Şekli

Şekli
Madde 4 - Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir.
 
Üst