30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Sözleri en yenileri burda!

M

Misafir

Forum Okuru
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Sözleri en yenileri burda!
30 A?ustos Zafer Bayram? ?le ?lgili Kutlama Sözleri


30 A?ustos Zafer Bayram? Özel Kutlama Sözleri30 A?ustos Zafer Bayram? Kutlama SözleriAz önce siz Melek'lerimiz ve misafirlerimiz için resimli 30 A?ustos Zafer Bayram? sözleri sunmu?tuk. ?imdi de 30 A?ustos Zafer Bayram? kutlama sözleri isteyen tüm arkada?alr?m?z için en güzel ve en yeni 30 A?ustos Zafer Bayram? kutlama mesajlar? payla??yoruz arkada?alr?m.Her y?l oldu?u gibi bu y?l da büyük bir co?kuyla kutlayaca??m?z 30 A?ustos Zafer Bayram? münasebetiyle ba?ta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm ?ehitlerimizi ve ebediyete intikal etmi? gazilerimizi bir kez daha rahmetle an?yor, halk?m?z?n bayram?n? en içten duygular?mla kutluyorum.

Tarihi ?anl? zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 A?ustos Zafer Bayram?n? en içten duygular?mla kutlar, aziz ?ehitlerimizi minnet duygular?mla anar?m.

Türk ulusunun do?u?tan ta??d??? kabiliyet ve kudret ile ?ekillenen ruhu; Ulu Önder Atatürk’ün ?lke ve Devrimleri ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni, sonsuza kadar ya?atacak dinamik gücün temeli olmaya devam edecektir.

30 A?ustos Zafer Bayram?m?z Kutlu Olsun.

Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük ad?m? olan Büyük Taarruz Zaferi’nin …. y?ldönümünde, ba?ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan?m?z u?runa canlar?n? feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz ?ehitlerimizi rahmet ve ?ükranla anar, milletimizin Zafer Bayram?n? içtenlikle kutlar?m.

Ba??ms?zl???m?z? ve bir devlet olmam?z? sa?layan 30 A?ustos Zafer’ini bize arma?an eden e?siz Önder Atatürk’e, silah arkada?lar?na, Kahraman Ordumuza, ?ükranlar?m?z? sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayram?n? ?ahs?m ve grubum ad?na kutluyorum.

Büyük Türk milletimizin 30 A?ustos Zafer Bayram?n? ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahl? Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlar?m.

Zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada?lar?n? sayg?yla an?yor, halk?m?z?n bu büyük bayram?n? yürekten kutluyorum.
 
Üst