Etiketler:
 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.301
  Ödül Puanları:
  113

  Şehit Yakınlarına Sağlanan Maddi Yardımlar

  Konu, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Şehit erbaş ve erlerin ailesine (evli ise eşine, bekar ise baba ve/veya annesine veya yakınına) K.K.K. lığı kantin gelirleri hesabından ailesinin ihtiyaç duyabileceği acil ve öncelikle masrafları karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılmaktadır.
  - TSK Dayanışma Vakfı Yardımı

  Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na üye olan subay, astsubay, ve uzman erbaşlardan hizmette bulundukları sırada şehit olan personelin geride kalan kanuni mirasçılarına Vakıf tarafından fiili hizmet yılı dikkate alınarak maddi yardım yapılır.

  - Nakdi Tazminat

  2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan veya vefat eden personelin kanuni varislerine nakdi tazminat ödenir.

  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

  Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde veya yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men ve takibinde görevli olanlar bu görevlerinden dolayı yada sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir.

  Nakdi tazminata esas teşkil eden evrak ve belgeler K.K.Per.İşl.D. Bşk.lığınca tamamlattırılır. M.S.B. lığı Nakdi Tazminat Komisyonunca karara bağlanarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen tutar M.S.B.lığı Merkez 2 No lu Saymanlığınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir.

  Nakdi Tazminatın Varislere Taksimi:

  Şehit olan veya vefat eden personel;

  Bekar ise;


  %50 Anne, %50 Baba

  Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise:


  %50 Anne veya Baba, %50 Kardeşler

  Evli/Çocuksuz ise:


  %50 Eş, %25 Anne, %25 Baba

  Evli/Çocuklu ise:


  %70 Eş, %15 Anne, %15 Baba

  Evli/Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise:


  %85 Eş, %15 Anne veya Baba

  Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir.

  - T.C.Emekli San.Gn.Müdürlüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiye Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması

  (1) Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, bir üst derecedeki harp malulü aylığının vazife malulü arasındaki farkın % 80’i dikkate alınarak maaş bağlanır.

  Hizmet süresi 30 yıldan fazla hizmeti olanlara da fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden maaş bağlanır. Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan Sb., Astsb. ve Uzm.Erb. ların dul ve yetimlerine bağlanacak aylık, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olamaz. Bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Maaş bağlanan hak sahipleri vergi iadelerini maaş aldıkları bankalar vasıtası ile tahakkuk ettirirler.

  (2) Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

  Terörle mücadelede şehit olanların varislerine en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

  (3) Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

  Şehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C.Em.San.Gn.Md. lüğünce tütün ve alkol satış ürünlerinin bedellerinden pay verilir. Yılda bir kez ödeme yapılır.

  (4) Öğrenim Yardımı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

  Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerine Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yardım yapılır.

  Öğrenim Yardımı için başvuru, öğrenim belgesi eklenmek suretiyle, Ankara ve bağlı ilçelerindekiler T.C.Em.San.Gn. Md.lüğü Ödemeler Dairesi’ne, diğer illerdekiler Em.San.Böl.Md.lükleri’ne yapılacaktır. Öğrenim Yardımı, her yıl 15 Eylül’e kadar başvuru yapanlar Ekim ayında, 15 Şubat’a kadar başvuru yapanlar Mart ayında almaya hak kazanırlar.Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez. Bu yardım miktarı her yıl yeniden belirlenir.

  - Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı

  OYAK Gn.Md.lüğünce 205 sayılı kanun gereğince; subay, astsubay ve üye olmaları halinde uzman erbaşların ölümü halinde, albay ve aşağıdaki rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ayrıca emeklilik yardımı yapılır. Müracaat için hizmet belgesi, veraset ilamı, ölü muayene ve otopsi raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, son iki aylık OYAK keseneği, varis dilekçeleri ile OYAK’a başvurulur.

  OYAK’ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit eş veya çocuklarına müracaatları halinde, tahsis yapılmaktadır.

  - Toplu Konut Kredisi Verilmesi

  5434 sayılı T.C. Em.San. Kanunun 64. maddesi; 2330 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevleri nedeniyle şehit olanların öncelik sıralamasına göre:

  - Maaşa bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken,
  Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya annesi, bu krediden yararlanabilir.

  - Toplu konut kredisi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak belirlenmektedir.

  Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak için öncelikle T.C. Em.San.Gn.Md.lüğüne başvurularak hak sahipliği belgesinin alınmasını müteakip T.C. Ziraat Bankasına müracaat edilmesi gerekmektedir.

  Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü tutarındaki miktarın T.C. Em.San.Gn. Md.lüğü’ nce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen bittiği tarihtir.

  - Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı

  713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. madde (b) fıkrası gereği yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri (dul ve yetimi bulunmuyorsa, anne ve babaları), bir yıl süreyle lojman kirası ve yakıt parası oturan tarafından karşılanması kaydıyla yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır.

  Konut kiralama için yapılacak işlemler:

  - İkametgah olarak kullanılacak taşınmaza ait kira sözleşmesi (Kiralanacak konut 100 m2 yi geçmeyecek, belediye rayicine uygun olacak, kira dışı diğer giderler kiralayana ait olacak.)

