Reiki hakkında önemli sorular ve cevaplar

  • Konbuyu başlatan perihan24
  • Başlangıç tarihi
P

perihan24

Yeni Üye
Üye
Reiki hakkında önemli sorular ve cevaplar
Usui Reiki inisiye tekrarları programı dahilindeki yapılan uygulamalarda, hocamız İsmail Bülbül’ün karşılaştığı sorular ve verdiği cevaplar:Soru: Çakralar inisiye ile bir kere açıldıktan sonra bir daha ömür boyu tıkanmaz diyorsunuz. Ama benim önceki Reiki öğretmenim kök çakranı tıkamışsın, çalış gibi ödevler veriyordu. Benim de kafam karıştı. Aydınlatabilir misiniz?

Cevap: İnisiye işleminin amacı zaten aura kanallarını açmak ve dolayısı ile tüm çakraları açıp dengeye kavuşturmaktır. Ve bir daha da çakraların tıkanması söz konusu değildir. Hatta kişi Reiki’yi hiç kullanmasa bile çakraları asla tıkanmaz. Ama çakralar kirlenebilir. Bunun nedeni de, negatif enerjiler, kişinin duygusal, fiziksel, ruhsal sorunları ilgili çakraların kirlenmesine neden olabilir.

Eğer kişiyi inisiye eden Master inisiye işlemini eksik yada uygulanması gereken tekniklerine tam riayet etmeden yapmışsa, o inisiye tam olarak gerçekleşmemiş dolayısı ile de çakraların hepsi açılmamış demektir. Kişi inisiye olduktan sonra herhangi bir çakrasında tıkanma gibi bir problem yaşıyorsa bu o çakranın inisiyeden sonra tıkandığından değil aslında hiç açılmamış olmasındandır.

Eğer bu tarz söylemlerde bulunan hatta tıkanık çakralarına çalış diyen Masterlar varsa, onların Reiki’yi, İnisiye işlemini bildiğinden ve gerçek bir Master Teacher olduğundan şüphe duymalısınız.
Soru: Gittiğimiz dernekte Masterlar kendi çakralarının da tıkanıyor olduğundan bahsetmişlerdi. Ve bizleri de sık sık çakralarımızın tıkanabileceği hakkında uyarmışlardı. Hatta benim özellikle kök çarka ve sakral çakram problemli, bunları açmak için Kundalini Reiki almamı, bunun bir çözüm olabileceğini bana önerdi. Ben de aldım ama eskisinden bile kendimi çok kötü hissediyorum, tüm düzenim bozuldu.


Cevap: Usui Reiki temel olan ve İlahi bir enerjidir. Bu enerjinin diğer sözde enerjilerle karıştırılması ve çerez halinde sunulması bir çare değildir. Eğer tıkanık bir çarka varsa buna çözüm olarak yeni bir enerji sistemi inisiye etmek yerine, o kişiye doğru düzgün bir Usui Reiki inisiyesi yapılmalıdır. Adı Reiki öğretmeni olan kişilerin Reiki bu şekilde anlamış olması ve bu şekilde uygulaması anlaşılacak gibi değildir.


Soru: Hocam ben Reiki 1 ‘i aldım ve daha sonra hocamın sitesindeki bilgilere baktığımda, Reiki 1 aşamasının içeriğinde , “öğrencinin ilk 3 çakrasının( tepe çakra, 3. göz çakra ve boğaz çakra) açılma işlemidir” yazıyordu. Yani benim sadece ilk 3 çakram açıldı. Bununla birlikte çevremdekilere Reiki’yi uygulayabiliyordum, onlar memnun kalıyordu fakat ben yaşamımda farklı sorunlar yaşamaya başladım ve tamamen kabuğuma çekilmiş, dünyevi ve maddi şeylerden ilgi ve alakamı çekmiş durumdayım. Bu da beni daha da asosyal yapıyor.

Cevap: Öncelikle çarka açma işlemi başladığında hepsinin açılması gerekir, bir kısmı açılıp bir kısmı bırakılmaz. Bu kişiyi tamamen denge kaybına sokar. Zen, Tasavvuf, Şamanizm vb felsefelerde de bu böyledir, çakra açma yöntemleri farklı olsa da en önemli kural, çakraların birinin açılmaya başlandıktan sonra tümünün de açılması gerektiğidir.

