Şaşılık nedir ? Şaşılığın tedavisi varmıdır ?

Uzman SühaN

Administrator
Şaşılık nedir ? Şaşılığın tedavisi varmıdır ?
Şaşılık, her iki gözün aynı anda aynı yöne bakmadığı bir durumdur. Gözlerin birbirleriyle eş zamanlı olarak hareket etmemeleri, bir nesneye bakıldığında iki gözün farklı pozisyonlarına neden olmasından dolayı ortaya çıkar.Göz hareketini kontrol eden altı kas çiftinin bir veya daha fazlası uyumsuzdur. Bir göz, kişinin bakmak istediği nesneye sabitlenir, diğer göz başka yöne döner. Çoğunlukla her iki göz de nesnenin üzerinde sabitleme yapar. Diğer durumlarda, her zaman sabit olan aynı göz ve diğer gözün daha zayıf bir görüşü vardır.şaşılık tedavisi.jpg
Gözün karakteristik özellikleri olan gözlerin odak ve hareketini belirlemek için uzmanlaşmış şaşılıkları test etmek ve teşhis etmek için genellikle bir göz muayenesi gereklidir.Erken tanı önemlidir çünkü tedavi edilmeyen ciddi şaşılık vakaları görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerdeki daha küçük çocuklar, 3 yaşından önce göz muayenesi ile durumdan taranmaktadır.Yeni doğan bir bebeğin gözleri her zaman doğrudan nesnelerin üzerine odaklanamaz. İlk başta oldukça bağımsız olarak hareket ediyor gibi görünebilir, bazen kesişir ve bazen dışarı doğru dolaşırlar. Fakat üç ila dört aylıkken , bir bebeğin gözleri küçük nesneler üzerinde odaklanma yeteneğine sahip olmalı ve gözler düz veya paralel olmalıdır. Altı aylık bir bebek, hem uzak hem de yakın nesnelere odaklanabilmelidir.Göz veya görme problemiyle ilgili herhangi bir endişe varsa, çocuk bir göz doktoru tarafından kapsamlı bir profesyonel göz muayenesi için sevk edilmelidir.Şaşılık doğumda mevcut olabilir, ileri yaşlarda ortaya çıkabilir veya hastalık veya kaza sonucu yaşamın herhangi bir anında ortaya çıkabilir.

Şaşılık nedir belirtileri ve tedavisi nasıldır ?Bir göz muayenesinin yapılmasından önce, özellikle belirtici semptomlar, çevresel faktörler ve ilgili ilaçlar veya sağlık koşulları ile ilgili olarak hastanın öyküsünü elde etmek önemlidir.Durumun göstergesi ve belirtileri arasında şunlar olabilir:Çapraz gözler

Çift görme

Azalmış derinlik algısı

Koordinatsız hareketleri ile yanlış hizalı gözler
Down sendromu, serebral palsi ve Edwards sendromu gibi bazı sağlık durumları şaşılık ile bağlantılıdır ve bu durumdaki hastaların gözlerinde anormallikler yaşamaları daha olasıdır.Göz muayenesi tipik olarak, durumun ve kılavuz tedavi kararlarının bir sonucu olarak görme değişikliklerini belirlemek için kullanılan birkaç testten oluşur.Aşağıdaki testler şaşılık teşhisi için kullanılan göz muayenesinin bir parçası olabilir:Görme keskinliği testi: görüşteki değişiklikleri ve kısa ve uzun mesafeli görüş netliğini değerlendirmek. (örn. kısa ve uzun mesafelerde grafik üzerinde harf okuma)

Korneal ışık refleks testi: değişikliklerin telafisi için gerekli olan lens gücünün kararında yararlı olan kırılma hatasının boyutunu belirlemek için kullanılır.

Hizalama ve odaklama testi: gözlerin hareket, odak ve birliklerini değerlendirmek.

