VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
Madde 8 –
Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden (düşen) gerçek veya tüzelkişidir.
Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna (hariç) olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz. Bu kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da şamildir.
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
  VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkukt hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir? VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir?
tahakkuk nedir verginin tarhı tarh nedir tahakkuk bildirimi tarh ne demektir VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir? [FONT=Arial...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız?
1- VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? 1. Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde...
Vergi Hukuku 0
VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkukt VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkukt
vergi alacağını ortadan kaldıran haller rediyat vergi cezasını kaldıran haller cezasını ortadan borcunu VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkuktan vazgeçme hususunu...
Vergi Hukuku 0

Benzer Konular

VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir? VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir?
tahakkuk nedir verginin tarhı tarh nedir tahakkuk bildirimi tarh ne demektir VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir? [FONT=Arial...
VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız?
1- VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? 1. Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde...
VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkukt VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkukt
vergi alacağını ortadan kaldıran haller rediyat vergi cezasını kaldıran haller cezasını ortadan borcunu VUK göre vergi alacağını ortadan kaldıran halleri kısaca sayınız? Bunlardan tahakkuktan vazgeçme hususunu...