - İyi, güzel, değerli insan.
  ENGİNİZ: (Tür.) Er. - İz bırakacak kadar değerli insan.
  ENGİNSOY: (Tür.) Er. - Geniş soydan gelen.
  ENGİNSU: (Tür.) Er. - Açık deniz.
  ENGİNTALAY: (Tür.) Er. - Büyük deniz, okyanus.
   
 14. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  ENGÜR: (Tür.) Er. 1. Çok gür. 2. Bereketli.
  ENHAR: (Ar.) - Irmaklar, çaylar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Enhar. Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin altlarından akan ırmaklar.
  ENİS: (Ar.) Er. 1. Dost arkadaş. 2. Yar, sevgili.
  ENİSE: (Ar.) Ka. - (bkz. Enis).
  ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.
  ENSARULLAH: (Ar.) Er. - Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler.
  ENVAR: (Ar.) Er. - Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. - (bkz. Ziya).
  ENVER: (Ar.) Er. - Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.
  ERACAR: (Tür.) Er. - Becerikli erkek.
  ERAKALIN: (Tür.) Er. - Alnı ak, dürüst erkek.
  ERAKINCI: (Tür.) Er. - Yiğit akıncı.
  ERAKSAN: (Tür.) Er. - Temiz adlı yiğit.
  ERALKAN: (Tür.) Er. - Al kanlı yiğit.
  ERALP: (Tür.) Er. - Yiğit erkek.
  ERALTAY: (Tür.) Er. - (bkz. Eralp).
  ERANDAÇ: (Tür.) Er. - (bkz. Eraltay).
  ERANIL: (Tür.) Er. – Yiğitliğinle anıl, tanın.
  ERASLAN: (Tür.) Er. - Aslan gibi, güçlü kuvvetli erkek.
  ERAVEND: (Fars.) Er. 1. Şevk, arzu, istek. 2. Şan, şeref.
  ERAY: (Tür.) Er. - Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan. - (bkz. İlkay).
  ERBAŞAT: (Tür.) Er. - (bkz. Eralp).
  ERBATUR: (Tür.) Er. - Cesur, yiğit.
  ERBAY: (Tür.) Er. - Soylu, ünlü aileye mensup erkek.
  ERBELGİN: (Tür.) Er. - Açık yürekli erkek.
  ERBEN: (Tür.) Er. - (bkz. Eralp).
  ERBERK: (Tür.) Er. - Şimşek gibi yiğit.
  ERBOĞA: (Tür.) Er. - Boğa gibi güçlü erkek.
  ERBOY: (Tür.) Er. - Yiğit soydan gelen.
  ERCAN: (Tür.) Er. - Canlı, diri, sıhhatli erkek.
  ERCİHAN: (t.f.i.) Er. - Cihanın tanıdığı erkek.
  ERCİVAN: (t.f.i.) Er. - Genç erkek.
  ERCÜMENT: (Fars.) Er. - Muhterem, şerefli, itibarlı, haysiyetli, seçkin, saygın, değerli.
  ERCÜVAN: (f.a.i.) 1. Erguvan çiçeği. 2. Kızıl şey. 3. Kırmızı kadife. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ERÇELİK: (Tür.) Er. - Çelik gibi güçlü erkek.
  ERÇETİN: (Tür.) Er. - Sert, güçlü erkek.
  ERÇEVİK: (Tür.) Er. - Çevik, hızlı erkek.
  ERÇİN: (Fars.) - Merdiven, basamak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ERDA: (Ar.) Ka. - Beyaz karınca.
  ERDAL: (Tür.) Er. - Tek erkek, dal gibi uzun erkek.
  ERDEM: (Tür.) Er. 1. Fazilet. 2. Maharet, hüner. 3. Liyakat. 4. Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği.
  ERDEMALP: (Tür.) Er. – Erdemli yiğit.
  ERDEMAY: (Tür.) Ka. - (bkz. Erdem).
  ERDEMER: (Tür.) Er. – Erdemli kimse.
  ERDEMİR: (Tür.) Er. - Demir gibi güçlü erkek.
  ERDEMLİ: (Tür.) Er. - Erdemli, faziletli.