Bunun yanında Reiki 1 inisiyesi kişinin ilk 3 çakrasının açılmasıdır mantığıyla uygulama yapan kişilerin tek dayanağı, inisiye verdikleri kişilerin elle şifa yöntemini kullanabilir hale gelmeleridir. Bu nedenle de sonuca bakarak uyguladıklarının doğru olduğunu zannederek hareket etmeye devam etmektedirler. Oysa Reiki öğretmeni olmuş birinin tüm çakra sisteminden haberi olmalı ve çakraların açılmaya başlandıktan sonra tümünün açılması gerektiği bilgisine sahip olması gerekir.

Tepe çakra, 3. göz çakra ve boğaz çakra açıldıktan sonra enerji omuzlardan avuç içlerine kadar gider, dolayısı ile avuç içi çakraları da açılmış olur. Böylelikle enerji kişinin ellerine ulaşır ve kişi de başkalarına Reiki enerjisini verebilir. Bu kişiler de Reiki enerjisinin huzurunu ve yararını hissedebililer. Fakat Reiki kanalı olan kişinin tüm çakraları açık olmadığından boğaz çakradan enerji taşar ve böylece de kişi başında bir ağırlık ve yanma hisseder. Çünkü enerji diğer çakralara inmez ve bu da kişinin dengesini bozar.

Tepe çakra kişiyi maneviyata yönelten kişinin zihinsel olarak sezgisel bilgiler almasına olanak veren çarkadır. 3. göz çakra da tamamen zihinle ilgilidir. Yani enerjinin bu çakralarda yoğun olması ve taşması , bunun yanında da kök çakra, sakral çakra, solar plexus gibi bizi dünyaya bağlayan çakraların da hiç açılmamış olması durumunda kişi doğal olarak dünyadan kopar. Sizin yaşadığınız bu kabuğunuza çekilme ve asosyallik durumunuz da bundandır.


Soru: Denge kaybı nedir?

Cevap: Yaşadığımız evrende tüm canlıların aurası, aura kanalları dolayısı ile 7 ana enerji noktaları yani çakraları vardır. İnsan dışındaki canlılar sadece dünyanın enerjisi ile hemdem olup onunla yaşarlar. İnsan ise ayrı bir varlıktır ve yaratılmışların da en mükemmelidir; tek boyutlu değil, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak gelişir. Reiki ise Allah katından gelen saf tertemiz bir Nur’dur. Reiki kanalı olmak da sadece mükemmel yaratık insanlara hediye olarak sunulmaktadır.

Çakraların da fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönde etkileri vardır. Tepe çakra bizi ruhsal konularımızda etkilerken, kök çakra da fiziksel /dünyevi yönde etkiler. Tüm çakraların aynı anda açılması bu nedenle çok önemlidir. Tıkalı kalan bir çakra kalırsa kişi o çakranın ilgili olduğu yönde eksiklikler yaşar, negatif olarak etkilenir dolayısı ile de dengesi bozulmuş olur. Örneğin Master inisiye edeceği kişinin ayaklarına inip, ayak bileklerini tutarak oradaki yapması gereken işlemleri yapmadıkça kişinin kök çakrası açılmaz.

Soru: Reiki 1 inisiyesi neden 4 kere yapılmalıdır?


Cevap: Geleneksel aşama 3b Master’lar Reiki 1 inisiyesini arka arkaya günlerde düzenlenen 4 ayrı seansta yapmalıdırlar. Çünkü Reiki 1 aşaması çok önemlidir, kişi negatif bir varoluştan pozitif bir varoluşa geçmektedir. Kişinin aurası tamamen temizlenmedikçe, aura kanalları da açılmaz, dolayısıyla çakraları da dengeye kavuşamaz. Reiki 1’e inisiye olacak kişinin çakralarını açmak 3b aşamasında sahip olunan enerji ile 1 seansta mümkün olamaz. Bu nedenle 1, 2 ve 3. günlerde 45 ‘er dakikalık seanslarla kişinin tüm aurası tertemiz hale getirilmeli ve dördüncü gün ise Reiki 1 inisiyesi yapılmalıdır. Aksi taktirde Reiki 3b aşamasında olan Master Teacherlerin 5 dakika, 20 dakika gibi zaman içerisinde yaptıklarını iddia ettikleri inisiyelerin geçerliliği söz konusu değildir. Bu ihmalkarlık, inisiye olan kişinin gelecekteki yaşamını allak bullak edebilir. Çünkü tıkalı bir çakra fiziksel ve psikolojik olarak hemen bir belirti göstermez ama birkaç yıl içinde kişi kendisini birden çeşitli problemlerin içerisinde bulursa, bunun nedenin eksik inisiye sonucu tıkalı olan çakraları olduğunun farkında bile olmaz.

