Renk körlüğü nedenleri belirtileri tedavisi

Uzman SühaN

Administrator
Renk körlüğü nedenleri belirtileri tedavisi
Renk körlüğü veya renk görme eksikliği, belirli renkleri veya renk tonlarını bir dereceye kadar ayırmada yetersiz kalmaya neden olan göz koşullarıdır. Renk körü, bir insanın yalnızca siyah beyaz görebileceği anlamına gelmez.Çoğumuz ortak bir renk görme duyusal deneyimi paylaşıyoruz. Bununla birlikte, bazı insanların renk görme eksikliği vardır; bu da renk algılamalarının çoğumuzun gördüklerinden farklı olduğu anlamına gelir. Bu eksikliklerin en şiddetli biçimleri renk körlüğü olarak adlandırılır. Renk körlüğü olan insanlar geri kalanımız için açık renkler arasındaki farklılıkların farkında değildir. Daha şiddetli renk körlüğü türlerine sahip olmayan insanlar, bir klinikte veya laboratuarda test edilmedikçe durumlarının farkında bile olmayabilir.

renk körülüğü 1.jpgRenkleri nasıl görürüz ?Kalıtsal renk körlüğü anormal fotopigmentlerden kaynaklanır. Bu renk tespit molekülleri, koni hücreleri adı verilen, retinadaki koni şeklindeki hücrelerde bulunur. İnsanlarda, vücut için fotopigment yapmak için birkaç gen gereklidir ve bu genlerdeki kusurlar renk körlüğüne neden olabilir.Çoğu renk körlüğü insanları diğer insanlar kadar net görürler, ancak kırmızı, yeşil veya mavi ışığı tam olarak göremezler. Farklı renk körlüğü türleri vardır ve insanların herhangi bir rengi hiç göremediği nadir rastlanan durumlar vardır.

Renk körü olduğumu nasıl anlarım ?

Renk körlüğünün belirtileri kişiden kişiye değişir. Renk körlüğü olan birçok kişi, parlak renklerin nasıl göründüğünü görmekte zorlanmaktadır. Diğer insanlar benzer renkler arasındaki farkı söyleyemez.Birçok uzman renk körlüğü semptomlarının bazı insanlarda durumundan habersiz oldukları kadar hafif olabileceğini belirtiyor.

renk körülüğü.jpg


Bu fotoğrafın her iki yanındaki sonbahar renkleri sizin için aynı mı görünüyor? Eğer öyleyse, kırmızı-yeşil renk körlüğüne sahip olabilirsiniz.


Renk körüğü nedenleri nelerdir ?

Retina, farklı renk ve parlaklık derecelerinde nesneleri görmemize yardımcı olan çubuklar ve koniler içerir. Koniler, renklerin ve bu renklerin farklı renk tonlarını ayırmamıza olanak tanıyan fotoreseptörlerdir.

Koniler, bir dizi dalga boyuna özgü ışığa duyarlı pigmentler içerir. Üç farklı koni türü vardır, bunlardan biri kısa dalga boylarına veya mavi renge duyarlıdır ; Biri orta dalga boylarına duyarlı veya yeşil renk ; Ve diğeri daha uzun dalga boylarına duyarlı veya kırmızı renk .

Koniler bu dalgaboyların arasındaki farklılıkları ayırt edemediğinde, renk aralığını farklı görüyoruz. Yeşil ve kırmızı renklerden sorumlu konilerin olmaması parlaklığa duyarlılığı da etkiler. Kırmızı-yeşil renk körlüğü, mavi veya sarı renk körlüğünden daha yaygındır.

Bazen renk körlüğü, göze, optik sinir ya da beynin renk bilgisini işleyen kısımlarına fiziksel veya kimyasal hasar neden olabilir. Renkli görme de yaşla birlikte, çoğunlukla katarakt yüzünden göz tansiyonunun bulutlanması ve sararması nedeniyle düşebilir.Erkekler kadınlara göre renk körlüğüne a daha yatkındır, çünkü en yaygın, kalıtsal renk körlüğünden sorumlu olan genler X kromozomu üzerindedir. Erkekler yalnızca bir X kromozomuna sahipken dişiler iki X kromozomuna sahiptir. Dişilerde, X kromozomlarının sadece birinde bulunan işlevsel bir gen, diğerindeki kayıpları telafi etmek için yeterlidir.Kalıtsal renk körlüğü, doğumda mevcut olabilir, çocukluktan başlar veya yetişkin yıllara kadar görünmez. ( Genler, kromozom adı verilen yapılar üzerinde bir araya getirilir. Her kromozomun bir kopyası, anne ve babaya, yumurta ve sperm hücreleri yoluyla kavuşur. Cinsiyet kromozomları olarak bilinen X ve Y kromozomları bir kişinin kadın (XX) veya erkek (XY) doğup büyümediğini ve cinsiyete bağlı olmayan diğer özellikleri taşıdığını belirler. )

Renk nasıl görülebilir?