  ERDENİZ: (Tür.) Er. - (bkz. Deniz).
  ERDEŞİR: (Tür.) Er. - Cesur, kahraman, aslan yürekli.
  ERDİ: (Tür.) Er. 1. Amacına ulaşan, erişen. 2. Olgunlaşmış erkek. 3. Ermiş veli.
  ERDİBİKE: (Tür.) Ka. - Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.
  ERDİM: (Tür.) Er. - (bkz. Erdem).
  ERDİN: (Tür.) Er. - (bkz. Erdi).
  ERDİNÇ: (Tür.) Er. - Duru, güçlü kuvvetli erkek.
  ERDOĞAN: (Tür.) Er. - Yiğit doğan.
  ERDÖNMEZ: (Tür.) Er. - Sözünden dönmeyen, doğru sözlü.
  ERDURAN: (Tür.) Er. - (bkz. Erdönmez).
  ERDURMUŞ: (Tür.) Er. - (bkz. Erduran).
  ERDURSUN: (Tür.) Er. - (bkz. Erdurmuş).
  EREK: (Tür.) Er. - Gerçekleştirilmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, hedef.
  EREKEN: (Tür.) Er. - (bkz. Erek).
  EREL: (Tür.) Er. - Erkek eli, güçlü el.
  EREN: (Tür.) Er. 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs.
  ERENALP: (Tür.) Er. - (bkz. Eren).
  ERENAY: (Tür.) Er. - (bkz Eren).
  ERENCAN: (Tür.) Er. - (bkz. Eren).
  ERENDİZ: (Tür.) Er. - Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi Jüpiter.
  ERENGÜÇ: (Tür.) Er. - (bkz. Eren).
  ERENGÜL: (Tür.) Ka. - (bkz. Eren). - Eren ve gül isimlerinden birleşik.
  ERENÖZ: (Tür.) Er. - (bkz. Eren).
  ERENSOY: (Tür.) Er. - (bkz. Eren).
  ERENSU: (Tür.) Er. - (bkz. Eren).
  ERENTÜRK: (Tür.) Er. - Eren-türk.
  ERER: (Tür.) Er. - Ulaşır, kavuşur.
  ERETNA: (Tür.) Er. - XIV. yy. Orta Anadolu'da Sivas ve Kayseri'de beylik kuran bir zat. Aslen Uygur Türkleri'nden olup Küçük Asya'da Anadolu Selçuklularına ait yerleri idarelerine almış olan İlhanlıların emirlerinden biri. Adil yönelimi sayesinde halkın övgüsünü almış ve kendisine "köse peygamber" lakabı verilmiştir.
  EREZ: (Ar.) Er. - Acıbadem ağacı.
  ERGALİP: (t.a.i.) Er. - Üstün, yenen kimse.
  ERGAZİ: (t.a.i.) Er. - (bkz. Ergalip).
  ERGE: (Tür.) Ka. - Şımarık, nazlı.
  ERGENÇ: (Tür.) Er. - Genç erkek.
  ERGENER: (Tür.) Er. - (bkz. Ergenç).
  ERGİ: (Tür.) Er. - İyi, güzel bir şeye erişme.
  ERGİN: (Tür.) Er. 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid).
  ERGİNAY: (Tür.) Er. - (bkz. Ergin).
  ERGİNCAN: (Tür.) Er. - Olgun ruhlu kimse.
  ERG İNER: (Tür.) Er. - Olgun erkek.
  ERGİNSOY: (Tür.) Er. - Olgun kişilerin soyundan gelen.
  ERGİNTUĞ: (Tür.) Er. - (bkz. Ergin).
  ERGİNALP: (Tür.) Er. - (bkz. Ergin).
  ERGÖK: (Tür.) Er. - (bkz. Ergin).
  ERGÖKMEN: (Tür.) Er. - Mavi gözlü, sanşın kimse.
  ERGÖNÜL: (Tür.) Er. - Gönül eri, iyi insan.
  ERGUN: (Fars.) Er. - Sert başlı, oynak ve hızlı giden at. Ergun Celaleddin Çelebi: Türk sufı. Mevlananın soyundandır. Kütahya mevlevi hanesine de şeyhlik yapmıştır.
  ERGUNALP: (f.t.i.) Er. - Hızlı, çevik, yiğit.
  ERGUNER: (f.t.i.) Er. - Hızlı, çevik erkek.
  ERGUVAN: (Fars.) Er. - Kırmızımtrak bir çiçek.
  ERGÜÇ: (Tür.) Er. - Erkek gücü.
  ERGÜDEN: (Tür.) Er. 1. Yiğitlik eden erkek. 2. Sevk ve idare kabiliyeti olan, lider.
