Sözleşmelerde Şekil

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Sözleşmelerde Şekil
sözleşmede şekil sözleşme şekil şartları sözleşmelerde sözleşmenin şekli sözleşmede şartı
4. Sözleşmelerde Şekil
4.1 Geçerlilik Koşulu Şekli: Yasanın öngördüğü şekildir. Bir yasa belli bir konu için belli bir yasa belirlemişse geçerlilik koşulu şeklidir. Örn; Taşınmaz malları devir sözleşmesi tapuda yapılır. Yasa öngörmese idi istediğimiz gibi yapardık. Eğer yasanın öngördüğü şekle uyulmamışsa işlem kesin geçersizdir.
Kesin Geçersizlik:


  • İşlem hiçbir sonuç doğurmaz.
  • Alıcı alıcı borçlu borçlu değildir.
  • Yargıç ressen göz önünde bulundurur.
  • Verilenler her zaman geri istenebilir.

Yasanın Öngördüğü Şekiller: 4.1.1 Sözlü Şekil: Ender görülür. Bütün sözleşmeler mutlaka sözlü yapıldığı için bu aslında bie şekil türü değildir. Fakat ender de olsa bazı sözleşmeler yazılı yapılamaz. Yasa evlenmede sözlü şekil aramıştır. Vasiyetname sözlü olarak yapılabilir.
4.1.2 Yazılı Şekil: Genel şekildir. Yasada sözleşmenin şekli belli değilse burada yazılı şekil kullanılır. Borç yazısının altında borçlunun imzasını taşıyan belgedir. Örn; senet, adi senet
Metni kimin yazdığı ve dili önemli değildir. Yeter ki borçlu onu okusun ve anlasın. Borçlanma iradesi olması gerekir.
4.1.3 Resmi Şekil: Devletin makamı tarafından yerine getirilen sözleşmelerdir. YA da dışarıda hazırlanıp devlet önünde imzalanan -örn; noterde imzalanan sözleşmeler- sözleşmelerdir.
Sulh Yargıcı da Resmi Şekil Yaptırabilir.
  1. Yalnızca borçlunun imzasını onaylar. Yasaya göre resmi makam imzayı onar. Borç metni evde yazılabilir. Onama Şekli
  2. Sözleşmenin baştan sona resmi makamın hazırlaması. Düzenleme Şekli
Şirket ana sözleşmelerinde onma şekli, motorlu araç ve taşınmaz malların satışına ilişkin sözleşmelerde düzenleme şekli geçerlidir.
BU sözleşmeler yazılı olduğu için buradaki senet resmi senettir. Bunu içeriği doğrudur. Aksini iddia eden ispatlar.
4.1.4 Tescil Şekil: Bir sicile kayıttır.Örn; mülkiyeti muhazafa kaydıyla satış sözleşmesi . Arabayı satıp devredersek bile satıcı mülkiyet haklarını üstünde bulundurmak sözleşme yapıp sicile bunu kaydetmelidir.
4.1.5 İlan (Duyuru): Bazı sözleşmelerin geçerli olabilmesi için gazete ilanı gereklidir.İki şirketin birleşmesinin geçerli olabilmesi için alacaklılar açısından bu birleşmenin ilam edilmesi gerekmektedir.
4.2 İspat Koşul Şekli:İspat için aranan şekildir. Alacağımızı ispat için senet göstermemiz gerekmektedir. Yazılı bir belge gerekir. İspatta şekil gerekir.GEÇERLİLİK KOŞUL ŞEKLİ
İSPAT KOŞUL ŞEKLİ
Yasanın öngördüğü şekildir.Yargılama hukuku için aranan şekildir.Şekle uyulmasa sözleşme kesin geçersizdir.Şekle uyulmaz ise ispatta güçlük çekilebilir.
4.3 Kararlaştırılmış Şekil:
Sözleşme yapanlar şekli kendileri belirlerler. Kararlaştırılmış şekle uyulmamışsa sözleşme kesin geçersizdir.

4.3.1 Sözleşme Yapma Vaadi:
İlerde sözleşme yapmak için tarafların birbirine söz vermesidir. Taşınmaz malların satışında çok rastlanır.
Tercih Sebepleri:
Taşınmaz malların satış vaadi noterde yapılır. (İşlemin kolay olması)
Satış sözleşmesi için gereken koşulları o anda sağlayamayabiliriz. Güçlendirilebilir nispi haktır.

 
  Çalışanda sözleşmesini fesh edebilir, Kıdemini alabilir. hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
İkinci el telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz? İkinci el telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Peki telefon alırken nelere dikkat edilmeli, telefon almadan önce nelerine, hangi özelliklerine bakılmalı, telefonun çakma olup olmadığını nasıl anlayabiliriz, ne yapmamız gerekiyor, cihazın kalitesi, sağlamlığı nasıl anlaşılır? Hangi telefonu...
Meleko Destek 0
İşçi Hangi Durumlarda İşverene Haber Vermeden Sözleşmesini Feshedebilir? İşçi Hangi Durumlarda İşverene Haber Vermeden Sözleşmesini Feshedebilir?
işçi, sözleşme feshi, habersiz feshetmek, tek taraflı feshetmek, ile ilgili bilgileri burada bulabilirsinizSevgili...
Pratik Bilgiler 0
İşçi Hangi Hallerde İş Sözleşmesini Feshedebilir İşçi Hangi Hallerde İş Sözleşmesini Feshedebilir
Bu bilgiler hepimizin işine yarayabilir melekler.. Şimdi bir soru sorup cevabını verelim hanımlar;...
Faydalı Bilgiler 0
Kira sözleşmelerinde hesaplanacak Damga vergisi Nasıl hesaplanır? Kira sözleşmelerinde hesaplanacak Damga vergisi Nasıl hesaplanır?
kira damga vergisi hesaplama damga vergisi nasıl hesaplanır kira sözleşmelerinde 2010 hesaplama kefilli sözleşmelerinde 2010 Arkadaşlar öncelikle bilmeniz gereken, Sözleşmenin her nüshası ayrı ayrı Damga Vergisine tabi...
Yeni Ssk Yasaları 0
Çalışanda sözleşmesini fesh edebilir, Kıdemini alabilir. Çalışanda sözleşmesini fesh edebilir, Kıdemini alabilir.
İşçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirebileceği haller Arkadaşlar istifa sebebi ile iş akdinizi sona...
Yeni Ssk Yasaları 0