  - 3713 Sayılı Kanun kapsamında olduklarını belgeleyenler, ilgili Kuvvet Komutanlığından alacakları yazı ve bir dilekçe ile birlikte onaya yetkili kılınan ita amirine başvururlar.

  - Kira sözleşmelerini onaylamaya ve kira bedellerini ödemeye İç Tedarik Bölge Başkanlıkları’nın bulunduğu yerlerde bu Başkanlıklar, olmadığı yerlerde ise Askerlik Dairesi veya Askerlik Şubesi Başkanlıkları yetkili kılınmıştır.

  - Şehit Yakınlarına İş Temini

  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

  (1) Şehit yakınlarının hak sahipliği: İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu hakları 10 yıl devam eder.) ,çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere şehit ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.

  (2) Şehit yakınlarının müracaatları: Hak sahibi şehit yakını; K.K.K.lığından gönderilen belge dahil olmak üzere, İş İstek Formu, Öğrenim Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Sabıka Kayıt Belgesi ile bulundukları yerdeki Kaymakamlık veya Valilik makamına müracaat eder. Bu kanun kapsamına göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden müracaat edebilirler.  Yardım Çeşitleri Miktarı


  NAKDİ TAZMİNAT
  (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) 28.785.000.000 TL.

  K.K.K.LIĞI İLK DESTEK YARDIMI (ERB./ER.) 475.000.000 TL


  TSK.DAYANIŞMA VAKFI YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.) 7.575.000.000 TL 19.695.000.000 TL


  BİRLİK K.LIĞINCA YAPILAN ÖLÜM YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.) 575.700.000 TL.


  TÜTÜN BEY’İYE İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER) 1.212.000.000 TL.


  EMEKLİ MAAŞI EMSALLERİ GİBİ
  SB./ASTSB./UZM.ERB (HİZMET ESASINA GÖRE) 446.956.000 TL.
  ERB./ER (TAHSİL DURUMUNA GÖRE) 452.386.000 TL.  OYAK ÖLÜM YARDIMI (SB./ASTSB.) (*) 16.698.180.000 TL

  OYAK EMEKLİLİK İKRAMİYESİ (SB./ASTSB.)(*) HİZMETE BAĞLI

  TOPLU KONUT KREDİSİ (**) 19.302.000.000 TL.

  MEHMETÇİK VAKFI YARDIMI (ERB./ER) 2.220.000.000 TL.


  KİRA BEDELİNİN DEVLETÇE ÖDENMESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.) 10 YIL SÜREYLE


  T.C. EMEKLİ SANDIĞI ÖĞR.YRD.

  İLKOKUL 197.750.000 TL.

  ORTAOKUL 293.625.000 TL.

  LİSE 391.500.000 TL

  YÜKSEKOKUL 587.250.000 TL.

   
Şehit Yakınlarına Sağlanan Maddi Yardımlar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Şehit Yakınlarına Yardım Yapan Vakıf Ve Kurumlar

  Şehit Yakınlarına Yardım Yapan Vakıf Ve Kurumlar

  şehitler vakfı sehitler vakfi kartal öğrenim yardım derneği şehit yakınlarına büyük hizmet T.S.K. Mehmetçik Vakfı : Askerlik hizmetlerini yaptıkları sırada şehit olan erbaş ve erlerle ilgili yapılacak ekonomik ve sosyal yardımların esas ve usullerim düzenler. Erbaş ve erlerin ölmeleri veya sakatlanmalarına göre aşağıda belirtilen yardımlar yapılır. Bu yardım; şehit evli ve...
 2. şehit

  şehit

  şehit,haberleri, şiirleri, hakkında bilgi için yazımıza buyrun arkadaşlar. Sana evlat acisi yasattigim icin beni affet anne! Biliyorum bana kizmiyorsun. Ama icinde yanan atesle “agit” yakiyorsun anne. Ana yuregi bu. Biliyorum yureginde kocaman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramlarin bayram olmayacak bensiz. Mezarimin basinda gecireceksin tum bayramlarini. Mezar tasimi...
 3. şehit yakınları ve gaziler kanunu hakkında bilgi

  şehit yakınları ve gaziler kanunu hakkında bilgi

  şehit yakınları ve gaziler kanununun içeriği nedir, bu kanunla ilgili bir yazı varsa paylaşın lütfen.
 4. Serbest kıyafet yönetmeliği uygulamasında ailelere maddi yardım yapılacak mı?

  Serbest kıyafet yönetmeliği uygulamasında ailelere maddi yardım yapılacak mı?

  Ben ardı ardına aklıma takılanları soruyorum kusura bakmayın soru işaretleri var kafamızda. Serbest kıyafet yönetmeliği uygulanırken ailelere maddi yardım yapılacak mı acaba ?
 5. şehit yakınları

  şehit yakınları

  Selamlar..30 temmuzda abımı kaybettık .. Bu acıyı ancak yasayanlar bılırler..bırbırmıze destek ıcın burda bulusalım..

Sayfayı Paylaş