  ERGÜDER: (Tür.) Er. - (bkz. Ergüden).
  ERGÜL: (Tür.) - Nadide gül, tek gül. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ERGÜLEÇ: (Tür.) Er. - Güleryüzlü erkek.
  ERGÜMEN: (Tür.) Er. - Amacına, isteğine kavuşan.
  ERGÜN: (Tür.) Er. 1. Yumuşak uysal kimse. 2. Sulu kar, sulu saf kar.
  ERGÜNAY: (Tür.) Er. - (bkz. Ergün).
  ERGÜNER: (Tür.) Er. - Yumuşak huylu, uysal erkek.
  ERGÜVEN: (Tür.) Er. - Kendine güvenen.
  ERGÜVENÇ: (Tür.) Er. - Güven duyulan kimse.
  ERHAN: (Tür.) Er. - İyi, adaletli hükümdar.
  ERİB: (Ar.) Er. - Akıllı, zeki kimse.
  ERİBE: (Ar.) Ka. - (bkz. Erib).
  ERİKE: (Ar.) Ka. - Taht.
  ERİKER: (Tür.) Er. - Becerikli, yürekli adam.
  ERİM: (Tür.) Er. 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.
  ERİMEL: (Tür.) Er. - (bkz. Erim).
  ERİMŞAH: (Tür.) Er. - (bkz. Erim).
  ERİNÇ: (Tür.) Er. - Rahat, huzur.
  ERİNÇER: (Tür.) Er. - Huzur veren kimse.
  ERİPEK: (Tür.) Er. - Yumuşak, uysal erkek.
  ERİS: (Fars.) Er. - Zeki, uyanık, azılı.
  ERKAL: (Tür.) Er. - Erkek kal, adam olarak kal.
  ERKAN: (Ar.) Er. 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler.
  ERKAM: (Ar.) Er. - Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'l-Erkam olarak ulaşmıştır.
  ERKE: (Tür.) 1. İş başarma gücü. 2. Nazlı serbest büyütülmüş çocuk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ERKEL: (Tür.) Er. - Güçlü, kudretli el.
  ERKILIÇ: (Tür.) Er. - Kılıç gibi keskin güçlü yiğit.
  ERKINAY: (Tür.) Er. - Çalışan erkek.
  ERKİN: (Tür.) Er. - Serbest, hür.
  ERKİNER: (Tür.) Er. - Bağımsız, özgür insan.
  ERKMAN: (Tür.) Er. - Güçlü, etkili, sözü geçen kimse.
  ERKOÇ: (Tür.) Er. - Güçlü, iriyan erkek.
  ERKOÇAK: (Tür.) Er. - bkz. Koçak.
  ERKSAN: (Tür.) Er. - Güçlü, etkili san, tanınmış ad.
  ERKSOY: (Tür.) Er. - Güçlü soydan gelen.
  ERKSUN: (Tür.) Er. - Gücünü, kudretini göster.
  ERKUL: (Tür.) Er. - Erkek kul, güçlü kuvvetli adam, kul.
  ERKUT: (Tür.) Er. 1. Güçlü, dayanıklı erkek. 2. Mübarek insan, kutlu insan.
  ERKUTAY: (Tür.) Er. - Uğurlu ayda doğan erkek.
  ERMA: (Ar.) Ka. - Çok güzel ve cilveli olan.
  ERMAN: (Fars.) Er. 1. Arzu, istek. 2. Yerinme, pişman olma.
  ERMİN: (Fars.) Er. - Keykubat'm dördüncü oğlu.
  ERMİŞ: (Tür.) Er. 1. Allah'a yönelmiş ve bu yolda merhale katetmiş kimse. 2. Veli, aziz.
  ERMİYE: (Ar.) Er. - Dolu yağdıran kasırga.
  ERNOYAN: (Tür.) Er. - Yiğit başkomutan.
  EROĞUZ: (Tür.) Er. - Yiğit kimse.
  EROKAY: (Tür.) Er. - Seçkin, beğenilen erkek.
  EROL: (Tür.) Er. - Erkek ol. - "Er" ve "ol" kelimelerinden birleşik isim.
  ERONAT: (Tür.) Er. - Dürüst, güvenilir, iyi erkek.
  EROZAN: (Tür.) Er. - Erkek ozan, şair.
  ERÖZ: (Tür.) Er. - Özü erkek, yiğit olan.
  ERSAL: (Tür.) Er. - Yiğitliğinle tanın.
  ERSALMIŞ: (Tür.) Er. - (bkz. Ersal).
  ERSAN: (Tür.) Er. l. Adıyla, sanıyla ünlenmiş erkek. 2. Güzel, güçlü san bırakmak.
