Voleybolda Baş Hakem ve Yardımcı Hakem

Voleybolda Baş Hakem ve Yardımcı Hakem
voleybolu kaç hakem yönetir voleybolda kaç hakem var voleybol vardır voleybolda vardır tane
HAKEM GRUBU VE USULLERİ

OLUŞUM

Bir maçtaki hakem grubu aşağıdaki görevlilerden oluşur:

- Baş hakem
- Yardımcı hakem
- Yazı hakemi
- Dört (iki) çizgi hakemi


FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında bir skor hakemi bulunması zorunludur.

PROSEDÜRLER

Maç esnasında sadece baş ve yardımcı hakemler düdük çalabilir,

Rallyi başlatan servis atışı için işareti baş hakem verir,

Bir hata yapıldığından emin olmaları ve hatanın nevini teşhis etmeleri halinde baş ve yardımcı hakemler rallynin sona erdiğini işaret ederler.

Top oyun dışındayken, baş ve yardımcı hakemler bir takımın talebini kabul ya da reddettiklerini belirtmek için düdük çalabilirler.

Hakem, rallynin sona erdiğini işaret eden düdüğü çaldıktan hemen sonra, resmi el işaretleriyle aşağıdaki hususları belirtmek zorundadır.

Eğer hata için düdüğü baş hakem çalarsa, şunları gösterecektir:

a) Servis kullanacak takım,
b) Hatanın nevi,

c) Hatalı oyuncu (lar) (eğer gerekirse)

Yardımcı hakem baş hakemin el işaretlerini tekrarlayarak onu takip eder.

Eğer hata için düdüğü yardımcı hakem çalmışsa, şunları gösterecektir:

a)Hatanın nevi,

b)Hatalı oyuncu (eğer gerekirse),

Baş hakemin el işaretini takip ederek, servis kullanacak takım.

Bu durumda baş hakem hatanın nevini ve hatalı oyuncuyu kesinlikle göstermez, sadece servis kullanacak takımı gösterir.

Çift hata olması halinde, iki hakem de şunları gösterir:

a) Hatanın nevi,

b) Hatalı oyuncular (eğer gerekirse),

c) Baş hakemin yönlendirmesi ile servis kullanacak takım.

BAŞ HAKEM

DURUŞ YERİ

Baş hakem filenin bir ucuna yerleştirilmiş hakem sandalyesinde oturarak veya ayakta durarak görevlerini yerine getirir. Bakış hizası, filenin üst kenar seviyesinin yaklaşık 50 cm yukarısında olmalıdır.


YETKİLERİ

Baş hakem maçı başından sonuna kadar yönetir. Maç esnasında hakemgrubunun ve takımların tüm mensupları üzerinde otorite sahibidir.

Maç esnasında baş hakemin kararları kesindir. Baş hakem, hataya düştüklerini fark ettiği takdirde hakem grubunun diğer mensuplarının kararlarını geçersiz saymaya yetkilidir.

Baş hakem vazifesini doğru yapmayan hakem grubu mensubunu değiştirebilir.

Baş hakem aynı zamanda top toplayıcıların, yer silicilerin ve paspasçıların çalışmalarını da kontrol eder.

Baş hakem, kurallarda belirtilmemiş olanlar da dahil olmak üzere oyuna ilişkin her türlü konuda karar verme yetkisine sahiptir.

Baş hakem, kararları hakkında herhangi bir tartışmaya müsaade etmemelidir.

Bununla birlikte, oyundaki kaptanın talebi üzerine, kararlarına esas teşkil eden kuralların uygulanması veya yorumu konusunda açıklama yapacaktır.

Eğer oyundaki kaptan baş hakemin açıklamasını kabullenmez ve kararına itiraz etmek isterse, derhal bu itirazı maçın sonunda kayda geçirme hakkını saklı tuttuğunu açıklamalıdır. Baş hakemin, oyundaki kaptanın bu hakkına müsaade etmesi gerekir.

Baş hakem maç öncesinde ve esnasında oyun sahasının ve koşullarının oyun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemekten sorumludur.


SORUMLULUKLARI

Maçtan önce baş hakem:

Oyun sahasının koşullarını, topu ve diğer malzemeleri denetler,

Takım kaptanlarıyla birlikte kura atışı yapar,

Takımların ısınmalarını kontrol eder.

Maç esnasında, aşağıdaki konularda sadece baş hakem yetkilidir :

Takımlara uyarıda bulunmak,

Hatalı davranış ve geciktirmelere yaptırım uygulamak.


