Zorunlu deprem sigorta talimatında değişiklik

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Zorunlu deprem sigorta talimatında değişiklik
Zorunlu deprem sigorta talimatında değişikliğe gidildi. Asgari prim tutarı 25 TL (1 Ocak 2009'dan itibaren YTL'deki yeni ibaresi kalkacak) şeklinde belirlenirken, zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 140 bin TL'ye yükseltildi.

Devlet Bakanlığının Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimatı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Zorunlu deprem sigortası tarifesi ve talimatında yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, ödenecek prim, tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre talimatta belirlenen tarifeler uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanacak. Ancak İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için 15 TL olarak uygulanacak.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az 8 bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak.

Ödenecek primin asgari tutarı da deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL olacak. Asgari tutar 30 YTL düzeyinde idi.

AZAMİ TEMİNAT TUTARI

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat oranı da yeni düzenleme ile 110 bin YTL'den 140 bin TL'ye çıkacak.

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirlenen metre kare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınacak.

Sigorta bedeli hesabına esas metre kare bedel, çelik, betonarme karkas yapılarda 550 TL, yığma kagir yapılarda 395 TL, diğer yapılarda ise 205 TL olacak. Bu tutarlar, halen sırasıyla 450, 320 VE 170 YTL olarak uygulanıyor.

hurriyet.com
 
Üst