  ERSAVAŞ: (Tür.) Er. - (bkz. Ersal).
  ERSAYIN: (Tür.) Er. - Saygı değer kimse.
  ERSEÇ: (Tür.) Er. - Seçkin ol.
  ERSEN: (Fars.) Er. - Meclis, kurultay, kongre.
  ERSERİM: (Tür.) Er. - (bkz. Serim).
  ERSEVEN: (Tür.) Er. - Seven erkek.
  ERSEVER: (Tür.) Er. - (bkz. Erseven).
  ERSEVİM: (Tür.) Ka. - Sevimli, sempatik erkek.
  ERSEZEN: (Tür.) Er. - (bkz. Ersezer).
  ERSEZER: (Tür.) Er. - Kavrayışı güçlü erkek.
  ERSÖZ: (Tür.) Er. - Yiğit sözlü.
  ERSU: (Tür.) Er. - (bkz. Ersöz).
  ERSUNAL: (Tür.) Er. - (bkz. Ersu).
  ERŞAD: (t.f.i.) Er. - Sevinçli, mutlu erkek.
  ERŞAHAN: (Tür.) Er. - Şahin gibi güçlü yiğit.
  ERŞAHİN: (Tür.) Er. - Erkek şahin, kuş.
  ERŞAN: (Tür.) Er. - Yiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek.
  ERŞED: (Ar.) Er. - Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid).
  ERSEN: (Tür.) Er. - Mutlu, neşeli erkek.
  ERTAN: (Ar.) Er. - Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç.
  ERTAŞ: (Tür.) Er. - Taş gibi erkek. -Er ve taş kelimelerinden birleşik isim.
  ERTAYLAR: (Tür.) Er. - Uzun boylu, yakışıklı erkek.
  ERTE: (Tür.) Er. 1. Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2. Yarın. 3. Herhangi bir işte ilk başarı.
  ERTEK: (Tür.) Er. - Tek, eşsiz yiğit.
  ERTEKİN: (Tür.) Er. - Soylu erkek. - Er ve tekin kelimelerinden birleşik isim.
  ERTEN: (Tür.) Er. 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün.
  ERTİNGÜ: (Tür.) Er. - Olağanüstü görülmemiş.
  ERTOK: (Tür.) Er. - Gözü, gönlü tok yiğit.
  ERTÖRE: (Tür.) Er. - Töreleri olan yiğit.
  ERTUĞ: (Tür.) Er. - Sorguç tutan erkek.
  ERTUĞRUL: (Tür.) Er. - Dürüst, doğru, yiğit. - Ertuğrul Gazi: Osmanlı hanedanının kurucusu. Osman Bey'in babası.
  ERTUNA: (Tür.) Er. - (bkz.Tuna).
  ERTUNÇ: (Tür.) Er. l. Tunç renkli erkek. -2. Tunç madeni gibi güçlü kuvvetli erkek. - Er ve tunç kelimelerinden birleşik isim.
  ERTUNGA: (Tür.) Er. 1. Yiğit hakan. 2. Uygur yazıtlarında geçen Türk adı.
  ERTÜZE: (Tür.) Er. - (bkz. Tüze).
  ERÜSTÜN: (Tür.) Er. - Üstün erkek.
  ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
  ERVİN: (Fars.) Ka. 1. Tecrübe, sınama, deneme. 2. Şeref ve itibar.
  ERYALÇIN: (Tür.) Er. - Sert, güçlü, boyun eğmez yiğit.
  ERYAMAN: (Tür.) Er. - Güçlü, becerikli.
  ERYAVUZ: (Tür.) Er. - Yürekli, korkusuz.
  ERYETİŞ: (Tür.) Er. - Erken gel.
  ERYILDIZ: (Tür.) Er. - Yıldız gibi parlak yiğit.
  ERYILMAZ: (Tür.) Er. - (bkz. Yılmaz).
  ERZADE: (t.f.i.) Er. - Yiğit oğlu.
  ERZAN: (Fars.) Er. 1. Ucuz, bol. 2. Uygun, münasip, layık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ESAD: (Ar.) Er. 1. Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
  ESED: (Ar.) Er. - Arslan. Gazanfer. Haydar. Cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır.
  ESEDÜ'D-DİN: (Ar.) Er. - Dinin arslara. - Şeref lakabıdır.
   
