Türk Kara Kuvvetleri

türk ordusu

gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar .bu ödevi yapmak için bütün siteleri dolaştım ama cevap yok. ben de size bir bilgi vermek istiyorum. eski türk orduları at vb.ulaşım araçları kullanıyormuş ama şimdi uçak tanker türü araçları kullanıyor
 
SEBENUR çok teşekkür ederim şimdiye kadar bulduğum en iyi araştırma sonucu
 
Ya 6. sınıftayımm sosyal çalışma kitabu sayfa 55 nolurr son 1 satiniz var valla yoksa ben yetiştiremicem öretmende de dayk anam dayak anam dayak anam dayak anammmmmmmmmmmmmm :(
 
çook uzun

çoooookkk uzzuuuun ollllmuuşşşşşşşşş bunun kısasını yazarmısınız???
 
26.12.2011 saat 6:39da yapılan yorum çok daha fazla işime yaradı kim yazmışsa çok teşekkürler
 
6.sınıf sosyal çk 60 için :
XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Divân-ı Lügatit-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074'te tamamladı. Bağdat'ta Abbasî halifesi El-Muktedî Billah'a sundu. Eserin el yazması tek kopyası Fatih Millet Kütüphanesi'nde 1910 yılında bulundu. Öğretmen Kilisli Rifat Efendi'nin çevirisi üç, Besim Atalay'ın çevirisi beş cilt olarak basıldı.

Karahanlılar döneminde yetişen ve ilk Türk dil bilgini olan Kaşgarlı Mahmutun doğum tarihi, kesin olmamakla birlikte 1025 olarak biliniyor.

Babası Barsaganlı bir bey idi. 1071-1077 arasında Bağdatta bulunan Kaşgarlı Mahmut, Türk kültürünün Araplara tanıtılmasında büyük rol oynadı.

İbn-i Fadlan, Gerdizi, Tahir Mervezî, Muhammed Avfî ve Beyhakî gibi kendi döneminin Türk hayat ve cemiyetleri üzerine eğilen ünlü alimleriyle birlikte Türk illerini adım adım dolaştı.

Çalışmalarında Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden Karahanlı Devletinden büyük destek gördü. Türkçenin serpilip gelişmeye başladığı o dönemde, Kaşgarlı Mahmutla birlikte Balasagunlu Yusuf Has Hacib de Türk diline büyük hizmet etti. Bu iki Türk alimi, ortaya koydukları eserlerle, Türk dil birliğinin sağlanmasına önemli katkılarda bulundular.

Aynı zamanda filolog, etnograf ve ilk Türk haritacısı. Divân-ı Lügatit-Türk adlı eserinde; yaşadığı devirdeki Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağızları canlı olarak tespit etti.

Oğuz Türklerinin 24 boyu ile ilgili şemayı da verdiği eserinde, Türkçenin zenginliğini ve Arapça ile Farsça yanındaki değerini ispata çalıştı.

Ayrıca Türkçeyi Araplara öğretmek gayesiyle Kitâbu Cevâhirün-Nahvi Lügâtit-Türk adlı gramer kitabını yazdı.

Divânında Türk dilinin grameri yanında, Türk yer adları, Türk damgaları ve Türk topluluklarını da etraflı şekilde anlattı.

Kaşgarlı Mahmut, ömrünün sonlarına doğru tekrar memleketi Kaşgara dönerek, tahminen 1090 da burada vefat etti.

Doğu Türkistanda bulunan Kaşgar şehrine 35 kilometre uzaklıktaki Azak köyünde olan kabri, 1983 yılı temmuz ayında bulundu.
 
Geri
Üst