2011 Yılı Türkiye'de ki Doğum Kontrolü Araştırması Sonuçları

2011 Yılı Türkiye'de ki Doğum Kontrolü Araştırması Sonuçları
türkiye aile planlaması
kadın doğum kontrol yöntemleri
Sevgili melekler, Türk Aile Planlaması Derneği 2011 yılı içinde kadınlarımızın doğum kontrol yöntemleri konusunda bir araştırma yapmış ve bu araştırmanın sonuçlarını yayınlamış. Çok ilginç bilgilerle karşılaşacağınız bu araştırma sonuçlarını, Türkiye aile planlaması gerçeklerini sayılarla sayfamız taşıyoruz. Açıklamalar Türk Aile Planlaması Derneği Başkanı Prof.Dr.Hakan Şatıroğlu'ndan...Ülkemizde her yıl 1.9 milyon gebelik oluşuyor, bunların 550 bini planlanmamış gebelik olduğu için 285 bini kürtajla sonuçlanıyor.

Planlanmayan gebelikler, tüm dünyanın en büyük sorunlarından biri. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmaları, her yıl yaklaşık 40 milyon gebeliğin yüzde 30’unun planlanmadığını, yüzde 12’sinin ise kürtajla sonlandırıldığını gösteriyor. Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir. Bebek ve anne için en sağlıklı doğum aralığı 2 yıldır, bu aralık olduğunda bebek normal ağırlıkta oluyor, anomaliler azalıyor, bebek ölümleri engellenmiş oluyor, aynı şeyler annelerimiz için de geçerli, düşükler azalıyor, gebelikteki problemler azalıyor, sağlıklı doğuma ulaşma şansı artıyor. O nedenle doğumlar arasını 2 yılda tutmak, bebeği ve anneyi sağlıkla mutlu sona ulaştırmak için, henüz gebelik oluşmadan kürtaj yerine etkin, modern aile planlaması yöntemlerini kullanmak ve lüzumsuz müdahalelerden kaçınmak büyük önem taşıyor.

Türk kadınının doğum kontrol yöntemlerine yaklaşımı, yöntem kullanım alışkanlıklarının ve tercihlerinin belirlenmesi amacıyla Kadın Sağlığı araştırması gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre;

*En çok tercih edilen spiral

15-49 yaş grubundaki kadınlar tarafından Türkiye’de en çok kullanılan doğum kontrol yöntemi; % 22 ile bakırlı spiral. Bunu % 16 ile kondom takip ediyor. Modern ve güvenilir bir yöntem olan doğum kontrol haplarının Türkiye’de kullanım sadece %8 oranında. Bu oran; İran, Mısır, gibi ülkelerin bile oldukça gerisinde.

*3 kadından biri, istemeden gebe kalıyor

Geleneksel bir yöntem olan ve gerçek bir korunma sağlamayan geri çekilme yöntemi, çoğu modern yöntemden daha fazla kullanılıyor( % 20 oranında). Ancak bu yöntem, aile planlamadığı halde gebelikle sonuçlanabiliyor. Hayatı boyunca geri çekilme yöntemiyle korunan 3 kadından biri, istemeden gebe kalıyor. Bu gebeliklerin bir kısmı da kürtaj ile sonuçlanıyor.

Jinelolog ve arkadaş tavsiyeleri etkiliyor

Kadınların %40’ı ise, gebelik planlamadığı halde hiçbir korunma yöntemi kullanmıyor. Ne yazık ki bu gebeliklerin bir kısmı da kürtajla sonuçlanıyor.

Kadınlar, korunmayla ilgili bilgi kaynağı olarak; jinekologlar (%40) kadar, yakın arkadaşlarına (%35) güveniyor.

*Kocanın fikri korunma yöntemini belirliyor

Araştırmada eşlerin doğum kontrol yöntemine etkisi sorulduğunda araştırmaya katılan kadınların %71’i, eşlerinin doğum kontrol yöntemi üzerinde etkisi olduğunu söylüyor.

İlkokul mezunları arasında en sık kullanılan yöntem spiral iken, lise ve üniversite mezunlarının hemen hemen yarısının şimdiye kadar hiç korunma yöntemi kullanmadığı görülüyor.

*Çalışan kadının tercihi hap

Kadınların çalışma durumları incelendiğinde, çalışan kadınlar doğum kontrol hapını tercih ederken çalışmayan kadınların bakırlı spiral kullanma oranının daha yüksek olduğu görülüyor.

*Eğitim etkilemiyor

Riskli bir yöntem olan geri çekilme yönteminin, ilkokul mezunu kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlar tarafından yaklaşık %20 oranında kullanıldığı görülüyor.

Türk Aile Planlama Derneği anne ve bebek sağlığı için gerekli olan tıbbi tavsiyelere uyarak, isteyenin istediği zaman ve istediği kadar gebe kalma hakkı vardır. Bu evrensel insan haklarındandır. Korunma yöntemleri konusunda doktor tavsiyesi doğru bilgiye ulaşma konusunda çok önemlidir.
 
Üst