 15. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.135
  Beğenilen Mesajlar:
  1.158
  Ödül Puanları:
  113
  ESEDULLAH: (Ar.) Er. - (Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç.
  ESEN: (Tür.) Er. - Sağ, salim, sağlıklı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ESENBOĞA: (Tür.) Er. - (bkz. Esen).
  ESENDAĞ: (Tür.) Er. - Dağ gibi güven verici ve sağlam yaptı.
  ESENER: (Tür.) Er. - Sağlıklı, rahat kimse.
  ESENGÜL: (Tür.) Ka. - Canlı, dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül.
  ESENTÜRK: (Tür.) Er. - Güçlü, kuvvetli, sağlıklı Türk.
  ESER: (Ar.) Er. 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ESİN: (Tür.) Ka. -1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım.
  ESLEK: (Tür.) Er. 1. Çalışkan, gayretli. 2. Yumuşak başlı, uysal. 3. Atik, çevik.
  EŞLEM: (Ar.) Er. 1. En selamatli, en emin, en doğru yol. 2. Kendisini bütünüyle Allah'ın dinine adamış, Silm'e girmiş mü'min. - Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
  ESMA: (Ar.) Ka. 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. - Esmaü'l-Hüsna: Allah'ın güzel isimleri. - Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır.
  ESMAHAN: - (bkz. Esma).
  ESMAN: (Ar.) Ka. - Bedeller, kıymetler, değerler.
  ESME: (Tür.) Ka. - Esmek fiili.
  ESMER: (Ar.) Ka. - (bkz. Esved).
  ESMERAY: (a.t.i.) Ka. - Siyah ay, buğday renkli, karayağız.
  ESRA: (Ar.) Ka. - Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk.
  ESVED: (Ar.) Ka. - Siyah, kara.
  EŞ'ARİ: (Ar.) Er. - Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır.
  EŞAY: (Tür.) Er. - Ay kadar güzel.
  EŞCA: (Ar.) Er. - En cesur, en yiğit kişi.
  EŞFAK: (Ar.) Er. - Daha şefkatli, çok merhametli.
  EŞİR: (Ar.) Er. - Çok sevinçli.
  EŞRAF: (Ar.) Er. 1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
  EŞREF: (Ar.) Er. - Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devrinde kullanılan bir çeşit gümüş para. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethettikten sonra burada bastırdığı para. Eşrefoğlu Rumi: Kadiri tarikatının bir kolu olan Eşrefîyye adlı ekolün kurucusu.
  ETEM: (Ar.) Er. - Daha tam daha noksansız, mükemmel. - (bkz. Ekmel).
  ETHEM: (Ar.) Er. - (bkz. Edhem).
  EVCAN: (Tür.) Er. - Evdeki insan evcimen.
  EVCİMEN: (Tür.) Er. - Evine, ailesine bağlı. Ev işlerinde becerikli.
  EVDEGÜL: (Tür.) Ka. - Güzel kız.
  EVFA: (Ar.) Er. Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran.
  EVİN: (Tür.) Ka. - Tohum, tane, öz cevher.
  EVİRGEN: (Tür.) Er. - İşini bilen, tedbirli kimse.
  EVLA: (Ar.) Ka. - Daha uygun, daha layık, daha iyi üstün. Hayırlı amel.
  EVLİYA: (Ar.) 1. Veliler. 2. Allah'ın dostları. 3. İman edip salih amel işleyenler. 4. Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenler. 5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.
  EVNUR: (Tür.) Ka. - (bkz. Evdegül)
  EVRA: (Fars.) Ka. - Hisar.
  EVREN: (Tür.) Er. 1. Büyük yılan, ejderha. 2. Felek, zaman. 3. Kainat, dünya. 4. Yaşanılan vasat.
  EVRENSEL: (Tür.) Er. - "Alemşümül" karşılığı olarak. - Fransızca "Universal'e benzetilerek kullanılır.
  EVSAN: (Ar.) - Pullar, harçlar (bkz. Esnam). - İsim olarak kullanılmaz.
  EVVAH: (Ar.) Er. 1. Çok ah eden. 2. Çok dua eden. 3. Merhametli. 4. İmanı sağlam. 5. Din bilgisi çok geniş olan kimse. 6. Kur'an-ı Kerimde bu isimle Hz.İbrahim vasıflandırılmıştır.
  EVVEL: (Ar.) 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah'ın 99 isiminden biri.
  EYGÜL: (Tür.) - İyi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EYLÜL: (Ar.) Ka. - Sonbahar'ın ilk ayı.
  EYMEN: (Ar.) Er. 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.
  EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.
  EZAMET: (Ar.) Ka. - (bkz. Azamet). 1. Büyüklük, ululuk. 2. Çalım, kıvrım.
  EZELHAN: (a.t.i.) Er. - (bkz. Ezel).
  EZFER: (Ar.) Ka. - Güzel kokulu.
  EZGİ: (Tür.) Ka. 1. Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran şeşname. 2. Makamla söylenen manzum söz. 3. Beste (bkz. Beste).
  EZGÜ: (Tür.) - Makam, hava. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EZHAN: (Ar.) - İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EZHERAN: (Ar.) - Ay ve güneş. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EZNEV: (Fars.) - Yeni baştan, yeniden. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
  EZRAK: (Ar.) - Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

