Yetki itirazı

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Yetki itirazı
icra yetki itirazı yetki itirazı dilekçe dilekçesi yetkiye itiraz dilekçesi Madde 15 - (Değişik birinci fıkra: 27/5/1988 - 3451/3. md.) Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazını sebeplerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz Ankara'daki iş mahkemesine yapılır. İşletme toplu iş sözleşmesi için itiraz, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya ilgili Bölge Müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu temsil edemeyen sendika yetki itirazında bulunamaz.
İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi hata iddiasıyla süreye ilişkin itirazları mahkeme altı işgünü içinde duruşma yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme duruşma yaparak karar verir. Duruşma sonunda verilecek karar temyiz edildiği takdirde Yargıtayca onbeş gün içinde kesin karara bağlanır.

Mahkemeye itirazın yapılması, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur. 
  Yetki Ve Itirazlari: hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
TBMM'nin görev ve yetkileri nelerdir? TBMM'nin görev ve yetkileri nelerdir?
tbmm görev ve yetkileri ,tbmm ne zaman kuruldu,tbmm yetkileri nelerdir,tbmm hakkında tüm bilgiler 40741 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal egemenliğe...
Adli Konular 0
Ücretli editörlerimizin yetkileri sonlandırılmıştır Ücretli editörlerimizin yetkileri sonlandırılmıştır
Tüm ücretli editörlerin görevlerine ve çalışmalarına 22.09.2012 tarihi itibari ile son verilmiştir. Dediğimiz şartlarda çalışmak isteyen arkadaşlarımız Beyza21 ve BeyazMelek Adminimiz ile irtibat kurabilir ve konuşabilir. 22 günlük ücret...
Admin ve Mod Odası 3
Yetki Alabilecek Kişi Önerileriniz Yetki Alabilecek Kişi Önerileriniz
Sevgili yönetici arkadaşlar biliyorsunuz sitemize mod alımları başladı...Sizden sitede gördüğünüz online süresi fazla olan yöneticilik yapabileceğine inandığınız kişilerin isimlerini buraya yazmanızı istiyoruz...
Admin ve Mod Odası 0
Moderatörlük Yetki İptali Hakkında Moderatörlük Yetki İptali Hakkında
Toplantıya mazaret bildirmeksizin katılmayan FiRaRi_MeLeK ve AuSSie_aNGeL isimli arkadaşlarımızın yetkileri alınmıştır. Bu zaman kadar verdikleri emekler için kendilerine...
Admin ve Mod Odası 4
Yetki Ve Itirazlari: Yetki Ve Itirazlari:
taahhüdü ihlal yetki taahhüdü ihlalde yetkili mahkeme ihlal yetkili mahkeme davasında Madde 50 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.) Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri...
İcra ve İflas Hukuku 0

Benzer Konular