Reiki 1 inisiyesi 5ve 6. aşama olan Grandmaster’lık aşamasından sonra 1 seansta yapılabilinir, ama ben yine de iç huzurum açısından 12. Aşamaya gelene kadar Reiki 1 inisiyesini 4 seansta, Reiki 2 inisiyesini ise 2 seansta yapıyordum.
Soru: Reiki 1 inisiyesinin ertesi günü Reiki 2 inisiyemi aldım. Ve kendimi o gün bugündür ayaklarım yerden kesik gibi, yeryüzüne ait hissetmiyorum. Dünya ile ilgili hiçbir şeye, işime, aileme adapte olamıyorum. Bunun nedeni arka arkaya inisiye olmam mıdır?

Cevap: Öncelikle Reiki 1 inisiyesi 3b Master’ları tarafından 4 seansta ancak yapılabilinir. Reiki inisiyesi teknikleri olan bir işlemdir. Ben yaptım oldu, ben niyet ettim oldu mantığı asla kabul edilemez. Çünkü söz konusu olan kişinin mevcut ve gelecekteki yaşamıdır.

İkincisi ise Reiki 1 süreci en az 3 ay geçmedikten sonra Reiki 2 inisiyesi asla verilemez. Bu kesinlikle yanlıştır, Reiki 1 başlı başına bir arınma ve inisiye olan kişinin kendisini, evreni, Yaradan’ını keşfetme sürecidir. Bu gelişim sağlanmadan asla Reiki 2 inisiyesi verilemez. Verilip de o kişiye 3 sembolün ağırlığı yüklenemez.

Reiki somut bir kavram değildir. Reiki İnisiyesinin nasıl yapıldığı da son zamanlara kadar hep gizli tutulmuştur. Bu nedenle Reiki inisiyesi olacak kişinin önceden böyle bir bilgisi olmadığından onu inisiye eden Master’ı doğru mu, yanlış mı yapıyor diye sorgulama şansı da olamamıştır.Soru: Benim önceki inisiyem, bireysel değil, toplu halde yapıldı. Toplu inisiye yapılabilinir mi?

Cevap: Tabi ki de yapılamaz. Daha önce de defalarca bahsettiğimiz gibi inisiyeler bire bir yapılmalıdır. İnisiye işlemi, teknikleri olan, özen ve hassasiyet isteyen, sorumluluk sahibi kişilerce yapılabilecek bir şeydir.


Soru: Astral seyehatin eğitimi verilebilir mi?

Cevap: Astral seyahat denilen olay zihinsel olarak yaşanır. Kişi tüm negatif enerjilerden ve korkularından arınmadıkça da bu olay asla gerçekleşmez. Kişi hazır olduğunda bu kendiliğinden oluşan, Allah’ın kişiye bir hediyesidir. Özel olarak yaşanır, sırdır ve paylaşılmaz.

Bunun yanında bu olayın gerçekleşmesi için her hangi bir aktivite, alıştırma yapılmaz. Yapılıyorsa da yanlıştır ve zararlıdır. Dolayısı ile Astral seyahatin de şöyle oturulmalı, şöyle konsantre olunmalı gibi bir eğitimi de yoktur.

Bazı kişilerin ben Astral yapıyorum gibi deyimleri sadece birer özlemden ibarettir. Gerçek Astral yapan kişiler bunu asla ifşa etmezler.

Alıntıdır
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
GüneşVeAy
GüneşVeAy
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
*MeleK*
*MeleK*
THESECRET
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
THESECRET
THESECRET
Üst