  - F -

  FADALE: (Ar.) Er. 1. Faziletli. 2. Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur.
  FADIL: (Ar.) Er. - (bkz. Fâzıl).
  FADİLE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fazıl).
  FADİME: (Tür.) Ka. - (bkz. Fatma).
  FADL: 1. İyilik. 2. Fazilet. 3. Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib: Rasulullah'ın amcası Abbas (r.a.)'ın oğludur.
  FAHAMET: (Ar.) Ka. 1. Fahimlik, ululuk. 2. İtibar, kıymet, değer.
  FAHHAR: (Ar.) Er. 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı.
  FAHİM: (Ar.) Er. 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan.
  FAHİME: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahim).
  FAHİR: (Ar.) Er. 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel.
  FAHİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahir).
  FAHREDDİN: (Ar.) Er. - Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı.
  FAHRİ: (Ar.) Er. - Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.
  FAHRİYYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahri). İslami edebiyatla, şairlerin kendi vasıflarından, faziletlerinden ve şairlik kuvvetlerinden bahsettikleri şiirler. Daha çok kasidelerin bir bölümü bu şekildedir.
  FAHRUNNİSA: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahir). - Çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın.
  FAİK: (Ar.) Er. 1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan.
  FAİKA: (Ar.) Ka. - (bkz. Faik).
  FAİZ: (Ar.) Er. - Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir.
  FAİZA: (Ar.) Ka. - (bkz. Faiz).
  FAKI: (Tür.) Er. - Fakih'ten bozma kelime. Anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan.
  FAKİH: (Ar.) Er. l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.
  FALİH: (Ar.) Er. 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken.
  FARABİ: (t.h.i.) Er. - 870-950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallim-i sani (Aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. Asıl adı "Ebu Nasır Muhammed'tir.
  FARİS: (Ar.) Er. 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.
  FARİSE: (Ar.) Ka. - (bkz. Faris).
  FARUK: (Ar.) Er. 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. - Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır.
  FARÛKİ: (Ar.) Er. - Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.
  FARYAB: (Fars.) Er. 1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer. 2. Eski Horasan'da Delh'e yakın bir şehir.
  FATİH: (Ar.) Er. 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. - İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan.
  FATİN: (Ar.) Er. 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık.
  FATÎNE: (Ar.) Ka. - ((bkz. Fatin).
  FATIMA: (Ar) Ka. 1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.- Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605'te Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)'tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra'dır.
  FATMAGÜL: (Ar.) Ka. - (bkz. Fatma).
  FATMANUR: (Ar.) Ka. - (bkz. Fatma).
  FAYİH: (Ar.) Er. - Kendiliğinden dağılan güzel koku.
  FAYİHA: (Ar.) Ka. 1. Çiçek veya meyve kokusu. 2. Güzel kokulu nesne.
