Yurtdışında Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması...

T

TİTAN

Forum Okuru
Yurtdışında Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması...
yurtdışı boşanmaları, kararın Türkiyede tanınması, prosedürler, yapılması gerekenler, boşanma kararları, ile ilgili bilgiler burada meleklerbosanma-8.jpgSevgili melekler,

Yurt dışında yaşanan boşanmalarda bu kararın Türkiye'de de tanınması gerekiyor.Yani diyelim yurtdışında boşandınız ve Türkiyeye gelmeniz icap etti.Burada evli olarak görünürsünüz melekler.Burada da boşanmış olarak görünmeniz için Türk mahkemelerinin yurtdışında alınmış karara ''tanıma kararı'' vermeleri gerekir.

Şimdi sizlere bu kararın alınması için izlenmesi gereken prosedürü anlatmaya çalışacağız.

Tanıma Davasını Kim Açar :
Boşanma kararının tanınmasına dair davayı eşlerden birisi diğerine karşı açmalıdır.


Tanıma Davasının Süreçleri Nelerdir :
Tanıma davası 3 süreçten oluşur.

Bunlar;
a. Tanıma Davasının Açılması :
Tanıma davası açılırken, karşı taraf Türk Vatandaşı değilse, dava dilekçesinin davalı hangi ülke vatandaşı ise o dile çevrilerek kendisine gönderilmesi gereklidir. Bu aşamada tanıma davası açılır, gerekli çeviriler yaptırılır ve karşı tarafa duruşma günü ve dava dilekçesi gönderilir

b. Tanıma Davası Yargılama Süreci :
Tanıma davası açıldığında hakim tekrar boşanmaya ilişkin konuları ele alıp yargılama yapmaz. Tanıma davaları genellikle tek duruşma ile karar verilen davalardır. Burada hakimin dikkate alacağı konular, tanıma için gerekli şartların oluşup oluşmadığı , kanunen gerekli belgelerin dosya içerisinde yer alıp almadığı, yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği hususlarıdır.

c. Tanıma Davası Gerekçeli Karar Ve Tebliğ Süreci :
Tanıma davasında yukarıda belirtilen koşullar sağlandığı takdirde, davanın kabulüne karar verilir. Bundan sonraki süreçte mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Burada yine dikkat edilmesi gereken husus, karşı taraf başka ülke vatandaşı ise, gerekçeli kararın da yine o dile çevrilmesi ve bu şekilde tebliğ için gönderilmesi gereklidir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten ve boşanma kararı kesinleştikten sonra Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak kişinin Türkiye’de de boşanmış olduğu bildirilir.


Tanıma Davalarında Önemli Hususlar

a. Tanıma davası yalnızca eşler tarafından açılabilir. Mirasçıların tanıma davası açamaz.

b. Tanıma Davalarında en önemli sorun karşı tarafa tebligat sorunudur. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız genelde burada aldıkları boşanma kararlarının, Türkiye’de tanınması için yıllarca bir girişimde bulunmadıkları için , ilerleyen süreçte karşı tarafı bulmak güçleşmekte, tebligat yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.


Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması En Hızlı Nasıl Olur :

Yurtdışında (Örn; Almanya, İngiltere , Fransa …) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında en çok zaman alan konu, davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat için uzun bir süre geçmesidir. Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den birer avukata vekaletname vermesidir. Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır.


Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması İçin Gereken Belgeler :

a. Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının aslı

b. Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)

c. Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti

d. Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

e. Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi


Onay Ve Apostil Nedir :


Onay: Yurtdışında yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan kararların, resmi bir merci tarafından verildiğini izah eden işlemdir. Lahey anlaşmasını imzalayan ülkelerden alınan kararlarda “apostille” onay yerine geçer.

Apostil : Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması). Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır). Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler.

Türk mahkemeleri karar üzerinde konsolosluk onayı ya da apostille görmeden tanıma kararı vermez.

Apostil Örneği aşağıda sunulmuştur.TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke iş bu resmi belge:

2. ………………….. ….tarafından imzalanmıştır.
3. İmzalayanın sıfatı ……………………….. dır.
4. ………………….. nın mühür/damgasını taşımaktadır.
TASDİK
5. ……………………………‘da
6. ……………… günü
7. …………………………………….. tarafından
8. No ……………………ile tasdik edilmiştir.

9. Mühür/Damga
10. İmza ………………. …………………
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
BOŞANILAN EŞ YURT DIŞINDA VE KENDİSİNE GÖNDERİLEN TEBLİGAT ELİNE ULAŞMIYORSA DAVANIN SEYRİ NE OLUR?
 
Geri
Üst