Etiketler:
 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Tüketici Kredilerinde Kefalet Sorunu

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  kefile icra takibi kefil icra tüketici kredisi kefilliği kefil hakları kefilin hakları Bilindiği üzere 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 4822 sayılı kanun 14.06.2003 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/III maddesi “tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez” düzenlemesini içermektedir.

  Doktrinde: “Bu düzenleme ile amaçlanan, tüketici kredileri ve dolayısıyla kredi kartlarındaki kefaletin adi kefalet olarak hüküm doğurmasıdır…. Yorum yoluyla adi kefaleti amaçladığı kabul edilerek tüketici lehine yorumlanması ve bu şekilde asıl borçlu aleyhine icra takibi yapılmadığı sürece kefilin takip edilemeyeceği sonucuna varmak gerekir. Kanaatimizce, bu düzenlemenin amacı, borçlunun ödeme kabiliyeti bulunduğu halde borcun ifasının kefilden talep edilememesi olduğundan, asıl borçlunun borcu ödeme olanağının bulunmadığının bir aciz vesikası ile belgelenmediği sürece kefil aleyhine icra takibi yapılamaması gerekir. Bu çerçevede, kefile başvurabilmek için, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra borçlunun iflas etmesi veya borçlu hakkında yapılan icra takibinin alacaklının hatası olmaksızın sonuçsuz kalması yahut Türkiye’de takibat yapılmasının imkansız hale gelmesi zorunludur (BK.m.486).” görüşü savunulmaktadır.1

  Uygulamada, bir çok Tüketici Mahkemesi yeni tarihli kararda, yukarıdaki doktrinde belirtilen yorumu benimsemiş görünmektedir.

  Ancak, TKHK.m.10/III düzenlemesi incelendiğinde, metinde kullanılan kelimelerin adi kefalet amacında olmadığı, adi kefalet kavramının açıkça belirtilmediği görülmektedir. Düzenlemede, “asıl borçluya başvurmadan” kefilden borcun ifasının istenemeyeceği ifadesi yer almaktadır. Gerçekten de asıl borçluya başvurmak tabirinden farklı anlamlar çıkarmak mümkündür. Bankanın hesap kat ihtarnamesi göndermesini “asıl borçluya başvuru” olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda kefillere asıl borçluya başvurulduğu ancak alacağın tahsil edilemediği bildirilmek suretiyle, asıl borçlu ile birlikte kefillere de icra takibi açılabilir.(hatta asıl borçlu aleyhine icra takibi açmadan doğrudan kefili aleyhine takip yapılabileceği savunulabilir.) Kanunda, asıl borçlu hakkında takip yapılıp daha sonra aciz belgesine bağlandıktan sonra kefil aleyhine icra takibi başlatılabileceği yönünde açık bir düzenleme bulunmamakta iken bu yönde bir yorumu kabul etmenin kanunun metnine aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

  Alacaklı banka tarafından borcun ödenmesi maksadıyla asıl borçluya (ve kefillere) bu ihtarname ile başvuruda bulunması yeterli olup, kanun metninde, bu başvurunun asıl borçluya icra takibi şeklinde yapılacağı daha sonra icra takibinin sonuçsuz kalması üzerine kefile başvurulabileceği öngörülmemiştir. Kanunun bu hükmü ile “tüketici kredilerindeki kefaletin adi kefalet niteliği taşıdığı” belirtilmediğinden ve Borçlar Kanunun adi kefalet hükümlerine açıkça atıf yapılmadığından kanun koyucunun iradesinin “adi kefalet” olmadığı düşünülmektedir.

  Nitekim 01.03.2006 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi kartları Kanunun ” 24.maddesinin son fıkrasında “kredi kartı kullanımlarındaki kefalet,borçlar kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. Asıl borçluya başvurup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez.” Hükmü getirilmiştir.Kanun koyucu, artık Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa tabi olan kredi kartı ve banka kartlarındaki kefaletin adi kefalet olduğunu vurgulamış, bu yöndeki iradesini açıkça ortaya koymuştur.Kanun koyucu TKHK hükümlerine tabi olan tüketici kredilerinde böyle bir iradeyi açıkça ortaya koymamış olması ve borçlar kanunun adi kefalet hükümlerine açıkça atıf yapmamış olmasının görüşümüzü desteklediği düşünülmektedir. Sonuç olarak, TKHK 10/III maddesinin açık olmayan ifadesinin yarattığı tereddütler ve uygulama, yerel mahkeme kararları ve yargıtayın içtihatlarıyla belli olabilecektir.

  Av.Ümit Arif Özsoy
   
Tüketici Kredilerinde Kefalet Sorunu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Tüketici kredileri arttı

  Tüketici kredileri arttı

  Tüketici kredileri 1 Avustos tarihinden itibaren 637,5 milyon YTL artarak, 78 milyar 840,8 milyon YTL'ye çıktı Söz konusu krediler, 25 Temmuz tarihi itibarıyla 78 milyar 203,2 milyon YTL düzeyinde idi. Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında, konut kredileri 36 milyar 835,3 milyon YTL, taşıt kredileri 5 milyar 833,8 milyon YTL, diğer krediler 36 milyar 171,6 milyon YTL...
 2. Tüketici Haklari

  Tüketici Haklari

  tüketiçi haklarına nasıl dilekce yazılır tüketici haklarına dilekce nasıl yazılır Sevgili Melekler; Sitede bir Melegimizin nasil magdur oldugunu duyunca, bu konuyu sizlerle paylasmam gerektigini düsündüm. Sonucta bayanlar olarak ülkemizde en büyük Tüketici toplulugunun mensubuyuz. Alisveris bizim ilgi alanimiz degil mi sonucta... Bu yüzden lütfen cok dikkat edelim. Ülkemizde sirf para...
 3. TÜKETİCİ KREDİLERİ ve DOSYA MASRAFI/KOMİSYON ÜCRETİNİN İADESİ

  TÜKETİCİ KREDİLERİ ve DOSYA MASRAFI/KOMİSYON ÜCRETİNİN İADESİ

  Uygulamada kredi sözleşmelerinde tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken komisyon ücreti ve dosya masrafı haneleri bankalarca tüketiciye verilen nüshada boş bırakılmaktadır. Bu bölümün doldurulmamış olması tüketiciyle müzakere edilmediği anlamına gelmektedir. 4077 sayılı Tüketici Yasasının 6. maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre; -Satıcı veya...
 4. Tüketici Kredilerine İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı Maddesi Uygulanır mı?

  Tüketici Kredilerine İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı Maddesi Uygulanır mı?

  İK’nin 68/b maddesinde; Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediye kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden on beş gün içinde bir hesap özetini noter...
 5. tüketici hakları

  tüketici hakları

  tüketici hakları nedir merak ediyorum

Sayfayı Paylaş