Retina muayenesi : Gözün fiziksel yapısının gözlenmesi ve diğer semptomların ortaya çıkmasına neden olabilecek göz hastalıklarının varlığını kontrol etmek.

Gözü açma kapama: gözlerin sapmasını ve hareketini ölçmek için.
şaşılık.jpg
Bu testlerin sonuçları, tedavi seçimine rehberlik etmenin yanı sıra, durumun varlığını ve ciddiyetini anlamada yararlıdır.Bazı hastalara diğer ilgili sağlık koşullarının katılımını sağlamak için daha fazla test gerektirebilir. Örneğin, serebral palsi ve Guillain-Barre sendromu gibi durumları kontrol etmek için yaygın bir nörolojik muayene yapılır.
Gözler, normal koşullar altında, görüntüleri retina üzerinde net bir şekilde odaklar ve sonra üretilen sinyale beyne gönderir. Her ikisi de aynı nesneyi aynı anda sabitler ve her biri, basit ve üç boyutlu bir görüntüde birleşen aynı boyut, şekil ve yoğunluğa sahip bir görüntü oluşturur. Bu derinlik ve dürbün görme algısını yaratır. Gözlerden biri saptığında, beyne iki farklı görüntü gönderilir.
Şaşılık, gözlerin yanlış hizalanmasını içeren bir durumdur. Yanlış hizalama derecesi, önemli sorunlara neden olabilecek önemli geçişler için belirgin olmayan hafif değişikliklerden farklı olabilir.Şaşılık belirtileri, farklı yönlere işaret eden gözler gibi diğer bireyler tarafından gözlemlenebilen gözle görülür değişikliklerdir. Durumun belirtileri şunları içerebilir:Çapraz gözler

Birlikte hareket etmeyen gözler

Simetrik olmayan yansıma noktaları
Şaşılıktan etkilenen birçok hasta için, yaşam kalitesi üzerinde en büyük etkiye sahip olan psikososyal zorluklar gibi durumun ikincil belirtileridir.Bu durum çocukların, diğer çocuklarla iletişim şeklini etkileyebilir , ve çocuklarda ankesiyete gelişebilir.. Göz teması ve bağlantı gibi basit sosyal ipuçlarını kullanarak problem yaşadıkları için akranlarıyla iletişim kurmaları zor olabilir. Bunun bir sonucu olarak, akranlarından tecrit edilmiş, utanç ve öfkeye yol açabilirler.Şaşılık tedavisi, hastanın yaşadığı spesifik belirtilere ve semptomlara bağlıdır. Yaşam kalitesi üzerindeki şiddet ve etki, tedavi kararlarına da yol gösterir.Durumun yönetimindeki ilk adım, gerektiğinde, tipik olarak gözlük reçetesini içerir. Bunu takiben, anormal gözün tedavisi, genellikle bir yama veya göz egzersizleri gibi görme terapisinden oluşan görüşü geliştirmek için gerekli olabilir. Bazı durumlarda, diğer terapiler görme yetisini geliştirmediği takdirde göz kaslarına ameliyat gerekebilir.Gözlerin hizalanmasını iyileştirmek için gözlerin içinde ve etrafında kasların uzunluğunu ve pozisyonunu değiştirmek için cerrahi prosedürler kullanılabilir.
3 ila 4 aylıkken, bir bebeğin gözleri küçük nesnelere odaklanabilmeli ve gözler düz ve iyi hizalanmalıdır. 6 aylık bir bebek, yakın ve uzaktaki nesnelere odaklanabilmelidir.Nadiren, bir çocuk 6 yaşından sonra şaşılık geliştirebilir. Şaşılığın, özellikle de çift görme durumundaki ani görünümü, daha büyük bir çocukta veya yetişkinte daha ciddi bir nörolojik bozukluk gösterebilir. Bu durum da bir göz doktoruna görünmekte fayda var.Düzenli göz muayeneleri şaşılığı tespit etmenin en iyi yoludur.
 
Üst