Çilek ne renktir ? Çoğumuz kırmızı diyebilir, ancak hepimiz aynı kırmızıyı görüyor muyuz? Renkli görüş, ışığın farklı özelliklerini algılamak için birlikte çalışan gözlerimize ve beynimize bağlıdır.

Aslında kendi başına algılanan renklerin karışımı, derin maviden derin kırmızıya görsel spektruma kadar uzanmasına rağmen, dünyamızı beyaz renkte aydınlatan doğal ve yapay ışığı görüyoruz. Yağmur, güneş ışığını bir gökkuşağına ayırdığında veya beyaz bir ışığı çok renkli bir banda ayıran bir cam prizma ile göründüğünde bunu görebilirsiniz. Işık rengi dalga boyu ile belirlenir . Daha uzun dalga boyu kırmızı ışığa ve daha kısa dalga boyuna karşılık gelir mavi ışığa karşılık gelir.

Çilek ve diğer nesneler bazı dalga boylarındaki ışıkları yansıtır ve diğerlerini absorbe eder. Yansıyan ışığı renk olarak algılıyoruz. Yani bir çilek kırmızıdır çünkü yüzeyi yalnızca kırmızı olarak gördüğümüz uzun dalga boylarını yansıtır ve diğerlerini absorbe eder. Bir nesne tüm dalga boylarını yansıtıyorsa beyaz, tüm dalga boylarını emdiği zaman siyah görünür.


Farklı renk körlüğü türleri nelerdir?

Renk körlüğünün en yaygın türleri kalıtsaldır. Bunlar, koni içinde bulunan fotopigmentleri yapmak için talimatları içeren genlerdeki kusurların sonucudur. Bazı kusurlar, parlaklığın ışığa karşı hassasiyetini değiştirir; örneğin, daha derine inen kırmızıya biraz daha hassas ve yeşilden daha az duyarlı olabilir. Diğer kusurlar, bir fotopigment kaybına neden olabilir. Kusurun tipine ve etkilenen koni, kırmızı, yeşil veya mavi renk görme ile ortaya çıkabilir.

Renk körlüğü tedavileri var mı?

Göz bakımı profesyonelleri renk körlüğünü teşhis etmek için çeşitli testler uygularlar. Bu testler, belirli renk körlüğü türlerini hızlıca teşhis edebilir.Renk körlüğü için herhangi bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, kırmızı-yeşil renk körlüğü olan insanlar, renkleri daha doğru algılamasına yardımcı olmak için özel bir dizi lens kullanabilirler. Bu mercekler yalnızca açık havada aydınlatma koşullarında kullanılabilir. Görme yardımları, insanlara renk körlüğüyle baş etmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Örneğin, renk körlüğüne sahip kişilerin renkler arasında ayrım yapmasına yardımcı olan iPhone ve iPad uygulamaları var. Bu uygulamalardan bazıları, kullanıcıların bir fotoğrafı çekip fotoğrafın herhangi bir yerine dokunarak o bölgenin rengini görmelerini sağlar. Daha sofistike uygulamalar renkleri ve tonları bulmalarını sağlar. Bu tür uygulamalar, muz gibi olgunlaşmış meyvelerin seçilmesinde veya giysileri seçerken tamamlayıcı renkler bulmada yardımcı olabilir.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Renk körlüğüne sahip kişilerin renkler arasında ayrım yapmasına yardımcı olan iPhone ve iPad uygulamaları var.Bunu yeni öğrendim. Renk körlüğü problemi olanlar için çok iyi bir uygulama .
 

