sagopa kajmer herkes

M

Misafir

Forum Okuru
sagopa kajmer herkes
sagopa kajmer
sagopa kajmer herkes, ?ark?s?, ?ark? sözü, sözleri burada arkada?lar


Sagopa Kajmer hayranlar?, sizleri buraya alal?m. Çünkü Sagopa'n?n "Herkes" adl? ?ark?s?n? hepbirlikte söyleyecek, kendimizden geçece?iz :D Ama önce ?ark?n?n sözlerini ö?renece?iz demi ama :A:A

Hadi Melek'ler, ö?renin ve söyleyin :A:A


sagopa%20kajmer-226.jpgHey yov! ?ki S?f?r Bir Bir
Akl?n? Ba??na Dev?ir
Bu Senede Gerçekten Yüzüme Kar?? Dosdo?ru Gelir
Hey yov! Kajmer Sagopa Bu ??i Bilir
Hadi Gir!

Aaaaa, Sa sa sa sa sa sa Sagoooo ! Pa pa pa pa pa pa paaaa !
Çek çek go go çek çek

Bu ne hüzünlü fas?l, alabora olmamak için takan?n küreklerine as?l
Güç olsa da ya?amaya çaba göstermektir as?l. ?ntizar?na sar?l
Bayg?nsan derhal ay?l!
Buldu?un ?üpheleri biriktir. Zaman gidicidir yok sömestir
Sagopa Kajmer, Yunus'un ustal?k eseri
Üstad sanar kendini vurgudan aciz kalfa serseri
Kötü ittifaklar elbet sona erecektir bekle!
Kimse kimseyi dost gibi görmeyecek günün birinde
?nsanlar?n kalpleri üzerinde uçuyorum sal?na sal?na
Sayfalardan kanatlar?m
Ben koca kanatl? beyefendi bir kartal?m
Zeminde tepeye kur?un s?kar onca zal?m
Pençelerimle tutar?m, insanlar zal?m bal?m
Olamad?klar?m için üzgünüm beni olduklar?mla kabullen
Yapamad?klar?m? unut, yapabildiklerimle tebessümlen
A?k dudaklar?m? kilitlese de kalbimi ?air etti
O senin bildi?in a?klardan Yunus çoktan firar etti

Nakarat:
Kalp hep yumu?ak bir tabiat, dü?ünceler sert
??in asl?n? bilemessin. Yüzüne gülücükleri çarparken ne de ho?tur halin
Oysa ki, herkes bir miktar zalim
Akl?n? ba??na dev?ir, dikilmeden oca??na incir a?ac?
Saman alevine benzer ho? hal, ekseriyeti sanc?
Ne diyeyim? Herkes bir miktar zalim

Verse 2:
Ya?amak olanlar? izlemektir; Bir ?eylerin olmas?n? beklemek de?il
Ama bu geçici ?eyler Dünyas?nda kal?c? kararlar almak gerçekten de zor
Akl?m hep kalbimi batmaktan kurtar?r
Kalp yanl??lara dü?erek karar?r, kapkara olur o
Karara varamamak, kadar verememek i?te bu dert demek
Neymi?? Do?ru karar kendin için verdi?in en büyük emek
Ve Sago ister eklemek
Bir hiçsin o?lum, Bir hiçiz hepimiz gayet aç?k ve bir o kadar da net
Görmeyi bilene yollar çok, gözleri kör olana yapacak ?ey yok
Gitti?i yeri bilmeyen yolcu her yere gider çünkü her yer bir yer
Dü?man nerededir diye bakmana gerek yok o zaten ?u an sana bak?yor
Seni görüyor, sana pis pis gülüyor. Nedenlerim kendi içinde yan?l?yor ya bazen
Ama bu nedenler olmadan sonuca var?lam?yor, akl?n? buna yor!
 
Üst