Üre yüksekliği nasıl anlaşılır?

Uzman SühaN

Administrator
Üre yüksekliği nasıl anlaşılır?
Vücudumuzda yaşamsal faaliyetler sonucunda zararlı maddeler açığa çıkar. Bu atıkların en fazla ortaya çıktığı durumlardan birisi de sindirim işlemidir. Özellikle proteinlerin sindirilmesi sırasında ortaya çıkan amonyak çok zehirli bir maddedir. Ancak karaciğerimiz, amonyağı birtakım işlemlerden geçirerek üre gibi daha az zehirli maddelere dönüştürür.Her ne kadar amonyağa göre daha az zehirli bir madde olsa da üre de kanda biriktiğinde olumsuzlukların yaşanmasına neden olur. Bu yüzden kandaki ürenin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Kandaki diğer zehirli maddelerin yanında böbrekler üreyi de süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştırır ve bu şekilde ürenin kanda birikerek zehirlenmeye neden olması böbrekler tarafından engellenmiş olur. Ancak böbreklerin görevlerini tam olarak yerine getiremediği durumlarda diğer zehirli maddeler gibi üre de kandan yeterince süzülemez ve bu durumda kandaki üre oranı normal kabul edilen sınırların üzerine çıkar ve üre yüksekliği meydana gelir.4.jpg


Üre Yüksekliği Neden Olur?

Kandaki üre miktarının artmasına neden olan en önemli ve en ciddi faktörlerin başında böbrek fonksiyon bozuklukları gelir. Ancak böbrek rahatsızlıklarının dışında kalp yetmezliği de kandaki ürenin yükselmesine yol açar. Bu rahatsızlıkların dışında ürenin proteinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan amonyağın işlenmesi neticesinde oluşmasından dolayı, kandaki üre miktarını artıran diğer bir etken de aşırı protein tüketimidir. Çok uzun süren ve kontrolsüz yapılan diyetlerdeki beslenme bozuklukları da kandaki üre miktarının artırabilir. Bunun haricinde kalp krizi, bağırsak kanamaları, su ve tuz tüketimindeki dengesizlikler, yanıklar, uzun süreli yüksek ateş ve stres de üre yüksekliğine neden olan faktörler arasında sayılabilir.Üre Yüksekliği Nasıl Anlaşılır?

Kandaki üre artışının ilk belirtilerinden biri halsizliktir. Üre yüksekliği sonucunda hasta kendisini yorgun ve bitkin hisseder. Ancak bu yorgunluk ve hastalık halinin yanında gece uykuları düzensiz olabilir. Özellikle de hastaların bu dönemde sık yaşadıkları şikâyetlerden birisi uykuya dalmakta güçlük yaşamalarıdır.
Üre miktarının artışı kasları da etkiler. Bunun sonucunda kaslar güçsüzleşerek zayıflar. Bu da hareket kabiliyetinde çeşitli oranlarda azalmalara neden olabilir.
Kansızlık ve kansızlığa bağlı olarak ortaya çıkan üşüme, baş dönmesi, gözlerin kararması gibi durumlar da bu hastalığın belirtileri arasında sayılabilir.
Birçok faktörden kaynaklanabilen baş ağrısı da üre yüksekliğinin belirtilerinden birisi olarak gösterilebilir. Özellikle diğer belirtilerle birlikte ele alındığında, başka bir sebebi yoksa baş ağrısına neden olan faktörün üre seviyesindeki artış olduğu düşünülebilir.Üre yüksekliğinde kişinin iştahı da normale göre azalır. İştah eksikliğinin yanında ayrıca mide bulantıları ve istifra da bu rahatsızlığın ilk dönemlerinde en sık görülen belirtiler arasındadır. Hastalar ayrıca kilo kaybedebilirler. Ancak genellikle vücutta ödem meydana gelmesinden dolayı kilo kaybı ilk etapta kolaylıkla fark edilmeyebilir.
Üre yüksekliğinde ağız kuruması da yaşanabilir. Ağız kuruluğunun yanında ağız içinde yanma hissi de üre yüksekliğinden kaynaklanabilir.Solunum sistemi de üre yüksekliğinden etkilenir. Bunun sonucunda hastaların soluk alıp-vermeleri düzensiz olabilir. Ayrıca bu rahatsızlıkta hastanın nefesinde amonyak kokusu da hissedilebilir. Soluk alıp verme mekanizmasının çalışmasını sağlayan diyaframın hızlı şekilde kasılmasıyla ortaya çıkan hıçkırık da üre yüksekliğinin son safhalarında sıklıkla görülen belirtilerden birisidir.
Kandaki üre miktarının oldukça yüksek olduğu durumlarda, yani hastalığın ilerlediği dönemlerde solunum sisteminde zatürre gibi bazı komplikasyonlar da gelişebilir.
Kandaki üre seviyesinin ciddi boyutlara ulaşması durumunda ise şuur bulanıklıkları yaşanmaya başlar. Bu durumun sonrasında görülen en ciddi durum ise hastanın komaya girmesidir.
 
Üst