Uzman SühaN

Administrator
Renk körlüğü, renk koni hücrelerinden biri veya daha fazlası yoksa, işlev görmüyorsa veya normalden farklı renk algıladığında ortaya çıkabilir. Şiddetli renk körlüğü üç koni hücresinin hiç yokluğunda oluşur ve üç koni hücresinin tamamı olduğunda hafif renk körlüğü oluşur, ancak bir koni hücresi normalden farklı bir renk tespit etmek için anormal şekilde işlev görür.Farklı renk körlüğü dereceleri vardır. Hafif renk eksikliği olan bazı insanlar normalde iyi ışıkla renkleri görebilir ancak loş ışıkta zorlanırlar. Diğerleri herhangi bir ışık altında belirli renkleri ayırt edemezler. Her şeyin gri tonlarında görüldüğü en ciddi renk körü körlüğü biçimi nadirdir. Renk körlüğü genellikle her iki gözü de eşit derecede etkiler ve yaşam boyu sabit kalır.
 

Uzman SühaN

Administrator
Çoğu renk görme problemi kalıtsaldır ve doğumda görülür.Renk körlüğü olan bir kişi, kırmızı, yeşil, mavi veya bu renklerin karışımlarını görmekte zorlanır. En yaygın türü kırmızı-yeşil renk körlüğüdür; kırmızı-yeşil renk aynı renktedir.Kalıtsal renk körlüğü anormal fotopigmentlerden kaynaklanır. Bu renk tespit molekülleri, koni hücreleri adı verilen, retinadaki koni şeklindeki hücrelerde bulunur. İnsanlarda, vücut için fotopigment yapmak için birkaç gen gereklidir ve bu genlerdeki kusurlar renk körlüğüne neden olabilir.Renk körlüğünün en yaygın nedeni, gözdeki üç renk algılama konisi grubunun bir veya daha fazlasının geliştirilmesinde kalıtsal bir hatadır . Renk körlüğünün en yaygın biçimlerinden sorumlu genler X kromozomu üzerinde olduğu için, erkekler dişilere göre renk körü olma ihtimali daha yüksektir . Renk körlüğü için herhangi bir tedavi yoktur.
 

Uzman SühaN

Administrator
Renk körlüğü genellikle genetik (kalıtsal) bir durumdur (onunla doğarsınız). Kırmızı / yeşil ve mavi renk körlüğü genellikle ailenden geçer. Durumdan sorumlu gen, X kromozomu üzerinde taşınır ve bu yüzden daha çok erkek kadından etkilenir.Bazı insanlar aynı zamanda diyabet, multipl skleroz, bazı karaciğer hastalıkları ve neredeyse tüm göz hastalıkları gibi uzun süredir devam eden hastalıkların sonucu olarak bu durumu alırlar. Renk görme eksikliğinin etkileri, kusura bağlı olarak hafif, orta veya şiddetli olabilir. Kalıtsal renk körlüğünüz varsa, durumunuz yaşam boyunca aynı kalır
 

Uzman SühaN

Administrator
Renk körlüğü, renkleri normal şekilde göremediğinizde oluşur İnsan gözündeki renk algılaması, üç farklı koni türü tarafından oluşturulur . Her tür belirli bir dalga boyu ışığına ( kırmızı, yeşil ve mavi ) duyarlıdır ve bu nedenle algılanan her renk, bu üç koni türünden bir uyarı karışımıdır.Retinada (gözün arka kısmını aydınlatan ışığa duyarlı doku) ışık algılayan iki tür hücre vardır: çubuklar ve koniler. Çubuklar yalnızca açık ve koyu renkleri algılar ve düşük ışık seviyelerine karşı çok hassastırlar. Koni hücreleri rengi algılar ve görme merkezinizin yakınında yoğunlaşır. Kırmızı, yeşil ve mavi renkli gören üç çeşit koni vardır. Beyin, renk algılamamızı belirlemek için bu üç renk koni hücresinden gelen girdileri kullanır.
 

Uzman SühaN

Administrator
Renk körlüğü, göz retinasında bulunan ışığa duyarlı hücrelerin bir veya daha fazlasının belirli renklere nasıl tepki verdiğine dair bir farklılığın yol açtığı genetik bir durumdur. Koniler denilen bu hücreler, ışığın dalga boylarını algılar ve retinanın renkleri birbirlerinden ayırt etmesini sağlar. Bir veya daha fazla koni içindeki duyarlılıktaki bu fark, bir kişinin renk körü olmasını sağlayabilir. Renk körlüğü belirtileri Renkler arasında ayrım yapma zorluğu,Aynı rengin tonlarını görememe dir. Renk körlüğünün tam fiziksel nedenleri hala araştırılmaktadır ancak renk körlüğünün genellikle hatalı konilerden kaynaklandığına, ancak bazen konilden beyne giden yolda meydana gelen bir arıza olduğuna inanılmaktadır.Renk körlüğü olan çoğu insan, kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt edemez.
 
Üst