Şehit Yakınlarına Yardım Yapan Vakıf Ve Kurumlar

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Şehit Yakınlarına Yardım Yapan Vakıf Ve Kurumlar
şehitler vakfı sehitler vakfi kartal öğrenim yardım derneği şehit yakınlarına büyük hizmet
T.S.K. Mehmetçik Vakfı :

Askerlik hizmetlerini yaptıkları sırada şehit olan erbaş ve erlerle ilgili yapılacak ekonomik ve sosyal yardımların esas ve usullerim düzenler.

Erbaş ve erlerin ölmeleri veya sakatlanmalarına göre aşağıda belirtilen yardımlar yapılır. Bu yardım; şehit evli ve çocuklu ise eşine, evli ve çocuksuz ise % 70'i eşine, % 30'u anne ve babasına, bekar ise anne, baba veya kardeşlerine yapılmaktadır.

1. Bir defa yapılan yardımlar :

(a) Ölüm ve sakatlanma halinde yapılan yardımlar,

(b) Doğum yardımı,

(c) Ölüm yardımı

2. Devamlı bakım ve öğrenim yardımı :

(a) Çocuk bakım ve öğrenim yardımı,

(b) Sakatlık bakım yardımı,

Ayrıca; Şehit olan veya vefat eden erbaş/erin okula gitmeyen çocukları ile ilköğretime (14 yaşına kadar), liseye, fakülte veya yüksekokula giden çocuklarına öğrenim yardımı yapılmaya devam edilir.

Yardım almak için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir.

- Durum Belgesi (Birlik Komutanlığınca.),

- Dilekçe,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Kartal Vakfı :

Kartal Vakfı kamu yararına hizmet veren sosyal içerikli bir kurulup olup, amacı;

1. Barış ve Olağanüstü hallerde, emir veya görevle uçuş yapan pilot, silah sistem subayı,uçuş ekibi personeli, paraşütçü ve bunların adayları ile Hava Harp Okulu öğrencileri ile hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçak ve helikopterde bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle,

2. Barışta iç güvenlik ve asayişi korumak amacıyla görevli olduğu sırada veya bu görevinden dolayı veyahut devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılar nedeniyle,

3. Yurtdışında sürekli veya geçici görevli bulunduğu sırada veya bu görevinden dolayı tedhiş eylemine veya suikasta uğraması dolayısıyla,

4. Eğitim, atış, tatbikat, manevra gibi görevleri yaptıkları sırada vukuu bulan bir olayda veya uçuş faaliyetlerine bağlı olarak uçağın uçuşa hazırlanmasından uçuş sonu kontrolüne kadar geçen sürede meydana gelen kazalar nedeniyle,

5. Anayasa'nın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu antlaşmalar uyarınca yurtdışında görevlendirilenlerden bu görevlerini ifa sırasında,

6. 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu'nun 45 nci maddesi hükümlerine göre vazife maluliyeti kapsamında,

Şehit olan veya hayatını kaybeden veyahut sakat kalan Türk Hava Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve sivil memurların kendileri eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve kardeşlerinin sosyal, ekonomik gereksinimleri ve çocuklarının eğitimi konusunda dayanışma sağlamaktır.

(a) Ölüm halinde yapılacak yardımlar:

(1) Konut edindirme yardımı,

(2) Bakım ve öğrenim yardımı,(psikolojik danışmanlık, kreş, huzurevi, sağlık sorunları ile ilgili bakım yardımları ve okul masrafları gibi eğitim yardımları)

(3) Geride kalan eş ve çocuklara iş bulmak konusunda yapılacak yardım,

(4) Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer yardımlar.

(b). Sakat kalma halinde yapılacak yardımlar:

(1) Sakatlık bakım yardımı,

(2) Bakım ve öğrenim yardımı, (psikolojik danışmanlık, kreş, huzurevi, sağlık sorunları ile ilgili bakım yardımları ve okul masrafları gibi eğitim yardımları)

(3) Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer yardımlar.

Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği :

Derneğe üye olan ve maaşlarından aidat kesilen subay, astsubay, ve sivil memurların sağlığında bıraktıkları dilekçede belirtilen varislerine her yıl tespit edilen miktar üzerinden ödeme yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları Çocuklarının Tahsiline Yardım Vakfı Öğrenci Yurtlarından Yararlanma :

Şehit olan subay, astsubay ve uzman erbaşların çocukları M.S.B.lığına ait Ankara, İstanbul, Trabzon, Erzurum, Kıbrıs, Eskişehir ve Konya'da bulunan yurtlardan öncelikle yararlanmakta ve kendilerinden yurt aidatı alınmamaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarından ve Öğrenci Kredisinden Yararlanma:

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesine göre; bu kanununda yazılı hallerde ölenlerin çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredisinden öncelikle yararlanırlar,

Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı:

Vakıfça; şehit personelin varisleri ile malûllere yapılan yardımlar başlıca iki ana grupta toplanmaktadır.

1. Maddi Yardımlar;

Nakdi yardım, sağlık yardımı, yol yardımı (bilet ücreti) ve diğer yardımlardan oluşmaktadır.

2. Eğitim Yardımı;

150 şehit çocuğuna öğrenim bursu verilmektedir. Burs miktarı her yıl yeniden belirlenmektedir.

Bunun dışında; moral gecesi, kermes, sergi, iftar yemeği, mevlüt gibi sosyal amaçlı organızisyonlar düzenlenmektedir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu :

Yardıma, bakıma ve korumaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babaları Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün;

- Çocuk yuvaları,

- Yetiştirme yurtları,

- Kreş ve gündüz bakımevleri,

- Huzurevleri,

- Bakım ve rehabilitasyon merkezi,

- Toplum merkezleri,

- Kadın misafirhaneleri,

- Yaşlı danışma merkezleri, gibi kuruluşlarına kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde öncelikle kabul edilmektedir.

Bu kurumlardan yararlanmak için, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun) (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :

Terörle Mücadelede şehit olan T.S.K.'ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü (Elazığ) (Erbaş/Er) :

Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan, T.S.K.mensubu erbaş ve erlerin anne, baba, eş ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

T.S.K. Dayanışma Vakfı:

Vakfa bağışta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli (Sb., Astsb., Svl.Me., Uzm.Erbaş) arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, hizmeti 10 yıldan az olanlardan vazifenin sebep ve tesiri dışında vefat edenlerin varisleriyle malûl olanlara yoksun olduğu güvenceyi sağlamak, diğerlerine ek imkan sunmak maksadıyla yardım yapılmaktadır.

Yardım alabilmek için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İlk yardım miktarını alabilmek için;

(a) Şehit olduğuna dair mesaj (yıl içinde vakfa yaptığı bağışlar belirtilecektir.)

(b) Evli ise eşi, bekar ise anne ve babası tarafından ayrı ayrı TSK.Dayanışma Vakfı'na hitaben yazılmış dilekçe. (Dilekçede varis adresi, telefon numarası, herhangi bir T.C. Ziraat Bankasından açılmış yeni hesap numarası belirtilecektir.)(EK-C)

Toplam yardım miktarını alabilmek için;

(a) Veraset ilamı,

(b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(c) Emekli Sandığı ödemelerine ait evrakları aslı,

(d) OYAK ödemelerine ait evrakların aslı,

(e) Mensup olduğu birlik mutemetliğince verilen iki maaş ölüm yardım tutarının belgesi,

TSK. Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez Komutanlığı:

T.S.K. Personelinin rehabilitasyonu için K.K.K.lığmın sorumluluğunda işletilen T.S.K. Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi şehit olan personelin ailelerine (eş, çocuk, anne, baba) ve malûl gazi erbaş/erler ile yakınlarına hizmet vermektedir.

Yurdumuzun en güzel yörelerinden; Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde personelin dinlenmesi için 12 (oniki) ay boyunca hizmet veren her türlü imkanın sunulduğu tesisten istifade eden şehit ailelerinden yatak ücreti alınmamaktadır.

Müracaat edenlerden uygun görülenler ve aileleri 14 günlük dönemler halinde istifade edebileceklerdir.
 
MEÇHUL

MEÇHUL

Daimi Üye
Üye
Cevap: Şehit Yakınlarına Yardım Yapan Vakıf Ve Kurumlar

sağol adminimm emeğine elelrine sağlıkk teşşekkürler paylaşımm içinn
 
Üst