sınavlarda başarılı olmak için dua

sınavlarda başarılı olmak için dua
sınavda başarılı olmak için dua sınavda başarı duası sınavlarda başarılı olmak için dua olma duası

rabbişrahli sadri veyesirli emri vahlul ukdeten minnisani yefkahu kavli
 
Ayışık

Ayışık

Yeni Üye
Üye
Cevap: sınavlarda başarılı olmak için dua

emeğine sağlık
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
dua


rabbişrahli sadri veyesirli emri vahlul ukdeten minnisani yefkahu kavli


yüksek müsadenize sığınarak ufak bir düzeltme yapmak istedim. yoksa anlam çok değişir ve dua maksadına ulaşamaz.
"rabbişrahli sadri veyesirli emri vahlul ukdeten minlisani yefkahu kavli" şeklinde olmalı.

kusurumuz olduysa affola. saygılarımla.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
asıl şöyle o dua :
Allahumme es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb-el-Arş-il-azîm.

Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb- el-Arş-il-Kerîm.

Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i vel'eradîn-es-seb'i ve mâ fîhinne.

inneke alâ kulli şey'in kadîr. Rabb-işrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.
 
Üst