Protez, iyileştirme araç ve gereçleri için ödeme yapacak mıyım?

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Protez, iyileştirme araç ve gereçleri için ödeme yapacak mıyım?
ssk diş ödemeleri ssk diş protez protez ödemeleri ödemesi ödemesi
Protez, iyileştirme araç ve gereçleri için ödeme yapacak mıyım?

Mevcut uygulamada sigortalılardan protez, ortez, iyileştirme araç ve gereçleri için belli miktarlarda katılım payı alınmaktadır. Yeni düzenleme ile bu konuda genel anlamda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, söz konusu hizmetlerden katılım payı alınmaya devam edilecektir.

Yapılan düzenlemede, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler için herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 
Üst