Yasağın bulunduğu yerler

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Yasağın bulunduğu yerler
Madde 30 - Aşağıdaki işyerlerinde grev ve lokavt yapılamaz: 1- İlaç imâl eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum imâl eden müesseselerle, hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde,
2. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde ve huzurevlerinde,
3. Mezarlıklarda,
4. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde.
 
  Yasağın bulunduğu işler hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Yasağın bulunduğu işler Yasağın bulunduğu işler
Madde 29 - Aşağıdaki işlerde grev ve lokavt yapılamaz: 1. Can ve mal kurtarma işlerinde, 2. Cenaze ve tekfin işlerinde, 3.(Değişik: 27/5/1988 - 3451/5. md.) Su, elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve...
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular

Yasağın bulunduğu işler Yasağın bulunduğu işler
Madde 29 - Aşağıdaki işlerde grev ve lokavt yapılamaz: 1. Can ve mal kurtarma işlerinde, 2. Cenaze ve tekfin işlerinde, 3.(Değişik: 27/5/1988 - 3451/5. md.) Su, elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve...