1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.674
  Beğenilen Mesajlar:
  2.421
  Ödül Puanları:
  113

  Sarhoşken zina yapmanın hükmü nedir?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Hanefi ve Şafiilerin de içinde bulunduğu alimlerin büyük çoğunluğuna göre bir kimse kendi iradesiyle kendini sarhoş etmişse, bu sarhoşluk halinde yapacağı bütün muameleleri (sarhoş olmamış gibi) geçerli sayılır ve sorumlu olur. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslami, 4/129)
  - Bediüzzaman hazretlerinin konuyla ilgili fetvası da aynı doğrultudadır:

  “...Bir adam sû'-i ihtiyarıyla (özgür iradesini kötüye kullanarak), haram bir tarzda kendini sarhoş etse; tasarrufatı (yaptığı bütün olumsuz işleri), ülema-i Şeriatça aleyhinde caridir, mazur sayılmaz. Tatlik etse (eşini boşasa), talakı vaki' olur. Bir cinayet etse, ceza görür.” (Sözler, 482-483)

  - Bu fetvaya göre, kendi isteğiyle kendini sarhoş hale getirmiş bir kimsenin -kendinde/farkında olmasa da- yaptığı zina suçu, sarhoş olmadan yapmış gibi kabul edilir. Sarhoşluktan ötürü hiç bir mazereti kabul edilmez.

  - Şu anda yapılması gereken şey, ciddi bir tövbe etmektir. Hem yabancı bir erkekle halvette kalmaktan dolayı, hem zina suçundan dolayı, hem de bu suça sebebiyet veren içki içmekten dolayı samimi pişmanlık duymak ve bu işlerden uzak durmaktır. Uzak durmak için de sosyal çevreyi mümkün ölçüde değiştirmek esastır.Sual: Yüzümdeki sivilcelerimin geçmesi için evlenmemi veya geneleve gitmemi söylediler. Hatta, (Evlenmeden önce mutlaka geneleve gitmek gerektir) diyorlar. Bekara da zina haram değil midir?

  CEVAP Bunları din cahilleri söyler. Zina bekar evli herkes için çok büyük günahtır. Birkaç âyet-i kerime meali:
  (Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur.) [İsra 32]

  (Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar!) [Nur 31, 32]

  (Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler.) [Müminun 1-8]

  (Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın!) [Enam 151]
  Buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, onlarla tokalaşmayın demektir.

  Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
  (Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.) [R. Nasıhin]
  < Konu Resmi..>


  (Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.) [Taberani]

  (Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi [güzelliği, çekiciliği, albenisi] ve sevgisi gider, soğukluk başlar.) [İ. Neccar]

  (Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim.) [İ.Hibban]

  (Zina fakirliğe yol açar.) [Beyheki]

  (Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer.) [Beyheki]

  (Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.) [İbni Hibban]

  (Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır.) [Hakim]

  (Zina fakirlik getirir.) [Buhari]

  (Zinaya devam eden, putperest gibidir.) [Harâiti]

  (Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.) [Taberani]

  (Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder.) [Bezzar]

  (Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.) [Bezzar]

  (Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır) [Beyheki]

  (Bir facire [kötü] kadının fücuru [kötülüğü] bin erkeğin fücuru gibi ve bir iyi kadının iyiliği, yetmiş sıddıkın iyiliği gibidir.) [Ebu Nuaym]

  (Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır.) [Hakim]

  (Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!) [İbni Asakir]

  (Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.) [İ. Ahmed]

  (Zina eden, aynı şeye maruz kalır.) [İ.Neccar]
  ["Çalma elin kapısını, çalarlar kapını", "Eden bulur" denmiştir.]

  Göz zinası
  Sual: Zaruretsiz kadınlara bakmak ve tokalaşmak günah mıdır?
  CEVAP
  Evet günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.) [M. Enhür]

  (Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.) [Hakim]

  (Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.) [İsfehani]

  (Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.) [Taberani]

  (Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!) [Beyheki]

  (Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.) [M. Enhür]

  (Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması, o kimse için kendine helâl olmayan bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani]

  Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki:
  (Peygamber efendimiz, kendisine helâl olan kadınlardan başka, hiçbir kadınla tokalaşmadı.) [Buhari, Müslim]

  Kadınların, Kur'an-ı kerim, mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. [Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekruh olur.] (Tergibüssalat, Hadika)

  Sual: Mealden okudum, zina etmiş bir bayanla hiç mi evlenilmez?
  CEVAP
  Mealden tefsirden din öğrenilmez. Zina etmiş bayanla evlenmek caizdir. Çünkü (Zina eden kadını, başka erkekler nikah edemez) mealindeki âyet-i kerime nesh edilmiştir.

  Sual: AIDS hakkında hadis-i şerif var diyorlar doğru mudur?
  CEVAP
  Frengi ve Aids gibi bulaşıcı hastalıklar, Avrupa’dan, [Frenkten] gelmiştir. Eskiden Avrupa’dan gelen şeylere frenk malı denirdi. Frenk üzümü, frenk gömleği gibi. Fuhuşla yayılan hastalığa da, onlardan geldiği için frengi denmiştir. Bir hadis-i şerifte, (Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır) buyuruluyor. Frengi gibi, Aids de daha önce görülmemişti. Şimdiye kadar görülmemiş daha başka hastalıklar da çıkabilir. Onun için bu hadis-i şerifte bildirilen hastalığa sadece Aids demek yanlış olur. Avrupa’dan gelen Frengi, bel soğukluğu da sonradan meydana çıkmıştır.

  Sual: Zina edenin, zina ettiğiyle evlenme mecburiyeti var mıdır?
  CEVAP
  Hayır, yoktur.

  Sual: Zina edenin nikâhına zararı olur mu?
  CEVAP
  Nikâhına zararı olmaz. Fakat zina, en büyük günahlardandır.

  Sual: Zinanın zararları nelerdir?
  CEVAP
  Zinanın zararları çoktur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Zinanın dünyada üç zararı vardır:
  1- Güzelliği ve parlaklığı giderir,
  2- Fakirliğe yol açar,
  3- Ömrün kısalmasına sebep olur.
  Âhiretteki üç zararı:
  1- Allahü teâlâ gazap eder.
  2- Sorgu suali, hesabı çetin geçer.
  3- Cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur.) [Taberani]

  Göz zinası
  Sual: Zina, gayrimeşru ilişki demek değil midir? Göz zinası da deniyor. Gözle ilişki olur mu?
  CEVAP
  Zina, haram olan ilişki demekse de, harama bakmak da gözle işlenen haram oluyor. Bu harama göz zinası deniyor. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası müstehcen söz dinlemek, dilin zinası fuhuş konuşmak, ellerin zinası namahremi tutmak, ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir.) [Buhari]

  Demek ki her uzvun bir zinası oluyor. Burnun da zinası olur. Bir hadis-i şerif meali:
  (Koku sürünüp dışarı çıkan ve kokusunu duyurmak için bir topluluğun yanından geçen kadına ve ona bakana [onu koklayana] zina günahı yazılır.) [Nesai]

  Buradaki de burnun işlediği koklama zinası oluyor. Bir de, kadına bakmışsa, göz zinası da oluyor. Öperse dudak zinası işlemiş oluyor. Şehvetle veya lüzumsuz konuşursa dil zinası olur. Dokunursa veya zaruretsiz tokalaşırsa el zinası olur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Kişinin başına demir bir şişin saplanması, yabancı kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani, Beyheki]

  O halde zinanın her çeşidinden uzak durmalıdır. Kur’an-ı kerimde, (Zinaya yaklaşmayın) buyuruluyor. Bu, zinaya götürecek bütün işlerden uzak durun demektir.

  Savaş bahanesiyle
  Sual: Suriye’de Esad’ın askerleri, muhalifleri olan Sünnîlerin kadınlarına tecavüz ediyormuş. Muhalifler de, (Esad taraftarlarının kadınları savaş esiridir) diye cariye olarak kullanıyorlarmış. Bunlar uygun mudur?
  CEVAP
  Haber doğruysa, her iki tarafın yaptıkları da dinimize aykırıdır.


   
Sarhoşken zina yapmanın hükmü nedir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. İslamda zina yapmanın cezası nedir?

  İslamda zina yapmanın cezası nedir?

  Sual: Yüzümdeki sivilcelerimin geçmesi için evlenmemi veya geneleve gitmemi söylediler. Hatta, (Evlenmeden önce mutlaka geneleve gitmek gerektir) diyorlar. Bekara da zina haram değil midir? CEVAP Bunları din cahilleri söyler. Zina bekar evli herkes için çok büyük günahtır. Birkaç âyet-i kerime meali: (Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur.) [İsra 32]...
 2. Dinimizde faizin hükmü nedir?

  Dinimizde faizin hükmü nedir?

  Bugün faizin, içkinin, zinanın haram olduğunu bilmeyen müslüman yoktur. Haramlar zamanla helal olmaz. Şu kadar var ki, (Zaruretler, haram olan bir şeyi mubah kılar), fakat zaruret bitince haramlığı devam eder. Mesela susuzluktan ölecek kimsenin, şaraptan başka içecek bir şey bulamazsa, ölmeyecek kadar şarap içmesi caiz olur. Daha fazla içmesi caiz olmaz. Açlıktan ölecek kimsenin leş yemesi de...
 3. Dinimizde israfın hükmü nedir?

  Dinimizde israfın hükmü nedir?

  Malı, dinin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Dine uymayan israf, haramdır. Mürüvvete uymayan israf tenzihen mekruhtur. İsraf, malı helak etmek, faydasız hâle getirmek, faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.) [Bezzar] İsrafla...
 4. Zina cezası nedir?

  Zina cezası nedir?

  İslâm hukukunda ve bütün fıkıh kitaplarında «hudud» yani hadler, cezalar mühim bir yer işgal etmektedir. Esas itibarıyla kaynağını Kur'ân ve hadislerden alan bu hükümlerin en mühim hususiyeti, fertleri ve milleti korumak, ahlâkî çöküntüye sürükleyen felâketlere set çekmek, namus ve iffeti muhafaza etmek, fertlere hak ve hukuk mefhumunu yerleştirmek, sulh ve sükûnu te'sis etmektir. Başkalarına...
 5. Zina ve zinanın hükümleri nelerdir?

  Zina ve zinanın hükümleri nelerdir?

  Aralarında nikâh bağı olmayan yani evli olmayan kadın ve erkeğin cinsi münasebete girmesidir zina. Dinimiz İslam’ın hukukunda zina ile ilgili net hükümler bellidir. Zina dinimizce haram olduğu gibi en büyük günahlar arasındadır. Bekâr ile evli birinin cinsi münasebete girmesi zina olduğu gibi, bekârlarında cinsi münasebete evli olmadığı biriyle girmesi zinadır. Yani bekârların cinsi...

Sayfayı Paylaş