Adet kanamasını söken bitikiler

Uzman SühaN

Administrator
Adet kanamasını söken bitikiler
Adet gecikmesi çoğu kadın için yoğun stres yaratan sıkıntıların başında gelir. Adet gecikmesi hormonal düzensizliğin yanı sıra üreme sistemine bağlı organlarda patolojik olarak ortaya çıkabilen bir sorundur. Adet söktürmek için evde doğal olarak hazırlanabilen bitkisel çaylardan yararlanılarak sorun çözümlenebilir.
Kadınlarda görülen adet düzensizlikleri hem genç yaşlarda hem de ileri dönemde ortaya çıkabilen bir sorundur. Adet düzensizliklerinin temelinde kadınlık hormonlarının salgılanmasındaki bir takım düzensizlikler neden olarak gösterilmektedir. Bazen de stres, hastalık, aşırı egzersiz, depresyon vb etkenler bayanlarda adet düzensizliği probleminin sebepleri arasında görülebilmektedir. Adet düzensizliği şikayetinin ortaya çıkması durumunda bir kadın doğum uzmanına giderek adet düzensizliğine ne neden olur sorusunun yanıtı teşhis ettirilmelidir.

Kantaron: 1 bardak kaynar suya, 4 ile10 gr arasında bitki konur, 10 dk civarında bekletilir, günde 2 bardak yemeklerden önce 3 veya 4 defada içilir.

Kantaron toz halinde günde 0.5- 2 gr içilir.

Yarpuz-Filiskin: 1 bardak kaynar suya, 8-10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.

Yarpuz yağından günde 2-10 damla şekerle alınır.

Havuç tohumu: 1 bardak kaynar suya, 10 gr tohum konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Havuç tohumu toz haline getiri lir, günde 3 defa 1 -3 gr içilir.

Kekik : 1 bardak kaynar suya, 2-3 gr kekik konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir.

Kekik toz halinde günde 3 defa 1-4 gr içilir.

3.jpg
GEBELİKLE İLGİLİ TÜM KONULAR AŞAĞIDAKİ LİNKTE
https://www.meleklermekani.com/forums/gebelik.59/Maydanoz tohumu: 1 bar dak kaynar suya, 4 gr maydanoz tohumu konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr kuru maydanoz konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. (Maydanoz kökleri de aynı maksatla kullanılır).

Çörekotu tohumu: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr tohum konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Çörekotu tohumu toz halinde günde 3 çay kaşığı içilir (Ballada yenilebilir).

Üzerlik tohumu: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr tohum veya ince kıyılmış kök konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir.

Sarı sabır: Sarı sabır hap halinde günde 0,20 gr içilir.

Çöven kökü: 1 bardak kaynar suya, 2 gr kök konur, 10 dk bekletilir, bu sudan günde 20-100 gr içilir.

Biber: 1 bardak kaynar suya, 10 gr acı biber konur, 10 dk bekletilir, süzülür, günde 2-3 bardak içilir. Biber, toz halinde günde 3 defa 0,5-1 gr içilir, günde 1-2 gr balla yenir.

Kafesli sapsız diken: 1 bar dak kaynar suya, 8-10 gr ince kı yılmış kök konur, soğuyunca süzülür, günde 1 bardak azar azar içilir.

Labada tohumu: Labadanın taze yeşil tohumu kaynatılır, bir kaç gün sabahları içilir.

Alış – yemişen: 1 bardak kay nar suya, 4 gr çiçek-yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

1 bardak kaynar suya, 20 gr ezilmiş meyve konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak ve daha fazlası içilebilir.

Andız otu kökü: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Andız otu kökleri toz haline getirilir, günde 2-10 gr içilir.

Şakayık kökü: 1 bardak kay nar suya, 10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. KISACIK MAHMUD OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Siklamen soğanı: 1 bardak kaynar suya, 10 gr soğan konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bar dak içilir.

GÜNLÜK: Günde 1-4 gr hap ha linde yutulur.

Zeravent kökü: 1 bardak kaynar suya, 2-4 gr kök konur, 10 dk bekletilir, balla tatlandırılır, günde 2-3 bardak içilir.

Kökler toz haline getirilir, günde 4-8 gr balla karıştırılıp yenilir.

Kedi otu kökü: 1 bardak kaynar suya, 4-12 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak yemeklerden evvel içilir.

Eşek marulu: Acı marul yaprakları sirke ile yenilir. Yaprakları sıkılır, suyundan 80 gr şekerle tatlandırılıp içilir.

Mürrüssafı: Günde 0,5-1 gr mürrüsafi toz veya hap halinde alınır veya daha fazlası günde 10 gr kadar artırılabilir.

Safran: Safran toz halinde 1,5 gr tıbbı papatya toz halinde 2 gr karıştırılır, 0,5 gr lık güllaçlara konulur, günde 2-6 adet içilir. Papatya tozu yerine pelinde kullanılabilir.

Üvez meyvesi: Taze üvez meyvelerinden yenilir.

Duvar sarmaşığı: 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, 1 günde tüketilir.

Kara topalak: 1 bardak kay nar suya, 4 gr yumru konur, 10 dk bekletilip içilir.

Taze yumrular yenilir.

İblis arpa otu: İblis arpa otu tohumları kaynatılır, buharına oturulur.

Aspir tohumu: 1 bardak su ya, 20 gr tohum konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir (adet zorluğunda).

Aspir çiçeği: 1 bardak kaynar suya, 20 gr çiçek konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Su yoncası: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir. Toz haline getirilir, günde 2-3 gr içilir.

Su zambağı: 1 bardak kaynar suya, 2-10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.

Tere-su teresi: Taze bitki sı kılır, suyundan günde 1 bardak içilir.

1 bardak kaynar suya, 7-8 gr taze tere konur, 10 dk bekletilir, gün de 3 bardak içilir. Tere tohumundan toz halinde günde 3 gr şeker veya balla yeni lir.

Tarhun: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir.

Tavşancıl otu: 1 bardak kay nar suya, 5 gr kök, yaprak veya tohum konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak içilir.

Tıbbi kokulu yonca : 1 bar dak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bar dak içilir.

Biberiye : 1 bardak suya, 10 gr biberiye konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir.

Soğan kabuğu: Kuru soğanın kabuğu kaynatılıp içilir.

Kokulu yonca : Kokulu yonca yaprakları veya tohumu toz haline getirilir, günde 2 gr içilir.

Ağaç yosunu: Ağaç yosunu kaynatılır, buharına oturulur.

Frenk inciri (KAYNANA DİLİ): Frenk inciri meyve olarak yenilir.

Tarçın : Günde birkaç defa ya rım çay kaşığı tarçın şekerle yeni lir veya su ile içilir.

Sedef otu : Sedef otu çiçekli dalları toz haline getirilir, günde 0,20-0,80 gr hap halinde içilir. Günlük doz 0,20-1 gr’mı geçmemelidir.

Kara ardıç yaprağı : Kara ardıç yaprağı toz haline getirilir, günde 0,3-0,6 gr içilir. Doz aşımı zehirlenme yapar.

Kanarya otu: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir.
 
Üst