Üstün Yetenekli Çalışanlar

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Üstün Yetenekli Çalışanlar
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇALIŞANLAR


Yazan: Dr. Yılmaz Argüden


Şirketler her geçen gün en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunun bilincine varıyorlar. Bu nedenle de insan kaynakları yönetim sistemlerine ve çalışanların geliştirilmesine verilen önem artıyor. Ancak, insan kaynakları yönetim sistemlerini oluşturan doğru insanı işe alma, doğru insanı motive edebilme ve geliştirme yaklaşımının temelinde ana yetkinlikleri doğru belirleme adımı vardır.

Yetkinlikler kişinin işi yapabilirlik potansiyelini temsil eder; bilgi yetenek, motivasyon ve kişilik özelliklerinden oluşur. Deneyimler, üstün yetenekli kişilerde ortak bazı özelliklerin olduğunu göstermektedir. Bu özelliklere sahip kişileri cezbedebilen, motive edebilen ve yönlendirebilen şirketlerin başarıyı yakalama ve sürekli kılma potansiyeli artıyor.

Üstün yetenekli kişilerin en önemli özelliklerinden birisi meraklı olmalarıdır. Merak sürekli öğrenmenin ve gelişmenin temelidir. Günümüzün sürekli değişim içeren dünyasında hangi bilginin ne zaman ve nasıl faydalı olacağını kestirmek güç. Meraklı insanların farklı boyutlardaki bilgi birikimi onların kurumsal yaratıcılığa katkılarını artırıyor.

Bir başka önemli özellik yaptığı işi en iyi yapma iç dürtüsüne sahip olmaktır. En iyiyi hedelemeyenin, en iyiyi yakalama olasılığı düşer. Bilgi çağında her çalışanın işini adım adım tanımlamanın yerini hedeflerle yönetim alıyor. Bu konuda gelişmiş şirketlerin kendi hedeflerini koyan takımlarla yönetildiği gözetiliyor. Bu nedenle iç dürtüsü en iyiyi hedeflemek olanların oluşturduğu bir şirketin başarı şansı da artıyor.

Çağımız ağ dünyasının çağı. “Bir elin nesi var. İki elin sesi var.” Anlayışı gittikçe önem kazanıyor. Bu nedenle başarılı şirketlerin sadece kendi içi kaynaklarını değil, dış kaynakları da vizyonları doğrultusunda harekete geçirmeleri gerekiyor. Bu nedenle başkalarını motive edebilme, onlara heyecan vererek vizyona bağlılığı sağlama özelliği de üstün yetenekli insanların önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Gittikçe hızlanan bir dünyada başarılı olabilmenin ön şartlarından birisi de hızlı hareket edebilmek. Bu nedenle önemli özellikler arasında zamanla yarışmayı sevmek ve sonuç odaklı olmayı da unutmamak gerekiyor. Hedefi ilk yakalayanlar piyasa da başarıyı da daha kolay yakalamış oluyorlar. Yeni ürün ve hizmet fikirlerini ilk düşünen değil, ilk sunanlar kazanıyor. Bu nedenle zamanla yarışmayı alışkanlık haline getirmek önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. İşi sonuçlandırma becerisine sahip olmak, yaptığını kalıcı hale getirecek altyapıyı da kurma öngörüsünü göstermek sürekli başarı için önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor.

Olumlu düşünmek ve çevresine pozitif enerji yaymak daha geniş kaynaklara ulaşabilmenin temelini oluşturuyor. Bu nedenle yaptığı işten keyif alan, bunu sağlıklı bir iletişimle paylaşan kişiler şirketlerine değer katıyorlar. Başkalarının gelişmesini bir kıskançlık unsuru değil, kendi gelişmelerinin de temeli olarak gören kişileriden oluşan takımlar da daha başarılı olur.

Konuları ele alırken çok yönlü düşünebilmek, onlara başkalarının açılarında da bakabilmek hem risk yönetimi açısından hem de yaratıcı çözümler üretebilmek açısından önemli bir özellik kabul ediliyor.

Üstün yetenekli kişilerin en önemli özelliklerinden birisi de güvenilir olmaktır. Güvenilir olabilenler daha geniş kaynaklara ulaşabilir, bu kaynakların etkin kullanımı konusunda herkes hesap verebilir, kişisel ve kurumsal itibarın gelişmesini sağlarlar. Bilgi çağının en önemli özelliklerinden birisi de şirketlerin uzun soluklu yaşayabilme lisanslarının itibarları olduğudur.

Özetle, bu özellikleri taşıyan insanları kurumlarına cezbedebilen şirketlerin başarılı olma ve başarıyı sürekli kılabilme olasılıkları da artıyor.
 
Geri
Üst