  FAYSAL: (Ar.) Er. 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim.
  FAZIL: (Ar.) Er. 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. - (bkz. Faik, Fadıl).
  FAZILA: (Ar.) Ka. - (bkz. Fazıl).
  FAZİLET: (Ar.) Ka. 1. İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf. 2. Kişiyi, ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet. 3. İnsanın yaratılışındaki iyilik, iyi huy, erdem. 4. İyi anlak, iffet. - (bkz. Erdem).
  FAZLI: (Ar.) Er. 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.
  FAZLULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü.
  FECRİ: (Ar.) Er. - Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.
  FECRİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fecri).
  FEDAİ: (Ar.) Er. l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş.
  FEDAKÂR: (Fars) Er. - Birleşik isim. Kendini veya şahsi menfaatlerini esirgemeyen.
  FEDAYİCAN: (a.f.i.) Er. - Canını vermeye hazır, canını verme.
  FEHAMET: (Ar.) Ka. - (bkz. Fahamet).
  FEHİM: (Ar.) Er. - Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.
  FEHMİ: (Ar.) Er. - Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim).
  FEHMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fehmi).
  FELAH: (Ar.) Er. - Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık.
  FELAK: (Ar.). 1. Gün ağarması. 2. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresinin adı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  FELİN: (Ar.) - Mantar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  FENER: (Yun.) Er. - İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza.
  FERAĞ: (Fars.) Er. - Serin rüzgar.
  FERAH: (Ar.) Ka. 1. Gönül açıklığı. 2. Sevinç, scvinme.
  FERAHENGİZ: (f.b.i.) Ka. - Ünlü bir çeşit lale.
  FERAHET: (Fars.) - Şan ve şeref. -Erkek ve kadın adı.
  FERAHFEZA: (a.f.i.) Ka. 1. Ferah artıran. 2. Türk müziğinin mürekkeb makamlarından. 3. Meşhur bir lale türü.
  FERAHNA: (Fars.) Ka. 1. Bolluk, genişlik. 2. Geniş yer.
  FERAHNAK: (a.f.b.s.) Ka. - Sevinçli. - Türk müziğinin mürekkeb makamlarından.
  FERAHNAZ: (Fars.) Ka. - Nazlı kız.
  FERAHŞAN: (a.f.b.s.) Ka. 1. Sevinç veren. 2. Ferah saçan.
  FERAMUŞ: (Fars.) Er. - Unutma, hatırdan çıkma, nisyan.
  FERASET: (Ar.) Ka. - Anlayışlılık, çabuk seziş.
  FERAY: (Fars.) Ka. - Aydınlık, parlak ay, canlılık, süs, zinet.
  FERDA: (Fars.) Ka. 1. Yarın. 2. Gelecek zaman, ati. 3. Ahiret, öbür dünya.
  FERDANE: (Ar.) Ka. - Tekli, yalnız.
  FERDİ: (Ar.) Er. - Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.
  FERDİYYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ferdi).
  FEREC: (Ar.) Er. 1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2. Zafer.
  FERHAD: (f.h.i.) Er. - Anadolu Anonimi'nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahramanı olup Şirin'in aşıkıdır. - (bkz. Ferhat).
  FERHAL: (Fars.) Ka. Kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç.
  FERHAN: (Ar.) Er. 1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun.
  FERHAT: (Ar.) Er. - Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad).
  FERHUNDE: (Fars.) Ka. - Mübarek, mesut, meymenetli, kutlu, uğurlu.
  FERİD: (Ar.) Er. - Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
   
