Tuvalet kağıdıyla temizlik

F

Forum okuru

Forum Okuru
Tuvalet kağıdıyla temizlik
Tuvalet kağıdı İle Temizlik caiz mi? Kağıt sonuçta Saygı duyulması gereken bir nesne.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Defi hacet için tuvalete giden herkes su veya taş gibi pisliği giderici bir şeyle temizlenmek mecburiyetindedir. Taş ve onun hükmünde olan şeylerle temizlenebilmek için de birkaç şart vardır. Bu şartlardan biri, bu temizlik vasıtalarının muhterem olmamasıdır. Binaenaleyh ekmek ve üzerinde dini ibare yazılı olan kağıt gibi şeylerle temizlenmek caiz değildir. Fakat üzerine müstehcen ve ahlak bozucu ibare yazılmış kağıt ile tuvaletde temizlik için üretilen kağıdı İstincada kullanmakta beis yoktur.
Ancak hanefi ulemasına göre, yazı yazmaya elverişli olan beyaz kağıt ve üzerinde yazı Velevki müstehcen olsun bulunan yaprak ile temizlenmek caiz değildir. Ama yazıya elverişli olmayan kağıdı tuvalet kağıdı gibi kullanmakta beis yoktur.
 
Üst