Takva Vera Zühd ne demektir Ne anlamlara gelirler?

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Takva Vera Zühd ne demektir Ne anlamlara gelirler?
Takva, Vera ve zühd ne demektir ?


Takva Sözlükte "vikayet" Kökeninden türemiş müştak bir isimdir. Vikayet : Elem ve zarar verecek olan şeylerden sakınıp, kendini iyice korumak demektir. Takva da aynı şekilde ' Kuvvetli bir himayeye girerek korunmak' anlamına gelir. Şer-i şerifte ise takva, " İnsanın kendisini Allah'ın vikaye ve korumasına koyarak ahirette zarar ve üzüntü verecek şeylerden iyice koruması, diğer bi ifadeyle günahlardan kaçınarak hasenata güzelliklere yapışması' diye tarif edilir ki hakiki korku ve ve sevgi beslemekle alakalıdır. Bundan dolayı İslamiyetde takvayı sadece olumsuz ve soyutlanmış bir perhizkarlık zannetmek hatadır.
tkvaa.jpg


Peki Takva'nın açılımı nedir?

Takva günahtan sakınmak, Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet, Şer-i şerif adabını muhafaza, Dergah-ı uluhiyyetten uzaklaştıracak şeylerden kaçınma, Ukubat-ı ilahiyyeden korunmak şeklinde tarif olunur. Takva öyle güzel ve yüksek bir haslettir ki, kişinin suretini süsler, yolunu aydınlatır ve ahiret saadetine ulaştırır.
Takva razı olunan ahlakın kaynağı ve şer-î amellerin menba-ıdır. Bir kimse takva ile İsyanların zulmetinden karanlığından kurtuluşa erer.

Vera'nın açılımı nedir?

Vera' ise ' Sakınmak, günahtan kaçınmak, Güzel amellere devam, Allah korkusu, dünya nimetleri için koşmayı terk etmek anlamlarına gelir. Veranın üç kısmı vardır.
1- Haramlardan Uzak durmak 2- Şüpheli şeylerden kendini sakınmak
3- ihtiyaçların bir çoğundan nefsini men etmek.

İbrahim bin Edhem : Vera' her şüpheyi mâlayâ'nîyi ve aşırı olanı terk etmektir diye buyurmuştur.

Takva ve Vera'ın gerekliliği!

Kuranı kerimde 150 den fazla Ayet de takva zikredilip 40 tan fazlasında vücubiyyet ifade eden emir sığasıyla geçmesi, takvanın gerekliliğini ifade etmektedir.
Özellikle Al-i imran 102. Ayetde: " Ey müminler! Allahtan nasıl korunmak gerekse öyle korunun, Hakkıyla Mütteki olun ve her halde müslim olarak can verin"
Bu ayet nazil olduğunda, Ashabın ibadetten ayakları şişmiş, Alınlarının derileri soyulmuştu. Bunun üzerine:
Teğabün Ayet 16 İndirilmiş ve "Gücünüzün yetebildiği kadarıyla Allahtan korkun" emri gönderilerek bir önceki kural kolaylaştırılmıştır.
Cenab-ı Hak Bakara 197. Ayette "Ve azık tedarik edin azığın en hayırlısı takvadır" buyuruyor
Bu Ayette İnsan için iki çeşit yolculuğun olduğu beyan edilmektedir. Biri dünyada yolculuk, diğeri de dünyadan yolculuktur. Dünyada yolculuk için yiyecek içecek binecek ve gerektiğinde harcayacak azık lazım olduğu gibi dünyadan yolculuk içinde azık lazımdır. Bu azıkta Allah'ı bilmek, Allahı sevmek ile Allahın vikayesine girmek, masivadan yüz çevirmekle Allahtan başkasına ihtiyaç arzetmemektir. Ve takva azığı diğerinden daha hayırlıdır.

Zühd nedir ne demektir.

Zühd " Yasaklardan kaçınarak, vakitleri ibadete ayırmak, kişinin Hakkın rızasını ahiret nimetlerini kazanmak için dünya varlığına ve lezzetlerine rağbet etmemesi demektir.
Zühd , Dünyayı elde etmeye kudret halinde düşünülür. İbnül mübarek, kendisine Zahid diye seslenen birine " Ben nasıl zahit olabilirim ki. Zaten hiç bir şeyim yok. Zahid, Ömer bin Abdil azizdir ki kendisine dünya saltanatı nasip olduğu halde ona itibar etmemiştir. diye cevap vermiştir. Zühd kazancı terk ederek boşluk ve tembelliği tercih etmek değildir. Belki dünyanın varlığına geçici lezzetine kalben rağbet etmemektir.
Hakkı talep eden kimsenin O'nun rızasına ve ahiretin güzel hayatına kavuşması için dünyanın fani lezzet ve refahını terk etmesi zaruridir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst