1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  Yabanci Memlekete Firar Edenlerin Cezalari:

  Konu, 'Askeri Ceza Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar:
  A) (İptal bent: Anayasa Mah. 21/01/2004 tarih ve E. 2002/166, K. 2004/3) *3* *4*

  B) Ülke sınırları dışındaki bir askeri birlik veya görev yerinden, deniz veya hava aracından kaçıp da bu durumda üç günü geçirenler.

  C) Ülke sınırları dışındaki bir askeri birlikten, deniz veya hava aracından herhangi bir nedenle ayrı düşüp de askeri veya sivil bir Türk resmi makamına veya müttefik devlet makamlarına özürsüz olarak müracaat etmeksizin üç günü geçirenler.

  D) Harp esiri iken serbest bırakılıp da askeri veya sivil bir Türk resmi makamına veya müttefik devlet makamlarına teslim olmak üzere harekete geçme imkanı doğduğu halde, özürsüz olarak hareketsiz kalan ve bu durumda üç günü geçirenler.

  Aşağıda yazılı hallerde üç seneden yedi seneye kadar hapis cezası verilir:

  A) Fail beraberinde silah, mühimmat, savaş araç veya gerecini götürmüş ise.

  B) Fail hizmet yaparken kaçmış ise.

  C) Fail mükerrir ise.

  Seferberlik ve savaş halinde, bu maddede yazılı mehil bir güne iner. Bu ma ddedeki suçu seferberlikte işleyenlere beş seneden, savaş halinde işleyenlere ise yedi seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.
   
Yabanci Memlekete Firar Edenlerin Cezalari: konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Amir Ve Mafevkine Hakaret Edenlerin Cezalari

  Amir Ve Mafevkine Hakaret Edenlerin Cezalari

  üste hakaret amire hakaret amire cezası Madde 85 - 1. (Değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 S.K./21 md.) Bir amire veya üste hakaret eden üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile, hakaret hizmet esnasında yahut hizmete müteallik bir muameleden dolayı vuku bulursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Hakaret bir maddei mahsusa tayini ile vukua gelmiş ise altı aydan...
 2. Yalan Yere Veya Usulsüz şikayet Edenlerin Cezalari:

  Yalan Yere Veya Usulsüz şikayet Edenlerin Cezalari:

  usulsüz şikayet Madde 84 - 1. Doğru olmadığını bildiği iddialarla şikayete kalkışan üç aya kadar hapsolunur. 2. Yalan yere şikayet taahhüt ettiği veyahut musırran vakı olduğu veya şikayet için muayyen olan usul ve yollardan ayrılındığı veyahut şikayet muayyen müddetlerden sonra yapıldığı takdirde suçlu üç ay hapis ile cezalandırılır.
 3. Düşman Tarafina, Yabanci Memlekete Kaçanlar Hakkinda Mali Ve Fer’i Cezalar

  Düşman Tarafina, Yabanci Memlekete Kaçanlar Hakkinda Mali Ve Fer’i Cezalar

  Madde 78 - A:1 - Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükellef olduğu hizmetten uzak kalmak kastiyle yabancı bir memlekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride vücut bulacak menkul ve gayrimenkul bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar verilir. Bu karar verilirken suçlunun hısımları bir müdafi tayin etmek hakkını haizdirler. 2 - Bu karar maznuna,...
 4. Kaçaklara Yardim Edenlerin Cezalari

  Kaçaklara Yardim Edenlerin Cezalari

  Madde 75 - 1 - (Değişik fıkra: 30/04/1945 - 4726/2 md.) Asker kişileri kaçmağa kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağrılıp ta gelmiyen yedek subaylarla yedek askeri memurları bilerek özel ve resmi hizmete alanlar veya gizliyenler veya Devlet, il ve belediyelerle bunların deneti altındaki...
 5. Firar Cezalarinin Sonraya Birakilmasi:

  Firar Cezalarinin Sonraya Birakilmasi:

  Madde 72 - 1 - (Mülga bent: 25/10/1963 - 353/259 md.) 2 - Bunlar sevkolunurken, yollardan misafirhanelerden, bulundukları kıta ve müesseselerden tekrar kaçarlarsa evvelce mahkum oldukları ceza iki misline iblağ olunur.

Sayfayı Paylaş