Osmanlı isimleri ve anlamları neler biliyor musunuz ? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kelimelerin gizli anlamlarini biliyor musunuz?

  Kelimelerin gizli anlamlarini biliyor musunuz?

  Kelimelerin gizli anlamları .... Nanosaniye : Trafikte isigin yesile donmesi ve arkadakinin korna calmasi arasinda gecen sure. Futbol (PC) : Kadinlarin kocalari yerine bilmeden evlendikleri eglence. Hardware : Bilgisayarin software arizasi nedeniyle bozulmasi durumunda Yumruklanan kismi. Ekip calismasi : Butun suclari ekibin geri kalanina yuklemeyi saglayan Calisma bicimi. Doktor:...
 2. Osmanlı Padişah Tuğraları ve Anlamları

  Osmanlı Padişah Tuğraları ve Anlamları

  TUĞRALAR OSMANLI PADİŞAHLARININ SİMGESİ VE İMZASIYDI Osmanlı padişahlarının tuğraları sanatsal açıdan ayrıcalıklı bir konuma sahip. Tasarım ilkeleri kaligrafik zenginlik ve biçimsel anlamda hat sanatında tek örnektir. İçinde müzik de vardır resim de. Tarih de vardır hayal gücü de. Tuğra bu anlatım gücünü ve zenginli ini belgesel boyutu yanında sanatsal gücünden de alır ancak çoğu...
 3. İnternetin Uzantıları Neler ve İnternetin Uzantıların isimleri ve anlamları

  İnternetin Uzantıları Neler ve İnternetin Uzantıların isimleri ve anlamları

  selam arkadaşlar ben sizden İnternetin Uzantıları neler yazmanızı rica ediyorum ve mümkünse İnternetin Uzantılarının isimlerini ve o isimlerinin anlamlarını da yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden çok mersi
 4. Saç Boyalarındaki Numaraların Anlamını Biliyor musunuz?

  Saç Boyalarındaki Numaraların Anlamını Biliyor musunuz?

  saç boyalarındaki numaraların anlamları saç boyalarındaki renk numaralarının anlamları saç boyalarında numaraların anlamı Sevgili melekler, saçımızın rengini değiştirmek istediğimizde genelde boya kutularındaki resimlere ve en fazla kendi saç rengimize oturup oturmayacağına bakarız. Saçımız koyu renkse açık rengin evde kendi boyamamızla tutmayacağını bilir, ona göre renk bakarız. Ya da...
 5. Allah'ın İsimleri ve Anlamları

  Allah'ın İsimleri ve Anlamları

  Allahın 99 ismi ve anlamı Allahın 99 ismi nedir Allahın isimleri Tüm canlıları ve kainatı yaradan yüce Allah'ın 99 ismi ve anlamı sizlerle birlikte... Allah (c.c) Hakiki (gerçek) ve mutlak (kayıtsız, şartsız) olarak «VAR» ve «BİR» olan; eşi, benzeri ve ortağı asla bulunmayan Yüce Rabb'imizin has (özel) ve en büyük ismi şerifidir. «Allah» Lafzı Celali, diğer mübarek isimlerinin delalet...

Sayfayı Paylaş