Us-erkek isimleri

  • Konbuyu başlatan *MeleK*
  • Başlangıç tarihi
Us-erkek isimleri
Us: akıl, zeka

Usak: büyük kudretli

Usal: gamsız, kedersiz, keyfine düşkün

önemsiz
Usalan: akıl alan, akıllı

Usalp: akıllı yiğit

Usbay: akıllı, saygın kişi

Usberk: şimşek gibi parlak, akıllı kimse

Usbey: akıllı kişi

User: akıllı kişi

Ushan: akıllı hükümdar

Uskan: akıllı soydan gelen

Uskun: çiçeklerinde ilaç yapılan bir bitki

Usluer: akıllı, olgun kişi

Usman: akıllı adam

Uspayı: ders, tecrübe

Usta: öğretmen, hünerli

Ustan: ark, dere

Usuk: son, münteha

Usum: akıllı
 
Üst