Aşağıdaki hususlarda karar vermek :

a) Servis kullanan oyuncunun ve perdeleme dâhil servis kullanan takımın pozisyon hatalarına,

b) Topla oynanırken yapılan hatalara,

c) Filenin üst kısmı ile file üst kenar seviyesi üzerindeki hatalara,

d) Geri hat oyuncularının veya liberonun hücum vuruşu hatalarına,

e) Bir oyuncunun, kendi ön bölgesinde veya uzantısında bulunan bir Liberonun parmak pasından gelen topa yaptığı hücum vuruşunun tamamlanmasına,

f) File alt boşluğundan geçen topa,

Maçın sonunda müsabaka cetvelini kontrol eder ve imzalar.

YARDIMCI HAKEM

DURUŞ YERİ

Yardımcı hakem, baş hakemin karşı tarafındaki direğin yakınında ve onunla yüz yüze gelecek şekilde, oyun alanının dışında, ayakta görevlerini yerine getirir.

YETKİLERİ

Yardımcı hakem baş hakemin yardımcısıdır. Ancak kendi görev sahasına giren yetkileri de vardır.

Baş hakemin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse, yardımcı hakem onun yerini almaya yetkilidir.

Yardımcı hakem yetki çerçevesi dışındaki hataları düdük çalmadan işaret edebilir, ancak bunlar için baş hakeme ısrar edemez,

Yardımcı hakem yazı hakeminin çalışmasını kontrol eder,

Yardımcı hakem takımların oturma sıralarındaki takım mensuplarının hareketlerini kontrol eder ve bunların hatalı davranışlarını baş hakeme bildirir.

Yardımcı hakem ısınma sahasındaki oyuncuların hareketlerini kontrol eder.

Yardımcı hakem duraklamalar için müsaade verir, sürelerini denetler ve kurallara uygun olmayan talepleri reddeder,

Yardımcı hakem her takımın kullandığı mola ve oyuncu değişikliği adedini kontrol eder ve 2. mola ile 5. ve 6. oyuncu değişikliklerini baş hakem ve ilgili koça bildirir.

Bir oyuncunun sakatlanması halinde, yardımcı hakem istisnai oyuncu değişikliğine müsaade ederveya oyuncuya 3 dakikalık iyileşme süresi tanır

Yardımcı hakem başta ön bölge olmak üzere zeminin durumunu kontrol eder. Ayrıca maç esnasında, topların kurallara uygun olup olmadığını denetler.

Yardımcı hakem, ceza sahasındaki takım mensuplarının hareketlerini denetler ve bunların hatalı davranışlarını baş hakeme bildirir.


SORUMLULUKLARI

Her setin başlangıcında, netice setindeki oyun alanı değişiminden sonra ve her gerektiğinde, oyun alanındaki oyuncuların fiili pozisyonlarının pozisyon kâğıtlarındaki kayıtlara uygunluğunu denetler.

Maç esnasında yardımcı hakem aşağıdaki hallerde karar verir, düdük çalar ve işaret eder :

Rakibin oyun alanına ve filenin altındaki boşluğa girilmesine,

Servis karşılayan takımın pozisyon hatalarına,

Oyuncunun filenin alt kısmına veya oyun alanının kendi tarafındaki antene hatalı temasına,

Bir geri hat oyuncusu tarafından tamamlanmış bir bloğa veya Liberonun blok teşebbüsüne,

Topun yabancı bir cisme temasına,

Baş hakemin teması görebilecek pozisyonda olmadığı zamanlarda, topun zemine temasına,

fileyi, geçiş boşluğunun kısmen veya bütünüyle dışından geçerek rakip oyun alanına giderse veya oyun alanının kendi tarafındaki antene değerse,

Maçın sonunda müsabaka cetvelini imzalar.

TVF Resmi Kurallar
 
H

hayat nur

Forum Okuru
yaa ben hakem sayılarını arıyorum
mesela kaç adet baş hakem vardırr??
..tüm siteler birbirinden almış sanki yaa
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
K voleybolda kaç tür hakem oluyor Soru-Cevap 1
K voleybolda 5. sete ne denir? Soru-Cevap 2
Bilge Gökçen Voleybolda Bazı Tanımlar voleybol 1
Bilge Gökçen Voleybolda Çizgi Hakemleri voleybol 0
Similar threads
Üst